Poľnohospodárske družstvo Andovce, IČO: 00597163 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Andovce Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00597163. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00597163 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1991
Názov
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021

Poľnohospodárske družstvo Andovce

od 20. 12. 1990 do 15. 11. 1993

Poľnohospodárske družstvo v Andovciach

Adresa sídla
od 20. 12. 1990 do 23. 11. 2021
Andovce, PSČ 94123
IČO
od 20. 12. 1990

00597163

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
9/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 20. 12. 1990 do 15. 11. 1993
a/ poľnohospodárska výroba
od 20. 12. 1990 do 15. 11. 1993
b/ predaj vlastných poľnohospodárskych produktov
od 20. 12. 1990 do 15. 11. 1993
c/ poskytovanie stolárskych a kovoobrábačských služieb obyvateľstvu
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
veľkoobchod-predaj základných poľnohospodárskych produktov, živých zvierat
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
prenájom poľnohospodárskych mechanizmov súkromne hospodáriacim
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
oprava poľnohospodárskych strojov
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
výroba kŕmnych zmesí a ich predaj
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
služby obyvateľstvu na sušičke-sušenie dreva, ovocia, zeleniny
Konanie menom spoločnosti
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnychúkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda, za jeho neprítomnosti podpredseda.
od 20. 12. 1990 do 15. 11. 1993
Za družstvo podpisuje predseda
Ďalšie právne skutočnosti
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 15 Družstvo bolo pretransformované na družstvo podľa § 765 zák. č. 513/1991 Zb. a zák. č. 42/1992 Zb. Stanovy družstva boli prijaté členskou schôdzou dňa 22.12.1992 Zb. podľa zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 15
od 13. 4. 1994 do 23. 11. 2021
O zmene členstva predstavenstva bolo rozhodnuté členskou schôdzou dňa 25.02.1994 a 12.04.1994 Stary spis: Dr 15
od 29. 7. 1996 do 23. 11. 2021
Členská schôdza konaná dňa 20.03.1996 schválila zmenu stanov v časti zapisované základné imanie. Stary spis: Dr 15
od 22. 11. 1999 do 23. 11. 2021
Rozhodnutia členských schôdzí o zmene osôb v predstavenstve družstva zo dňa 9.4.1999 a 10.6.1999.
od 16. 5. 2000 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25.02.2000 č.k. 5K 332/99 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Norbert Kálman, advokát, Farská 50, 949 01 Nitra.
od 30. 10. 2002 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23. 10. 2000, spis. zn.: 5K 332/99, bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Norberta Kálmána, advokát, so sídlom Farská 50, 949 01 Nitra. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ladislav Barát, advokát, so sídlom Štefánikova 49, 949 01 Nitra.
od 8. 5. 2013 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.11.2012, č.k. 5K/332/99-516, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.12.2012, súd konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Andovce zrušil po splnení rozvrhového uznesenia, podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. JUDr. Ladislav Barát bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Opatrením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.06.2011 č.k. 5K/332/99-472, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.06.2011, súd vyslovil súhlas s tým, aby správca konkurznej podstaty vylúčil z majetku z konkurznej podstaty úpadcu nepredajné pohľadávky.
od 20. 12. 1990 do 15. 11. 1993
Základné imanie : Člen ručí za prípadnú stratu družstva čiastkou rovnajúcou sa polovici podielu na hospodárskom výsledku, pripadajúcom na člena za rok, v ktorom bola strata vykázaná. Ďalšie skutočnosti : Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 15
Základné imanie
od 29. 7. 1996 do 23. 11. 2021
1 180 000 Sk
od 16. 11. 1993 do 28. 7. 1996
39 129 000 Sk
Základný členský vklad
od 16. 11. 1993 do 23. 11. 2021
20 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.