Slovenská kniha Bratislava, š.p. v likvidácii, IČO: 00597864 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenská kniha Bratislava, š.p. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00597864. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00597864 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
1. 7. 1989
Názov
od 5. 4. 1993 do 23. 11. 2021

Slovenská kniha Bratislava, š.p. v likvidácii

od 1. 7. 1989 do 4. 4. 1993

Slovenská kniha Bratislava, š.p.

Adresa sídla
od 14. 12. 1994 do 23. 11. 2021
Bratislava, Jaskový rad 79, PSČ 83101
od 1. 7. 1989 do 13. 12. 1994
Bratislava, Štefánikova 27
IČO
od 1. 7. 1989

00597864

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
81/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
prednostné rozširovanie pôvodnej slovenskej umeleckej, politickej a spoločenskovednej, sovietskej literatúry v origináli, literatúry pre potreby národnostných menšín a ostatných edičných priorít
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
maloobchodný a veľkoobchodný nákup /pri priamych dodávkach/ kníh, učebníc, hudobnín a iných neperiodických publikácií vydávaných štátnymi a účelovými vydavateľstvami so sídlom v SSR a ČSR a socialistickými organizáciami, ktorý udelilo MK SSR vydavateľské oprávnenie a ich maloobchodný predaj a rozširovanie
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
maloobchodný a veľkoobchodný nákup a predaj tovaru kultúrnej povahy časopisov, pohľadníc, kalendárov, pamiatkových predmetov, výrobkov umeleckej výroby, reprodukcií, grafík, originálov výtvarných diel, výrobkov z papiera, skladačky hračky hry a programové hry, kancelárskych potrieb, výzdobného materiálu, zástav, násteniek, cenníkov ČSN a oborových noriem
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
spolupráca pri čitateľských kluboch, kultúrno-politických akciách, prieskume knižného trhu, námetoch na reedície, organizovanie Dní pôvodnej prózy a poézie, účasť na celoštátnych, celoslovenských a regionálnych politických a kultúrnych akciách organizovaním výstav, výstaviek, besied a rozširovanie prostredníctvom literárnych dôverníkov, knižných kritikov Jednoty a pod.
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
dodržiavanie sortimentného minima podľa kategórií jkníhkupectiev v záujme plného uspokojovanie diferencovaných čitateľských potrieb /podľa smernice, ktorú na tento účel vydá MK SSR/
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
aktívna účasť v združení Knižná kultúra s cieľom vytvárať podmienky pre plynulú spoluprácu s vydavateľstvami a organizáciami oprávnenými vydávať neperiodické publikácie ako aj s ostatnými organizáciami knižného obchodu
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
Fakultatívnym predmetom činnosti je: - maloobchodný a veľkoobchodný nákup a predaj gramoprístrojov, rádioprijímačov, videorekordérov a prehrávačov, jednotlivo i v kompletoch vrátane náhradných dielov, gramoplatní a ďalších nosičov zvuku a obrazu bez i s priemyselne i jednotlivo rozmnožovaným programom, nosičov záznamov pre počítače a príslušenstvo k nosičom pre záznam a reprodukciu obrazu a zvuku
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
maloobchodný nákup kníh a ostatného tovaru kultúrnej povahy od knižnej distribúcie dovezených zo socialistických štátov, prípadne ich dovoz prostredníctvom OZO a uspokojovanie potrieb národnostných menšín, potrieb vedecko-výskumných inštitúcií a pod. ich maloobchodným predajom
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
vývoz knižného sortimentu z produkcie slovenských vydavateľstiev, tovaru kultúrnej povahy, pohľadníc, kalendárov, reprodukcií, upomienkových predmetov a výrobkov umeleckej výroby prostredníctvom OZO
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
predaj kníh za znížené ceny so zameraním na moderný antikvariát
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
komisionárske prevzatie a veľkoobchodná expedícia /do vlastnej siete/ kníh, učebníc, hudobnín a iných neperiodických publikácií a OKP prijatých do komisie
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
vydávanie neperiodických publikácií, hlavne so zameraním na propagáciu, regionálne vydania, merkantilu, pohľadníc, kalendárov a ostatných tlačovín /podľa osobitného vydavateľského oprávnenia/
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
organizovanie výmenného obchodu v súlade s platnými predpismi so Zakarpatskou oblasťou USSR, MĽR, PĽR
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
vydávanie časopisov a informačných materiálov slúžiacich propagácii, odbytu a rozširovaniu neperiodických publikácií a ostatného obchodného tovaru, realizácia ďalších činností v oblasti propagácie, náboru, knižných veľtrhov, domácich i zahraničných výstav, Knižnej žatvy, žrebovacích akcií, odbytových podujatí, besied, kvízov, súťaží spolupráca s masovokomunikačnými prostriedkami a jednotlivými vydavateľstvami
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
poskytovanie platených služieb zvyšujúcich úroveň kultúrnosti predaja /darčekové úpravy, väzby v koži, donáška do domu a pod./
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
vytváranie a prevádzkovanie požičiavania médií záznamov zvuku a obrazu, kníh a pod.
Zastupovanie
od 1. 7. 1989 do 4. 4. 1993
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
Kmeňové imanie
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
12 521 000 Sk
Likvidácia
Likvidátor:
od 23. 6. 1998 do 23. 11. 2021
Ing. Ľubomír Bukový
Bratislava, Sedmokrásková 6
od 18. 2. 1997 do 22. 6. 1998
JUDr Mgr Karol
Bratislava, Osuského 42
od 5. 4. 1993 do 17. 2. 1997
Viliam Rondoš
Nitra, Schurmanova 27/4
od 5. 4. 1993 do 23. 11. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene štátneho podniku v likvidácii vystupuje navonok a podpisuje likvidátor.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 7. 1989 do 23. 11. 2021
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva kultúry SSR č. MK-627/1989- 1b z 22. júna 1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku z vytýčeného závodu Bratislava štátnej hospodárskej organizácie Slovenská kniha, n.p. Bratislava. Stary spis: Pš 212
od 5. 4. 1993 do 23. 11. 2021
Ministerstvo kultúry SR rozhodnutím zo dňa 15.marca 1993 č. MK-384/1993-1 zrušuje štátny podnik Slovenská kniha Bratislava likvidáciou dňom 1.apríla 1993. Stary spis: Pš 212
od 26. 6. 1995 do 23. 11. 2021
Uznesením MS zo dňa 14.6.1995 č. k. 38K 81/94 - 63 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SLOVENSKÁ KNIHA, š.p. v likvidácii, so sídlom Bratislava, Jaskový rad 79. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Anna Grexová, advokátka, Račianska 71, 832 59 Bratislava. Stary spis: Pš 212
od 18. 2. 1997 do 23. 11. 2021
Prípis MK SR č. MK - 762/1996-P z 20.12.1996 - odvolanie likvidátora. Menovací dekrét MK 763/96-P z 20.12.1996 likvidátora JUDr. Hudeca. Stary spis: Pš 212
od 23. 6. 1998 do 23. 11. 2021
Odvolací dekrét ministra kultúry SR zo dňa 15.4.1998, č. MK - 106/1998 - P. Menovací dekrét ministra kultúry SR zo dňa 15.4.1998, č. MK - 115/1998 - P.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO