VSŽ Inžiniering, a.s. v likvidácii, IČO: 00609242 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VSŽ Inžiniering, a.s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00609242. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00609242 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
8. 4. 1991
Názov
od 25. 4. 2009

VSŽ Inžiniering, a.s. v likvidácii

od 17. 12. 2008 do 24. 4. 2009

VSŽ Inžiniering, a.s.

od 9. 12. 2008 do 16. 12. 2008

VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Adresa sídla
od 9. 12. 2008
Košice, Moldavská 8/A, PSČ 04001
IČO
od 9. 12. 2008

00609242

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1484/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 9. 12. 2008
administratívne práce
od 9. 12. 2008
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
od 9. 12. 2008
faktoring a forfaiting
od 9. 12. 2008
vedenie účtovníctva
od 9. 12. 2008
reklamné činnosti
od 9. 12. 2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
od 9. 12. 2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
od 9. 12. 2008
neverejné skladovanie
Konanie menom spoločnosti
od 9. 12. 2008 do 24. 4. 2009
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
Likvidácia
od 25. 4. 2009
Dátum vstupu do likvidácie: 3.4.2009
Likvidátor:
od 25. 4. 2009
JUDr. Radoslav Grega
Košice - Barca, Horovova 42, PSČ 040 17
Vznik funkcie: 3. 4. 2009
od 25. 4. 2009
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 12. 2008
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou pod č.NZ-194/91 zo dňa 8.4.1991 podľa zák.č.109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. jediným členom.
od 9. 12. 2008
Zmeny v zápise prevedené v súlade s úplným znením notárskej zápisnici o založení spoločnosti zo dňa 17.12.1992 podľa § 764 zák.č. 513/91 Zb.
od 9. 12. 2008
Zmeny v zápise urobené na základe rozhodnutia Predstavenstva VSŽ, a.s. Košice z 31.12.1993 ako štatutárneho orgánu, jediného spoločníka, zakladateľa a Valného zhromaždenia VSŽ Inžiniering, spol. s r.o. Košice.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 110/95, Nz 106/95 zo dňa 5.4.1995.
od 9. 12. 2008
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.4.1995.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 70/95, Nz 72/95 zo dňa 4.7.1995.
od 9. 12. 2008
Na obchodnú spoločnosť prešli všetky p áva a záväzky zlučených obchodných spoločností: VSŽ MART s. r. o. Košice-Šaca VSŽ MECHANIKA spoločnosť s ručením obmedzeným Košice VSŽ REMEL spoločnosť s ručením obmedzeným Košice na základe zmluvy o zlučení ku dňu 1. januára 1996.
od 9. 12. 2008
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2.4.1996.
od 9. 12. 2008
Zmena zo dňa 2.4.1996 zakladateľskej listiny. Zmena zo dňa 30.5.1996 zakladateľskej listiny.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 19. 9. 1996.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 25.4.1997.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 25. 4. 1997.
od 9. 12. 2008
Zmena spol. zmluvy zo dňa 29.4.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona č. 11/98 Z.z.
od 9. 12. 2008
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27. 8. 1998.
od 9. 12. 2008
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30. 11. 1998.
od 9. 12. 2008
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 4. 1. 1999.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.5.1999.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 15.2.2000.
od 9. 12. 2008
Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 5.1.2000 o predaji časti podniku: DZ ITES, stredisko GJ a závodu DIZ, stredisko GD, obchodnej spoločnosti VSŽ akciová spoločnosť Košice na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 28.1.2000. Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 5.1.2000 o predaji časti podniku: DZ Mechanika, stredisko GT a DZ Elektro, stredisko GK, spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 28.1.2000.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 16.12.1999.
od 9. 12. 2008
Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 12.4.2000. Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 27.4.2000.
od 9. 12. 2008
MVZ s.r.o. zo dňa 4.12.2000.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 111/2001, Nz 111/2001 zo dňa 29.3.2001.
od 9. 12. 2008
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 9.5.2001.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 28.11.2001 vo forme notárskej zápisnice N 406/2001, Nz 405/2001.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 224/2002, Nz 226/2002 zo dňa 10.6.2002.
od 9. 12. 2008
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 354/2002, Nz 355/2002 zo dňa 8.8.2002.
od 9. 12. 2008
Rozhodnutie MVZ spoločnosti z 11.9.2002.
od 9. 12. 2008
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2002.
od 9. 12. 2008
Zmluva o predaji časti podniku Divízneho závodu MOSTÁREŇ zo dňa 30.4.2003 v znení dodatku č. I.,II. zo dňa 30.4.2003
od 9. 12. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.9.2003.
od 9. 12. 2008
Zmluva o predaji časti podniku prevádzky Drevovýroba zo dňa 01.03.2004 spoločnosti DREVOSS, s.r.o.
od 16. 6. 2010
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/41/2009-123 zo dňa 9.11.2009, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 16.11.2009 a právoplatným dňa 3.12.2009, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: VSŽ Inžiniering, a.s. v likvidácii, Moldavská 8/A, 040 01 Košice, IČO: 00 609 242 a ustanovil Ing. Jána Korčmároša, so sídlom kancelárie Holubyho 14, Košice za správcu podstaty.
Základné imanie
od 9. 12. 2008
25 000 EUR
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
Akcie
od 9. 12. 2008
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 25 000 EUR
Akcionár
od 25. 4. 2009
COLPETRONE LIMITED
3095, Riga Feraiou, 4, OMEGA COURT, 4th floor, Flat/Office 41
od 9. 12. 2008 do 24. 4. 2009
Slovenský investičný holding, s.r.o.
Bratislava, Osadná 11, PSČ 831 03
Dozorná rada
od 9. 12. 2008 do 6. 9. 2010
JUDr. Alexandra Kečkešová
Bratislava, Tomášikova 15950/10H, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 9. 12. 2008
od 7. 9. 2010 do 6. 9. 2010
JUDr. Alexandra Kečkešová
Bratislava, Tomášikova 15950/10H, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 9. 12. 2008 Skončenie funkcie: 13. 4. 2010
od 9. 12. 2008 do 28. 1. 2011
Mgr. Miroslava Petrovičová
Turčianske Teplice, Partizánska 379/83, PSČ 039 01
Vznik funkcie: 9. 12. 2008
od 29. 1. 2011 do 28. 1. 2011
Mgr. Miroslava Petrovičová
Turčianske Teplice, Partizánska 379/83, PSČ 039 01
Vznik funkcie: 9. 12. 2008 Skončenie funkcie: 12. 10. 2009
od 13. 11. 2013 do 12. 11. 2013
Mgr. Renata Tužinská
Senec, Bratislavská 1190/7, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 9. 12. 2008 Skončenie funkcie: 3. 10. 2013
od 9. 12. 2008 do 12. 11. 2013
Mgr. Renata Tužinská
Senec, Bratislavská 1190/7, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 9. 12. 2008
Správca konkurznej podstaty
od 16. 6. 2010
Ing. Ján Korčmároš
Košice, Holubyho 14
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO