Poľnohospodárske družstvo v Zohore, IČO: 00613771 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo v Zohore Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00613771. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00613771 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
15. 3. 1991
Názov
od 15. 3. 1991 do 23. 11. 2021

Poľnohospodárske družstvo v Zohore

Adresa sídla
od 15. 3. 1991 do 23. 11. 2021
Zohor
IČO
od 15. 3. 1991

00613771

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
274/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
sprostredkovanie predaja a nákupu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
obchodná činnosť s tuzemskými subjektami
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
iná nepoľnohospodárska činnosť
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
obchodné, finančné, investičné, technické a iné podnikanie v oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a výrob súvisiacich s poľnohospodárstvom
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
zabezpečenie rozvoja materiálno-technickej základne poľnohospodárstva a potravinárstva investičnou výstavbou, modernizáciou, projektovými a údržbárskymi prácami a materiálno-technickým zásobovaním.
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
Družstvo poskytuje svojim členom práce, služby a za podmienok určených členskou schôdzou.
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
od 21. 5. 1993 do 14. 8. 1996
výroba stavebno-stolárska a tesárska
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
výroba poľnohospodárskych produktov
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
predaj poľnohospodárskych produktov
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
spracovanie poľnohospodárskych produktov za účelom predaja
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
cestná automobilová doprava (vnútrozávodová)
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
zahraničná obchodná činnosť s vlastnými produktami
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
ekologické spracovanie repky olejnej na bionaftu a výroba vedľajších produktov
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
výroba iného kovového tovaru, kovoobrábanie
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
opravy a údržba dvojstopových vozidiel
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
prenájom motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov a zariadení
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej činnosti a sprostredkovanie obchodu a služieb
Konanie menom spoločnosti
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
Za družstvo koná navonok predstavenstvo, v právnych úkonoch pri ktorých je potrebný podpis, podpisuje za družstvo predseda predstavenstva a jeho podpredseda (resp. niektorý člen predstavenstva).
od 15. 3. 1991 do 20. 5. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 15. 3. 1991 do 23. 11. 2021
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.11.1990 podľa Zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 433 Starý spis: Dr 2315 Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou (stratou vykázanou v účtovnej evidencii) alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky strata nemôže byť uhradená iným spôsobom (použitím rezerv, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva) ručia za stratu jeho členovia. Členovia družstva ručia za stratu družstva svojim členským podielom, prípadne členským vkladom a hodnotou združenej pôdy alebo inými majetkovými hodnotami, najviac do výšky dvojnásobku členského podielu. Pokiaľ je strata menšia než suma členských podielov a členských vkladov a hodnoty združenej pôdy ručia členovia rovnakým podielom (percentom) súčttu ich členského podielu, členského vkladu a združenej pôdy. Člen, ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani nezdružil pôdu, ručí za stratu družstva do výšky priemernej trojmesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne ods. 2. Starý spis: Dr 433 Starý spis: 2315
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
Stanovy družstva boli prispôsobené Zákonu č. 513/1991 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 12.1.1993. Starý spis: Dr 433 Starý spis: Dr 2315
od 15. 8. 1996 do 23. 11. 2021
Členská schôdza konaná dňa 14.6.1996 schválila zmenu stanov v zmysle Zákona č. 264/1995 Z.z. Starý spis: Dr 433 Starý spis: Dr 2315
od 26. 3. 1998 do 23. 11. 2021
Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 10.7.1997. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.7.1997. Starý spis: Dr 2315
od 7. 4. 1999 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 12/99-19 zo dňa 5.2.1999 bol na majetok PD v Zohore so sídlom Zohor 900 51, IČO 00 613 771 vyhlásený konkurz. Za sprácu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Bežo, AK, Záhradnícka 46, Bratislava.
Základné imanie
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
4 605 850 Sk
Základný členský vklad
od 21. 5. 1993 do 23. 11. 2021
15 000 Sk
Ukončenie konkurzného konania
od 7. 6. 2017
Dátum ukončenia konkurzného konania: 19.5.2017 Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11.4.2017 sp. zn. 8K/12/1999-1160, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.5.2017, súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 5.2.1999 pod č. k. 8K/12/1999-14 z dôvodu, že nie sú predpoklady pre konkurz a JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, sídlo AK, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO