TEAM T, spol. s r.o., IČO: 00643351 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TEAM T, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00643351. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00643351 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
10. 1. 1991
Názov
od 10. 1. 1991

TEAM T, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 9. 3. 2018
Bratislava - mestská časť Ružinov, Prievozská 4/D, PSČ 82109
od 21. 4. 2015 do 8. 3. 2018
Bratislava - Vajnory, Tuhovská 1, PSČ 83107
od 25. 7. 2007 do 20. 4. 2015
Bratislava, Námestie sv. Františka 16, PSČ 84104
od 12. 1. 1999 do 24. 7. 2007
Bratislava, Ambrova 5, PSČ 83101
od 10. 1. 1991 do 11. 1. 1999
Bratislava, Cukrova 14
IČO
od 10. 1. 1991

00643351

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
386/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 19. 11. 1992
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 19. 11. 1992
výskumná a vývojová činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
od 19. 11. 1992
činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
od 19. 11. 1992
inžinierska činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
od 19. 11. 1992
tvorivá činnosť v oblasti designu a užitkovej grafiky
od 19. 11. 1992
modelárske a kopírovacie práce súvisiace s činnosťami uvedenými v bodoch 1-5
od 19. 11. 1992
sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
od 7. 6. 1995
vykonávanie inžinierských stavieb
od 7. 6. 1995
vykonávanie priemyselných stavieb
od 7. 6. 1995
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 7. 6. 1995
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /malobchod a veľkoobchod/
od 9. 10. 2003
výkon činnosti autorizovaného architekta vykonávaná na základe autorizačného osvedčenia
od 8. 8. 2007
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
od 8. 8. 2007
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, spojený s poskytovaním iných než základných služieb
od 8. 8. 2007
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
od 8. 8. 2007
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 8. 8. 2007
reklamná a propagačná činnosť
od 8. 8. 2007
prieskum trhu a verejnej mienky
od 8. 8. 2007
manažérska činnosť
od 8. 8. 2007
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
od 8. 8. 2007
fotografické služby
od 8. 8. 2007
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Územno-plánovacie podklady a dokumentácia spracovanie údajov o území, regulačné plány, rozvojové programy sídiel a ich časti, komplexná koncepcia bývania v sídlach, spracovanie osobitnej dokumentácie pre štátnu správu a samosprávne orgány
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
štúdie, zadania bytových a občianskych stavieb technickej vybavenosti, ponukové a konkurzné návrhy objektov a súborov
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
výskumné a vývojové práce
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
navrhovanie modernizácie, rekonštrukcie a gevieb a technickej vybavenosti
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
ponukové a konkurzné návrhy objektov a súborov
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
výskumné a vývojové práce
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
navrhovanie modernizácie, rekonštrukcie a generálnych opráv
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
komplexné riešenie pamiatkovo chránených objektov
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
navrhovanie výstav, interiérov, doplnkovej architektúry a sadových úprav
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
príprava projektových podkladov a dodávateľskej dokumentácie, inžiniersko-manažerska činnosť v príprave a realizácii stavieb
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
konzultačné a poradenské služby v celom rozsahu činnosti, expertízy s posudky
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
modelárske práce
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
design a užitá grafika.
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Projektová činnosť-spracovanie zadaní a projektov podľa vyhlášky ŠKVTRI č.43/1990 Zb.
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Doplnková činnosť v oblasti projektového servisu /kopírovanie, výpočtová technika/.
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľnosti.
Konanie menom spoločnosti
od 9. 10. 2003
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
od 7. 6. 1995 do 8. 10. 2003
V mene spoločnosti koná konateľ.
od 19. 11. 1992 do 6. 6. 1995
V mene spoločnosti koná konateľ.
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Ing.arch.Juraj Talaš, Ing.arch.Stanislav Talaš, CSc., Ing.arch.Vladimír Talaš, Roman Talaš
Ďalšie právne skutočnosti
od 10. 1. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.1.1991 podľa § 106 ods. l a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
od 19. 11. 1992
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka bola prispôsobená spoločenská zmluva o založení spoločnosti TEAM T spol. s r. o. Bratislava úprave tohto zákona novou spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 24.9.1992. Stary spis: S.r.o. 595
od 15. 8. 1994
Dodatok k spoločenskej zmluve o založení spol. TEAM "T" s.r.o. zo dňa 18.9.1992, uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 10.6.1994 o prijatýh zmenách, dohody o prevode obchod. podielov. Stary spis: S.r.o. 595
od 7. 6. 1995
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 31.5.1995. Stary spis: S.r.o. 595
od 12. 1. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena sídla spoločnosti. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.12.1998, v zmysle zák.č. 11/1998 Zz.
od 19. 9. 2000
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 31.1.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2000.
od 9. 10. 2003
Zápisnica z mimoriadneho valného zhomaždenia dňa 21.1.2003 - schvalenie nového znenie spoločenskej zmluvy, spoločenská zmluva z 18.2.2003.
od 10. 9. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.9.2008.
od 21. 4. 2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2015.
od 2. 2. 2016
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 26.01.2016.
Základné imanie
od 17. 6. 2009
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 9. 10. 2003 do 16. 6. 2009
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 12. 1. 1999 do 8. 10. 2003
200 000 Sk
od 10. 1. 1991 do 11. 1. 1999
188 000 Sk
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 2. 2. 2016
ateliert, s. r. o.
Bratislava - Vajnory, Tuhovská 1, PSČ 831 07
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Ing. arch. Vladimír Talaš
Bratislava, Rubínová 53, PSČ 831 52
od 12. 1. 1999 do 18. 9. 2000
Ing. arch. Miroslav Malík
Bratislava, Včelárska 28, PSČ 821 05
od 15. 8. 1994 do 11. 1. 1999
Ing. arch. Miroslav Malík
Bratislava, Včelárska 28/14
od 19. 9. 2000 do 9. 9. 2008
Ing. arch. Vladimír Talaš
Bratislava, Gercenova 11, PSČ 851 01
od 19. 9. 2000 do 24. 7. 2007
Ing. arch. Stanislav Talaš, CSc.
Bratislava, Ferdiša Kostku I, PSČ 841 05
od 12. 1. 1999 do 18. 9. 2000
Ing. arch. Stanislav Talaš, CSc.
Bratislava, Adámiho 33, PSČ 841 05
od 12. 1. 1999 do 18. 9. 2000
Ing. arch. Vladimír Talaš
Bratislava, Gercenova 11, PSČ 851 01
od 15. 8. 1994 do 11. 1. 1999
Ing. arch. Stanislav Talaš, CSc.
Bratislava, Adámiho 33
od 15. 8. 1994 do 11. 1. 1999
Ing. arch. Vladimír Talaš
Bratislava, Gercenova 11
od 19. 11. 1992 do 14. 8. 1994
Roman Talaš
Bratislava, Škultétyho 14
od 19. 11. 1992 do 14. 8. 1994
Ing. arch. Juraj Talaš
Bratislava, Rozvodná 5, PSČ 831 01
od 19. 11. 1992 do 14. 8. 1994
Ing. arch. Stanislav Talaš, CSc.
Bratislava, Adámiho 33
od 19. 11. 1992 do 14. 8. 1994
Ing. arch. Vladimír Talaš
Bratislava, Gercenova ll, PSČ 851 01
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Roman Talaš
Bratislava, Rozvodná 5, PSČ 831 01
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Ing. arch. Juraj Talaš
Bratislava, Rozvodná 5, PSČ 831 01
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Ing. arch. Stanislav Talaš, CSc.
Bratislava, Žalmanova 33, PSČ 841 05
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Ing. arch. Vladimír Talaš
Bratislava, Gercenova ll, PSČ 851 01
od 10. 9. 2008 do 21. 1. 2015
Ing. arch. Pavol Visczor
Žilina, Kubínska 1104/7, PSČ 010 08
od 10. 9. 2008 do 23. 5. 2022
Ing. arch. Vladimír Talaš
Bratislava, Rubínová 53, PSČ 831 52
od 10. 1. 1991 do 14. 8. 1994
Architekt dipl. Ing. Helmut Ortner
Puchenau, Reisingerweg 23, PSČ 4040
Výška vkladu každého spoločníka
od 22. 1. 2015 do 23. 5. 2022
Ing. arch. Vladimír Talaš
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. arch. Vladimír Talaš
Vklad: 6 640 EUR
Splatené: 6 640 EUR
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Ing. Arch. Juraj Talaš
Vklad: 45 000 Sk
Splatené: 45 000 Sk
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Ing.Arch. Stanislav Talaš , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Ing.Arch. Vladimír Talaš
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 10. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Roman Talaš
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 10. 1. 1991 do 14. 8. 1994
Architekt dipl.Ing Helmut Ortner
Vklad: 58 000 Sk
Splatené: 58 000 Sk
od 19. 11. 1992 do 14. 8. 1994
Ing. Arch. Juraj Talaš
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 19. 11. 1992 do 14. 8. 1994
Ing.Arch. Stanislav Talaš , CSc.
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 19. 11. 1992 do 14. 8. 1994
Ing.Arch. Vladimír Talaš
Vklad: 32 000 Sk
Splatené: 32 000 Sk
od 19. 11. 1992 do 14. 8. 1994
Roman Talaš
Vklad: 32 000 Sk
Splatené: 32 000 Sk
od 15. 8. 1994 do 11. 1. 1999
Ing.Arch. Stanislav Talaš , CSc.
Vklad: 74 000 Sk
Splatené: 74 000 Sk
od 15. 8. 1994 do 11. 1. 1999
Ing.Arch. Vladimír Talaš
Vklad: 57 000 Sk
Splatené: 57 000 Sk
od 15. 8. 1994 do 11. 1. 1999
Ing. arch. Miroslav Malík
Vklad: 57 000 Sk
Splatené: 57 000 Sk
od 12. 1. 1999 do 18. 9. 2000
Ing.Arch. Stanislav Talaš , CSc.
Vklad: 78 000 Sk
Splatené: 78 000 Sk
od 12. 1. 1999 do 18. 9. 2000
Ing.Arch. Vladimír Talaš
Vklad: 61 000 Sk
Splatené: 61 000 Sk
od 12. 1. 1999 do 18. 9. 2000
Ing. arch. Miroslav Malík
Vklad: 61 000 Sk
Splatené: 61 000 Sk
od 19. 9. 2000 do 24. 7. 2007
Ing.Arch. Stanislav Talaš , CSc.
Vklad: 110 000 Sk
Splatené: 110 000 Sk
od 19. 9. 2000 do 24. 7. 2007
Ing.Arch. Vladimír Talaš
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 25. 7. 2007 do 9. 9. 2008
Ing.Arch. Vladimír Talaš
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 10. 9. 2008 do 16. 6. 2009
Ing. arch. Vladimír Talaš
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 10. 9. 2008 do 16. 6. 2009
Ing. arch. Pavol Visczor
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 17. 6. 2009 do 21. 1. 2015
Ing. arch. Vladimír Talaš
Vklad: 3 320 EUR
Splatené: 3 320 EUR
od 17. 6. 2009 do 21. 1. 2015
Ing. arch. Pavol Visczor
Vklad: 3 320 EUR
Splatené: 3 320 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky