ROZVOJ spoločnosť s ručením obmedzeným ROZVOJ spol. s r.o. /v skratke/, IČO: 00643424 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ROZVOJ spoločnosť s ručením obmedzeným ROZVOJ spol. s r.o. /v skratke/ Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00643424. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00643424 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
16. 9. 1991
Názov
od 17. 9. 1991

ROZVOJ spoločnosť s ručením obmedzeným ROZVOJ spol. s r.o. /v skratke/

Adresa sídla
od 12. 7. 1993
Piešťany, Sládkovičova 10, PSČ 92178
od 3. 4. 1992 do 11. 7. 1993
Bratislava, Račianska 72, PSČ 83105
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Bratislava, Radvanská 2
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
Bratislava, Lipského 1
IČO
od 17. 9. 1991

00643424

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
716/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 10. 3. 1994
organizačný poradca
od 10. 3. 1994
vedenie účtovnej evidencie pre podnikateľa
od 10. 3. 1994
sprostredkovanie obchodu so strojárskym tovarom a prenájom strojov a zariadení
od 10. 3. 1994
obchodná činnosť s priemyselným tovarom
od 10. 3. 1994
stavebná činnosť
od 10. 3. 1994
projektová činnosť
od 10. 3. 1994
výrobná, montážna a servisná činnosť v strojárstve
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
účasť na podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
obchodná a zahranično-obchodná činnosť, ktorá nevyžaduje osobitné povolenia
od 17. 9. 1991 do 9. 3. 1994
poradenstvo pri spracovávaní privatizačných projektov a transformácií štátneho majetku na iné formy vlastníctva
od 17. 9. 1991 do 9. 3. 1994
poradenstvo v záležitostiach financovania, organizačných, hospodárskych a obchodných oblastiach
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 11. 12. 1991 do 9. 3. 1994
sprostredkovanie kúpa a predaja a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
od 11. 12. 1991 do 9. 3. 1994
účasť na podnikoch s rovankým alebo podobných predmetom podnikania
od 11. 12. 1991 do 9. 3. 1994
obchodná a zahraničnobchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
od 11. 12. 1991 do 9. 3. 1994
poradenstvo a sprostredkovanie týkajúce sa kúpy a predaja, privatizácie majetku štátu a jeho majetkových častí
od 11. 12. 1991 do 9. 3. 1994
stavebná činnosť
od 11. 12. 1991 do 9. 3. 1994
výrobná, montážna a servisná činnosť
od 11. 12. 1991 do 9. 3. 1994
zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem v zmysle predmetu činnosti
od 11. 12. 1991 do 9. 3. 1994
služby obyvateľstvu rôzneho druhu, oskrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
Konanie menom spoločnosti
od 8. 11. 1994
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
V mene spoločnosti konajú všetci štyria konatelia, každý z nich má podpisové práva, pričom vyžaduje sa podpis najmenej dvoch konateľov.
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
Spoločnosť zastupovať navonok je oprávnený každý zo spoločníkov a riaditeľ spoločnosti. Vstupovať do záväzkov v mene spoločnosti a v jej mene sa podpisovať môže len riaditeľ spoločnosti Peter Kovačič, Bratislava Lipského 1. Poveriť ďalšiu osobu podpisovaním v mene spoločnosti môže len riaditeľ spoločnosti.
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Za spoločnosť sa podpisujú Peter Kovačič /riaditeľ/ - samostatne Ing. Stanislav Kamenár - samostatne
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
1. Peter Kovačič, riaditeľ 2. Peter Marček, riaditeľ a to každý z nich samostatne
Ďalšie právne skutočnosti
od 8. 11. 1994
Zmena spoločenskej zmluvy spísaná formou notárskej zápisnice dňa 07.09.1994 notárkou so sídlom v Bratislave JUDr. Danielou Šikutovou pod. č. N 203/94, Nz 197/94 podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
od 26. 9. 1995
Uznesením Krajského súdu v Bratislave spis. značka 1K 133/94, vydanom dňa 11.08.1995 bol vyhlásený konkurz na majetok ROZVOJ spol. s r.o., Sládkovičova 10 Piešťany. Za správcu podstaty sa ustanovuje JUDr. Dušan Slanina Bradlanská 16, Trnava.
od 17. 9. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.09.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
od 3. 4. 1992
Odstúpením zahraničného spoločníka zanikla spoločnosť podľa Zák. č. 173/88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov na spoločnosť bez zahraničnej majetkovej účasti.
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Pristúpením zahraničného spoločníka sa zmenila spoločnosť podľa Zák. č. 173/88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov na spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou.
Základné imanie
od 8. 11. 1994
1 000 000 Sk
od 3. 4. 1992 do 7. 11. 1994
1 000 000 Kčs
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
1 000 000 Sk
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
100 000 Sk
Spoločníci
od 18. 5. 2022
Edita Žažová
Vrbové, Mikulášska 959/4
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Prvá slovenská investičná akciová spoločnosť
Bratislava, Miletičova 1
od 11. 12. 1991 do 10. 1. 1993
Prvá slovenská investičná akciová spoločnosť
Bratislava, Miletičova 1
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
Ing. Ľubica Cígerová
Bratislava, Ševčenkova 18
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Ing. Ľubica Cígerová
Bratislava, Ševčenkova 18
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Ing. Juraj Chochol
Bratislava, Dobrovodského 2
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
JUDr. Vladimír Kán
Bratislava, Wolkrova 25
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
JUDr. Vladimír Kán
Bratislava, Wolkrova 25
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
JUDr. Vladimír Kán
Bratislava, Wolkrova 25
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Peter Kovačič
Bratislava, Lipského 1
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
Peter Kovačič
Bratislava, Lipského 1
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Peter Kovačič
Bratislava, Lipského 1
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
Peter Kovačič
Bratislava, Lipského 1
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Peter Marček
Bratislava, Nedbalova 19
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Ing. Ján Marček, CSc.
Bratislava, Záhradnícka 6
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
Peter Marček
Bratislava, Nedbalova 19
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Peter Marček
Bratislava, Nedbalova 19
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
Peter Marček
Bratislava, Nedbalova 19
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Ing. Miroslav Sivák
Piešťany, Valova 14
od 8. 11. 1994 do 31. 1. 1996
Edita Žažová
Vrbové, Mikulášska 959/4
od 1. 2. 1996 do 17. 5. 2022
Edita Žažová
Vrbové, Mikulášska 959/4
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Ing. Stanislav Kamenár
6020, Technikerstrasse 38/3
Výška vkladu každého spoločníka
od 1. 2. 1996 do 17. 5. 2022
Edita Žažová
Vklad:  
Splatené:  
od 18. 5. 2022
Edita Žažová
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Peter Kovačič
Vklad: 110 000 Sk
Splatené: 110 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Peter Marček
Vklad: 110 000 Sk
Splatené: 110 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 10. 1. 1993
Prvá slovenská investičná akciová spoločnosť
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Ing. Stanislav Kamenár
Vklad: 320 000 Sk
Splatené: 320 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
Ing. Ľubica Cígerová
Vklad: 110 000 Sk
Splatené: 110 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 2. 4. 1992
JUDr. Vladimír Kán
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
Peter Kovačič
Vklad: 190 000 Sk
Splatené: 190 000 Sk
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
Peter Marček
Vklad: 220 000 Sk
Splatené: 220 000 Sk
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
Ing. Ľubica Cígerová
Vklad: 190 000 Sk
Splatené: 190 000 Sk
od 3. 4. 1992 do 10. 1. 1993
JUDr. Vladimír Kán
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Prvá slovenská investičná akciová spoločnosť
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Peter Kovačič
Vklad: 180 000 Sk
Splatené: 180 000 Sk
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Peter Marček
Vklad: 160 000 Sk
Splatené: 160 000 Sk
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
JUDr. Vladimír Kán
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 80 000 Sk
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Ing. Juraj Chochol
Vklad: 180 000 Sk
Splatené: 180 000 Sk
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Ing. Miroslav Sivák
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 11. 1. 1993 do 7. 11. 1994
Ing. Ján Marček , CSc.
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 8. 11. 1994 do 31. 1. 1996
Edita Žažová
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
Peter Kovačič
Vklad: 50 000 Kčs
Splatené: 50 000 Kčs
od 17. 9. 1991 do 10. 12. 1991
Peter Marček
Vklad: 50 000 Kčs
Splatené: 50 000 Kčs
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky