Poľnohospodárske družstvo, IČO: 00653268 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00653268. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00653268 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
15. 3. 1991
Názov
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021

Poľnohospodárske družstvo

od 20. 12. 1990 do 5. 12. 1993

Poľnohospodárske družstvo v Lábe

Adresa sídla
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
Láb, PSČ 90067
od 20. 12. 1990 do 5. 12. 1993
Láb
IČO
od 20. 12. 1990

00653268

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
268/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 20. 12. 1990 do 5. 12. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 20. 12. 1990 do 5. 12. 1993
kovovýroba, drevovýroba, stavebná výroba + PSV, elektrotechnika, služby a obchodná činnosť
od 20. 12. 1990 do 5. 12. 1993
spoločné podnikanie s tuzemskými právnymi subjektami
od 20. 12. 1990 do 5. 12. 1993
Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
spracovanie a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
výroby kovových výrobkov, úprava oceľového odpadu
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
stavebná činnosť
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
stolárska a drevospracujúca činnosť
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
nákup tovaru za účelom predaja
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
obchodná činnosť s tovarom
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
vodoinštalačné a kúrenárske práce bez zásahu do elektroinštalácií
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
dopravná činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
Za družstvo koná navonok predseda družstva a ekonóm družstva, v ich neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ekonóm družstva, v ich neprítomnosti podpredseda družstva a ďalší jeden člen predstavenstva.
od 20. 12. 1990 do 5. 12. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 12. 1990 do 23. 11. 2021
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.11.1990 podľa zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 372 Starý spis: Dr 2309
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
Dňa 25.11.1992 schválené stanovy družstva v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Dňa 20.10.1992 schválený transformačný projekt v súlade so zákonom č. 42/1991 Zb., o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Starý spis: Dr 372 Starý spis: Dr 2309
od 6. 4. 1998 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 5 K 269/97 - 126 zo dňa 31.3.1998 v konkurz- nej veci navrhovateľa - veriteľa Obec Láb, 900 67 Láb proti odporcovi - dlžníkovi Poľnohospodárske družstvo, 900 67 Láb, IČO: 00 653 268 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr.Albín Kostolanský, Záhoracká 53, 901 01 Malacky. Starý spis: Dr 2309
od 5. 5. 2018 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.03.2018, č. k. 5K 269/1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.04.2018 súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušuje v zmysle ust. § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKV"). Súd zbavuje JUDr. Albína Kostolanského, sídlom kancelárie správcu Záhorácka 53, 901 01 Malacky, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Základné imanie
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
1 806 000 Sk
Základný členský vklad
od 6. 12. 1993 do 23. 11. 2021
6 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky