ALLMEDIA, spol. s r.o., IČO: 00681270 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00681270. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00681270 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 6. 1990
Názov
od 23. 9. 2002

ALLMEDIA, spol. s r.o.

od 21. 6. 1990 do 22. 9. 2002

ALLMÉDIA, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 1. 1. 2009
Bratislava, Pod gaštanmi 4, PSČ 82107
od 29. 7. 1993 do 31. 12. 2008
Bratislava, Šustekova 11, PSČ 85104
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Bratislava, Lackova 3
IČO
od 21. 6. 1990

00681270

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
13/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 23. 9. 2002
kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 9. 2002
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 9. 2002
poradenská činnosť v obchodovaní
od 23. 9. 2002
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
od 23. 9. 2002
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 30. 4. 2011
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
od 30. 4. 2011
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
od 30. 4. 2011
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
od 22. 3. 2016
požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
1. Veľkoobchod
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
organizovanie a prevádzkovanie veľkoobchodu vo vzťahu ku všetkým právnickým osobám, tuzemským i zahraničným
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
vykonávanie odbytovej a zásobovacej činnosti, prevádzkovanie veľkoskladov, konsignačných skladov
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
2. Obchod
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
komerčná činnosť vo všeobecnosti, obchodovanie so všetkými komoditami
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
sprostredkovanie prevodov hnuteľného aj nehnuteľného majetku, vrátane vysporiadania všetkých majetkovo-právnych vzťahov
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
výpožičná služba, obstarávanie, prenájom a poskytovanie ďalších služieb obyvateľstvu, fyzickým a právnickým osobám
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
prevádzkovanie maloobchodných predajní tovarov všetkého druhu, ambulantný predaj a služby na území celej ČSFR
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
zastupovanie a reprezentovanie záujmov tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb, rôzna forma spolupráce s domácimi i zahraničnými firmami, príp. jednotlivcami
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
organizovanie a zabezpečovanie vedeckých obchodných a podnikateľských stretnutí a pod.
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
informačná, propagačná, poradenská, expertízna, publikačná činnosť, prieskum a prognózy vývoja trhu a obchodu
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
3. Služby
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
organizovanie, zabezpečenie a financovanie, zriaďovanie, výstavba a prevádzkovanie objektov a zariadení slúžiacich pre cestovný ruch, verejné stravovanie, zábavu, kultúru, rekreačný šport
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
vykonávanie ďalšej zábavnotechnickej činnosti, prevádzka zábavných parkov a iných atrakcií
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
zriaďovanie a prevádzka umeleckých, hudobných, filmových klubov, diskoték, kín, koncertných priestorov a podujatí a ďalších záujmových zariadení
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
zriaďovanie a prevádzka športových klubov, telocviční, sáun, fittnes centier, plavární a iných zariadení pre športové využitie sa občanov a zvyšovanie pohybovej kultúry človeka
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
usporiadavanie rôznych kurzov so zameraním na vzdelávanie, kultúru, šport
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
4. Doprava
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
preprava, skladovanie, triedenie a ďalšia manipulácia s materiálom /tovarom/
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
prenajímanie a požičovňa motorových vozidiel, prívesov a iných mechanizmov
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
úschova motorových vozidiel a iného majetku
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
zriadenie a prevádzka pneuservisu, umývacej linky, čerpacej stanice PH a ďalších prevádzok, súvisiacich s motorizmom
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
nákup, predaj aj prevádzkovanie nových i ojazdených motorových vozidiel a príslušenstva, vrátane nákladných a rôznych účelových nadstávb a modifikácií, autobusov, stavebných i poľnohospodárskych strojov
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
5. Stavovýroba
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
investičná a realizačná činnosť v stavebníctve, poskytovanie mechanizmov a odborníkov, obstarávanie a výroba stavebných materiálov
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
6. Ďalšie výrobné a iné aktivity
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
kovovýroba, drevovýroba a spracovanie plastov a výroba z nich
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
podpora vynálezcovského hnutia, realizácia a implantácia do praxe nových, netradičných riešení vo všetkých sférach ľudského konania.
od 29. 7. 1993 do 22. 9. 2002
kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Konanie menom spoločnosti
od 29. 7. 1993
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti, každý samostatne.
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Jozef Barčík alebo Ing. Rudolf Čierny.
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 6. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zmluvou zo dňa 20.06.1990 podľa § 106n Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 22.02.1991. Starý spis: S.r.o. 16
od 29. 7. 1993
Vnútorné pomery spoločnosti boli upravené v súlade s ust. Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 455/1991 Zb. dodatkom k spoločenskej zmluve č.3 zo dňa 12.5.1993 a živnostenským oprávnením č.k. 1535/9/92 zo dňa 8.2.1993. Starý spis: S.r.o. 16
od 19. 1. 1999
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.8.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 23. 9. 2002
Zvýšenie a prevody častí obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 19. 12. 2001. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 18. 06. 2002. Zmena obchodného mena, pôvodné ALLMÉDIA, spol. s r.o..
od 1. 1. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2008.
od 30. 4. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2011
Základné imanie
od 1. 1. 2009
50 000 EUR
Rozsah splatenia: 50 000 EUR
od 23. 9. 2002 do 31. 12. 2008
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
od 29. 7. 1993 do 22. 9. 2002
600 000 Sk
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
543 280 Sk
Spoločníci
od 25. 6. 2021
Jozef Barčík
Bratislava - mestská časť Ružinov, Mliekárenská 16010/5, PSČ 821 09
od 25. 6. 2021
Ing. Rudolf Čierny
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Ventúrska 267/5, PSČ 811 01
od 25. 6. 2021
Mgr. Richard Slafkovský
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Martina Granca 3482/6, PSČ 841 02
od 19. 12. 2006 do 24. 6. 2021
Jozef Barčík
Bratislava, Mliekárenská 16010/5, PSČ 821 09
od 23. 9. 2002 do 18. 12. 2006
Jozef Barčík
Bratislava, Iljušinova 8, PSČ 851 05
od 29. 7. 1993 do 22. 9. 2002
Jozef Barčík
Bratislava, Iljušinova 8
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Jozef Barčík
Bratislava, Tupolevova 34
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Valéria Čierna
Bratislava, Lackova 3
od 19. 12. 2006 do 24. 6. 2021
Ing. Rudolf Čierny
Bratislava, Ventúrska 5, PSČ 811 01
od 23. 9. 2002 do 18. 12. 2006
Ing. Rudolf Čierny
Bratislava, Palisády 23, PSČ 811 06
od 29. 7. 1993 do 22. 9. 2002
Ing. Rudolf Čierny
Bratislava, Robotnícka 6
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Ing. Rudolf Čierny
Bratislava, Lackova 3
od 23. 9. 2009 do 24. 6. 2021
Mgr. Richard Slafkovský
Bratislava, Martina Granca 3482/6, PSČ 841 02
od 21. 10. 2003 do 22. 9. 2009
Mgr. Richard Slafkovský
Bratislava, Šintavská 10, PSČ 851 01
od 23. 9. 2002 do 20. 10. 2003
Mg. Richard Slafkovský
Bratislava, Šintavská 10, PSČ 851 01
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Ing. Jana Šturdíková
Bratislava, Palisády 23
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Andrej Turok
Bratislava, Martinčekova 8
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Mária Turoková
Bratislava, Martinčekova 8
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Zuzana Vandová
Bratislava, Lackova 3
Výška vkladu každého spoločníka
od 1. 1. 2009 do 24. 6. 2021
Jozef Barčík
Vklad:  
Splatené:  
od 25. 6. 2021
Jozef Barčík
Vklad: 20 000 EUR
Splatené: 20 000 EUR
od 1. 1. 2009 do 24. 6. 2021
Ing. Rudolf Čierny
Vklad:  
Splatené:  
od 25. 6. 2021
Ing. Rudolf Čierny
Vklad: 20 000 EUR
Splatené: 20 000 EUR
od 1. 1. 2009 do 22. 9. 2009
Mgr. Richard Slafkovský
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 9. 2009 do 24. 6. 2021
Mgr. Richard Slafkovský
Vklad:  
Splatené:  
od 25. 6. 2021
Mgr. Richard Slafkovský
Vklad: 10 000 EUR
Splatené: 10 000 EUR
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Jozef Barčík
Vklad: 165 000 Sk
Splatené:  
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Ing. Rudolf Čierny
Vklad: 165 000 Sk
Splatené: 165 000 Sk
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Ing. Jana Šturdíková
Vklad: 33 280 Sk
Splatené:  
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Andrej Turok
Vklad: 45 000 Sk
Splatené:  
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Mária Turoková
Vklad: 45 000 Sk
Splatené:  
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Zuzana Vandová
Vklad: 45 000 Sk
Splatené:  
od 21. 6. 1990 do 28. 7. 1993
Valéria Čierna
Vklad: 45 000 Sk
Splatené:  
od 29. 7. 1993 do 22. 9. 2002
Ing. Rudolf Čierny
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 29. 7. 1993 do 22. 9. 2002
Jozef Barčík
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 23. 9. 2002 do 18. 12. 2006
Jozef Barčík
Vklad:  
Splatené:  
od 19. 12. 2006 do 31. 12. 2008
Jozef Barčík
Vklad: 400 000 Sk
Splatené: 400 000 Sk
od 23. 9. 2002 do 18. 12. 2006
Ing. Rudolf Čierny
Vklad:  
Splatené:  
od 19. 12. 2006 do 31. 12. 2008
Ing. Rudolf Čierny
Vklad: 400 000 Sk
Splatené: 400 000 Sk
od 23. 9. 2002 do 20. 10. 2003
Mg. Richard Slafkovský
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 21. 10. 2003 do 31. 12. 2008
Mgr. Richard Slafkovský
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.