L & M & S s.r.o., IČO: 00684066 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti L & M & S s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00684066. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00684066 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
20. 9. 1990
Názov
od 30. 7. 2004

L & M & S s.r.o.

od 22. 4. 1993 do 29. 7. 2004

SILEX spol. s r.o.

od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993

SILEX S+K spol. s r.o.

Adresa sídla
od 30. 7. 2004
Senica, Štefánikova 695, PSČ 90501
od 25. 3. 1997 do 29. 7. 2004
Senica, Okružná 1186/6, PSČ 90501
od 22. 3. 1994 do 24. 3. 1997
Veľké Leváre, Zámočnícka 172, PSČ 90873
od 28. 1. 1991 do 21. 3. 1994
Senica, Okružná 1186/6
od 20. 9. 1990 do 27. 1. 1991
Bratislava, Riazanská ul. č. 77
IČO
od 20. 9. 1990

00684066

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
10267/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 22. 4. 1993
výroba stavebných a obkladových materiálov
od 22. 4. 1993
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
od 22. 4. 1993
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 22. 4. 1993
veľkoobchod a maloobchod so strojmi a zariadeniami pre verejné stravovanie
od 22. 4. 1993
veľkoobchod a maloobchod so spotrebným tovarom a priemyselným tovarom
od 22. 4. 1993
veľkoobchod a maloobchod s drevom a stavebnými materiálmi
od 22. 4. 1993
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou
od 22. 4. 1993
veľkoobchod a maloobchod s textilom, nábytkom, dekorat. dopl.
od 22. 4. 1993
veľkoobchod a maloobchod so strojmi, prístrojmi a technologickými zariadeniami
od 22. 4. 1993
výroba nábytku
od 22. 4. 1993
cestná motorová doprava-verejná nákladná (vnútroštátna)
od 30. 7. 2004
veľkoobchod a maloobchod s textilom a galantériou
od 30. 7. 2004
veľkoobchod a maloobchod s obuvou a koženým tovarom
od 30. 7. 2004
veľkoobchod a maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom, kozmetikou
od 30. 7. 2004
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
výroba, dodávka, montáž stavebného obkladového materiálu
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
dodávka, montáž, servis kompletného zariadenia na prípravu a predaj kávy
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
výroba a predaj potlačí na textíliách a papieri
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
obchodná činnosť v oblasti bytových doplnkov
od 28. 1. 1991 do 21. 4. 1993
zahranično-obchodná činnosť: povolenie na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti vydalo FMZO Praha dňa 07.01.1991 pod č.j. 13/14568/ku/90, reg. č.: 108006052 v tomto rozsahu:
od 28. 1. 1991 do 21. 4. 1993
sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet týchto osôb v oblasto dovozu a vývozu vecí
od 28. 1. 1991 do 21. 4. 1993
vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 Zb., ktorým sa určujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
od 28. 1. 1991 do 21. 4. 1993
vývoz vecí podľa prílohy č. 1 povolenia FMZO č. 13/14568/ku/90
od 28. 1. 1991 do 21. 4. 1993
dovoz vecí podľa prílohy č. 2 povolenia FMZO č. 13/14568/ku/90
od 28. 1. 1991 do 21. 4. 1993
dovoz stavebno-obkladového materiálu za účelom vykonania stavebno-montážnych zatepľovacích prác v ČSFR a dovoz kompletného zariadenia na prípravu a predaj kávy za účelom montáže v zariadeniach ČSFR
od 28. 1. 1991 do 21. 4. 1993
poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: vykonávania stavebno-montážnych prác; montáže a servisu zariadení, technicko-poradenských služieb a rozsahu stanovenom predmetom činnosti
Konanie menom spoločnosti
od 22. 4. 1993
konateľ
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a za spoločnosť podpisovať sú oprávnení spoločníci Milan Suchý, PhDr. Arno Kraus.
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 9. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.09.1990 podľa ust. § 106a ods. 1a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
od 22. 4. 1993
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 06.04.1993 prispôsobený ustanoveniam Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
od 25. 3. 1997
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1996.
od 21. 8. 2001
Dodatok č. 4 zo dňa 31.07.2001 k spoločenskej zmluve.
od 30. 7. 2004
Spoločnosť SILEX spol. s r.o., sa stáva právnym nástupcom spoločnosti MOLTOS v.o.s., IČO: 31 423 221, so sídlom: Senica, Štefánikova 695, ktorá bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou SILEX spol s r.o., a dňa 30.07.2004 vymazaná z obchodného registra Okresného súdu Trnava z oddielu: Sr, vložka č. 2. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti MOLTOS v.o.s. prešli na jej právneho nástupcu. Dodatok zo dňa 15.01.2001 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: SILEX spol. s r.o., na: L & M & S s.r.o., a zmena sídla z Okružnej 1186/6 na Štefánikovu 695).
Základné imanie
od 4. 12. 2009
6 638,783776 EUR
od 23. 8. 2001 do 3. 12. 2009
200 000 Sk
od 22. 4. 1993 do 22. 8. 2001
1 000 000 Sk
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
1 000 000 Kčs
Spoločníci
od 29. 9. 2022
Milan Suchý
Senica, Okružná ul. 1186
od 29. 9. 2022
Lýdia Suchá
Senica, Okružná ul. 1186
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
PhDr. Arno Kraus
Bratislava, Riazanská ul. 77
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
PhDr. Božena Krausová
Bratislava, Riazanská ul. 77
od 22. 4. 1993 do 22. 8. 2001
Lýdia Suchá
Senica, Okružná ul. 1186
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
Lýdia Suchá
Senica, Okružná ul. 1186
od 22. 4. 1993 do 22. 8. 2001
Milan Suchý
Senica, Okružná ul. 1186
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
Milan Suchý
Senica, Okružná ul. 1186
od 23. 8. 2001 do 28. 9. 2022
Milan Suchý
Senica, Okružná ul. 1186
od 23. 8. 2001 do 28. 9. 2022
Lýdia Suchá
Senica, Okružná ul. 1186
Výška vkladu každého spoločníka
od 4. 12. 2009 do 28. 9. 2022
Milan Suchý
Vklad:  
Splatené:  
od 29. 9. 2022
Milan Suchý
Vklad: 3 319,391888 EUR
Splatené: 3 319,391888 EUR
od 4. 12. 2009 do 28. 9. 2022
Lýdia Suchá
Vklad:  
Splatené:  
od 29. 9. 2022
Lýdia Suchá
Vklad: 3 319,391888 EUR
Splatené: 3 319,391888 EUR
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
Milan Suchý
Vklad: 250 000 Kčs
Splatené: 250 000 Kčs
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
Lýdia Suchá
Vklad: 250 000 Kčs
Splatené: 250 000 Kčs
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
PhDr. Arno Kraus
Vklad: 250 000 Kčs
Splatené: 250 000 Kčs
od 20. 9. 1990 do 21. 4. 1993
PhDr. Božena Krausová
Vklad: 250 000 Kčs
Splatené: 250 000 Kčs
od 22. 4. 1993 do 22. 8. 2001
Milan Suchý
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 22. 4. 1993 do 22. 8. 2001
Lýdia Suchá
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 23. 8. 2001 do 3. 12. 2009
Milan Suchý
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 23. 8. 2001 do 3. 12. 2009
Lýdia Suchá
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.