KON - RAD spol. s r.o., IČO: 00684104 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KON - RAD spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00684104. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00684104 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
20. 9. 1990
Názov
od 24. 2. 1992

KON - RAD spol. s r.o.

Adresa sídla
od 19. 8. 2004
Bratislava, Cesta na Senec 15725/24, PSČ 83006
od 22. 12. 1997 do 18. 8. 2004
Bratislava, Česká 15, PSČ 83103
od 24. 2. 1992 do 21. 12. 1997
Bratislava, Gorkého 5, PSČ 81101
IČO
od 24. 2. 1992

00684104

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
98/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 12. 2021
Výroba potravinárskych výrobkov
od 1. 12. 2021
Výroba kŕmnych zmesí
od 1. 12. 2021
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 1. 12. 2021
Prevádzkovanie výdajne stravy
od 1. 12. 2021
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 1. 12. 2021
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 1. 12. 2021
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
od 1. 12. 2021
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 1. 12. 2021
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
od 1. 12. 2021
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 1. 12. 2021
Sťahovacie služby
od 1. 12. 2021
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
od 1. 12. 2021
Kuriérske služby
od 1. 12. 2021
Výroba nápojov
od 1. 12. 2021
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 1. 12. 2021
Finančný lízing
od 1. 12. 2021
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 1. 12. 2021
Záložne
od 1. 12. 2021
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 1. 12. 2021
Faktoring a forfaiting
od 1. 12. 2021
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
od 1. 12. 2021
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 1. 12. 2021
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 1. 12. 2021
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
od 1. 12. 2021
Čistiace a upratovacie služby
od 1. 12. 2021
Služby požičovní
od 1. 12. 2021
Prenájom hnuteľných vecí
od 1. 12. 2021
Vedenie účtovníctva
od 1. 12. 2021
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 1. 12. 2021
Administratívne služby
od 1. 12. 2021
Verejné obstarávanie
od 1. 12. 2021
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 1. 12. 2021
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
od 1. 12. 2021
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
od 1. 12. 2021
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 1. 12. 2021
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 1. 12. 2021
Zadávanie klinického skúšania liečiv
od 1. 12. 2021
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
od 1. 12. 2021
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 1. 12. 2021
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
vykonávanie tradingových a obchodných operácií všetkého druhu
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
uskutočňovanie kúpy a predaja tovarov neinvestičnej povahy určených pre výrobu
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
distribúcia a obcod v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, stavebníctva, cestovného ruchu a to včítane sprostredkovania kúpy a predaja týchto tovarov a investičná činnosť vo vyššie spomenutých oblastiach.
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
zahranično-obchodná činnosť vo výššie spomenutých oblastiach
od 21. 1. 1997 do 30. 11. 2021
vykonávanie tradingových a obchodných operácií všetkého druhu
od 21. 1. 1997 do 30. 11. 2021
uskutočňovanie kúpy a predaja tovarov neinivestičnej povahy určených pre výrobu
od 21. 1. 1997 do 30. 11. 2021
distribúcia a obchod v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, stavebníctva, cestovného ruchu a to včítane sprostredkovania kúpy a predaja týchto tovarov a investičná činnosť vo vyššie spomenutých oblastiach
od 21. 1. 1997 do 30. 11. 2021
zahranično-obchodná činnosť vo výššie spomenutých oblastiach
od 31. 10. 2007 do 30. 11. 2021
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 31. 10. 2007 do 30. 11. 2021
reklamná činnosť
od 31. 10. 2007 do 30. 11. 2021
grafické práce na počítači podľa predlohy
od 31. 10. 2007 do 30. 11. 2021
automatizované spracovanie dát
od 28. 5. 2009 do 30. 11. 2021
Prenájom hnuteľných vecí
od 30. 6. 2010 do 9. 1. 2020
skladovanie
od 25. 11. 2011 do 30. 11. 2021
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
od 6. 8. 2015 do 30. 11. 2021
počítačové služby
od 6. 8. 2015 do 30. 11. 2021
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 6. 8. 2015 do 30. 11. 2021
prieskum trhu a verejnej mienky
od 6. 8. 2015 do 30. 11. 2021
faktoring a forfaiting
od 10. 1. 2020 do 30. 11. 2021
Výroba potravinárskych výrobkov
od 10. 1. 2020 do 30. 11. 2021
Výroba nápojov
od 10. 1. 2020 do 30. 11. 2021
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 10. 1. 2020 do 30. 11. 2021
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
Konanie menom spoločnosti
od 8. 5. 2021
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
od 6. 8. 2015 do 7. 5. 2021
Štatutárnym orgánom sú konatelia, pričom za spoločnosť voči tretím osobám koná, vystupuje v jej mene a podpisuje za ňu Ing. Pavol Konštiak, PhD. samostatne, Ing. Viera Konštiaková samostatne, Mgr. Veronika Konštiaková, PhD. a Mgr. Ing. Zuzana Konštiaková spoločne, a to tak, že k vytlačenému, otlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis.
od 31. 10. 2007 do 5. 8. 2015
Štatutárnym orgánom sú konatelia, pričom za spoločnosť voči tretím osobám koná, vystupuje v jej mene a podpisuje za ňu Ing. Pavol Konštiak, CSc. samostatne, Ing. Viera Konštiaková samostatne, Bc. Veronika Konštiaková a Zuzana Konštiaková spoločne, a to tak, že k vytlačenému, otlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis.
od 24. 2. 1992 do 30. 10. 2007
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu konatelia Ing. Pavol Konštiak a Ing. Viera Konštiaková a to každý samostatne, v rozsahu určenom spoločenskou zmluvou.
Ďalšie právne skutočnosti
od 24. 2. 1992
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník, ktorej obsah bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 4 č.k. N 119/90. Spoločenská zmluva zo dňa 17.9.1990 prispôsobená ust.Obchodného zákonníka Zák.č.513/91 Zb., spoločenskou zmluvou zo dňa 05.02.1992. Stary spis: S.r.o. 140
od 21. 1. 1997
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28. 10. 1996, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31. 10. 1996. Stary spis: S.r.o. 140
od 22. 12. 1997
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 8.12.1997 o zmene sídla spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 140
od 14. 10. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1998, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 31. 10. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2007.
od 28. 5. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2009.
od 30. 6. 2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2010.
od 25. 11. 2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011.
od 6. 8. 2015
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2015.
Základné imanie
od 29. 1. 2009
165 970 EUR
Rozsah splatenia: 165 970 EUR
od 17. 7. 2003 do 28. 1. 2009
5 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
od 21. 1. 1997 do 16. 7. 2003
5 000 000 Sk
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
100 000 Sk
Spoločníci
od 14. 10. 2022
Doc. Ing. Pavol Konštiak, Ph.D.
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Strmé sady 3501/33, PSČ 841 01
od 6. 8. 2015 do 23. 5. 2022
Ing. Pavol Konštiak, Ph.D.
Bratislava, Strmé sady 2548/33, PSČ 841 01
od 21. 1. 1997 do 5. 8. 2015
Ing. Pavol Konštiak, CSc.
Bratislava, Strmé sady 2548/33, PSČ 841 01
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
Ing. Pavol Konštiak, CSc.
Bratislava, Ševčenkova 6
od 21. 1. 1997 do 22. 1. 2021
Ing. Viera Konštiaková
Bratislava, Strmé sady 2548/33, PSČ 841 01
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
Ing. Viera Konštiaková
Bratislava, Ševčenkova 6
od 24. 5. 2022 do 13. 10. 2022
Ing. Pavol Konštiak, Ph.D.
Bratislava, Strmé sady 2548/33, PSČ 841 01
od 23. 1. 2021 do 13. 10. 2022
Ing. Pavol Konštiak, Ph.D.
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Strmé sady 3501/33, PSČ 841 01
od 23. 1. 2021 do 13. 10. 2022
Ing. Pavol Konštiak, Ph.D.
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Strmé sady 3501/33, PSČ 841 01
od 23. 1. 2021 do 13. 10. 2022
Mgr. Veronika Konštiaková, Ph.D.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie 7529/4B, PSČ 811 02
od 23. 1. 2021 do 13. 10. 2022
Ing. Mgr. Zuzana Konštiaková
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Strmé sady 3501/33, PSČ 841 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 14. 10. 2022
doc. Ing. Pavol Konštiak , PhD.
Vklad: 165 970 EUR
Splatené: 165 970 EUR
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
Ing. Pavol Konštiak , CSc.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 24. 2. 1992 do 20. 1. 1997
Ing. Viera Konštiaková
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 21. 1. 1997 do 28. 1. 2009
Ing. Pavol Konštiak , CSc.
Vklad: 2 500 000 Sk
Splatené: 2 500 000 Sk
od 21. 1. 1997 do 28. 1. 2009
Ing. Viera Konštiaková
Vklad: 2 500 000 Sk
Splatené: 2 500 000 Sk
od 29. 1. 2009 do 5. 8. 2015
Ing. Pavol Konštiak , CSc.
Vklad:  
Splatené:  
od 6. 8. 2015 do 23. 5. 2022
Ing. Pavol Konštiak , PhD.
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022 do 13. 10. 2022
Ing. Pavol Konštiak , PhD.
Vklad: 82 985 EUR
Splatené: 82 985 EUR
od 29. 1. 2009 do 22. 1. 2021
Ing. Viera Konštiaková
Vklad: 82 985 EUR
Splatené: 82 985 EUR
od 23. 1. 2021 do 13. 10. 2022
Ing. Pavol Konštiak , PhD.
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 1. 2021 do 13. 10. 2022
Ing. Pavol Konštiak , PhD.
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 1. 2021 do 13. 10. 2022
Mgr. Veronika Konštiaková , PhD.
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 1. 2021 do 13. 10. 2022
Ing. Mgr. Zuzana Konštiaková
Vklad: 82 985 EUR
Splatené: 82 985 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.