DOPRA - VIA, a.s., IČO: 00684422 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DOPRA - VIA, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00684422. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00684422 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
13. 12. 1990
Názov
od 13. 12. 1990

DOPRA - VIA, a.s.

Adresa sídla
od 9. 8. 2011
Bratislava, Drieňová 27, PSČ 82656
od 13. 12. 1990 do 8. 8. 2011
Bratislava, Drieňová 27
IČO
od 13. 12. 1990

00684422

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
101/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 29. 5. 1997
vykonávanie dopravných inžinierskych a priemyselných stavieb
od 29. 5. 1997
nákup a predaj stavebného materiálu a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 5. 1997
prenájom motorových vozidiel
od 29. 5. 1997
výroba asfaltových emulzií a úpravňa asfaltov
od 29. 4. 1998
nákladná cestná doprava
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
výroba a obchod so stavebnými hmotami pre cestné stavby, najmä:
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
výrobky na báze asfaltov a minerálnych olejov, ako i v spojení s inými hmotami, chemicko-technické výrobky, ako napr. bitumen, bitumenové emulzie, upravený bitumen a bitumenové výrobky pre inžinierske stavby
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
úprava kamenív a štrkov a obchod so štrkmi, drvami a pieskami
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
výkon laboratórnych skúšok bitumenových stavebných hmôt, kamenív a asfaltov, všeobecná vývojová a skúšobná činnosť pre živičné vozovky
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
realizácia cestných stavieb, zvlášť špe- ciálnych asfaltérskych stavebných prác, vrátane izolačných a tesniacich prác
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
realizácia značkovacích prác
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
inžinierska činnosť a výstavby výrobní asfaltových, bitumenových produktov, ako i strojnej vybavenosti pre spracovanie týchto produktov
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
prenájom dopravných a strojných zariadení
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
ostatné činnosti, súvisiace s predmetom podnikania spoločnosti
Konanie menom spoločnosti
od 29. 5. 1997
Za akciová spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva každý samostatne, alebo riaditeľ spoločnosti.
od 13. 12. 1990 do 28. 5. 1997
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 12. 1990
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.8.1990 podľ § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a §5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so za- hraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: Sa 174
od 23. 6. 1992
Dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 174
od 4. 6. 1993
Stanovy spoločnosti prijaté Valným zhromaždením spoločnosti dňa 6.4.1993, v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 174
od 20. 5. 1994
Zápisnica z rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.11.1993. Stary spis: Sa 174
od 18. 10. 1994
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.5.1994. Stary spis: Sa 174
od 29. 5. 1997
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.4.1997. Notárska zápisnica N 56/97, Nz 56/97. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.1996. Stary spis: Sa 174
od 29. 4. 1998
Koncestná listina vydaná Okresným úradom Bratislava 2 ev.č. OŽR - 98/01003/004 APO, reg. č. 655/98, zo dňa 20.2.1998.
od 24. 3. 2000
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.1.2000 pod č. N 25/00, Nz 25/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 10. 3. 2004
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.5.2003 pod č. N 172/2003, Nz 35856/2003.
od 28. 6. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2004.
od 25. 5. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2006.
od 7. 7. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2009.
od 27. 1. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.12. 2011.
od 21. 1. 2014
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.12.2013.
Základné imanie
od 15. 5. 2009
581 000 EUR
Rozsah splatenia: 581 000 EUR
od 24. 3. 2000 do 14. 5. 2009
17 500 000 Sk
od 13. 12. 1990 do 23. 3. 2000
17 500 000 Sk
Akcie
od 15. 5. 2009
Počet: 175
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 24. 3. 2000 do 14. 5. 2009
Počet: 175
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 23. 6. 1992 do 23. 3. 2000
Počet: 175
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Dozorná rada
od 21. 1. 2014
Ing. František Očkaják
Lokca, Lokca 529, PSČ 029 51
Vznik funkcie: 5. 12. 2013
od 26. 7. 2022
Ing. Marek Očenáš
Banská Bystrica, Skuteckého 15614/23, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2022
od 21. 1. 2014 do 8. 8. 2016
Ing. Juraj Androvič
Varín, Hrnčiarska 159/140, PSČ 013 03
Vznik funkcie: 5. 12. 2013
od 9. 8. 2016 do 8. 8. 2016
Ing. Juraj Androvič
Varín, Hrnčiarska 159/140, PSČ 013 03
Vznik funkcie: 5. 12. 2013 Skončenie funkcie: 7. 6. 2016
od 27. 1. 2012 do 20. 1. 2014
Ing. Tomáš Klepetko
Bratislava, Košická 5590/56, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 7. 12. 2011
od 21. 1. 2014 do 20. 1. 2014
Ing. Tomáš Klepetko
Bratislava, Košická 5590/56, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 7. 12. 2011 Skončenie funkcie: 5. 12. 2013
od 29. 5. 1997 do 9. 3. 2004
Ing. Ivan Šesták
Bratislava, Havelkova 32
od 10. 3. 2004 do 27. 6. 2004
Ing. Ivan Šesták
Bratislava, Havelkova 32
Vznik funkcie: 13. 5. 2003
od 28. 6. 2004 do 27. 6. 2004
Ing. Ivan Šesták
Bratislava, Havelkova 32
Vznik funkcie: 13. 5. 2003 Skončenie funkcie: 22. 4. 2004
od 28. 6. 2004 do 6. 7. 2009
Ing. Viliam Turanský
Martin - Priekopa, Priehradná 18, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 22. 4. 2004
od 7. 7. 2009 do 6. 7. 2009
Ing. Viliam Turanský
Martin - Priekopa, Priehradná 18, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 22. 4. 2004 Skončenie funkcie: 3. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 20. 1. 2014
Ing. Viliam Turanský
Martin - Priekopa, Priehradná 18, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 3. 6. 2009
od 21. 1. 2014 do 20. 1. 2014
Ing. Viliam Turanský
Martin - Priekopa, Priehradná 18, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 3. 6. 2009 Skončenie funkcie: 5. 12. 2013
od 18. 10. 1994 do 9. 3. 2004
IngJán Zárecký
Bratislava, V.Karadžiča 6, PSČ 821 08
od 10. 3. 2004 do 6. 7. 2009
Ing. Ján Zárecký
Bratislava, Kpt. Jána Rašu 31
Vznik funkcie: 13. 5. 2003
od 7. 7. 2009 do 6. 7. 2009
Ing. Ján Zárecký
Bratislava, Kpt. Jána Rašu 31
Vznik funkcie: 13. 5. 2003 Skončenie funkcie: 3. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 26. 1. 2012
Ing. Ján Zárecký
Bratislava, Kpt. Jána Rašu 31
Vznik funkcie: 3. 6. 2009
od 27. 1. 2012 do 26. 1. 2012
Ing. Ján Zárecký
Bratislava, Kpt. Jána Rašu 31
Vznik funkcie: 3. 6. 2009 Skončenie funkcie: 7. 12. 2011
od 26. 7. 2022 do 25. 7. 2022
Mgr. Roman Guniš
Bratislava, Jurigovo námestie 7, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 7. 6. 2016 Skončenie funkcie: 1. 7. 2022
od 9. 8. 2016 do 25. 7. 2022
Mgr. Roman Guniš
Bratislava, Jurigovo námestie 7, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 7. 6. 2016
od 19. 10. 2021
Josef Pfeiffer
Perg, Schwemmplatzstraße 42, PSČ 4320
Vznik funkcie: 3. 6. 2009
od 19. 10. 2021
Mag. Aurel Hackl
4223 Katsdorf, Standorf 40
Vznik funkcie: 3. 6. 2009
od 18. 10. 1994 do 28. 5. 1997
Hermann Bachleitner
Mattighofen, Mattigstrasse 5
od 10. 3. 2004 do 6. 7. 2009
Leo Eybl
Braunau
Vznik funkcie: 13. 5. 2003
od 7. 7. 2009 do 28. 4. 2020
Leo Eybl
Rupert Gugg Strasse 62
Vznik funkcie: 3. 6. 2009
od 29. 4. 2020 do 28. 4. 2020
Leo Eybl
Rupert Gugg Strasse 62
Vznik funkcie: 3. 6. 2009 Skončenie funkcie: 1. 12. 2019
od 7. 7. 2009 do 6. 7. 2009
Leo Eybl
Braunau
Vznik funkcie: 13. 5. 2003 Skončenie funkcie: 3. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 6. 7. 2009
Mag. Aurel Hackl
4223 Katsdorf, Standorf 40
Vznik funkcie: 13. 5. 2003
od 24. 3. 2000 do 9. 3. 2004
Aurel Hackl
4223 Katsdorf, Standorf 40
od 10. 3. 2004 do 6. 7. 2009
Aurel Hackl
4223 Katsdorf, Standorf 40
Vznik funkcie: 13. 5. 2003
od 18. 10. 1994 do 23. 3. 2000
Alois Hackl
Katsdorf, Standorf 40, PSČ 4223
od 7. 7. 2009 do 18. 10. 2021
Aurel Hackl
4223 Katsdorf, Standorf 40
Vznik funkcie: 3. 6. 2009
od 29. 5. 1997 do 9. 3. 2004
Leo Eybl
Braunau
od 29. 5. 1997 do 9. 3. 2004
Josef Pfeiffer
Perg, Schwemmplatz Strasse 42, PSČ 4320
od 10. 3. 2004 do 6. 7. 2009
Josef Pfeiffer
Perg, Schwemmplatz Strasse 42, PSČ 4320
Vznik funkcie: 13. 5. 2003
od 7. 7. 2009 do 18. 10. 2021
Josef Pfeiffer
Perg, Schwemmplatz Strasse 42, PSČ 4320
Vznik funkcie: 3. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 6. 7. 2009
Josef Pfeiffer
Perg, Schwemmplatz Strasse 42, PSČ 4320
Vznik funkcie: 13. 5. 2003 Skončenie funkcie: 3. 6. 2009
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement