NOREM spol. s.r.o., IČO: 00686808 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti NOREM spol. s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00686808. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00686808 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
22. 11. 1990
Názov
od 13. 7. 1993

NOREM spol. s.r.o.

od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993

NOREM spol. s.r.o. NOREM KFT ( v jazyku maďarskom )

Adresa sídla
od 4. 6. 1998
Bratislava, Bezručova 8, PSČ 81109
od 13. 7. 1993 do 3. 6. 1998
Bratislava, Lazaretská 25, PSČ 81253
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
Bratislava, Bezručova 8, PSČ 81109
IČO
od 22. 11. 1990

00686808

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
226/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 13. 7. 1993
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 7. 1993
kúpa, predaj a sprostredkovanie komisionálneho tovaru
od 13. 7. 1993
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
A/-Uskutočňovanie poradenskej činnosti
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
organizovanie bartrových operácií
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
financovanie vzájomne-viazaných dodávok
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
uskutočňovanie agentúrnej činnosti
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
účasť na výrobnom, obchodnom alebo inom podnikaní
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
predaj tovaru na vnútornom trhu, úpravu alebo iné spracovanie predávaného tovaru, ako i poskytovanie služieb súvisiacich s predajom.
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
B/-Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 19.11.1990, č.j. 13/8368/133/90, Registr. č.:108004342 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležistosti menom organizácie na účet čs. osôb.
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
2.Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, vykonávaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
3.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie výkonov v oblasti výstavníctva, organizovania seminárov a sympózii, úprav alebo iných spracovaní materiálov.
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
4.Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a ich prípadný spätný vývoz.
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
5.Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
od 22. 11. 1990 do 12. 7. 1993
Spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cielu spoločnosti, k získavaniu nehnuľností, k zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní.
Konanie menom spoločnosti
od 18. 5. 2011
Konateľ Eva Vérffyová koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť vždy samostatne. Konateľ Ing. Karol Vérffy koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť vždy samostatne. Konateľ Ing. Michal Vérffy koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť vždy len spoločne s konateľom Evou Vérffyovou.
od 13. 7. 1993 do 17. 5. 2011
V mene spoločnosti koná konateľ - riaditeľ.
od 4. 6. 1992 do 12. 7. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje výkonný riaditeľ spoločnosti Ing.Valéria Svobodová a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoji svoj podpis výkonný riadiť spoločnosti.
od 22. 11. 1990 do 3. 6. 1992
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú výkonný riaditeľ spoločnosti Ing.Váleria Svobodová bytom Bratislava, Trenčianska 38 a prvý zástupca výkonného riaditeľa spoločnosti Dr. Tibor Varga, bytom Bratislava, Jančová 8. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis výkonný riaditeľ spoločnosti alebo jeho zástupca.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 11. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.08.1990 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zákona č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Zákon č. 173/1990 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovu účasťou. Starý spis: S.r.o. 343
od 13. 7. 1993
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.1.1993 prispôsobená ustanoveniam Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 343
od 26. 1. 1994
Zmeny vykonané v súlade s dodatkom č. 4 zo dňa 20.1.1994 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 343
od 12. 5. 1994
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1994 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, Rozhodnutie o zmenách v spoločnosti NOREM, spol. s r.o. vo forme notárskej zápisnice N 53/94, Nz 50/94, napísanej dňa 29.4.1994 notárom JUDr. Bauerom v Bratislave. Starý spis: S.r.o. 343
od 4. 6. 1998
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 59/98, Nz 55/98 zo dňa 9.3.1998.
od 26. 1. 1999
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.8.1998.
od 5. 2. 2003
Zápisnica zo zasadnutia VZ konaného dňa 20.12.2002, na ktorom bol schválený prevod obch. podielu. Zmluva o prevode obch. podielu zo dňa 20.12.2002. Notárska zápisnica č. N 510/02, Nz 503/02 zo dňa 20.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakl. listiny.0
od 18. 5. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.04.2011.
Základné imanie
od 5. 10. 2022
16 600 EUR
Rozsah splatenia: 16 600 EUR
od 14. 1. 2010 do 4. 10. 2022
16 596,959438 EUR
od 22. 11. 1990 do 13. 1. 2010
500 000 Sk
Spoločníci
od 5. 10. 2022
Eva Vérffyová
Bratislava - mestská časť Lamač, Podháj 2915/11, PSČ 841 03
od 5. 10. 2022
Ing. Michal Vérffy
Bratislava - mestská časť Lamač, Podháj 2915/11, PSČ 841 03
od 12. 5. 1994 do 4. 2. 2003
NOREM - TRADE, s.r.o.
Bratislava, Podháj 57
od 26. 1. 1994 do 11. 5. 1994
REMPO TRADING š.p.
Bratislava, Lazaretská 25
od 13. 7. 1993 do 25. 1. 1994
REMPO š.p.
Bratislava, Lazaretská 25
od 13. 7. 1993 do 25. 1. 1994
REMPO TRADING š.p.
Bratislava, Lazaretská 25
od 4. 6. 1992 do 12. 7. 1993
REMPO, veľkoobchod s priemyselným tovarom š.p.
Bratislava, Duklianska 25
od 22. 11. 1990 do 3. 6. 1992
NOVEX a.s. pre zahraničný obchod
Budapest, Konyves Kálman krt. 76
od 22. 11. 1990 do 3. 6. 1992
REMPO, veľkoobchod s priemyselným tovarom š.p.
Bratislava, Duklianska 25
od 5. 2. 2003 do 17. 5. 2011
Ing. Karol Vérffy
Bratislava, Podháj 57, PSČ 841 03
od 18. 5. 2011 do 4. 10. 2022
Eva Vérffyová
Bratislava, Podháj 57, PSČ 841 03
od 18. 5. 2011 do 4. 10. 2022
Ing. Michal Vérffy
Bratislava, Podháj 57, PSČ 841 03
Výška vkladu každého spoločníka
od 5. 10. 2022
Ing. Michal Vérffy
Vklad: 8 300 EUR
Splatené: 8 300 EUR
od 5. 10. 2022
Eva Vérffyová
Vklad: 8 300 EUR
Splatené: 8 300 EUR
od 22. 11. 1990 do 3. 6. 1992
REMPO, veľkoobchod s priemyselným tovarom š.p.
Vklad: 225 000 Sk
Splatené:  
od 22. 11. 1990 do 3. 6. 1992
NOVEX a.s. pre zahraničný obchod
Vklad: 245 000 Sk
Splatené:  
od 4. 6. 1992 do 12. 7. 1993
REMPO, veľkoobchod s priemyselným tovarom š.p.
Vklad: 500 000 Sk
Splatené:  
od 13. 7. 1993 do 25. 1. 1994
REMPO TRADING š.p.
Vklad: 255 000 Sk
Splatené:  
od 13. 7. 1993 do 25. 1. 1994
REMPO š.p.
Vklad: 245 000 Sk
Splatené:  
od 26. 1. 1994 do 11. 5. 1994
REMPO TRADING š.p.
Vklad: 500 000 Sk
Splatené:  
od 12. 5. 1994 do 4. 2. 2003
NOREM - TRADE, s.r.o.
Vklad: 500 000 Sk
Splatené:  
od 5. 2. 2003 do 13. 1. 2010
Ing. Karol Vérffy
Vklad: 500 000 Sk
Splatené:  
od 14. 1. 2010 do 17. 5. 2011
Ing. Karol Vérffy
Vklad: 16 596,959438 EUR
Splatené:  
od 18. 5. 2011 do 4. 10. 2022
Eva Vérffyová
Vklad: 8 298,479719 EUR
Splatené: 8 298,479719 EUR
od 18. 5. 2011 do 4. 10. 2022
Ing. Michal Vérffy
Vklad: 8 298,479719 EUR
Splatené: 8 298,479719 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement