CBG, spol. s r. o., IČO: 00896292 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti CBG, spol. s r. o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00896292. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00896292 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
27. 2. 1991
Názov
od 2. 9. 1993

CBG, spol. s r. o.

od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993

Cassino - Betriebsgesellschaft, spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla
od 4. 9. 2001
Bratislava, Stará Prievozská 2, PSČ 82109
od 12. 11. 1999 do 3. 9. 2001
Bratislava, Prievozská 14, PSČ 82109
od 2. 9. 1993 do 11. 11. 1999
Bratislava, Révova 6, PSČ 81102
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
Bratislava, Údolná 9
IČO
od 27. 2. 1991

00896292

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
648/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 29. 6. 1999
prevádzka a prenájom biliardových stolov
od 29. 6. 1999
prenájom a prevádzkovanie stolov určených na spoločenské hry
od 29. 6. 1999
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 6. 1999
reklamná činnosť
od 29. 6. 1999
realitná činnosť
od 29. 6. 1999
sprostredkovateľská činnosť
od 29. 6. 1999
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
od 22. 1. 2015
pohostinská činnosť a príprava hotových jedál pre výdajne
od 22. 1. 2015
prevádzkovanie výdajne stravy
od 22. 5. 2020
prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a internetových hier v internetovom kasíne
od 24. 1. 2023
Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
od 12. 11. 1999 do 25. 10. 2010
prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
od 26. 9. 2000 do 25. 10. 2010
prevádzkovanie stávkových hier pomocou elektronických ruliet
od 10. 9. 2005 do 21. 5. 2020
prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi ( elektronickomechanických ruliet)
od 10. 9. 2005 do 21. 5. 2020
prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov
od 6. 6. 2006 do 21. 5. 2020
prevádzkovanie videohier
od 26. 10. 2010 do 21. 5. 2020
prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (technické zariadenie NOVO UNITY)
od 14. 11. 2013 do 21. 5. 2020
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
a/ výroba priemyselných, poľnohospodárskych, chemických a elektrotechnických výrobkov, výrobkov drevospracujúveho, stavebného a strojárskeho priemyslu
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
b/ podnikateľská činnosť v oblasti veľko a maloobchodu, vrátane adjustácie poľnohospodárskych, chemických a elektrotechnických výrobkov a výrobkov drevospracujúceho, stavebného a strojárskeho priemyslu ako aj obchod s nimi
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
c/ sprostredkovanie predaja a nákupu prác, služieb a výrobkov uvedených pod bodom a/ a b/
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
d/ akvizícia a spravovanie všetkých druhov práv - prenajímanie hnuteľných a nehnuteľných zariadení, a to aj formou leasingového obchodu a zastupovania
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
e/ organizovanie lotérií a podobných hier a to vrátane s tým súvisiacej údržby a servisu, prevádzkovanie kasín a herní
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
f/ poskytovanie služieb ubytovacích reštauračných a stravovacích, hotelových, riadenie takýchto podnikov, organizovanie a prevádzka zábavných podnikov
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
g/ realizácia a prenájom aj vo forme leasingu, montáž a prevádzka mincových hracích a výherných automatov
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
h/ poradenstvo v oblasti majetkoprávneho podnikania, financovania publicrelations, a marketingu, poskytovanie služieb v automatickom spracovaní dát, v informačnej technike ako aj pomoc pri organizovaní prevádzky a zberu údajov
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
i/ zastupovanie a obchodné riadenie, prenajímanie, užívanie a spravovanie podnikov a účasť na ich činnosti, akvizícia, využitie a spravovanie majetkových hodnôt, najmä pozemkov a práv k nim
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
j/ sprostredkovanie, prenajímanie bytov, nebytových priestorov a nehnuteľností, investičná činnosť, financovanie a zhodnocovanie patentov a licencií
od 2. 9. 1993 do 26. 1. 1995
prevádzkovanie mincových hracích a výherných automatov, ako aj prenájom vo forme leasingu
od 27. 1. 1995 do 28. 6. 1999
prevádzkovanie mincových, hracích a výherných automatov
od 27. 1. 1995 do 28. 6. 1999
prevádzka a prenájom biliardových stolov
od 27. 1. 1995 do 28. 6. 1999
prenájom a prevádzkovanie stolov určených na spoločenské hry
od 27. 1. 1995 do 28. 6. 1999
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 27. 1. 1995 do 28. 6. 1999
reklamná činnosť
od 27. 1. 1995 do 28. 6. 1999
realitná činnosť
od 29. 6. 1999 do 11. 11. 1999
prevádzkovanie mincových, hracích a výherných automatov
Konanie menom spoločnosti
od 10. 7. 2004
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 2. 9. 1993 do 9. 7. 2004
V mene spoločnosti koná konateľ.
od 14. 7. 1992 do 1. 9. 1993
Spoločnosť zastupuje a za všetky veci za spoločnosť podpisuje Roman Mráz, konateľ.
od 27. 2. 1991 do 13. 7. 1992
Spoločnosť zastupuje a všetky veci spoločnosti podpisuje Roman Mráz, riaditeľ.
Prokúra
od 6. 5. 2015 do 4. 8. 2020
Ing. Ivo Buršík
Brno - Rečkovice, Dolnice 6, PSČ 621 00
Vznik funkcie: 22. 1. 2015
od 5. 8. 2020 do 27. 4. 2023
Ing. Ivo Buršík
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 8167/167, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 22. 1. 2015
od 28. 4. 2023 do 27. 4. 2023
Ing. Ivo Buršík
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 8167/167, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 22. 1. 2015 Skončenie funkcie: 12. 4. 2023
od 22. 1. 2015 do 5. 5. 2015
Ing. Ivo Bušík
Brno - Rečkovice, Dolnice 6, PSČ 621 00
Vznik funkcie: 22. 1. 2015
od 28. 4. 2023
Ing. Jaromír Mádl
Kobylnice, Za Vodárnou 296, PSČ 664 51
Vznik funkcie: 28. 4. 2023
od 22. 1. 2015
Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vyznačeniu obchodného mena spoločnosti a k vyznačeniu jeho mena pripojí svoj podpis spolu s označením "prokurista".
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 2. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice spísanej na Štátnom notárstve Bratislava 4 pod č. N 26/91 Nz 23/91 dňa 23.1.1991 podľa § 106 a ods.1,3 a § 106 n ods. 1 Zákona č. 103/1991 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1114
od 27. 1. 1995
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1994 a Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.6.1994. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 9.6.1994, ktoré odsúhlasilo prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 1114
od 7. 11. 1995
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.1995. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 238/95, Nz 212/95 zo dňa 26.10.1995 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom. Stary spis: S.r.o. 1114
od 29. 6. 1999
Notárska zápisnica č. N 148/99, Nz 146/99 zo dňa 22.3.1999.
od 12. 11. 1999
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 208/99, Nz 204/99 zo dňa 23.9.1999, ktorým sa mení zakladateľská listina v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 26. 9. 2000
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 159/00, Nz 158/00 napísanej dňa 27.7.1999 notárom JUDr. Šúrkovou. Rozhodnutie MF SR číslo 12 331/2000 - 47 zo dňa 5.6.2000 právoplatné 7.6.2000.
od 4. 9. 2001
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla a zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici č. N 158/01, Nz 157/01 zo dňa 13.8.2001.
od 28. 7. 2003
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 453/02, Nz 453/02 zo dňa 14.11.2002.
od 24. 2. 2004
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 385/2003, Nz 95262/2003 zo dňa 22.10.2003, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.10.2003, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2003, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.10.2003.
od 10. 7. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2004 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 1/2004 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.6.2004.
od 10. 2. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2005.
od 11. 3. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2005. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.02.2005.
od 26. 4. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2005 - zvýšenie základného imania spoločnosti
od 24. 5. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti konaného dňa 12.05.2005.
od 30. 7. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 18.07.2005.
od 21. 11. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2006.
od 12. 5. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
od 26. 10. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2010.
od 14. 11. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2013.
od 31. 12. 2015
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2015
od 31. 12. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.04.2015.
od 31. 12. 2015
Zmluva o zlúčení N 592/2015 Nz 12490/2015 NCRls 12857/2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.04.2015
od 13. 1. 2016
Účinky zlúčenia Zanikajúcich spoločností UNIPLAY, spol. s r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO:35 809 388 a ROYAL GASTRO, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO:35 765 852 a Nástupníckou spoločnosťou CBG, spol. s r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO:00 896 292 nastávajú dńom 01.01.2016.
Základné imanie
od 12. 5. 2009
2 500 000 EUR
Rozsah splatenia: 2 500 000 EUR
od 26. 4. 2005 do 11. 5. 2009
62 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 62 000 000 Sk
od 11. 3. 2005 do 25. 4. 2005
18 600 000 Sk
Rozsah splatenia: 18 600 000 Sk
od 28. 7. 2003 do 10. 3. 2005
5 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
od 26. 9. 2000 do 27. 7. 2003
5 000 000 Sk
od 29. 6. 1999 do 25. 9. 2000
2 000 000 Sk
od 14. 7. 1992 do 28. 6. 1999
1 000 000 Sk
Dozorná rada
od 28. 4. 2023
Ing. Martin Balogh
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorazdova 3708/30, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 13. 4. 2023
od 22. 12. 2016
Mgr. Pavol Jendreják
Bernolákovo, Lipová 5184/90, PSČ 900 27
Vznik funkcie: 12. 12. 2016
od 28. 4. 2023
Ing. Václav Tuma
Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození 623/10, PSČ 682 01
Vznik funkcie: 13. 4. 2023
od 28. 4. 2023 do 27. 4. 2023
Ing. Jaromír Mádl
Kobylnice, Za Vodárnou 296, PSČ 664 51
Vznik funkcie: 12. 12. 2016 Skončenie funkcie: 12. 4. 2023
od 28. 4. 2023 do 27. 4. 2023
Ing. Václav Tuma
Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození 623/10, PSČ 682 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2016 Skončenie funkcie: 12. 4. 2023
od 22. 12. 2016 do 27. 4. 2023
Ing. Jaromír Mádl
Kobylnice, Za Vodárnou 296, PSČ 664 51
Vznik funkcie: 12. 12. 2016
od 22. 12. 2016 do 27. 4. 2023
Ing. Václav Tuma
Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození 623/10, PSČ 682 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2016
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 31. 12. 2015
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 31. 12. 2015
ROYAL GASTRO, s. r. o.
Bratislava, Stará Prievozská 2, PSČ 821 09
Spoločníci
od 17. 9. 2022
Alois Slezáček
Viedeň, Im Gestockert 60A, PSČ 1220
od 17. 9. 2022
European Data Project s.r.o. 146
Komořany, Komořany 146, PSČ 683 01
od 28. 3. 2006 do 16. 9. 2022
European Data Project s.r.o.
Komořany, Komořany 146, PSČ 683 01
od 26. 4. 2005 do 27. 3. 2006
European Data Project s.r.o.
Praha 5, Smíchov, Nádražní 4, PSČ 150 00
od 10. 2. 2005 do 27. 3. 2006
Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH.
Hinterbruhl, Wagnerstrasse 26b, PSČ 2371
od 2. 9. 1993 do 26. 1. 1995
Erika Diškancová
Šenkvice, Záhradná 100
od 24. 2. 2004 do 9. 7. 2004
Jozef Krchňák
Bratislava, Ladzianskeho 8, PSČ 831 01
od 26. 9. 2000 do 23. 2. 2004
Jozef Krchňák
Bratislava, Ladzianskeho 8, PSČ 831 01
od 29. 6. 1999 do 25. 9. 2000
Jozef Krchňák
Bratislava, Ladzianského 8
od 27. 1. 1995 do 28. 6. 1999
Jozef Krchňák
Bratislava, Ladzianského 8
od 2. 9. 1993 do 26. 1. 1995
Jozef Krchňák
Bratislava, Ladzianského 8
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
Roman Mráz
Bratislava, Jelšová 3
od 26. 4. 2005 do 16. 9. 2022
Alois Slezáček
Viedeň, Im Gestockert 60A, PSČ 1220
od 10. 7. 2004 do 25. 4. 2005
Pavol Spitzer
Bratislava, Palkovičova 1, PSČ 821 08
od 24. 2. 2004 do 9. 7. 2004
Pavol Spitzer
Bratislava, Palkovičova 1, PSČ 821 08
od 10. 7. 2004 do 9. 2. 2005
Roman Zanoni
2371, Wagnerstrasse 26 B
Výška vkladu každého spoločníka
od 12. 5. 2009 do 16. 9. 2022
Alois Slezáček
Vklad:  
Splatené:  
od 17. 9. 2022
Alois Slezáček
Vklad: 125 000 EUR
Splatené: 125 000 EUR
od 12. 5. 2009 do 16. 9. 2022
European Data Project s.r.o.
Vklad:  
Splatené:  
od 17. 9. 2022
European Data Project s.r.o.
Vklad: 2 375 000 EUR
Splatené: 2 375 000 EUR
od 27. 2. 1991 do 1. 9. 1993
Roman Mráz
Vklad: 100 000 Sk
Splatené:  
od 2. 9. 1993 do 26. 1. 1995
Erika Diškancová
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 2. 9. 1993 do 26. 1. 1995
Jozef Krchňák
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 27. 1. 1995 do 28. 6. 1999
Jozef Krchňák
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 29. 6. 1999 do 25. 9. 2000
Jozef Krchňák
Vklad: 2 000 000 Sk
Splatené: 2 000 000 Sk
od 26. 9. 2000 do 23. 2. 2004
Jozef Krchňák
Vklad: 5 000 000 Sk
Splatené: 5 000 000 Sk
od 24. 2. 2004 do 9. 7. 2004
Jozef Krchňák
Vklad: 4 950 000 Sk
Splatené: 4 950 000 Sk
od 24. 2. 2004 do 9. 7. 2004
Pavol Spitzer
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 10. 7. 2004 do 9. 2. 2005
Roman Zanoni
Vklad: 4 950 000 Sk
Splatené: 4 950 000 Sk
od 10. 7. 2004 do 10. 3. 2005
Pavol Spitzer
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 10. 2. 2005 do 10. 3. 2005
Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH.
Vklad: 4 950 000 Sk
Splatené: 4 950 000 Sk
od 11. 3. 2005 do 25. 4. 2005
Pavol Spitzer
Vklad: 186 000 Sk
Splatené: 186 000 Sk
od 11. 3. 2005 do 25. 4. 2005
Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH.
Vklad: 18 414 000 Sk
Splatené: 18 414 000 Sk
od 26. 4. 2005 do 29. 7. 2005
Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH.
Vklad: 18 600 000 Sk
Splatené: 18 600 000 Sk
od 26. 4. 2005 do 11. 5. 2009
Alois Slezáček
Vklad: 3 100 000 Sk
Splatené: 3 100 000 Sk
od 26. 4. 2005 do 29. 7. 2005
European Data Project s.r.o.
Vklad: 40 300 000 Sk
Splatené: 40 300 000 Sk
od 30. 7. 2005 do 27. 3. 2006
Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH.
Vklad: 6 200 000 Sk
Splatené: 6 200 000 Sk
od 30. 7. 2005 do 27. 3. 2006
European Data Project s.r.o.
Vklad: 52 700 000 Sk
Splatené: 52 700 000 Sk
od 28. 3. 2006 do 11. 5. 2009
European Data Project s.r.o.
Vklad: 58 900 000 Sk
Splatené: 58 900 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky