MATEP, spol. s r.o., IČO: 17055369 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti MATEP, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17055369. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17055369 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
13. 6. 1991
Názov
od 13. 6. 1991

MATEP, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 13. 6. 1991
Bratislava, Pribylinská 2, PSČ 83104
IČO
od 13. 6. 1991

17055369

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
923/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 5. 11. 1993
vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
od 5. 11. 1993
nákup a predaj tovarov /živnostenský list nenahrádza povolenie na nákup a predaj tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie/
od 5. 11. 1993
tesárstvo
od 5. 11. 1993
sprostredkovanie výkonu prác a služieb v oblasti stavebníctva
od 9. 4. 1996
výroba a montáž plastových okien
od 9. 4. 1996
nákup a predaj stavebného materiálu v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
od 9. 4. 1996
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
od 9. 4. 1996
inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
od 9. 4. 1996
prenájom stavebných strojov a zariadení
od 9. 4. 1996
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
od 9. 4. 1996
skladovanie
od 28. 4. 2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 28. 4. 2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 28. 4. 2005
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
od 28. 4. 2005
reklamná činnosť
od 28. 4. 2005
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
od 28. 4. 2005
sprostredkovanie v oblasti prenájmu nehnuteľností
od 28. 4. 2005
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
od 26. 3. 2008
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
od 1. 2. 2017
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 9. 4. 1996 do 27. 4. 2005
taxislužba osobná
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
opravy, údržba a ostatné stavebné práce stavebná činnosť, práce výrobnej povahy v stavebníctve
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
materiálno-technické zásobovanie, odbytové zásobovacie a skladovacie činnosti
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
výroba dreveného tovaru pre osobnú potrebu
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
výroba stavebno-truhlárska a tesárska
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva a drevospracovateľských činností
od 9. 4. 1996 do 17. 8. 2007
stolárstvo
Konanie menom spoločnosti
od 19. 10. 2012
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
od 17. 6. 2011 do 18. 10. 2012
Konať v mene spoločnosti je oprávnený ktorýkoľvek z konateľov samostatne do hodnoty právneho úkonu 20 000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc eur). Ak hodnota právneho úkonu presiahne sumu 20 000,- EUR, (slovom dvadsaťtisíc eur), v mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia, pričom jedným z konajúcich konateľov musí byť Ing. Ľuboš Rummel. V mene spoločnosti je potom oprávnený konať a podpisovať konateľ tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti, alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 9. 10. 2008 do 16. 6. 2011
Konať v mene spoločnosti je oprávnený ktorýkoľvek z konateľov samostatne do hodnoty právneho úkonu 500.000,- Sk, slovom päťstotisíc slovenských korún. Ak hodnota právneho úkonu presiahne sumu 500.000,- Sk, slovom päťstotisíc slovenských korún, v mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia, pričom jedným z konajúcich konateľov musí byť Ing. Ľuboš Rummel. V mene spoločnosti je potom oprávnený konať a podpisovať konateľ tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti, alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 10. 1. 2008 do 8. 10. 2008
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti je potom oprávnený konať a podpisovať konateľ tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 5. 11. 1993 do 9. 1. 2008
V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Ľuboš Rummel /obchodný vedúci/, Jozef Káčer, Štefan Kovár, Ján Páleník.
Prokúra
od 21. 2. 2013
Ing. Miroslav Ágh
Bratislava, Koprivnická 9C, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 21. 2. 2013
od 21. 2. 2013
Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p." alebo "prokurista".
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 6. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.06.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1613
od 9. 4. 1996
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.3.1996. Stary spis: S.r.o. 1613
od 21. 5. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.12.1998, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti AKONCEM a.s. so sídlom Pribylinská 2, Bratislava, IČO : 35 685 492 so spoločnosťou MATEP, spol. s r.o. Základné imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti AKONCEM, a.s. prechádzajú na spoločnosť MATEP, spol. s r.o. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2.12.1998.
od 16. 4. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.12.2002. Nové znenie spoločenskej zmluvy z 23.12.2002.
od 15. 6. 2004
Zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2003.
od 28. 4. 2005
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2005 - rozšírenie predmetu podnikania
od 10. 1. 2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2007.
od 26. 3. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2008.
od 9. 10. 2008
Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.7.2008 a 23.9.2008.
od 2. 10. 2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2012.
od 19. 10. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.10.2012.
od 21. 2. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2013.
Základné imanie
od 3. 11. 2009
40 033 EUR
Rozsah splatenia: 40 033 EUR
od 15. 6. 2004 do 2. 11. 2009
1 206 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 206 000 Sk
od 16. 4. 2004 do 14. 6. 2004
1 204 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 204 000 Sk
od 21. 5. 1999 do 15. 4. 2004
1 204 000 Sk
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
200 000 Sk
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
100 000 Sk
Spoločníci
od 8. 4. 2022
Ing. Ľuboš Rummel
900 28, Farnianska 18
od 9. 10. 2008 do 1. 10. 2012
WEON group, a.s.
Bratislava, Mraziarenská 6, PSČ 821 08
od 15. 6. 2004 do 9. 1. 2008
Ing. Karol Havlík
Bratislava, Ružomberská 4
od 21. 5. 1999 do 14. 6. 2004
Ing. Karol Havlík
Bratislava, Ružomberská 4
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
Ing. Karol Havlík
Bratislava, Ružomberská 4
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Jozef Káčer
Bratislava, Hrobákova 38
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Štefan Kovár
Láb, Láb 195
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Ján Páleník
Bratislava, Solivárska 11
od 15. 6. 2004 do 8. 10. 2008
Ing. Ľuboš Rummel
Farniarska 18
od 21. 5. 1999 do 14. 6. 2004
Ing. Ľuboš Rummel
Farniarska 18
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
Ing. Ľuboš Rummel
Gasalkovičova 41
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Ľuboš Rummel
Fučíkova 41
od 15. 6. 2004 do 9. 1. 2008
Ing. Peter Széky
Bratislava, Bajzova 11
od 21. 5. 1999 do 14. 6. 2004
Ing. Peter Széky
Bratislava, Bajzova 11
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
Ing. Peter Széky
Bratislava, Martinengova 16
od 21. 5. 1999 do 14. 6. 2004
Ing. Pavel Vitkovský
Bratislava, Bajzova 15
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
Ing. Pavel Vitkovský
Bratislava, kpt. Rašu 13
od 9. 10. 2008 do 7. 4. 2022
Ing. Ľuboš Rummel
900 28, Farnianska 18
Výška vkladu každého spoločníka
od 2. 10. 2012 do 7. 4. 2022
Ing. Ľuboš Rummel
Vklad:  
Splatené:  
od 8. 4. 2022
Ing. Ľuboš Rummel
Vklad: 40 033 EUR
Splatené: 40 033 EUR
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Jozef Káčer
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Štefan Kovár
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Ján Páleník
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 13. 6. 1991 do 4. 11. 1993
Ľuboš Rummel
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
Ing. Ľuboš Rummel
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
Ing. Karol Havlík
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
Ing. Pavel Vitkovský
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 5. 11. 1993 do 20. 5. 1999
Ing. Peter Széky
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 21. 5. 1999 do 14. 6. 2004
Ing. Ľuboš Rummel
Vklad: 301 000 Sk
Splatené: 301 000 Sk
od 21. 5. 1999 do 14. 6. 2004
Ing. Karol Havlík
Vklad: 301 000 Sk
Splatené: 301 000 Sk
od 21. 5. 1999 do 14. 6. 2004
Ing. Pavel Vitkovský
Vklad: 301 000 Sk
Splatené: 301 000 Sk
od 21. 5. 1999 do 14. 6. 2004
Ing. Peter Széky
Vklad: 301 000 Sk
Splatené: 301 000 Sk
od 15. 6. 2004 do 9. 1. 2008
Ing. Ľuboš Rummel
Vklad: 402 000 Sk
Splatené: 402 000 Sk
od 15. 6. 2004 do 9. 1. 2008
Ing. Karol Havlík
Vklad: 402 000 Sk
Splatené: 402 000 Sk
od 15. 6. 2004 do 9. 1. 2008
Ing. Peter Széky
Vklad: 402 000 Sk
Splatené: 402 000 Sk
od 10. 1. 2008 do 8. 10. 2008
Ing. Ľuboš Rummel
Vklad: 1 206 000 Sk
Splatené: 1 206 000 Sk
od 9. 10. 2008 do 2. 11. 2009
Ing. Ľuboš Rummel
Vklad: 410 000 Sk
Splatené: 410 000 Sk
od 9. 10. 2008 do 2. 11. 2009
WEON group, a.s.
Vklad: 796 000 Sk
Splatené: 796 000 Sk
od 3. 11. 2009 do 1. 10. 2012
Ing. Ľuboš Rummel
Vklad: 13 610 EUR
Splatené: 13 610 EUR
od 3. 11. 2009 do 1. 10. 2012
WEON group, a.s.
Vklad: 26 423 EUR
Splatené: 26 423 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement