SESO - spol. s r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 17082480 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SESO - spol. s r.o., Vranov nad Topľou Údaje boli stiahnuté 17. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17082480. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17082480 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
7. 10. 1991
Názov
od 7. 10. 1991

SESO - spol. s r.o., Vranov nad Topľou

Adresa sídla
od 24. 8. 1994
Vranov nad Topľou, Budovateľská 29, PSČ 09301
od 18. 2. 1993 do 23. 8. 1994
Vranov nad Topľou, Boženy Němcovej 1
od 7. 10. 1991 do 17. 2. 1993
Vranov nad Topľou, DH 1211
IČO
od 7. 10. 1991

17082480

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
190/P
Súd
Okresný súd Prešov
Predmet činností
od 18. 2. 1993
sprostredkovanie obchodu
od 14. 5. 1993
turistická nocľaháreň a chata po triedu ***
od 14. 5. 1993
verejné stravovanie /reštaurácia, vináreň/
od 22. 6. 1993
požičiavanie automobilov
od 30. 5. 1995
závodné stravovanie
od 14. 8. 1998
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem látok uvedených v zákone č. 76/1998 Z.z.
od 12. 10. 1998
cestná nákladná doprava
od 12. 10. 1998
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
od 12. 10. 1998
poskytovanie colných záruk
od 12. 10. 1998
sprostredkovanie služieb a výroby
od 12. 10. 1998
prekládka nákladov
od 12. 10. 1998
skladovanie tovarov
od 12. 10. 1998
služby colnej dekláracie
od 12. 10. 1998
factoring a forfaiting
od 12. 10. 1998
prevádzkovanie colného skladu
od 18. 12. 2001
jednoduchá drevovýroba
od 18. 12. 2001
reklamná a propagačná činnosť
od 18. 12. 2001
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
od 18. 12. 2001
výroba drevených obalov
od 18. 12. 2001
výroba drevenej galantérie
od 4. 3. 2004
vedenie účtovníctva
od 5. 1. 2008
výkon poľovného práva
od 14. 11. 2008
pedikúra
od 24. 4. 2018
vedecká a pedagogická činnosť v odbore poľovníctva
od 30. 3. 2021
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 30. 3. 2021
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 22. 6. 1993 do 11. 10. 1998
nákup a predaj nákladných mechanizmov a strojných technológií
od 14. 5. 1993 do 11. 10. 1998
maloobchod so zmiešaným tovarom: elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, nábytok, svietidlá, bytové doplnky, ovocie, zelenina, sklo, porcelán, drogéria, hračky, papiernický tovar
od 14. 5. 1993 do 11. 10. 1998
veľkoobchod: elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, nábytok, svietidlá, bytové doplnky, ovocie, zelenina, sklo, porcelán, drogéria, hračky, papiernický tovar
od 14. 5. 1993 do 11. 10. 1998
cestná motorová doprava
od 22. 6. 1993 do 11. 10. 1998
maloobchod - nákup a predaj osobných a nákladných automobilov
od 22. 6. 1993 do 11. 10. 1998
veľkoobchod - nákup a predaj osobných a nákladných automobilov
od 7. 10. 1991 do 17. 2. 1993
nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja spotrebného, priemyselného, potravinárskeho tovaru
od 7. 10. 1991 do 17. 2. 1993
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených v nar. vl. č. 256/90 Zb.
od 18. 2. 1993 do 11. 10. 1998
maloobchod so zmiešaným tovarom - potraviny, mápoje, tabak, odevy, obuv, mäso, mäsové výrobky, kozmetické výrobky, drevo a stavebné materiály, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenie, elektrické prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prístroje, kovy, mliekarenské výrobky, tuky, oleje, textil, domáce potreby, chladiarenské výrobky
od 18. 2. 1993 do 11. 10. 1998
veľkoobchod - potraviny, nápoje, tabak, odevy, obuv, mäso, mäsové výrobky, kozmetické výrobky, drevo a stavebné materiály, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenie, elektrické prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prístroje, kovy, mliekarenské výrobky, tuky, oleje, textil, domáce potreby, chladiarenské výrobky
Konanie menom spoločnosti
od 18. 2. 1993
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
od 7. 10. 1991 do 17. 2. 1993
Stanislav Obický - riaditeľ Ing. Štefan Semko - zástupca Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý zo spoločníkov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 10. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely zák.č. 103/90 Zb. Stary spis: S.r.o. 659
od 14. 5. 1993
Zmeny vykonané podľa § 764 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb. na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 17.10.1992. Zmeny v zápise boli prevedené na základe dodatku č. I k spol. zmluve zo dňa 28.3.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 659
od 22. 6. 1993
Dodatok spoločenskej zmluvy č. 2 zo dňa 17.10.1992 podľa zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 659
od 30. 5. 1995
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1994. Stary spis: S.r.o. 659
od 11. 4. 1996
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.3.1996. Stary spis: S.r.o. 659
od 17. 1. 1997
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.11.1996.
od 21. 2. 1997
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.1996
od 14. 8. 1998
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.7.1998.
od 12. 10. 1998
Doplnok č. 8 zo dňa 12.10.1998 k spoločenskej zmluve.
od 18. 12. 2001
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.2001.
od 19. 12. 2002
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 4.11.2002.
Základné imanie
od 29. 8. 2009
663 878,377482 EUR
Rozsah splatenia: 663 878,377482 EUR
od 19. 12. 2002 do 28. 8. 2009
20 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 20 000 000 Sk
od 14. 5. 1993 do 18. 12. 2002
1 200 000 Sk
od 7. 10. 1991 do 13. 5. 1993
100 000 Sk
Spoločníci
od 1. 2. 2010
Stanislav Obický
Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 83, PSČ 094 09
od 11. 4. 1996 do 16. 1. 1997
AZOR spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad Scherffelova 38
Poprad, Scherffelova 38, PSČ 058 01
od 19. 12. 2002 do 31. 1. 2010
Stanislav Obický
Holčíkovce, Holčíkovce 131
od 21. 2. 1997 do 18. 12. 2002
Stanislav Obický
Holčíkovce, Holčíkovce 47
od 17. 1. 1997 do 20. 2. 1997
Stanislav Obický
Holčíkovce, Holčíkovce 47
od 11. 4. 1996 do 16. 1. 1997
Stanislav Obický
Holčíkovce, Holčíkovce 47
od 14. 5. 1993 do 10. 4. 1996
Stanislav Obický
Holčíkovce, Holčíkovce 47
od 18. 2. 1993 do 13. 5. 1993
Stanislav Obický
Holčíkovce, Holčíkovce 47
od 7. 10. 1991 do 17. 2. 1993
Stanislav Obický
Holčíkovce, Holčíkovce 47
od 17. 1. 1997 do 20. 2. 1997
Ing. Štefan Semko
Vranov nad Topľou, DH 1211
od 11. 4. 1996 do 16. 1. 1997
Ing. Štefan Semko
Vranov nad Topľou, DH 1211
od 14. 5. 1993 do 10. 4. 1996
Ing. Štefan Semko
Vranov nad Topľou, DH 1211
od 18. 2. 1993 do 13. 5. 1993
Ing. Štefan Semko
Vranov nad Topľou, DH 1211
od 7. 10. 1991 do 17. 2. 1993
Ing. Štefan Semko
Vranov nad Topľou, DH 1211
Výška vkladu každého spoločníka
od 29. 8. 2009 do 31. 1. 2010
Stanislav Obický
Vklad:  
Splatené:  
od 1. 2. 2010
Stanislav Obický
Vklad: 663 878,377482 EUR
Splatené: 663 878,377482 EUR
od 18. 2. 1993 do 13. 5. 1993
Stanislav Obický
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 18. 2. 1993 do 13. 5. 1993
Ing. Štefan Semko
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 14. 5. 1993 do 10. 4. 1996
Stanislav Obický
Vklad: 600 000 Sk
Splatené: 600 000 Sk
od 14. 5. 1993 do 10. 4. 1996
Ing. Štefan Semko
Vklad: 600 000 Sk
Splatené: 600 000 Sk
od 11. 4. 1996 do 16. 1. 1997
Stanislav Obický
Vklad: 540 000 Sk
Splatené: 540 000 Sk
od 11. 4. 1996 do 16. 1. 1997
Ing. Štefan Semko
Vklad: 540 000 Sk
Splatené: 540 000 Sk
od 11. 4. 1996 do 16. 1. 1997
AZOR spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad
Vklad: 120 000 Sk
Splatené: 120 000 Sk
od 17. 1. 1997 do 20. 2. 1997
Stanislav Obický
Vklad: 600 000 Sk
Splatené: 600 000 Sk
od 17. 1. 1997 do 20. 2. 1997
Ing. Štefan Semko
Vklad: 600 000 Sk
Splatené: 600 000 Sk
od 21. 2. 1997 do 18. 12. 2002
Stanislav Obický
Vklad: 1 200 000 Sk
Splatené: 1 200 000 Sk
od 19. 12. 2002 do 28. 8. 2009
Stanislav Obický
Vklad: 20 000 000 Sk
Splatené: 20 000 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO