Asint Educate, spol. s r.o., IČO: 17309531 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Asint Educate, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17309531. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17309531 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
13. 3. 1991
Názov
od 12. 3. 1998

Asint Educate, spol. s r.o.

od 13. 3. 1991 do 11. 3. 1998

HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.

Adresa sídla
od 1. 5. 2012
Bratislava, Hriňovská 8, PSČ 81102
od 30. 1. 2003 do 30. 4. 2012
Bratislava, Kukučínova 34, PSČ 83103
od 11. 1. 2001 do 29. 1. 2003
Bratislava, Kukučínova 26, PSČ 83103
od 12. 3. 1998 do 10. 1. 2001
Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 20, PSČ 81102
od 13. 3. 1991 do 11. 3. 1998
Bratislava, Lamačská cesta 1
IČO
od 13. 3. 1991

17309531

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
543/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 19. 3. 1993
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie, alebo povolenie
od 19. 3. 1993
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
od 19. 3. 1993
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a výpočtovej techniky
od 12. 3. 1998
poskytovanie školení v oblasti výpočtovej techniky
od 12. 3. 1998
príprava a organizovanie vzdelávacích programov a seminárov
od 12. 3. 1998
reklamná a propagačná činnosť
od 11. 1. 2001
organizovanie školení v oblasti systémov riadenia
od 11. 1. 2001
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
od 1. 5. 2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 1. 5. 2012
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 1. 5. 2012
počítačové služby
od 1. 5. 2012
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 1. 5. 2012
automatizované spracovanie dát
od 1. 5. 2012
animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
od 1. 5. 2012
poskytovanie softwaru - predaj a prenájom so súhlasom autora
od 1. 5. 2012
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
od 1. 5. 2012
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 1. 5. 2012
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 1. 5. 2012
organizovanie kongresov a výstav
od 1. 5. 2012
prieskum trhu a verejnej mienky
od 1. 5. 2012
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
od 1. 5. 2012
administratívne služby
od 1. 5. 2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 1. 5. 2012
obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
od 1. 5. 2012
prenájom hnuteľných vecí
od 1. 5. 2012
faktoring a forfaiting
od 1. 5. 2012
finančný lízing
od 1. 5. 2012
čistiace a upratovacie služby
od 13. 3. 1991 do 18. 3. 1993
Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
od 13. 3. 1991 do 18. 3. 1993
Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
od 13. 3. 1991 do 18. 3. 1993
Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
od 13. 3. 1991 do 18. 3. 1993
Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
Konanie menom spoločnosti
od 30. 1. 2003
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
od 13. 3. 1991 do 18. 3. 1993
Spoločnosť zastupuje, za spoločnosť koná a za ňu podpisuje riaditeľ spoločnosti
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 3. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.3.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník . Stary spis: S.r.o. 880
od 29. 4. 1997
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.11.1996 a zo dňa 26.11.1996. Stary spis: S.r.o. 880
od 12. 3. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1997, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.1997, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.1997, spoločenská zmluva zo dňa 19.12.1997. Stary spis: S.r.o. 880
od 17. 7. 1998
Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 26.6.1998. Spoločenská zmluva upravená v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. dodatkom č. 1 zo dňa 26.6.1998.
od 11. 1. 2001
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.10.2000
od 30. 1. 2003
Zápisnice zo zasadnutia valných zhromaždení zo dňa 19.8.2002 a 2.9.2002. Zmluva o prevode obchodného podielu z 24.10.2002.
od 19. 4. 2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.3.2012
od 1. 5. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.04.2012. Zmena sídla spoločnosti z Kukučínova 34, 831 03 Bratislava na Hriňovská 8, 811 02 Bratislava.
od 1. 5. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.04.2012 o zlúčení so spoločnosťou blue green, s. r. o., so sídlom Hriňovská 11, 811 02 Bratislava, IČO: 45 483 311, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 64522/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Asint Educate, spol. s r. o., so sídlom Hriňovská 8, 811 02 Bratislava, IČO : 17 309 531, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 543/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 409/2012, Nz 13848/2012 dňa 20.04.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti blue green, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
Základné imanie
od 4. 11. 2009
6 638,783776 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR
od 30. 1. 2003 do 3. 11. 2009
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 12. 3. 1998 do 29. 1. 2003
200 000 Sk
od 13. 3. 1991 do 11. 3. 1998
100 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 5. 2012
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 5. 2012
blue green, s. r. o.
Bratislava, Hriňovská 11, PSČ 811 02
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Ing. Ján Turan
Bratislava, Púpavova 31
od 17. 7. 1998 do 10. 1. 2001
Bank Pro Team, a.s.
Bratislava, Niťová 3, PSČ 821 08
od 12. 3. 1998 do 16. 7. 1998
Bank Pro Team, a.s.
Bratislava, Niťová 3, PSČ 821 08
od 13. 3. 1991 do 28. 4. 1997
Ing. Jozef Fabo
Bratislava, P.Horova 18
od 23. 7. 1999 do 10. 1. 2001
Ing. Iveta Gréková
Pezinok, Bernolákova 36, PSČ 902 01
od 17. 7. 1998 do 22. 7. 1999
Ing. Iveta Holienčinová
Pezinok, Bernolákova 36, PSČ 902 01
od 12. 3. 1998 do 16. 7. 1998
Ing. Iveta Holienčinová
Pezinok, Bernolákova 36, PSČ 902 01
od 11. 1. 2001 do 29. 1. 2003
Ing. Miroslav Mikulčík
Bratislava, Haydnova 19
od 29. 4. 1997 do 11. 3. 1998
Ing. Miroslav Mikulčík
Bratislava, Haydnova 19
od 13. 3. 1991 do 28. 4. 1997
Ing. Miroslav Mikulčík
Bratislava, E.Friedu 11
od 13. 3. 1991 do 28. 4. 1997
Ing. Viliam Sálka
Bratislava, nám. SNP 23
od 17. 7. 1998 do 10. 1. 2001
RNDr. Daniel Salontay
Bratislava, Blumentálska 7, PSČ 811 07
od 11. 1. 2001 do 29. 1. 2003
Ing. Ján Turan
Bratislava, Púpavova 31
od 17. 7. 1998 do 18. 4. 2012
Ing. Pavel Ursíny
Pezinok, Bratislavská 29, PSČ 902 01
od 12. 3. 1998 do 16. 7. 1998
Ing. Pavel Ursíny
Pezinok, Bratislavská 29, PSČ 902 01
od 13. 3. 1991 do 11. 3. 1998
Ing. Pavel Ursíny
Pezinok, Bratislavská 29
od 30. 1. 2003 do 23. 5. 2022
Ing. Ján Turan
Bratislava, Púpavova 31
Výška vkladu každého spoločníka
od 19. 4. 2012 do 23. 5. 2022
Ing. Ján Turan
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Ján Turan
Vklad: 6 638,783776 EUR
Splatené: 6 638,783776 EUR
od 13. 3. 1991 do 28. 4. 1997
Ing. Miroslav Mikulčík
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 13. 3. 1991 do 28. 4. 1997
Ing. Jozef Fabo
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 13. 3. 1991 do 11. 3. 1998
Ing. Pavel Ursíny
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 13. 3. 1991 do 28. 4. 1997
Ing. Viliam Sálka
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 29. 4. 1997 do 11. 3. 1998
Ing. Miroslav Mikulčík
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 12. 3. 1998 do 16. 7. 1998
Bank Pro Team, a.s.
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 12. 3. 1998 do 16. 7. 1998
Ing. Iveta Holienčinová
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 12. 3. 1998 do 16. 7. 1998
Ing. Pavel Ursíny
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 17. 7. 1998 do 10. 1. 2001
Bank Pro Team, a.s.
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 17. 7. 1998 do 22. 7. 1999
Ing. Iveta Holienčinová
Vklad: 72 000 Sk
Splatené: 72 000 Sk
od 17. 7. 1998 do 3. 11. 2009
Ing. Pavel Ursíny
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 17. 7. 1998 do 10. 1. 2001
RNDr. Daniel Salontay
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 23. 7. 1999 do 10. 1. 2001
Ing. Iveta Gréková
Vklad: 72 000 Sk
Splatené: 72 000 Sk
od 11. 1. 2001 do 29. 1. 2003
Ing. Miroslav Mikulčík
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 11. 1. 2001 do 29. 1. 2003
Ing. Ján Turan
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 30. 1. 2003 do 3. 11. 2009
Ing. Ján Turan
Vklad: 170 000 Sk
Splatené: 170 000 Sk
od 4. 11. 2009 do 18. 4. 2012
Ing. Pavel Ursíny
Vklad: 995,817567 EUR
Splatené: 995,817567 EUR
od 4. 11. 2009 do 18. 4. 2012
Ing. Ján Turan
Vklad: 5 642,966209 EUR
Splatené: 5 642,966209 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement