VUIS – CESTY, spol. s r. o., IČO: 17310229 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VUIS – CESTY, spol. s r. o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17310229. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17310229 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
15. 4. 1991
Názov
od 12. 8. 2017

VUIS – CESTY, spol. s r. o.

od 15. 4. 1991 do 11. 8. 2017

VUIS - CESTY spol. s r.o.

Adresa sídla
od 26. 8. 2022
Bratislava - mestská časť Ružinov, Vlčie hrdlo 1, PSČ 82107
od 15. 5. 2011 do 25. 8. 2022
Bratislava, Lamačská cesta 8, PSČ 81104
od 23. 10. 2000 do 14. 5. 2011
Bratislava, Lamačská cesta 8, PSČ 81716
od 15. 4. 1991 do 22. 10. 2000
Bratislava, Lamačská 8, PSČ 81716
IČO
od 15. 4. 1991

17310229

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
625/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 7. 10. 1999
výskum, vývoj, skúšobníctvo a diagnostika v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
od 7. 10. 1999
riešenie normalizačných úloh v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
od 7. 10. 1999
skúšanie stavebných materiálov a meranie konštrukcií vozoviek
od 7. 10. 1999
stavebný dozor, odborné vedenie stavby a kontrolná činnosť v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
od 7. 10. 1999
činnosti o preukázanie zhody stavebných výrobkov
od 7. 10. 1999
sprostredkovanie predaja výpočtovej, kancelárskej, meracej a regulačnej techniky
od 7. 10. 1999
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, strojov a zariadení uvedených vyššie
od 7. 10. 1999
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 27. 1. 2004
prenájom motorových vozidiel
od 27. 1. 2004
prenájom strojov a zariadení
od 27. 1. 2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
od 15. 4. 1991 do 14. 11. 1994
Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu, vývoja a skúšobníctva na úseku dopravných stavieb a plôch pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä: - experimentálny a technologický výskum - laboratórne a terénne skúšky stavebných hmôt a konštrukcií /normové, kontrolné, diagnostické, zaťažovacie a pod./ - laboratórne a terénne merania - návrh vozoviek, technická pomoc a technický dozor stavieb - normalizácia a typizácia - poradenská a expertízna slyžba - vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
od 15. 4. 1991 do 14. 11. 1994
Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti tesniacich prvkov na báze bitúmenov pre vodohospodárske a ekologické stavby v rozsahu ako v bode A
od 15. 4. 1991 do 14. 11. 1994
Vykonávanie a dodávanie stavebno-montážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukcii pozemných komunikácií a tesniacich prvkov na báze bitúmenov pre vodohospodárske a ekologické stavby
od 15. 4. 1991 do 14. 11. 1994
Spracovávanie rozvojových a iných štúdií v oblasti dopravného staviteľstva
od 15. 4. 1991 do 14. 11. 1994
Vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
od 15. 4. 1991 do 14. 11. 1994
Riešenie vedecko-technických a výskumno-vývojových projektov v oblasti dopravných stavieb a spevnených plôch a v oblasti tesniacich prvkov na báze bitúmenov.
od 15. 11. 1994 do 10. 5. 1998
výskum, vývoj v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
od 15. 11. 1994 do 10. 5. 1998
vykonávanie dopravných stavieb-rekonštrukcie a obnovy pozemných komunikácií-diagnostika vozoviek s návrhom konštrukcií vozoviek
od 15. 11. 1994 do 10. 5. 1998
riešenie normalizačných a typizačných projektov
od 15. 11. 1994 do 10. 5. 1998
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 9. 10. 1997 do 6. 10. 1999
sprostredkovanie predaja výpočtovej, kancelárskej, meracej a regulačnej techniky
od 9. 10. 1997 do 6. 10. 1999
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, strojov a zariadení uvedených vyššie
od 9. 10. 1997 do 6. 10. 1999
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 11. 5. 1998 do 6. 10. 1999
výskum, vývoj a skúšobníctvo v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
od 11. 5. 1998 do 6. 10. 1999
vykonávanie dopravných stavieb, rekonštrukcie a obnovy pozemných komunikácií, diagnostika vozoviek s návrhom konštrukcií vozoviek
od 11. 5. 1998 do 6. 10. 1999
riešenie normalizačných a typizačných projektov
od 11. 5. 1998 do 6. 10. 1999
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 11. 5. 1998 do 6. 10. 1999
sprostredkovanie predaja výpočtovej, kancelárskej, meracej a regulačnej techniky
od 11. 5. 1998 do 6. 10. 1999
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, strojov a zariadení uvedených vyššie
od 11. 5. 1998 do 6. 10. 1999
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 11. 5. 1998 do 6. 10. 1999
výskum, testovanie, skúšanie a meranie stavebných materiálov
Konanie menom spoločnosti
od 12. 8. 2017
Každý konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne.
od 22. 6. 2017 do 11. 8. 2017
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
od 15. 11. 1994 do 21. 6. 2017
Konatelia zastupujú spoločnosť a aj za ňu podpisujú každý samostatne.
od 15. 4. 1991 do 14. 11. 1994
Riaditeľ a zástupca podpisujú samostatne. Zástupca riaditeľa podpisuje v neprítomnosti riaditeľa.
Ďalšie právne skutočnosti
od 15. 4. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.03.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1056
od 15. 11. 1994
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.6.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.11.1994. Stary spis: S.r.o. 1056
od 9. 10. 1997
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.4.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.10.1997. Stary spis: S.r.o. 1056
od 11. 5. 1998
Protokol z 25. valného zhromaždenia zo dňa 11.9.1997. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1997. Stary spis: S.r.o. 1056
od 17. 11. 1998
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 27. 1. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22. 9. 2003.
od 31. 5. 2016
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2016
od 12. 8. 2017
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2017
Základné imanie
od 7. 12. 2010
6 972 EUR
Rozsah splatenia: 6 972 EUR
od 24. 2. 2004 do 6. 12. 2010
210 000 Sk
Rozsah splatenia: 210 000 Sk
od 17. 11. 1998 do 23. 2. 2004
200 000 Sk
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
120 000 Sk
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Ing. Róbert Kovács
Jelka, Trhová 325/13, PSČ 925 23
od 16. 6. 2022
VIAKONTROL, spol. s r. o.
Praha, Houdova 59/18, PSČ 158 00
od 22. 6. 2017 do 15. 6. 2022
VIAKONTROL, spol. s r. o.
Praha, Houdova 59/18, PSČ 158 00
od 22. 6. 2017 do 23. 5. 2022
Ing. Róbert Kovács
Jelka, Trhová 325/13, PSČ 925 23
od 24. 2. 2004 do 21. 6. 2017
Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
Pezinok, Cajlanská 239, PSČ 902 01
od 27. 1. 2004 do 23. 2. 2004
Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
Pezinok, Cajlanská 239
od 23. 10. 2000 do 26. 1. 2004
Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
Pezinok, Cajlanská 239
od 17. 11. 1998 do 22. 10. 2000
Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
Pezinok, Cajlanská 239
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
Pezinok, Cajlanská 239
od 24. 2. 2004 do 21. 6. 2017
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Brižitská 53, PSČ 841 01
od 27. 1. 2004 do 23. 2. 2004
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
Bratislava, Röntgenova 2
od 17. 11. 1998 do 26. 1. 2004
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
Bratislava, Röntgenova 2
od 11. 5. 1998 do 16. 11. 1998
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
Bratislava, Röntgenova 2
od 15. 4. 1991 do 10. 5. 1998
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
Bratislava, Hakenova 2
od 24. 2. 2004 do 21. 6. 2017
Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
Bratislava, Zadunajská 9, PSČ 851 01
od 27. 1. 2004 do 23. 2. 2004
Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
Bratislava, Zadunajská 9
od 17. 11. 1998 do 22. 10. 2000
Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
Bratislava, Zadunajská 9
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
Bratislava, Zadunajská 9
od 23. 10. 2000 do 26. 1. 2004
Ing. Vladimír Říkovský, CSc.
Bratislava, Zadunajská 9
od 27. 1. 2004 do 23. 2. 2004
Ing. Miroslav Sekera, CSc.
Píla, Píla 62
od 23. 10. 2000 do 26. 1. 2004
Ing. Miroslav Sekera, CSc.
Bratislava, Poľná 21
od 17. 11. 1998 do 22. 10. 2000
Ing. Miroslav Sekera, CSc.
Bratislava, Poľná 21
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
Ing. Miroslav Sekera, CSc.
Bratislava, Poľná 21
od 23. 10. 2000 do 26. 1. 2004
Doc. JUDr. Milan Šimovič, CSc.
Bratislava, Fraňa Kráľa 18
od 17. 11. 1998 do 22. 10. 2000
Doc. JUDr. Milan Šimovič, CSc.
Bratislava, Fraňa Kráľa 18
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
Doc. JUDr. Milan Šimovič, CSc.
Bratislava, Fraňa Kráľa 18
Výška vkladu každého spoločníka
od 22. 6. 2017 do 23. 5. 2022
Ing. Róbert Kovács
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Róbert Kovács
Vklad: 750 EUR
Splatené: 750 EUR
od 16. 6. 2022
VIAKONTROL, spol. s r. o.
Vklad: 6 222 EUR
Splatené: 6 222 EUR
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
Ing. Zdeněk Loveček , CSc.
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 15. 4. 1991 do 10. 5. 1998
Ing. Ľubomír Polakovič , CSc.
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
Ing. Vladimír Řikovský , CSc.
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
Ing. Miroslav Sekera , CSc.
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 15. 4. 1991 do 16. 11. 1998
Doc.JUDr. Milan Šimovič , CSc.
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 11. 5. 1998 do 16. 11. 1998
Ing. Ľubomír Polakovič , CSc.
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 17. 11. 1998 do 22. 10. 2000
Ing. Zdeněk Loveček , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 17. 11. 1998 do 22. 10. 2000
Ing. Vladimír Řikovský , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 17. 11. 1998 do 22. 10. 2000
Ing. Miroslav Sekera , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 17. 11. 1998 do 22. 10. 2000
Doc.JUDr. Milan Šimovič , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 17. 11. 1998 do 26. 1. 2004
Ing. Ľubomír Polakovič , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 23. 10. 2000 do 26. 1. 2004
Ing. Zdeněk Loveček , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 23. 10. 2000 do 26. 1. 2004
Ing. Miroslav Sekera , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 23. 10. 2000 do 26. 1. 2004
Ing. Vladimír Říkovský , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 23. 10. 2000 do 26. 1. 2004
Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc.
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 27. 1. 2004 do 23. 2. 2004
Ing. Ľubomír Polakovič , CSc.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 27. 1. 2004 do 23. 2. 2004
Ing. Zdeněk Loveček , CSc.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 27. 1. 2004 do 23. 2. 2004
Ing. Miroslav Sekera , CSc.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 27. 1. 2004 do 23. 2. 2004
Ing. Vladimír Řikovský , CSc.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 24. 2. 2004 do 6. 12. 2010
Ing. Ľubomír Polakovič , CSc.
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 70 000 Sk
od 24. 2. 2004 do 6. 12. 2010
Ing. Zdeněk Loveček , CSc.
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 70 000 Sk
od 24. 2. 2004 do 6. 12. 2010
Ing. Vladimír Řikovský , CSc.
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 70 000 Sk
od 7. 12. 2010 do 21. 6. 2017
Ing. Ľubomír Polakovič , CSc.
Vklad: 2 324 EUR
Splatené: 2 324 EUR
od 7. 12. 2010 do 21. 6. 2017
Ing. Zdeněk Loveček , CSc.
Vklad: 2 324 EUR
Splatené: 2 324 EUR
od 7. 12. 2010 do 21. 6. 2017
Ing. Vladimír Řikovský , CSc.
Vklad: 2 324 EUR
Splatené: 2 324 EUR
od 22. 6. 2017 do 15. 6. 2022
VIAKONTROL, spol. s r. o.
Vklad: 6 222 EUR
Splatené: 6 222 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky