Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., IČO: 17317169 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 6. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17317169. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17317169 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
6. 5. 1991
Názov
od 6. 5. 1991

Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 15. 1. 2001
Bratislava, Björnsonova 6
od 6. 5. 1991 do 14. 1. 2001
Bratislava, Palisády 11
IČO
od 6. 5. 1991

17317169

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
769/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 13. 5. 1996
nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 5. 1996
poradenstvo, konzultácie v oblasti tvorby, ochrany životného prostredia
od 13. 5. 1996
inžinierska činnosť v oblasti tvorby, ochrany životného prostredia
od 13. 5. 1996
management, marketing
od 13. 5. 1996
prenájom strojov a zariadení
od 13. 5. 1996
výskumná, vývojová, expertízna činnosť v meracích, riadiacich systémoch
od 13. 5. 1996
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 13. 5. 1996
školiaca činnosť v oblasti software, merania a regulácie
od 13. 5. 1996
sprostredkovanie obchodu
od 13. 5. 1996
poradenstvo, konzultácie v obchode, managemente, marketingu
od 13. 5. 1996
školiaca činnosť v obchode, managemente, marketingu
od 13. 5. 1996
organizovanie kurzov a školení
od 13. 5. 1996
poradenstvo, konzultácie v oblasti úpravy vody, riadiacich systémov
od 13. 5. 1996
prenájom športových potrieb
od 15. 12. 1997
revízie a skúšky plynových zariadení
od 15. 12. 1997
projektová činnosť v odbore technologické zariadenia stavieb, pododbor technologické zariadenia pre hygienické zabezpečenie vody
od 15. 12. 1997
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
od 15. 12. 1997
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 15. 12. 1997
obstarávateľská činnosť pre dodávanie, montáž a údržbu technických zariadení na úpravu a hygienické zabezpečenie vody
od 15. 12. 1997
technická úprava časopisov, kníh a propagačných materiálov
od 15. 12. 1997
návrhy, spracovanie a úprava písomností
od 15. 12. 1997
vydavateľská činnosť
od 15. 12. 1997
grafické práce
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
konzultačná, poradenská, odborná a inžinierska činnosť v oblasti životného a pracovného prostredia a bezpečnosti práce
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
obchodná činnosť s tovarom na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
manažerské, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
prenájom strojov a zariadení, výpočtovej techniky, poskytovanie strojového času a servisné služby
od 14. 11. 1991 do 29. 8. 1993
výskumná, vývojová, expertízna, školiaca a realizačná činnosť v oblasti meracích a riadiacich systémov
od 14. 11. 1991 do 29. 8. 1993
tvorba softwaru a školiaca činnosť v danej problematike
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
konzultačná, poradenská činnosť v oblasti tovrby a ochrany životného prostredia, inžinierska činnosť v uvedenej oblasti
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
management, marketing v rozsahu predmetu podnikania
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
prenájom strojov a zariadení
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
výskumná, vývojová, expertízna činnosť v oblasti meracích a riadiacich systémov
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
montáž, opravy a údržba elektronických zariadení do 1000 V
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
poskytovanie softwaru, školiaca činnosť v oblasti softwaru, merania a regulácia
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
personálny management a marketing
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 13. 5. 1996 do 31. 1. 1999
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V
Konanie menom spoločnosti
od 30. 8. 1993
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti, každý samostatne.
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje prezident spoločnosti Ing. Dušan Číčel.
Ďalšie právne skutočnosti
od 6. 5. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.5.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
od 14. 11. 1991
Stary spis: S.r.o. 1335
od 30. 8. 1993
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.12.1992 bolo schválené zlúčenie spoločnosti Systém inžinierskych služieb spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Palisády 11 so spoločnosťou Systém inžinierskych služieb - Management Services, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Palisády 11 do jednej spoločnosti - Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., ktorá preberá všetky práva a záväzky zlúčenej spoločnosti SIS - MS spol. s r.o. Vnútorné pomery spoločnosti boli upravené v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 14.12.1992. Stary spis: S.r.o. 1335
od 13. 5. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.8.1993 a 15.11.1993.
od 15. 12. 1997
Stary spis: S.r.o. 1335 Dodatok č. 2 zo dňa 26.11.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1335
od 13. 7. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.9.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.1998, na ktorom bol odvolaný konateľ. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.1998, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29,6,1998 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 1. 2. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.12.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.1998, na ktorom bolo schválené nové znenie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva zo dňa 16.12.1998.
od 15. 1. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.2000.
Základné imanie
od 24. 2. 2010
15 568 EUR
Rozsah splatenia: 15 568 EUR
od 13. 5. 1996 do 23. 2. 2010
469 000 Sk
od 14. 11. 1991 do 12. 5. 1996
510 000 Sk
od 6. 5. 1991 do 13. 11. 1991
102 000 Sk
Spoločníci
od 1. 2. 1999
Ing. Vladimír Uváček
Bratislava, Björnsonova 6, PSČ 811 05
od 1. 2. 1999
Ing. Anna Uváčková
Bratislava, Björnsonova 6, PSČ 811 05
od 15. 12. 1997 do 31. 1. 1999
Allan Dennis Bussard
Bratislava, Partizánska 6
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Allan Dennis Bussard
Bratislava, Partizánska 6
od 13. 7. 1998 do 31. 1. 1999
Ing. Dušan Číčel
Bratislava, Farského 18
od 15. 12. 1997 do 31. 1. 1999
Ing. Milan Číčel, CSc.
Bratislava, Lazaretská 29
od 15. 12. 1997 do 12. 7. 1998
Ing. Dušan Číčel
Bratislava, Farského 18
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Dušan Číčel
Bratislava, Farského 18
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Milan Číčel, CSc.
Bratislava, Lazaretská 29
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
Ing. Dušan Číčel
Bratislava, Farského 18
od 15. 12. 1997 do 12. 7. 1998
Ing. Milan Drahoš
Poprad, Na letisko 42
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Milan Drahoš
Poprad, Na letisko 42
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
Ing. Milan Drahoš
Poprad, Gagarinova 42
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
Ing. Eduard Klamka
Bratislava, Lachova 26
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
Ing. Eduard Klamka
Bratislava, Lachova 26
od 13. 7. 1998 do 31. 1. 1999
Ing. Daniel Laco
Bratislava, Jasovská 37
od 15. 12. 1997 do 12. 7. 1998
Ing. Daniel Laco
Bratislava, Jasovská 37
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Daniel Laco
Bratislava, Jasovská 37
od 14. 11. 1991 do 29. 8. 1993
Ing. Daniel Laco
Bratislava, Jasovská 37
od 15. 12. 1997 do 31. 1. 1999
Ing. Vladimír Uváček
Bratislava, Björnsonova 6
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Vladimír Uváček
Bratislava, Björnsonova 6
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
John Anthony Dixon Mulholland
Sheffild, Southbourne Road 5
od 15. 12. 1997 do 12. 7. 1998
John Anthony Dixon Mulholland
Sheffild, Southbourne Road 5
Výška vkladu každého spoločníka
od 24. 2. 2010
Ing. Vladimír Uváček
Vklad: 8 896 EUR
Splatené: 8 896 EUR
od 24. 2. 2010
Ing. Anna Uváčková
Vklad: 6 672 EUR
Splatené: 6 672 EUR
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
Ing. Eduard Klamka
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
Ing. Dušan Číčel
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 6. 5. 1991 do 29. 8. 1993
Ing. Milan Drahoš
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 14. 11. 1991 do 29. 8. 1993
Ing. Daniel Laco
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Allan Dennis Bussard
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Dušan Číčel
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Milan Číčel , CSc.
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Milan Drahoš
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 1996
Ing. Eduard Klamka
Vklad: 41 000 Sk
Splatené: 41 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Daniel Laco
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
John Anthony Dixon Mulholland
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 14. 12. 1997
Ing. Vladimír Uváček
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 15. 12. 1997 do 31. 1. 1999
Allan Dennis Bussard
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 15. 12. 1997 do 12. 7. 1998
Ing. Dušan Číčel
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 15. 12. 1997 do 31. 1. 1999
Ing. Milan Číčel , CSc.
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 15. 12. 1997 do 12. 7. 1998
Ing. Milan Drahoš
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 15. 12. 1997 do 12. 7. 1998
Ing. Daniel Laco
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 15. 12. 1997 do 12. 7. 1998
John Anthony Dixon Mulholland, nar. 7.6.1952
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 15. 12. 1997 do 31. 1. 1999
Ing. Vladimír Uváček
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 13. 7. 1998 do 31. 1. 1999
Ing. Dušan Číčel
Vklad: 134 000 Sk
Splatené: 134 000 Sk
od 13. 7. 1998 do 31. 1. 1999
Ing. Daniel Laco
Vklad: 134 000 Sk
Splatené: 134 000 Sk
od 1. 2. 1999 do 23. 2. 2010
Ing. Vladimír Uváček
Vklad: 268 000 Sk
Splatené: 268 000 Sk
od 1. 2. 1999 do 23. 2. 2010
Ing. Anna Uváčková
Vklad: 201 000 Sk
Splatené: 201 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO