Euro Artmedia s. r. o., IČO: 17320089 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Euro Artmedia s. r. o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17320089. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17320089 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
27. 6. 1991
Názov
od 17. 9. 2009

Euro Artmedia s. r. o.

od 3. 5. 1996 do 16. 9. 2009

EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o.

od 28. 2. 1996 do 2. 5. 1996

ART MEDIA / B.M.A. spol. s r.o.

od 11. 4. 1994 do 27. 2. 1996

DORLAND/B.M.A., spol. s r.o.

od 28. 5. 1993 do 10. 4. 1994

DORLAND / B.M.A. Bratislava spoločnosť s ru- čením obmedzeným, v skratke DORLAND / B.M.A., spol. s r. o.

od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993

B.M.A., marketing, reklama, obchod, film, audio, video, spol. s.r.o. v skratke B.M.A., spol. s.r.o.

Adresa sídla
od 3. 5. 1996
Bratislava, Sasinkova 5, PSČ 81108
od 5. 4. 1995 do 2. 5. 1996
Bratislava, Hroznová 10, PSČ 83101
od 11. 4. 1994 do 4. 4. 1995
Bratislava, Drieňova 3, PSČ 82103
od 28. 5. 1993 do 10. 4. 1994
Bratislava, Drieňova 3, PSČ 82619
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
Bratislava, Drieňova 3
IČO
od 27. 6. 1991

17320089

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1025/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 28. 5. 1993
obchodná činnosť
od 28. 5. 1993
sprostredkovateľská činnosť v oblasti film, audio, video, rozhlas, divadlo, obchod, ekonomika
od 28. 5. 1993
odborno - konzultačné služby v oblasti film, audio, video, ekonomika, marketing
od 28. 5. 1993
reklamná agentúra
od 28. 5. 1993
výroba, produkcia a šírenie audiovizuálnych diel, filmov a videoprogramov /propagačné, reklamné, náučné, inštruktážne, dokumentárne, hrané, animované, publicistické/
od 28. 5. 1993
dabing audiovizuálnych diel, filmov a videoprogramov
od 28. 5. 1993
nahrávanie hudby malých i veľkých hudobných telies, mono a stereomixáže hudobných programov
od 3. 5. 1996
vedenie účtovníctva
od 29. 10. 1996
vydavateľská činnosť
od 17. 11. 1999
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
od 17. 11. 1999
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 11. 12. 2001
prenájom motorových vozidiel
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
sprostredkovanie výrobných programov
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
zaisťovanie materiálov, výrobkov, polotovarov pre potreby kompletizujúcich podnikov, organizácií maloobchodu
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
expedícia tovarov do trhovej siete
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
obchodno-sprostredkovateľská činnosť
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
zaisťovanie výrobných kapacít pre tuzemské podniky, ktoré podnikajú integračným spôsobom
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
odborno-konzultačné služby
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
managering-poskytovanie informácií výrobnokapacitných
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
obchodno-technické služby
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
vyhľadávanie výrobných programov pre zákazníkov podľa ich výrobných kapacít a možností
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
navrhovanie a zabezpečovanie koncepcie propagácie podniku a jednotlivých výrobkov
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
navrhovanie názvov jednotlivých výrobkov a tovarov
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj videokaziet
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a zabezpečenie realizácie programov
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
v oblasti výroby videofilmov zabezpečuje pre objednávateľov výrobu všetkých druhov videoprogramov (propagačné, reklamné, počítačové, náučné, animované) (t.j. výroba a šírenie animovaných, bábkových a kreslených filmov) a výnimkou takých, ktoré propagujú násilie, pornografiu, fašizmus a národnostnú neznášanlivosť, ako i takých, ktoré by iným hrubým spôsobom narušovali mravné a kultúrne cítenie človeka
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
u audiovizuálnych programov zabezpečuje projekčné práce na rozmiestnenie videoplátien, zaistí potrebné karusely a výrobe diafilmy. Program podľa projektu zosynchronizuje a ozvučí
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
poskytuje služby obyvateľstvu v súvislosti s prepisom videoprogramov a záznamov vo všetkých existujúcich systémoch, VHS, Beta, U - matic a jednopalcový záznam
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
zabezpečuje nahrávanie hudby malých i veľkých hudobných telies, mono a stereomixáže hudobných programov
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
podľa požiadaviek a špecifikácie jednotlivých tvorivých štúdií bude B.M.A. koordinovať nakrúcanie a zabezpečí tvorivým štábom ekonomické vyrovnanie
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
podľa schválených scenárov našich partnerov B.M.A. vypracuje filmový projekt i realizáciu stavby podľa požiadaviek objednávateľa, ďalej dokáže sprostredkovať skrotené zvieratá (šelmy, psy, mačky, vtáky, a pod.), jazdecké i ťažné kone, koľajové jazdy a lanovky a pod.
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
pre jednotlivé štúdia bude poskytovať strihové pracoviská na záverečné práce, ozvučovanie, nahováranie komentárov a konečnú mixáž
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
pre objednávateľov bude poskytovať službu s počítačovými trikmi, vkľúčovaním, jednoduchou animáciou a vytvorením titulkov s možnosťou výberu písma
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
B.M.A. bude zabezpečovať podľa požiadaviek partnerov casting (t.j. výber hercov, komparzných, epizódnych, príp. iných postáv) do vyrábaných programov, ďalej bude poskytovať služby v oblasti spojenia počítača a umenia
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
B.M.A.bude zabezpečovať v komplexnom tvare, ako aj v jednotlivých častiach, realizáciu výstav, príp. vytvárať špecializované súborné diela, ktoré v sebe spájajú video, audio, film, zvuk, výtvarný návrh a podobné špeciálne technológie - laserové efekty a pod.
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
bude sprostredkovávať práce výkonným umelcom
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
B.M.A. bude zabezpečovať komplexné produkčné a výrobné službu aj v oblasti 8 mm, 16 mm a 35 mm formátov
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
poskytovanie služieb v oblasti prenájmu osobných a nákladných motorových vozidiel
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
stavebno-montážne a údržbárske práce
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
maloobchodný predaj
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
poriadanie aukcii umeleckých predmetov, nábytku, zvierat a koží
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
od 27. 6. 1991 do 27. 5. 1993
zahranično-obchodná činnosť hore uvedených oblastiach podľa komodít uvedených v colnom sadzobníku s výnimkou vecí, ktoré sú uvedené v nariadený vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. a s výnimkou vecí, ktoré podliehajú licencii
Konanie menom spoločnosti
od 22. 4. 2006
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti sanostatne.
od 22. 10. 2004 do 21. 4. 2006
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia vždy dvaja spoločne v týchto variantách: a/ PhDr. Ivan Kmotrík, PhDr. Zora Hloušková b/ PhDr. Ivan Kmotrík, Darina Töröková Konateľ PhDr. Ivan Kmotrík koná za spoločnosť samostatne.
od 11. 12. 2001 do 21. 10. 2004
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia vždy dvaja spoločne v týchto variantách: a/ Ivan Kmotrík, Ing. Igor Ormandy b/ Ivan Kmotrík, Darina Töröková Konateľ Ivan Kmotrík koná za spoločnosť samostatne.
od 15. 4. 1998 do 10. 12. 2001
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia vždy dvaja spoločne v týchto variantách: a/ Ivan Kmotrík, Ing. Igor Ormandy b/ Ivan Kmotrík, Darina Töröková Konateľ Ivan Kmotrík koná za spoločnosť samostatne.
od 3. 5. 1996 do 14. 4. 1998
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia vždy dvaja spoločne v týchto variantách: a. Ivan Kmotrík, Zbynek Bandík b. Ivan Kmotrík, Ing. Igor Ormandy c. Ivan Kmotrík, Darina Töröková Konateľ Ivan Kmotrík koná za spoločnosť samostatne.
od 28. 2. 1996 do 2. 5. 1996
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia vždy dvaja spoločne v týchto variantách: a/ Ivan Kmotrík, Zbynek Bandík b/ Ivan Kmotrík, Ing. Igor Ormandy c/ Darina Töröková, Zbynek Bandík c/ Darina Töröková, Ing. Igor Ormandy
od 11. 4. 1994 do 27. 2. 1996
V mene spoločnosti koná konateľ.
od 28. 9. 1993 do 10. 4. 1994
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú riaditelia Pavol Forisch a Zbynek Bandík, a to každý z nich samostatne.
od 27. 6. 1991 do 27. 9. 1993
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú riaditelia Pavol Forisch, Marián Zachar a Zbynek Bandík, a to každý z nich samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 6. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.6.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1806
od 17. 2. 1993
Dodatok č. 1 zo dňa 14.4.1992 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1806
od 28. 9. 1993
Dodatok č. 2 zo dňa 18.6.1993 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1806
od 11. 4. 1994
Zmena výšky vkladov spoločníkov v súlade so zmluvou o prevode obchodného podielu a dodatku č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.1994. Stary spis: S.r.o. 1806
od 26. 10. 1994
Zmluvy o prevode obchodných podielov, dodatok č. 4 spoločenskej zmluvy. Zvýšenie základného imania a vkladov spoločníkov je tvorené nepeňažnými vkladmi. Stary spis: S.r.o. 1806
od 5. 4. 1995
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.01.1995. Zápisnica a uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.1994. Stary spis: S.r.o. 1806
od 3. 7. 1995
Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 11.5.1995. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.5.1995. Stary spis: S.r.o. 1806
od 28. 2. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.1996 na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.1996. Spoločenská zmluva zo dňa 8.2.1996. Zmena obchodného mena z pôvodného DORLAND / B.M.A., spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 1806
od 3. 5. 1996
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.4.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.1996. Stary spis: S.r.o. 1806
od 29. 10. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.10. 1996. Dodatok k spoločenskej zmluve z 23.10. 1996. Stary spis: S.r.o. 1806
od 15. 4. 1998
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Stary spis: S.r.o. 1806
od 17. 11. 1999
Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.11.1999
od 11. 12. 2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2001 Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.2001
od 22. 4. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.3.2006. Dodatok č. 13 k spoločenskej zmluve zo 4.4.2006.
od 17. 9. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2009.
Základné imanie
od 24. 6. 2009
33 527 EUR
Rozsah splatenia: 33 527 EUR
od 22. 1. 2004 do 23. 6. 2009
1 010 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 010 000 Sk
od 3. 5. 1996 do 21. 1. 2004
1 010 000 Sk
od 26. 10. 1994 do 2. 5. 1996
474 000 Sk
od 11. 4. 1994 do 25. 10. 1994
472 000 Sk
od 28. 5. 1993 do 10. 4. 1994
470 000 Sk
od 17. 2. 1993 do 27. 5. 1993
472 000 Sk
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
120 000 Sk
Spoločníci
od 24. 5. 2022
PhDr. Ivan Kmotrík
Bratislava, Tolstého 5
od 22. 10. 2022
PhDr. Zora Hloušková
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Tolstého 5, PSČ 811 06
od 17. 7. 1996 do 14. 4. 1998
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 3. 5. 1996 do 16. 7. 1996
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 28. 2. 1996 do 2. 5. 1996
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 3. 7. 1995 do 27. 2. 1996
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 26. 10. 1994 do 2. 7. 1995
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 11. 4. 1994 do 25. 10. 1994
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 28. 9. 1993 do 10. 4. 1994
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 17. 2. 1993 do 27. 9. 1993
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Zbynek Bandík
Bratislava, Sabinovská 5
od 17. 2. 1993 do 27. 9. 1993
Ing. Zdenka Bandíková
Bratislava, Sabinovská 5
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Ing. Zdenka Bandíková
Bratislava, Sabinovská 5
od 3. 7. 1995 do 27. 2. 1996
Pavol Forisch
Bratislava, Rauchova 22
od 26. 10. 1994 do 2. 7. 1995
Pavol Forisch
Bratislava, Rauchova 22
od 11. 4. 1994 do 25. 10. 1994
Pavel Forisch
Bratislava, Rauchova 22
od 28. 9. 1993 do 10. 4. 1994
Pavel Forisch
Bratislava, Rauchova 22
od 17. 2. 1993 do 27. 9. 1993
Pavol Forisch
Bratislava, Rauchova 22
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Pavol Forisch
Bratislava, Rauchova 22
od 27. 6. 1991 do 25. 10. 1994
Rozália Forischová
Bratislava, Rauchova 22
od 22. 1. 2004 do 23. 5. 2022
PhDr. Ivan Kmotrík
Bratislava, Tolstého 5
od 17. 11. 1999 do 21. 1. 2004
Ivan Kmotrík
Bratislava, Tolstého 5
od 15. 4. 1998 do 16. 11. 1999
Ivan Kmotrík
Bratislava, Tolstého 5
od 3. 5. 1996 do 14. 4. 1998
Ivan Kmotrík
Bratislava, Tolstého 5
od 28. 2. 1996 do 2. 5. 1996
Ivan Kmotrík
Bratislava, Tolstého 5
od 17. 11. 1999 do 21. 10. 2004
Ing. Igor Ormandy
Bratislava, Baltská 9
od 17. 7. 1996 do 16. 11. 1999
Ing. Igor Ormandy
Bratislava, Baltská 9
od 3. 5. 1996 do 16. 7. 1996
Ing. Igor Ormandy
Bratislava, Baltská 9
od 28. 2. 1996 do 2. 5. 1996
Ing. Igor Ormandy
Bratislava, Baltská 9
od 3. 7. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Igor Ormandy
Bratislava, Baltská 9
od 26. 10. 1994 do 2. 7. 1995
Ing. Igor Ormandy
Bratislava, Baltská 9
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Marián Zachar
Bratislava, Poludníková 9
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Ing. Beata Zacharová
Bratislava, Poludníkova 9
od 22. 10. 2004 do 21. 10. 2022
PhDr. Zora Hloušková
Bratislava, Tolstého 5, PSČ 811 06
Výška vkladu každého spoločníka
od 24. 6. 2009 do 23. 5. 2022
PhDr. Ivan Kmotrík
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
PhDr. Ivan Kmotrík
Vklad: 30 174 EUR
Splatené: 30 174 EUR
od 22. 10. 2022
PhDr. Zora Hloušková
Vklad: 3 353 EUR
Splatené: 3 353 EUR
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Ing. Beata Zacharová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Ing. Zdenka Bandíková
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 6. 1991 do 25. 10. 1994
Rozália Forischová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Pavol Forisch
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Marián Zachar
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 6. 1991 do 16. 2. 1993
Zbynek Bandík
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 17. 2. 1993 do 27. 9. 1993
Ing. Zdenka Bandíková
Vklad: 61 000 Sk
Splatené: 61 000 Sk
od 17. 2. 1993 do 27. 9. 1993
Pavol Forisch
Vklad: 225 000 Sk
Splatené: 225 000 Sk
od 17. 2. 1993 do 27. 9. 1993
Zbynek Bandík
Vklad: 166 000 Sk
Splatené: 166 000 Sk
od 28. 9. 1993 do 10. 4. 1994
Pavel Forisch
Vklad: 216 000 Sk
Splatené: 216 000 Sk
od 28. 9. 1993 do 10. 4. 1994
Zbynek Bandík
Vklad: 236 000 Sk
Splatené: 236 000 Sk
od 11. 4. 1994 do 25. 10. 1994
Pavel Forisch
Vklad: 75 000 Sk
Splatené: 75 000 Sk
od 11. 4. 1994 do 25. 10. 1994
Zbynek Bandík
Vklad: 377 000 Sk
Splatené: 377 000 Sk
od 26. 10. 1994 do 2. 7. 1995
Pavol Forisch
Vklad: 95 000 Sk
Splatené: 95 000 Sk
od 26. 10. 1994 do 2. 7. 1995
Zbynek Bandík
Vklad: 284 000 Sk
Splatené: 284 000 Sk
od 26. 10. 1994 do 2. 7. 1995
Ing. Igor Ormandy
Vklad: 95 000 Sk
Splatené: 95 000 Sk
od 3. 7. 1995 do 27. 2. 1996
Pavol Forisch
Vklad: 47 000 Sk
Splatené: 47 000 Sk
od 3. 7. 1995 do 27. 2. 1996
Zbynek Bandík
Vklad: 242 000 Sk
Splatené: 242 000 Sk
od 3. 7. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Igor Ormandy
Vklad: 185 000 Sk
Splatené: 185 000 Sk
od 28. 2. 1996 do 2. 5. 1996
Zbynek Bandík
Vklad: 47 000 Sk
Splatené: 47 000 Sk
od 28. 2. 1996 do 2. 5. 1996
Ing. Igor Ormandy
Vklad: 47 000 Sk
Splatené: 47 000 Sk
od 28. 2. 1996 do 2. 5. 1996
Ivan Kmotrík
Vklad: 380 000 Sk
Splatené: 380 000 Sk
od 3. 5. 1996 do 16. 7. 1996
Zbynek Bandík
Vklad: 101 000 Sk
Splatené: 47 000 Sk
od 3. 5. 1996 do 16. 7. 1996
Ing. Igor Ormandy
Vklad: 101 000 Sk
Splatené: 47 000 Sk
od 3. 5. 1996 do 14. 4. 1998
Ivan Kmotrík
Vklad: 808 000 Sk
Splatené: 380 000 Sk
od 17. 7. 1996 do 14. 4. 1998
Zbynek Bandík
Vklad: 101 000 Sk
Splatené: 47 000 Sk
od 17. 7. 1996 do 16. 11. 1999
Ing. Igor Ormandy
Vklad: 101 000 Sk
Splatené: 47 000 Sk
od 15. 4. 1998 do 16. 11. 1999
Ivan Kmotrík
Vklad: 909 000 Sk
Splatené: 380 000 Sk
od 17. 11. 1999 do 21. 10. 2004
Ing. Igor Ormandy
Vklad: 101 000 Sk
Splatené: 101 000 Sk
od 17. 11. 1999 do 21. 1. 2004
Ivan Kmotrík
Vklad: 909 000 Sk
Splatené: 909 000 Sk
od 22. 1. 2004 do 23. 6. 2009
PhDr. Ivan Kmotrík
Vklad: 909 000 Sk
Splatené: 909 000 Sk
od 22. 10. 2004 do 23. 6. 2009
PhDr. Zora Hloušková
Vklad: 101 000 Sk
Splatené: 101 000 Sk
od 24. 6. 2009 do 21. 10. 2022
PhDr. Zora Hloušková
Vklad: 3 353 EUR
Splatené: 3 353 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.