Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o., IČO: 17324530 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17324530. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17324530 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 10. 1991
Názov
od 25. 11. 1996

Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o.

od 9. 10. 1991 do 24. 11. 1996

P R O R E A L spol. s.r.o.

Adresa sídla
od 27. 1. 2003
Bratislava, Mierová 161, PSČ 82105
od 25. 11. 1996 do 26. 1. 2003
Bratislava, Grösslingova 47, PSČ 81109
od 31. 3. 1993 do 24. 11. 1996
Bratislava, Radlinského 13, PSČ 81229
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
Bratislava, Radlinského 13
IČO
od 9. 10. 1991

17324530

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1503/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 31. 3. 1993
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, sprostredkovanie v obchode a stavebníctve
od 31. 3. 1993
navrhovanie a realizácia interérov
od 31. 3. 1993
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 31. 3. 1993
vykonávanie inžinierskych stavieb
od 31. 3. 1993
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 31. 3. 1993
inžinierska činnosť, reklamná a propagačná, poradenská v obl. stavebníctva
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
konzultačná činnosť
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
sprostredkovateľská činnosť
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
obstarávateľská činnosť
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
poradenská činnosť
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
propagačná činnosť
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
inžinierska činnosť
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
navrhovanie interiérov a ich realizácia
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
stavebno montážna činnosť
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
obchodná činnosť spočívajúca v nákupe a predaji tovaru, vývoze a dovoze tovaru vrátane jeho spätného vývozu /reexportu/
Konanie menom spoločnosti
od 25. 2. 1997
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
od 25. 11. 1996 do 24. 2. 1997
V mene spoločnosti koná konateľ.
od 24. 4. 1995 do 24. 11. 1996
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
od 6. 2. 1995 do 23. 4. 1995
V mene spoločnosti koná konateľ.
od 31. 3. 1993 do 5. 2. 1995
Konatelia samostatne.
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
Spoločnosť zastupujú a podpisujú sa za ňu : Ing. arch. Roman Valachovič - riaditeľ Ing. arch. Jozef Hornáček Ing. Oliver Majdúch
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 10. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.9.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 2763
od 31. 3. 1993
Dodatok č. 1 k spol. zmluve zo dňa 18.11.1992 a Dodatok č. 2 k spol. zmluve zo dňa 23.3. 1993 sprispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník. Starý spis: S.r.o. 2763
od 6. 2. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.12.1994. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1994. Starý spis: S.r.o. 2763
od 24. 4. 1995
Rozdelenie a prevod časti obchodného podielu a menovanie konateľov schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.1995. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.4.1995. Starý spis: S.r.o. 2763
od 25. 11. 1996
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.8.1996. Zmena obchodného mena z PROREAL spol. s r.o., na Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o. Starý spis: S.r.o. 2763
od 25. 2. 1997
Notárska zápisnica číslo N 391/96, Nz 389/96 zo dňa 9.10.1996. Notárska zápisnica číslo N 453/96, Nz 441/96 zo dňa 15.11.1996. Spoločenská zmluva zo dňa 18.12.1996. Starý spis: S.r.o. 2763
od 1. 12. 1998
Protokol z valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 27. 1. 2003
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 20.09.2002, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu, o zmene konateľov a o zmene spoločenskej zmluvy. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.10.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 09.10.2002.
Základné imanie
od 27. 1. 2010
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 27. 1. 2003 do 26. 1. 2010
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
200 000 Sk
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
112 000 Sk
od 31. 3. 1993 do 24. 2. 1997
110 000 Sk
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
105 000 Sk
Spoločníci
od 4. 2. 2023
WOODS PARKER MORGAN LTD.
Calgary, Alberta, 126-16th Avenue N.E.
od 4. 2. 2023
Ing. arch. Katarína Lupták
Bratislava, Lazaretská 29
od 4. 2. 2023
Ing. arch. Peter Suchánsky
Levice, Kvetná 41
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
WOODS PARKER LTD.
Calgary, Alberta, 126A -16th Avenue N.E.
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
WOODS PARKER LTD.
Calgary, Alberta, 126A -16th Avenue N.E.
od 24. 4. 1995 do 24. 11. 1996
INFORAMA spol. s r.o.
Bratislava, Poloreckého 3
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
Ing. arch. Katarína Číčelová
Bratislava, Lazaretská 29
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
Ing. arch. Katarína Číčelová
Bratislava, Lazaretská 29
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
Ing. arch. Jozef Hornáček
Bratislava, Jelačičova 6
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
Ing. arch. Jozef Hornáček
Bratislava, Jelačičova 6
od 25. 11. 1996 do 24. 2. 1997
Ing. arch. Jozef Hornáček
Bratislava, Jelačičova 6
od 24. 4. 1995 do 24. 11. 1996
Ing. arch. Jozef Hornáček
Bratislava, Jelačičova 6
od 6. 2. 1995 do 23. 4. 1995
Ing. arch. Jozef Hornáček
Bratislava, Jelačičova 6
od 31. 3. 1993 do 5. 2. 1995
Ing. arch. Jozef Hornáček
Bratislava, Jelačičova 6
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
Ing. arch. Jozef Hornáček
Bratislava, Jelačičova 6
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
Ing. Oliver Majdúch
Bratislava, Pri vinohradoch 155
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
Ing. arch. Peter Suchánsky
Levice, Kvetná 41
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
Ing. arch. Peter Suchánsky
Levice, Kvetná 41
od 31. 3. 1993 do 5. 2. 1995
Ing. arch. Roman Valachovič
Bratislava, Čaklovská 2
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
Ing. arch. Roman Valachovič
Bratislava, Čaklovská 2
od 27. 1. 2003 do 3. 2. 2023
Ing. arch. Katarína Lupták
Bratislava, Lazaretská 29
od 27. 1. 2003 do 3. 2. 2023
Ing. arch. Peter Suchánsky
Levice, Kvetná 41
od 27. 1. 2003 do 3. 2. 2023
WOODS PARKER MORGAN LTD.
Calgary, Alberta, 126-16th Avenue N.E.
Výška vkladu každého spoločníka
od 27. 1. 2010 do 3. 2. 2023
WOODS PARKER MORGAN LTD.
Vklad:  
Splatené:  
od 4. 2. 2023
WOODS PARKER MORGAN LTD.
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 27. 1. 2010 do 3. 2. 2023
Ing. arch. Katarína Lupták
Vklad:  
Splatené:  
od 4. 2. 2023
Ing. arch. Katarína Lupták
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 27. 1. 2010 do 3. 2. 2023
Ing. arch. Peter Suchánsky
Vklad:  
Splatené:  
od 4. 2. 2023
Ing. arch. Peter Suchánsky
Vklad: 3 320 EUR
Splatené: 3 320 EUR
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
Ing. arch. Roman Valachovič
Vklad: 35 000 Sk
Splatené:  
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
Ing. arch. Jozef Hornáček
Vklad: 35 000 Sk
Splatené:  
od 9. 10. 1991 do 30. 3. 1993
Ing. Oliver Majdúch
Vklad: 35 000 Sk
Splatené:  
od 31. 3. 1993 do 5. 2. 1995
Ing. arch. Roman Valachovič
Vklad: 55 000 Sk
Splatené:  
od 31. 3. 1993 do 5. 2. 1995
Ing. arch. Jozef Hornáček
Vklad: 55 000 Sk
Splatené:  
od 6. 2. 1995 do 23. 4. 1995
Ing. arch. Jozef Hornáček
Vklad: 110 000 Sk
Splatené:  
od 24. 4. 1995 do 24. 11. 1996
Ing. arch. Jozef Hornáček
Vklad: 55 000 Sk
Splatené:  
od 24. 4. 1995 do 24. 11. 1996
INFORAMA spol. s r.o.
Vklad: 55 000 Sk
Splatené:  
od 25. 11. 1996 do 24. 2. 1997
Ing. arch. Jozef Hornáček
Vklad: 110 000 Sk
Splatené:  
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
WOODS PARKER LTD.
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
Ing. arch. Jozef Hornáček
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
Ing. arch. Katarína Číčelová
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 25. 2. 1997 do 30. 11. 1998
Ing. arch. Peter Suchánsky
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
WOODS PARKER LTD.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
Ing. arch. Jozef Hornáček
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
Ing. arch. Katarína Číčelová
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 1. 12. 1998 do 26. 1. 2003
Ing. arch. Peter Suchánsky
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 27. 1. 2003 do 26. 1. 2010
WOODS PARKER MORGAN LTD.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 27. 1. 2003 do 26. 1. 2010
Ing. arch. Katarína Lupták
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 27. 1. 2003 do 26. 1. 2010
Ing. arch. Peter Suchánsky
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement