ETIRS, spol. s r.o., IČO: 17327792 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ETIRS, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17327792. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17327792 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
22. 8. 1991
Názov
od 22. 8. 1991

ETIRS, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 10. 6. 2014
Bratislava, Páričkova 19, PSČ 82108
od 27. 8. 2004 do 9. 6. 2014
Bratislava, Trnavská 112, PSČ 82101
od 10. 7. 2004 do 26. 8. 2004
Bratislava, Trnavská 112, PSČ 82633
od 13. 7. 1995 do 9. 7. 2004
Bratislava, Strojnícka 34, PSČ 82105
od 11. 12. 1992 do 12. 7. 1995
Bratislava, Astrová 8, PSČ 82101
od 17. 6. 1992 do 10. 12. 1992
Bratislava, Bajkalská 25, PSČ 82718
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Bratislava, Svetlá 1
IČO
od 22. 8. 1991

17327792

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1285/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 11. 12. 1992
konzultačná činnosť pri riešení ekologických a vodohospodárskych problémov
od 11. 12. 1992
matematické modelovanie, vedecko-technické výpočty, automatizované spracovanie údajov, údržba výpočtových systémov programovými prostriedkami
od 11. 12. 1992
sprostredkovateľské služby pre právnické a fyzické osoby
od 11. 12. 1992
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní nových technológií a technologických liniek
od 22. 8. 1991 do 10. 12. 1992
výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní ekotechniky vrátane s realizáciou a montážou čistiarní odpadových vôd všetkých druhov, čistiacich a zachytávacích zariadení na plynné emisie, spaľovní, regeneračných zariadení, zariadení a technológií na spracovanie odpadov všetkých druhov
od 22. 8. 1991 do 10. 12. 1992
kooperačné zabezpečenie predmetu činnosti
od 22. 8. 1991 do 10. 12. 1992
konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť pri komplexnom riešení ekologických a technologických problémov
od 22. 8. 1991 do 10. 12. 1992
výkon obchodnej činnosti s vyššie uvedenými zariadeniami ekotechniky a technologickými linkami a ďalej najmä: strojnotechnologické zariadenia pre rôzne odvetvia prístrojová a výpočtová technika zariadenia novej techniky všetkého druhu pre rôzne odvetvia zabezpečovacie zariadenia pre ochranu objektov a obyvateľstva výrobky pre ochranu obyvateľstva s materiálmi súvisiacich s predmetom činnosti
od 22. 8. 1991 do 10. 12. 1992
kooperačná činnosť pri zabezpečovaní rozvojových programov vrátane projektov, vývojová-výrobná činnosť v predmete činnosti
od 22. 8. 1991 do 10. 12. 1992
obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
tvorba informačných systémov v predmetnej oblasti
od 22. 8. 1991 do 10. 12. 1992
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
od 22. 8. 1991 do 10. 12. 1992
výkon obchodnej činnosti so spotrebným tovarom
Konanie menom spoločnosti
od 8. 7. 2005
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
od 17. 6. 1992 do 7. 7. 2005
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú Ing. Jozef Tomeček a Ing. Stanislav Dvonka.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 8. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.08.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2322
od 11. 12. 1992
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy z 21.9.92 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb., živnostenský list č.j. ŽO/6313/92/No z 10.11. 1992 vydaný Obvodným úradom Blava 1 Stary spis: S.r.o. 2322
od 17. 5. 1993
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.1.1993 bola schválená dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 27.1.1993. Stary spis: S.r.o. 2322
od 13. 7. 1995
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1995. Dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 21.4.1995. Stary spis: S.r.o. 2322
od 30. 10. 1997
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.8.1997. Stary spis: S.r.o. 2322
od 12. 5. 2000
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 31.3.2000 v súlade so Zák. č. 11/98 Zz.
od 10. 7. 2004
Rozhodnutie jediného spoločníka o prijatí dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.2004.
od 8. 7. 2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2005.
od 11. 8. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2010.
od 4. 4. 2014
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 894/2014, Nz 10316/2014, NCRls 10501/2014 zo dňa 17.03.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 895/2014, Nz 10322/2014, NCRls 10510/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou ETIRS High - Tech spol. s r. o., so sídlom Trnavská 112, 821 01 Bratislava, IČO: 31 322 344 a nástupníckou spoločnosťou ETIRS, spol. s r. o., so sídlom Trnavská 112, 821 01 Bratislava, IČO: 17 327 792, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti ETIRS High - Tech spol. s r. o.
Základné imanie
od 4. 4. 2014
6 639 EUR
Rozsah splatenia: 6 639 EUR
od 4. 8. 2010 do 3. 4. 2014
6 638,78 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,78 EUR
od 10. 7. 2004 do 3. 8. 2010
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 12. 5. 2000 do 9. 7. 2004
200 000 Sk
od 17. 6. 1992 do 11. 5. 2000
100 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 4. 4. 2014
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 4. 4. 2014
ETIRS High - Tech spol. s r. o.
Bratislava, Trnavská 112, PSČ 821 01
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Doc. Ing. Radomil Květon, CSc.
Viničné, Nová 43/716, PSČ 900 23
od 17. 5. 1993 do 12. 7. 1995
ČOVSPOL spol. s r.o.
Bratislava, Robotnícka 1
od 13. 7. 1995 do 29. 10. 1997
Ing. Martin Čársky
Bratislava, Blagoevova 12
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Martin Čimo
Piešťany, Nikola Teslu 5
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Stanislav Dvonka
Bratislava, Homolova 29
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Vladimír Dvonka
Bratislava, Komárnická 50
od 13. 7. 1995 do 29. 10. 1997
Ing. Ivan Chabal
Bratislava, Ševčenkova 22
od 12. 5. 2000 do 10. 8. 2010
Ing. Radomil Květon, CSc.
900 28, Dobšinského 2
od 30. 10. 1997 do 11. 5. 2000
Ing. Radomil Květon, CSc.
900 28, Dobšinského 2
od 17. 5. 1993 do 29. 10. 1997
Ing. Radomil Květon, CSc.
K. Marxa 2
od 11. 12. 1992 do 16. 5. 1993
Ing. Radomil Květon, CSc.
K. Marxa 2
od 17. 6. 1992 do 10. 12. 1992
Ing. Radomil Květon, CSc.
K. Marxa 2
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Radomil Květon, CSc.
K. Marxa 2
od 11. 12. 1992 do 16. 5. 1993
Ing. Radovan Lahoda
Bratislava, Astrová 8
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Jozef Tomeček
Bratislava, Svetlá 1
od 11. 8. 2010 do 23. 5. 2022
Doc. Ing. Radomil Květon, CSc.
Viničné, Nová 43/716, PSČ 900 23
Výška vkladu každého spoločníka
od 4. 4. 2014 do 23. 5. 2022
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad: 6 639 EUR
Splatené: 6 639 EUR
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Jozef Tomeček
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Vladimír Dvonka
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Stanislav Dvonka
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 22. 8. 1991 do 16. 6. 1992
Ing. Martin Čimo
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 17. 6. 1992 do 10. 12. 1992
Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 11. 12. 1992 do 16. 5. 1993
Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené:  
od 11. 12. 1992 do 16. 5. 1993
Ing. Radovan Lahoda
Vklad: 50 000 Sk
Splatené:  
od 17. 5. 1993 do 29. 10. 1997
Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 17. 5. 1993 do 12. 7. 1995
ČOVSPOL spol. s r.o.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 13. 7. 1995 do 29. 10. 1997
Ing. Martin Čársky
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 13. 7. 1995 do 29. 10. 1997
Ing. Ivan Chabal
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 30. 10. 1997 do 11. 5. 2000
Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 12. 5. 2000 do 3. 8. 2010
Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 4. 8. 2010 do 10. 8. 2010
Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad:  
Splatené:  
od 11. 8. 2010 do 3. 4. 2014
doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Vklad: 6 638,78 EUR
Splatené: 6 638,78 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement