A M S E T s.r.o., IČO: 17328969 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti A M S E T s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17328969. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17328969 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
20. 9. 1991
Názov
od 9. 12. 2003

A M S E T s.r.o.

od 20. 9. 1991 do 8. 12. 2003

A M S E T spol. s.r.o.

Adresa sídla
od 9. 12. 2003
Bratislava, Jakubovo námestie 3, PSČ 81104
od 24. 5. 1994 do 8. 12. 2003
Bratislava, Pražská 1, PSČ 81104
od 14. 12. 1992 do 23. 5. 1994
Bratislava, Mlynské Nivy 43, PSČ 82109
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Bratislava
IČO
od 20. 9. 1991

17328969

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1352/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 14. 12. 1992
atomatizované spracovanie údajov
od 14. 12. 1992
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
od 14. 12. 1992
projektovanie elektrických zariadení
od 14. 12. 1992
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení
od 14. 12. 1992
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadní spotrebnej elektroniky
od 14. 8. 2019
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
stavba strojov s mechanickým pohonom
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
kovoobrábanie
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Automatizačná technika - vývoj a výroba riadiacich systémov, programovateľných automatov, servosystémov a ich aplikácie vrátane výkonových častí
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Informačná technika - zber a spracovanie informácii, vývoj, výroba a aplikácie technických prostriedkov, programového vybavenia, inštalácií systémov vrátane počítačových sietí
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Meracia technika - vývoj, výroba modulov a prístrojov pre meracie účely, spracovanie a vyhodnocovanie údajov zo snímačov fyzikálnych veličín
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Špeciálne elektronika - vývoj, výroba elektronických modulov a celkov, na ktoré sú kladené mimoriadne požiadavky rôzneho charakteru /vysoká spoľahlivosť, vysoká presnosť spracovania - vyhodnocovania, pre špeciálne prostredia .../, prístrojová a regulačná technika, zabezpečovacia technika.
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Technológie - návrh, konštrukcia /vývoj/ a výroba strojárskych prístrojov, strojov, mechanizmov, zariadení a technologických celkov /automaty, jednoúčelové stroje, výrobné linky ... a pod./
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Obrábanie materiálov a dielenské práce sústruženie, frézovanie, vŕtanie, strihanie, brúsenie, ohýbanie a pod.
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach vrátane spracovávania štúdií a dokumentácie v uvedených oblastiach
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Projekčná činnosť - v oblasti návrhu technologických celkov, liniek, zberu a spracovania dát, meracích systémov, zabezpečovacej techniky
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Obstarávateľské a sprostredkovateľské služby - v oblasti technológií, informatiky, projekčnej činnosti, výpočtovej techniky
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Servisná činnosť - v uvedených oblastiach
Konanie menom spoločnosti
od 14. 12. 1992
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Spoločnosť zastupuje a podpisuje sa za ňu : Ing. Ondrej Bauko Ing. Karol Zverka Ing. Marcel Porges Ing. Ladislav Rusnák
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 9. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2471
od 14. 12. 1992
Spoločenská zmluva v zmysle Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2471
od 24. 5. 1994
Dodatok k spoločenskej zmluve z 16. 5. 1994 schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 29. 4. 1994. Stary spis: S.r.o. 2471
od 9. 9. 1994
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.8.1994 na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 2471
od 6. 11. 1997
Zmluva o prevode časti obchodných podielov zo dňa 14.10.1997. Stary spis: S.r.o. 2471
od 23. 4. 1998
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení konanom dňa 23.3.1998. Stary spis: S.r.o. 2471
od 9. 12. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.9.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 25.11.2003.
Základné imanie
od 29. 1. 2010
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 9. 12. 2003 do 28. 1. 2010
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 23. 4. 1998 do 8. 12. 2003
200 000 Sk
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
104 000 Sk
od 9. 9. 1994 do 5. 11. 1997
102 000 Sk
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
100 000 Sk
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Ing. Ondrej Bauko
Bratislava, M. Marečka 7/13
od 24. 5. 2022
Ing. Karol Zverka
Bratislava, Miletičova 76
od 24. 5. 2022
Ing. Marcel Porges
Marianka, Lesná 10, PSČ 900 33
od 24. 5. 2022
Ing. Vladimír FARKAŠ
Bratislava, Západný rad 5, PSČ 811 04
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
Ing. Ondrej Bauko
Bratislava, M. Marečka 7/13
od 9. 9. 1994 do 5. 11. 1997
Ing. Ondrej Bauko
Bratislava, M. Marečka 7/13
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
Ing. Ondrej Bauko
Bratislava, M. Marečka 7/13
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Ing. Ondrej Bauko
Bratislava, M. Marečka 7/13
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
Ing. Vladimír Farkaš
Bratislava, Bošániho 11
od 23. 4. 1998 do 8. 12. 2003
Ing. Katarína Farkašová
Bratislava, Bošániho 11
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
Ing. Marcel Porges
Bratislava, Čsl. parašutistov 5
od 9. 9. 1994 do 5. 11. 1997
Ing. Marcel Porges
Bratislava, Čsl. parašutistov 5
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
Ing. Marcel Porges
Bratislava, Čsl. parašutistov 5
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Ing. Marcel Porges
Bratislava, Čsl. parašutistov 5
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
Ing. Ladislav Rusnák
Bratislava, Ľudové námestie 5
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Ing. Ladislav Rusnák
Bratislava, Ľudové námestie 5
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
Ing. Karol Zverka
Bratislava, Miletičova 76
od 9. 9. 1994 do 5. 11. 1997
Ing. Karol Zverka
Bratislava, Miletičova 76
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
Ing. Karol Zverka
Bratislava, Miletičova 76
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Ing. Karol Zverka
Bratislava, Miletičova 76
od 23. 4. 1998 do 23. 5. 2022
Ing. Ondrej Bauko
Bratislava, M. Marečka 7/13
od 23. 4. 1998 do 23. 5. 2022
Ing. Karol Zverka
Bratislava, Miletičova 76
od 23. 4. 1998 do 23. 5. 2022
Ing. Marcel Porges
Marianka, Lesná 10, PSČ 900 33
od 9. 12. 2003 do 23. 5. 2022
Ing. Vladimír FARKAŠ
Bratislava, Západný rad 5, PSČ 811 04
Výška vkladu každého spoločníka
od 29. 1. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Ondrej Bauko
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Ondrej Bauko
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 29. 1. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Karol Zverka
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Karol Zverka
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 29. 1. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Marcel Porges
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Marcel Porges
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 29. 1. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Vladimír FARKAŠ
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Vladimír FARKAŠ
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Ing. Ondrej Bauko
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Ing. Karol Zverka
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Ing. Marcel Porges
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 20. 9. 1991 do 13. 12. 1992
Ing. Ladislav Rusnák
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
Ing. Ondrej Bauko
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
Ing. Karol Zverka
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
Ing. Marcel Porges
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 14. 12. 1992 do 8. 9. 1994
Ing. Ladislav Rusnák
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 9. 9. 1994 do 5. 11. 1997
Ing. Ondrej Bauko
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 9. 9. 1994 do 5. 11. 1997
Ing. Karol Zverka
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 9. 9. 1994 do 5. 11. 1997
Ing. Marcel Porges
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
Ing. Ondrej Bauko
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
Ing. Karol Zverka
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
Ing. Marcel Porges
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 6. 11. 1997 do 22. 4. 1998
Ing. Vladimír Farkaš
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 23. 4. 1998 do 28. 1. 2010
Ing. Ondrej Bauko
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 23. 4. 1998 do 28. 1. 2010
Ing. Karol Zverka
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 23. 4. 1998 do 28. 1. 2010
Ing. Marcel Porges
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 23. 4. 1998 do 8. 12. 2003
Ing. Katarína Farkašová
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 9. 12. 2003 do 28. 1. 2010
Ing. Vladimír FARKAŠ
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement