Dr. Oetker, spol. s.r.o., IČO: 17331358 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Dr. Oetker, spol. s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17331358. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17331358 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
18. 10. 1991
Názov
od 18. 10. 1991

Dr. Oetker, spol. s.r.o.

Adresa sídla
od 21. 1. 1998
Bratislava, Ľadová 14, PSČ 81105
od 27. 5. 1993 do 20. 1. 1998
Bratislava, Grösslingova 35, PSČ 81524
od 18. 10. 1991 do 26. 5. 1993
Bratislava, Račianska 54
IČO
od 18. 10. 1991

17331358

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1577/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 1. 1998
výroba potravinárskych výrobkov
od 21. 1. 1998
nákup a predaj potravinárskych výrobkov, surovín, polotovarov a hotových tovarov
od 21. 1. 1998
poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
od 1. 1. 2008
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
od 1. 1. 2008
administratívne práce
od 1. 1. 2008
automatizované spracovanie údajov
od 1. 1. 2008
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 1. 2008
nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 1. 2008
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 1. 2008
administratívne, technicko-organizované práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracúvaním informácií
od 1. 1. 2008
podnikateľské poradenstvo v rámci voľnej živnosti
od 1. 1. 2008
prieskum trhu a verejnej mienky
od 18. 10. 1991 do 20. 1. 1998
výroba a distribúcia konzumného tovaru každého druhu, predovšetkým dovoz a distribúcia hotových výrobkov, surovín a obalových materiálov, ako aj vykonávanie služieb všetkého druhu podľa platných právnych predpisov.
Konanie menom spoločnosti
od 14. 7. 2021
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. Pokiaľ nejde o scudzenie alebo zaťaženie nehnuteľného majetku, môžu za spoločnosť konať a podpisovať spoločne dvaja prokuristi.
od 7. 2. 2015 do 13. 7. 2021
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. Pokiaľ nejde o scudzenie alebo zaťaženie nehnuteľného majetku, môžu za spoločnosť konať a podpisovať tiež(i) spoločne jeden konateľ s jedným prokuristom alebo (ii) spoločne dvaja prokuristi.
od 30. 9. 1999 do 6. 2. 2015
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne.
od 7. 10. 1992 do 29. 9. 1999
Menom spoločnosti koná konateľ.
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Spoločnosť zastupujú a za ňu sa podpisujú Ing. Vladimír Laco, prezident spoločnosti a Ing. Mária Borušovičová,prokurista spoločnosti, a to každý z nich samostatne.
Prokúra
od 7. 2. 2015
Ing. Zdeněk Kvinta
Praha, Antala Staška 1565/30, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 7. 2. 2015
od 7. 2. 2015
Ing. Jana Popluhárová
Bernolákovo, Stredná 5226/13, PSČ 900 27
Vznik funkcie: 7. 2. 2015
od 14. 7. 2021
Čeněk Dolák
Lány, Pod Lesem 501, PSČ 270 61
Vznik funkcie: 14. 7. 2021
od 14. 7. 2021
Pokiaľ nejde o scudzenie alebo zaťaženie nehnuteľného majetku, môžu za spoločnosť konať a podpisovať spoločne dvaja prokuristi.
od 7. 2. 2015 do 13. 7. 2021
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. Pokiaľ nejde o scudzenie alebo zaťaženie nehnuteľného majetku, môžu za spoločnosť konať a podpisovať tiež(i) spoločne jeden konateľ s jedným prokuristom alebo (ii) spoločne dvaja prokuristi.
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 11. 1994
Notárskou zápisnicou zo dňa 2.8.1994 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 2903
od 6. 7. 1995
Notárska zápisnica zo dňa 3.5.1994 č. N 103/94 Nz 95/94 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom. Stary spis: S.r.o. 2903
od 21. 1. 1998
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 70/96, Nz 63/96 zo dňa 1.4.1996. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 30/98, Nz 29/98 zo dňa 21.1.1998 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s §§ 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2903
od 30. 9. 1999
Rozhodnutie zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 932/98, Nz 906/98 zo dňa 3.12.1998 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom.
od 26. 1. 2001
Notárska zápisnica č. N 991/00, Nz 940/00, spísaná dňa 21.12.2000 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca zvýšenie základného imania a prijatie zakladateľskej listiny nahrádzajúcej znenie doterajšej zakladateľskej listiny.
od 7. 4. 2004
Notárska zápisnica č. N 850/03, Nz 81374/03 zo dňa 17.9.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania.
od 1. 1. 2008
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2007 o schválení zlúčenia so spoločnosťou Dr. Oetker Verwaltungsgesellschaft, s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 114, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 33879/B a spoločnosťou Dr. Oetker Food-Service Slovakia s. r. o., so sídlom Ľadová 14, 811 05 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 49554/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o., so sídlom Ľadová 14, 811 05 Bratislava, IČO: 17 331 358, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 1577/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1118/2007, Nz 58541/2007, NCRls 58093/2007 zo dňa 17.12.2007, stáva s účinnosťou ku 01.01.2008 právnym nástupcom spoločností Dr. Oetker Verwaltungsgesellschaft, s.r.o. a Dr. Oetker Food-Service Slovakia s. r. o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
od 27. 9. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.3.2008.
od 8. 10. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.08.2008.
od 31. 12. 2008
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.11.2008 o zlúčení so spoločnosťou GUSEPPE-Slovakia, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 31 644 783, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 3271/R, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o., so sídlom Ľadová 14, 811 05 Bratislava, IČO: 17 331 358, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 1577/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 753/2008, Nz 62474/2008 notárom, JUDr. Danielou Šikutovou zo dňa 18.12.2008, stáva právnym nástupcom spoločnosti GUSEPPE-Slovakia, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 7. 2. 2015
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.
Základné imanie
od 7. 7. 2009
2 632 312 EUR
Rozsah splatenia: 2 632 312 EUR
od 27. 9. 2008 do 6. 7. 2009
79 301 000 Sk
Rozsah splatenia: 79 301 000 Sk
od 1. 1. 2008 do 26. 9. 2008
229 301 000 Sk
Rozsah splatenia: 229 301 000 Sk
od 7. 4. 2004 do 31. 12. 2007
228 861 000 Sk
Rozsah splatenia: 228 861 000 Sk
od 12. 5. 2003 do 6. 4. 2004
68 861 000 Sk
Rozsah splatenia: 68 861 000 Sk
od 26. 1. 2001 do 11. 5. 2003
68 861 000 Sk
od 29. 11. 1994 do 25. 1. 2001
29 121 000 Sk
od 19. 11. 1993 do 28. 11. 1994
9 861 000 Sk
od 18. 10. 1991 do 18. 11. 1993
1 000 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 1. 2008
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 1. 2008
Dr. Oetker Food-Service Slovakia s. r. o.
Bratislava, Ľadová 14, PSČ 811 05
Spoločníci
od 23. 6. 2022
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
336 17, Lutterstraße 14
od 23. 6. 2022
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
336 17, Lutterstraße 14
od 26. 1. 2001 do 6. 4. 2004
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Bielefeld
od 29. 11. 1994 do 25. 1. 2001
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Bielefeld
od 19. 11. 1993 do 28. 11. 1994
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Bielefeld
od 27. 5. 1993 do 18. 11. 1993
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Bielefeld
od 13. 7. 1992 do 26. 5. 1993
Oetker GmbH
Tirolerstr. 80
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Oetker GmbH
Tirolerstr. 80
od 7. 4. 2004 do 10. 12. 2007
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Bielefeld
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Ing. Mária BORUŠOVIČOVÁ
Bratislava, Kuklovská 51
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Adam HAJDU
Bratislava, M.Medveďovej 32
od 3. 7. 1992 do 12. 7. 1992
RNDr. František Jurík
Bratislava, Kapicova 13
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Ing.
Bratislava, Lenardova 2
od 18. 10. 1991 do 2. 7. 1992
Valér ZAVARSKÝ
Bratislava, Malinovského 2
od 11. 12. 2007 do 22. 6. 2022
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
336 17, Lutterstraße 14
od 11. 12. 2007 do 22. 6. 2022
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
336 17, Lutterstraße 14
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Ing.
Wipplingerstr. 24 - 26
Výška vkladu každého spoločníka
od 23. 6. 2022
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
Vklad: 2 629 324 EUR
Splatené: 2 629 324 EUR
od 23. 6. 2022
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
Vklad: 2 988 EUR
Splatené: 2 988 EUR
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Oetker GmbH
Vklad: 510 000 Sk
Splatené:  
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Ing. Vladimír LACO
Vklad: 250 000 Sk
Splatené:  
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Ing. Juraj LACO
Vklad: 100 000 Sk
Splatené:  
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Adam HAJDU
Vklad: 100 000 Sk
Splatené:  
od 18. 10. 1991 do 12. 7. 1992
Ing. Mária BORUŠOVIČOVÁ
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 18. 10. 1991 do 2. 7. 1992
Valér ZAVARSKÝ
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 3. 7. 1992 do 12. 7. 1992
RNDr. František Jurík
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 13. 7. 1992 do 26. 5. 1993
Oetker GmbH
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené:  
od 27. 5. 1993 do 18. 11. 1993
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené:  
od 19. 11. 1993 do 28. 11. 1994
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Vklad: 9 861 000 Sk
Splatené:  
od 29. 11. 1994 do 25. 1. 2001
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Vklad: 29 121 000 Sk
Splatené: 29 121 000 Sk
od 26. 1. 2001 do 6. 4. 2004
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Vklad: 68 861 000 Sk
Splatené: 68 861 000 Sk
od 7. 4. 2004 do 10. 12. 2007
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Vklad: 228 861 000 Sk
Splatené: 228 861 000 Sk
od 11. 12. 2007 do 31. 12. 2007
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
Vklad: 228 831 000 Sk
Splatené: 228 831 000 Sk
od 11. 12. 2007 do 31. 12. 2007
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 1. 1. 2008 do 26. 9. 2008
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
Vklad: 229 211 000 Sk
Splatené: 229 211 000 Sk
od 1. 1. 2008 do 6. 7. 2009
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 27. 9. 2008 do 6. 7. 2009
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
Vklad: 79 211 000 Sk
Splatené: 79 211 000 Sk
od 7. 7. 2009 do 22. 6. 2022
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH
Vklad: 2 988 EUR
Splatené: 2 988 EUR
od 7. 7. 2009 do 22. 6. 2022
Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH
Vklad: 2 629 324 EUR
Splatené: 2 629 324 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement