Poľnohospodárske družstvo podielnikov-Dubová, IČO: 17638992 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo podielnikov-Dubová Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17638992. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17638992 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 4. 1991
Názov
od 14. 7. 1993

Poľnohospodárske družstvo podielnikov-Dubová

od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993

Poľnohospodárske družstvo Dubová

Adresa sídla
od 14. 7. 1993
Dubová, Družstevná 32
IČO
od 29. 5. 1991

17638992

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
250/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 14. 7. 1993
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe
od 14. 7. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 14. 7. 1993
živočíšna výroba a predaj produktov ŽV
od 14. 7. 1993
práce s ťažkými mechanizmami a poľnohospodárskou mechanizáciou
od 14. 7. 1993
drevovýroba a s ňou spojená obchodná činnosť
od 14. 7. 1993
kovovýroba a s ňou spojená obchodná činnosť
od 14. 7. 1993
opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení
od 14. 7. 1993
obchodná činnnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
od 14. 7. 1993
cestná verejná doprava tovaru pre cudzie potreby
od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993
práce s ťažkými mechanizmami pre svoje potreby a potreby iných
od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993
drevovýroba a kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993
zahraničnohospodárska činnosť a obchodná činnosť podľa zákonom stanovených pravidiel s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993
služby s poľnohospodárskou technikou a doprava
od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993
výroba štepov-poradenská služba v oblasti fytopatológie
Konanie menom spoločnosti
od 14. 7. 1993
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnychúkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 14. 7. 1993
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 7.3.1991 podľa § 3 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 54 Stary spis: Dr 2291 V súlade s § 765 zák. 513/1991 Zb. bolo poľnohospodárske družstvo pretransformované podľa zák. 42/1992 Zb. Stanovy družstva v súlade so zák. 513/1991 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 19.1.1993. Stary spis: Dr 54 Stary spis: Dr 2291
od 14. 6. 1994
Na členskej schôdzi dňa 28.03.1994 boli zmenené stanovy družstva zo dňa 19.01.1993. Stary spis: Dr 54 Stary spis: Dr 2291
od 15. 8. 1997
Zápisnica a uznesenia z výročnej členskej schôdze konanej dňa 12.03.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny a bol schválený dodatok k stanovám v čl. 1,3,5,8, 22,23. Stary spis: Dr 2291
od 18. 10. 1999
Výročná členská schôdza schôdza dńa 20.2.1998 schválila zmenu stanov družstva a ich nové úplné znenie.
od 1. 3. 2000
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 18.10.1999.
od 19. 11. 2002
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 219/01-35 zo dňa 25.2.2002 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo podielnikov-Dubová, Družstevná 32, Dubová, IČO: 17 638 992. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Daniel Ráno, komerčný právník, so sídlom Račianska 71, 832 51 Bratislava.
od 18. 2. 2006
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 219/01-132 zo dňa 9.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2005 súd rozhodol, že funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Daniela Rána, Račianska 71, 832 51 Bratislava, zanikla. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Fraňo, advokát, Žilinská 5, 911 01 Trenčín, reg. č. 445 S/2005.
od 29. 5. 1991 do 13. 7. 1993
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 7.3.1991 podľa § 3 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 54 Stary spis: Dr 2291 Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou /stratou vykázanou v úč- tovnej evidencii/ alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky /ďalej len "strata"/ a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom /použitím rezev družstva, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva a pod./ ručia za stratu jeho členovia. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom a to až do jeho výšky. Po- kiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /percentom svojho členského podie- lu/. Člen, ktorý nezdružil pôdu a jeho členský podiel je nižší ako vyrátaná výška sumy, kto- rou člen ručí za stratu, ručí za stratu do výšky priemernej mesačnej odmeny.
Základné imanie
od 12. 6. 2010
43 915,554671 EUR
od 18. 10. 1999 do 11. 6. 2010
1 323 000 Sk
od 14. 6. 1994 do 17. 10. 1999
1 760 000 Sk
od 14. 7. 1993 do 13. 6. 1994
30 282 000 Sk
Základný členský vklad
od 12. 6. 2010
497,908784 EUR
od 14. 7. 1993 do 14. 8. 1997
25 000 Sk
od 14. 7. 1993 do 14. 8. 1997
15 000 Sk
od 15. 8. 1997 do 11. 6. 2010
15 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO