ADICHEM, spol. s r.o., IČO: 17643759 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ADICHEM, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17643759. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17643759 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 7. 1991
Názov
od 9. 7. 1991 do 23. 11. 2021

ADICHEM, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 27. 2. 1997 do 23. 11. 2021
Biely Kostol, PSČ 91934
od 13. 3. 1995 do 26. 2. 1997
Boleráz, /areál Slovamylu/, PSČ 91908
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
Boleráz
IČO
od 9. 7. 1991

17643759

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1066/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
služby občanom a organizáciám, spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
zabezpečenie a vykonávanie predvýrobnej a výrobnej prípravy chemických, plastikárskych, gumárenských a potravinárskych procesov
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
propagácia, výroba, rozširovanie a distribúcia ekologických zariadení, pomôcok a prípravkov a prostriedkov, vrátane montážnych a servisných prác
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
vykonávanie, sprostredkovanie a obstarávanie poradenskej činnosti v oblasti marketingu a patentového práva, vrátane zastupovanie podľa platných predpisov
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
chemická, plastikárska, gumárenská výroba a vývoj, vrátane laboratórnych rozborov a hodnotenia kvality
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
zahranično-obchodná činnosť v hore uvedených oblastiach podľa komodít uvedených v colnom sadzobníku s výnimkou vecí, ktoré sú uvedené v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. a s výnimkou vecí, ktoré podliehajú licencií.
od 20. 9. 1993 do 12. 3. 1995
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, chemickými výrobkami /s výnimkou jedov a žieravín/, výrobkami drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu;
od 20. 9. 1993 do 12. 3. 1995
chemická, plastikárska, gumárenská výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov a hodnotenia kvality /mimo jedov a žieravín/;
od 20. 9. 1993 do 12. 3. 1995
činnosť chemického poradcu;
od 13. 3. 1995 do 23. 11. 2021
maloobchodná činnosť v oblasti priemyselných, poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov chemického priemyslu /s výnimkou jedov a žieravín/, drevospracujúceho, stavebného , strojárenského a elektrotechnického priemyslu
od 13. 3. 1995 do 23. 11. 2021
veľkoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných výrobkov
od 13. 3. 1995 do 23. 11. 2021
propagácia
od 13. 3. 1995 do 23. 11. 2021
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, chemickými výrobkami /s výnimkou jedov a žieravín/ výrobkami drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu
od 13. 3. 1995 do 23. 11. 2021
chemická, plastikárska, gumárenská výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov a hodnotenia kvality /mimo jedov a žieravín/
od 13. 3. 1995 do 23. 11. 2021
činnosť chemického poradcu
Konanie menom spoločnosti
od 13. 3. 1995 do 23. 11. 2021
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
od 9. 7. 1991 do 12. 3. 1995
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú jej riaditelia. Ing. Peter Dobrotka, Ing. Stanislav Florovič,Ing. Pavol Suran.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 7. 1991 do 23. 11. 2021
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.07.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3180
od 13. 3. 1995 do 23. 11. 2021
Dodatkom č. 3 zo dňa 18.10.1994 k spoločenskej zmluve boli právne pomery prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka /zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3180
od 27. 2. 1997 do 23. 11. 2021
Dodatok č. 4 zo dňa 24.02.1997 (zmena sídla z: Boleráz (areál Slovamylu) na: Biely Kostol, Vysoká 39)
od 3. 7. 1997 do 23. 11. 2021
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.06.1997.
od 1. 8. 1997 do 23. 11. 2021
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 22.7.1997.
Základné imanie
od 9. 7. 1991 do 23. 11. 2021
100 000 Sk
Spoločníci
od 31. 8. 1992 do 26. 2. 1997
Ing. Peter Dobrotka
Trnava, Poštová 22
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Peter Dobrotka
Trnava, Kozmonautov 5
od 27. 2. 1997 do 2. 7. 1997
Ing. Stanislav Florovič
Trnava, Veterná 20
od 31. 8. 1992 do 26. 2. 1997
Ing. Stanislav Florovič
Trnava, Veterná 20
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Stanislav Florovič
Trnava, Veterná 20
od 27. 2. 1997 do 2. 7. 1997
Ing. Jiří Forró
Trnava, V. Clementisa 37
od 31. 8. 1992 do 26. 2. 1997
Ing. Jiří Forró
Trnava, Vladimíra Clementisa 37
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Jiří Forró
Trnava, Clementisova 13
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Peter Mrva
Trnava, Čsl. federácie 4
od 27. 2. 1997 do 2. 7. 1997
Ing. Pavol Suran
Trnava, J. Slottu 13
od 31. 8. 1992 do 26. 2. 1997
Ing. Pavol Suran
Trnava, Juraja Slottu 13
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Pavol Suran
Trnava, Guskova 9
od 27. 2. 1997 do 23. 11. 2021
Ing. Peter Dobrotka
Trnava, Poštová 22
od 3. 7. 1997 do 23. 11. 2021
Ing. Stanislav Florovič
Trnava, Veterná 20
od 3. 7. 1997 do 23. 11. 2021
Ing. Jiří Forró
Trnava, V. Clementisa 37
Výška vkladu každého spoločníka
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Peter Dobrotka
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Stanislav Florovič
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Jiří Forró
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Pavol Suran
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 9. 7. 1991 do 30. 8. 1992
Ing. Peter Mrva
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 31. 8. 1992 do 26. 2. 1997
Ing. Peter Dobrotka
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 31. 8. 1992 do 26. 2. 1997
Ing. Stanislav Florovič
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 31. 8. 1992 do 26. 2. 1997
Ing. Jiří Forró
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 31. 8. 1992 do 26. 2. 1997
Ing. Pavol Suran
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 27. 2. 1997 do 23. 11. 2021
Ing. Peter Dobrotka
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 27. 2. 1997 do 2. 7. 1997
Ing. Stanislav Florovič
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 27. 2. 1997 do 2. 7. 1997
Ing. Jiří Forró
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 27. 2. 1997 do 2. 7. 1997
Ing. Pavol Suran
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 3. 7. 1997 do 23. 11. 2021
Ing. Stanislav Florovič
Vklad: 38 000 Sk
Splatené: 38 000 Sk
od 3. 7. 1997 do 23. 11. 2021
Ing. Jiří Forró
Vklad: 37 000 Sk
Splatené: 37 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.