ZSNP, a.s. v likvidácii, IČO: 30222524 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ZSNP, a.s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 18. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30222524. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30222524 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
16. 8. 1991
Názov
od 5. 9. 2020

ZSNP, a.s. v likvidácii

od 31. 12. 2002 do 4. 9. 2020

ZSNP, a.s.

od 13. 11. 1995 do 30. 12. 2002

Závod Slovenského národného povstania, a.s. v skratke ZSNP, a.s.

od 4. 8. 1991 do 12. 11. 1995

ZÁVOD SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA, a.s.

Adresa sídla
od 10. 8. 1993
Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, PSČ 96563
od 4. 8. 1991 do 9. 8. 1993
Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, PSČ 96501
IČO
od 4. 8. 1991

30222524

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
25/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 8. 1. 1993
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 8. 1. 1993
zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/
od 8. 1. 1993
chemické rozbory všetkého druhu
od 8. 1. 1993
inžiniersko-dodávateľská činnosť pre stavby a technologické zariadenia
od 9. 11. 1994
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 11. 1994
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby marketingové a obchodné poradenstvo
od 22. 9. 1997
požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky
od 2. 3. 1999
prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače)
od 2. 3. 1999
údržba ciest a zelene
od 3. 4. 2000
zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku
od 3. 4. 2000
manažérske vzdelávanie
od 3. 4. 2000
staviteľstvo-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 8. 8. 2000
prenájom hnuteľných vecí
od 9. 8. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 9. 8. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 12. 1. 2006
prevádzkovanie dopravy na dráhe
od 12. 1. 2006
prevádzkovanie dráhy
od 2. 8. 2006
vedenie účtovníctva
od 2. 8. 2006
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
od 7. 2. 2007 do 16. 7. 2010
výroba tepla, rozvod tepla
od 23. 12. 2010 do 15. 8. 2012
aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií
od 23. 12. 2010 do 15. 8. 2012
výroba nástrojov a dielcov
od 12. 1. 2006 do 15. 8. 2012
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny a rozvod tepla
od 2. 2. 2006 do 15. 8. 2012
dodávka plynu, distribúcia plynu
od 2. 2. 2006 do 15. 8. 2012
výroba elektriny, dodávak elektriny, distibúcia elektriny
od 9. 8. 2005 do 16. 7. 2010
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení
od 9. 8. 2005 do 16. 7. 2010
prevádzkovanie verejnej kanalizácie K-II a verejného vodovodu V-II
od 3. 4. 2000 do 16. 7. 2010
výroba meradiel teploty (termočlánkov)
od 3. 4. 2000 do 8. 8. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-čistenie odpadových emulzií a zaolejovaných vôd v deemulgačnej stanici
od 3. 4. 2000 do 15. 8. 2012
kovoobrábanie
od 3. 4. 2000 do 11. 1. 2006
elektroinštalatérstvo
od 3. 4. 2000 do 16. 7. 2010
vodoinštalatérstvo
od 3. 4. 2000 do 16. 7. 2010
kúrenárske práce
od 3. 4. 2000 do 11. 1. 2006
plynoinštalatérstvo-pracovník na opravy plynových zariadení v rozsahu zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad O,5 MW
od 3. 4. 2000 do 16. 7. 2010
výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov
od 3. 4. 2000 do 8. 8. 2005
prepracovanie uhlíkových materiálov
od 3. 4. 2000 do 22. 12. 2010
poskytovanie služieb-vykládka, nakládka materiálu k predmetu podnikania "Výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov"
od 2. 3. 1999 do 8. 8. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - predaj odpadov a odpadových surovín a polotovarov z výroby oxidov hlinitých - hnedého a červeného kalu, bauxitu a roztokov
od 2. 3. 1999 do 8. 8. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - zneškodňovanie nebezpečných odpadov v kotli K3 ZSNP a.s., Žiar nad Hronom, spaľovaním a skladovaním, - nakladanie a zneškodňovanie nebezpečného odpadu kat. č. 81 102 (odpad zo žúmp z priemyslu), - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými, zvláštnymi a ostatnými odpadmi skládkovaním na skládke PPO ZSNP a.s., - nakladanie a zneškodňovanie odpadu zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva
od 2. 3. 1999 do 8. 8. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nákup, skladovanie a predaj druhotných surovín a ND vzniknutých pri recyklácii
od 2. 3. 1999 do 16. 7. 2010
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
od 2. 3. 1999 do 16. 7. 2010
prevádzkovanie špeciálnych mechanických a vysokotlakových hydrodynamických čistiacich zariadení
od 2. 3. 1999 do 8. 8. 2005
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spiekacím spôsobom, výroby špeciálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanu sodného, zeolitov, úpravy a rafinácie gália, výroby hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov
od 2. 3. 1999 do 8. 8. 2005
výroba metalurgického a nemetalurgického oxidu pre technické účely, špeiálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanov sodných, rafinovaného gália, zeolitov
od 2. 3. 1999 do 16. 7. 2010
výroba a rozvod stlačeného vzduchu
od 22. 9. 1997 do 8. 8. 2005
pracie služby
od 16. 7. 1998 do 8. 8. 2005
cestná nákladná doprava
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
výroba a montáž armatúr pre železo-betónové konštrukcie
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
výroba stavebných prefabrikátov, betónových zmesí a malty
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
projektovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
od 19. 10. 2001 do 22. 12. 2010
kúrenárske práce
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
výroba, montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, označovanie (pri V) tlakových zariadení
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií
od 19. 10. 2001 do 15. 8. 2012
poradenská činnosť v oblasti strojárstva
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
prevádzkovanie zváračskej školy
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
*nákup, spracovanie pretavovaním a predaj odpadu hliníka a jeho zliatin a zlúčením (kat.č. 35304-ostatný odpad)
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
* výkup a pradaj železného šrotu určeného na využitie ako druhotná surovina (kat.č. 35103-ostatný odpad)
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
vykonávanie trhacích prác
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
výroba, odbyt a montáž hutných výrobkov z hliníka a jeho zliatin-kovoobrábanie
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
výroba a odbyt hliníkových chladičov, kovových konštrukcií, časti stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov-kovoobrábanie
od 19. 10. 2001 do 8. 8. 2005
výroba a odbyt hliníkovo-železných lán a sektorových lán
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
výroba nástrojov a dielcov
od 19. 10. 2001 do 15. 8. 2012
povrchová úprava kovov
od 19. 10. 2001 do 15. 8. 2012
sprostredkovanie obchodu
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
údržba a oprava motorových vozidiel
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
manipulácia so žeravinami-výroba a odbyt jedov s výnimkov jedov zvlášť nebezpečných
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
výroba pracovných odevov
od 19. 10. 2001 do 15. 8. 2012
vývoj, konštrukcia strojov a zariadení oceľových konštrukcií
od 19. 10. 2001 do 15. 8. 2012
výroba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
od 19. 10. 2001 do 16. 7. 2010
výroba a odbyt oceľových konštrukcií-kovoobrábanie
od 21. 4. 2004 do 16. 7. 2010
rekonštrukcia, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
od 9. 8. 2005 do 15. 8. 2012
dozor (revízie, prehliadky, kontroly a školenia) nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami
od 9. 8. 2005 do 16. 7. 2010
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
od 9. 8. 2005 do 16. 7. 2010
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpray
od 9. 8. 2005 do 16. 7. 2010
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
od 9. 8. 2005 do 16. 7. 2010
výroba a odbyt hliníkovo-železných lán, hliníkových lán a sektorových lán, hliníkových chladičov, kovových konštrukcií častí stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov
od 9. 8. 2005 do 15. 8. 2012
vývoj, konštrukcia, výroba a odbyt strojov a zariadení a oceľových konštrukcií
od 9. 11. 1994 do 8. 8. 2005
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpravy, údržba a servis motorových vozidiel
od 9. 11. 1994 do 16. 7. 2010
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
od 9. 11. 1994 do 8. 8. 2005
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
od 9. 11. 1994 do 8. 8. 2005
zasielateľstvo
od 13. 11. 1995 do 15. 8. 2012
výroba tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
od 13. 11. 1995 do 15. 8. 2012
prepracovanie zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
od 13. 11. 1995 do 15. 8. 2012
tepelné spracovanie hliníkových zliatin a impregnácia
od 13. 11. 1995 do 15. 8. 2012
výroba zlievárenského náradia (formy, kokily, jadrovníky), modelov a drevených výrobkov
od 13. 11. 1995 do 15. 8. 2012
zušľachtenie a kalenie ocelí
od 13. 11. 1995 do 15. 8. 2012
zámočnícke a údržbárske práce, údržba dopravných vozíkov, žeriavov a ostatných technologických zariadení
od 13. 11. 1995 do 15. 8. 2012
výroba pieskových odliatokov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
od 13. 11. 1995 do 15. 8. 2012
výroba kokilových a nízkotlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
od 13. 11. 1995 do 8. 8. 2005
demolačné a zemné práce
od 13. 11. 1995 do 8. 8. 2005
spravovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vlastníkov bytov a nebytových priestorov
od 13. 11. 1995 do 8. 8. 2005
neverejná cestná osobná nehromadná nepravidelná doprava
od 13. 11. 1995 do 8. 8. 2005
zber, nákup a využitie odpadov - odpadový hydroxid hlinitý, odpadový oxid hlinitý
od 13. 11. 1995 do 8. 8. 2005
predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka
od 13. 11. 1995 do 16. 7. 2010
práce so špeciálnou požiarnou technikou
od 13. 11. 1995 do 16. 7. 2010
revízie požiarnej, hydrantovej siete a požiarnych hydrantov
od 13. 11. 1995 do 8. 8. 2005
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
od 4. 12. 1996 do 16. 7. 2010
prekladateľstvo
od 4. 12. 1996 do 1. 3. 1999
zneškodňovanie odpadovej akumulátorovej kyseliny sírovej
od 4. 12. 1996 do 8. 8. 2005
montáž a zasklievanie lodžií
od 4. 12. 1996 do 16. 7. 2010
opravy a montáže: - meradiel tepla a prietokomerov na teplú a studenú vodu, - váh III. triedy presnosti do 40 t a vážiacich zariadení, - závažia V. triedy do 20 kg, - analyzátorov, - meradiel tlaku, - meradiel dĺžky, - pH metrov, - meradiel elektrických a magnetických veličín, - konduktomerov
od 4. 12. 1996 do 16. 7. 2010
motáže: - elektromerov - plynomerov, - meradiel so zdrojmi radioaktívneho žiarenia, - indukčných prietokomerov
od 4. 12. 1996 do 16. 7. 2010
kalibrovanie v zmysle vyhlášky č. 69/1991: - prietokomerov na studenú vodu, - teplomerov a termočlánkov, - váh a hmotností - meračov tlaku, - meradiel dĺžky, - meradiel elektrických veličín
od 4. 12. 1996 do 8. 8. 2005
masérske služby
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
projektovanie pozemných stavieb * statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
projektovanie technického vybavenia stavieb - vykurovanie a zdroje tepla * projektovanie technologického vybavenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov /zemný plyn/
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
projektovanie technologického zariadenia stavieb - technologické zariadenia stavieb /chemický priemysel, výroba a distribúcia technických plynov, hutnícka výroba, strojárska výroba a technológia/
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
činnosť stavebného dozoru - technologické zariadenie stavieb
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
projektovanie technického vybavenia stavieb - elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zaria denia a rozvody, systémy riadenia a merania
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
projektovanie technického vybavenia stavieb - vzduchotechnika /okrem klimatizácie/
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotechnika /vodovod, kanalizácie, vč. prípojok/
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
ubytovacie služby
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
ubytovacie a stravovacie služby
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
reštauračné služby
od 15. 4. 1997 do 8. 8. 2005
pohostinská činnosť
od 22. 9. 1997 do 8. 8. 2005
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
od 22. 9. 1997 do 16. 7. 2010
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
od 22. 9. 1997 do 8. 8. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmizliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
od 22. 9. 1997 do 8. 8. 2005
činnosť stavebného dozoru - vodohospodárske stavby
od 22. 9. 1997 do 8. 8. 2005
murárstvo
od 22. 9. 1997 do 8. 8. 2005
stolárstvo
od 22. 9. 1997 do 16. 7. 2010
montáž, oprava a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
od 22. 9. 1997 do 16. 7. 2010
montáž, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení
od 22. 9. 1997 do 16. 7. 2010
montáž, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
polygrafické a reprografické práce
od 8. 1. 1993 do 8. 8. 2005
výroba, rozvod a odbyt tepla
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
vyhľadávanie porúch na kábloch NN, VN a oprava káblových súborov NN, VN
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
úprava, rozvod a odbyt pitnej vody, rozvod a odbyt priemyselnej vody
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
opravy, revízie a skúšky parných kotlov 2. triedy
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
meranie emisií a kvality pracovného prostre dia, rozbory odpadových vôd
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba stolárskych výrobkov
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba kovov a kovových výrobkov
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba strojov a prístrojov všeobecných a pre určité hospodárske odvetvie
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a revízne skúšky vyhradených tlakových zariadení
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
obchodná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
vykonávanie občianskych, priemyselných, vodohospodárskych rekreačných stavieb a inžinierskych sietí
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba stavebných kovových konštrukcií, zariadení pre ústredné kúrenie, oceľových osadzovacích rámov, armatúr pre železobetónové konštrukcie
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
penzión v triede **
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
turistická ubytovňa v triede **
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
hotel v triede *
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
reštaurácia II. skupiny
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
jedáleň IV. skupiny
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
závodné stravovanie
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
bufety IV. skupiny
od 8. 1. 1993 do 8. 8. 2005
prevádzkovanie drát - vlečková prevádzková činnosť
od 8. 1. 1993 do 1. 3. 1999
ochrana majetku a finančných hotovostí
od 8. 1. 1993 do 8. 8. 2005
nákup, triedenie, úprava a expedícia železných odpadov
od 8. 1. 1993 do 8. 8. 2005
predaj odpadov - popol z uhlia a koksu, škvára a troska z uhlia
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
vykonávanie trhacích prác
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba, rozvod a odbyt elektrickej energie
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
vydávateľská činnosť (časopis Hutník)
od 10. 8. 1993 do 14. 4. 1997
cestná nákladná doprava
od 10. 8. 1993 do 8. 8. 2005
zmenáreň
od 10. 8. 1993 do 16. 7. 2010
prevádzkovanie naftovej čerpacej stanice
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
činnosť zváračskej školy
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
požiarna prevencia, represia, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
projektová činnosť
od 8. 1. 1993 do 8. 8. 2005
geodetická činnosť
od 8. 1. 1993 do 15. 8. 2012
konštrukčná činnosť
od 8. 1. 1993 do 15. 8. 2012
vyhotovovanie svetlotlačových kópií projekčných a konštrukčných výkresov
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
odborná kvalifikačno-jazyková príprava organizačná činnosť
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
projektovanie elektrických zariadení
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
projektová činnosť technologická
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými elektric kými zariadeniami
od 8. 1. 1993 do 14. 4. 1997
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami - výťahmi
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
technická diagnostika točivých strojov
od 8. 1. 1993 do 16. 7. 2010
servis poistných ventilov
od 8. 1. 1993 do 8. 8. 2005
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia, montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
od 8. 1. 1993 do 15. 8. 2012
automatizované spracovanie údajov, poskytovanie software, projektovanie, inštalácia a údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí, sprostredkovateľská a poradenská čin nosť v oblasti výpočtovej a meracej techniky
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
1. Aplikovaný výskum a vývoj v oblastiach : - výroby oxidu hlinitého - výroby hliníka a jeho zliatin - výroby uhlíkatých materiálov - zlievárenstva hliníka a jeho zliatin - druhovýroby hliníka - vývoja technologického zariadenia
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
2. Výroba a odbyt : - kalcinovaného antracitu - tepelnej energie - elektrickej energie - profilov oceľových tenkostenných otvo- rených - kovov ľahkých a ich zliatin - gália - hutných výrobkov z Al a jeho zliatin - odliatkov z Al a jeho zliatin - základnej organickej chémie - hlinitanú sodného tekutého - smolného koksu kalcinovaného - AlFe lán, Al lán a sektorových lán - výrobkov z uhlíkatých materiálov - Al chladičov - modelov - konštrukcií kovových - zariadení pre ústredné kúrenie - strojov na spracovanie mäsa (forma na výrobu šunky) - častí a prefabrikátov stavebných kovových - obalov kovových - anódovej hmoty a elektródovej hmoty na prepracovanie - akubatérií a ich servis
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
3. Povrchová úprava kovov
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
4. Výkon stavebnej a technologickej činnosti
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
5. Projektová činnosť na základe daného oprávnenia
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
6. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimklou vecí, na ktoré sa vyžaduje potrebné povolenie podľa platných predpisov
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
7. Výkon dopravnej činnosti v tuzemsku a zahraničí
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
8. Poskytovanie preventívno-zdravotných a rekreačných služieb
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
9. Obchodná činnosť, nákup, predaj, sprostredkovanie tovaru všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných predpisov vo forme maloobchodu a veľkoobchodu
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
10. Poskytovanie služieb v rozsahu povolení príslušných orgánov
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
11. Vykonávanie vyšších dodávateľských funkcií v tuzemsku i v zahraničí v stavebnej a technologickej činnosti na základe objednávok
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
12. Rozmnožovacie a reprografické práce
od 8. 1. 1993 do 1. 3. 1999
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spekacím spôsobom, výrob špeciálnych oxidov hlinitých, výrob hlinitanu sodného, výrob gália, výrob hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti zlievarenstva, lisovania hliníka a jeho zliatin
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
aplikovaný výskum, vývoj a výroba v oblasti technologických strojov a zariadení
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba, predaj a servis štartovacích a trakčných AKU-batérií
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba a predaj práškového hliníka
od 8. 1. 1993 do 1. 3. 1999
výroba metalurgického oxidu a nemetalurgického oxidu pre špeciálne účely, hlinitanu sodného, špeciálnych hydroxidov hlinitých, kalov z výroby oxidu hlinitého, bielych hydroxidov hlinitých
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba odliatkov z hliníka a jeho zliatin, z neželezných kovov a ich zliatin, špecial- nych predzliatin, drôtu z hliníka a jeho zliatin
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
výroba zlievárenského náradia, foriem, drevených výrobkov pre modely
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
zušľachťovanie a kalenie oceľových zliatin, tepelné spracovanie a impregnácia
od 8. 1. 1993 do 2. 4. 2000
zabezpečovanie údržby parku lokomotív, ich nákladných vozňov a vlečiek
od 8. 1. 1993 do 8. 11. 1994
sprostredkovanie obchodu veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
od 8. 1. 1993 do 8. 11. 1994
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby, marketingové a obchodné poradenstvo
Konanie menom spoločnosti
od 5. 7. 2013
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 27. 7. 2007 do 4. 7. 2013
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 30. 4. 2004 do 26. 7. 2007
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 31. 12. 2002 do 29. 4. 2004
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva s podpredom predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých ani jeden nie je predsedom ani podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 8. 1. 1993 do 30. 12. 2002
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúsi pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
Podpisovanie predstavenstva za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva. Predstavenstvo k ďalšiemu podpisovaniu pre ten, ktorý prípad môže splnomocniť ďalšie osoby.
Odštepný závod
od 5. 9. 2020
Dátum vstupu do likvidácie: 1.9.2020
od 4. 12. 2001 do 30. 12. 2002
Názov:
ZSNP, a.s. Odštepný závod ALUFINAL
od 4. 12. 2001 do 30. 12. 2002
Sídlo:
Žiar nad Hronom, Priemyselná 12
Vedúci:
od 4. 12. 2001 do 30. 12. 2002
Ing. Ján Mnich
Žarnovica, Nová 649/21
od 4. 12. 2001 do 30. 12. 2002
Predmet činnosti:
je zhodný s predmetom činnosti zriaďujúcej spoločnosti
od 24. 1. 1997 do 2. 4. 2000
Názov:
ZSNP, a.s. odštepný závod HOTEL ŽIAR ** Donovaly
od 24. 1. 1997 do 2. 4. 2000
Sídlo:
Donovaly, Donovaly 18, PSČ 976 39
Vedúci:
od 24. 1. 1997 do 2. 4. 2000
JUDr. Ján Senko
Stará Kremnička, Stará Kremnička 302
od 24. 1. 1997 do 2. 4. 2000
Predmet činnosti:
ubytovacie služby
od 5. 9. 2020
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti samostatne.
Likvidácia
od 5. 9. 2020
Dátum vstupu do likvidácie: 1.9.2020
Likvidátor:
Vznik funkcie: 1. 9. 2020
od 5. 9. 2020
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 4. 8. 1991
Akciová spoločnosť bola založená schvál.priv proj. uznes. vlády SR č. 406/91 zo 23.7.1991 podľa § 10 z.č. 92/91 Zb. o podmienkach pre- vodu majetku štátu na iné osoby a schvál. za klad. listiny a stanov dňa 6.8.91 podľa § 25 z.č. 104/90 Zb. o ak. spol.
od 8. 1. 1993
. Na zasadnutí valného zhromažadenia konanom dňa 21.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 113
od 10. 8. 1993
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1993 bola schválená zmena stanov.
od 3. 5. 1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.2.1994 bola schválená zmena stanov.
od 9. 11. 1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.6.1994 bola schválená zmena stanov.
od 13. 11. 1995
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1995 bola schválená zmena stanov
od 14. 11. 1996
. Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.9.1996 došlo k zlúčeniu spoločnosti SLOVAL, akciová spoločnosť so sídlom Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČO: 30 226 643 bez likvidácie so spoločnosťou Závod Slovenského národného povstania, a.s. Žiar nad Hronom v zmysle § 69 ods. 3 Obchod. zák.
od 4. 12. 1996
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov.
od 24. 1. 1997
. Zriadenie odštepného závodu bolo schválené valným zhromaždením 28.6.1996, pričom boli zmenené aj doterajšie stanovy.
od 22. 9. 1997
Valné zhromaždenie konané dňa 27.6.1997 schválilo zmenu stanov.
od 2. 3. 1999
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.1998 schválilo zmenu stanov.
od 14. 5. 1999
Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 ako aj zmena stanov.
od 18. 5. 1999
Valné zhromaždenie konané dňa 17.12.1998 schválilo zmenu stanov.
od 3. 4. 2000
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 v NZ 196/98, napísanej v NÚ JUDr. Štefana Kuteniča, Žiar nad Hronom, ako aj zrušenie odštepného závodu v zmysle rozhodnutia predstavenstva zo dňa 6.11.1998. Valné zhromaždenie zo dňa 30.6.1999 v NZ 150/99, napísanej dňa 10.8.1999 JUDr. Štefanom Kuteničom v Žiari nad Hronom uskutočnilo zmeny v dozornej rade.
od 11. 5. 2000
Zapisuje sa zmena v dozornej rade v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2000.
od 8. 8. 2000
. Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 schválilo zmenu stanov.
od 13. 3. 2001
Uznesením valného zhromaždenia spol. s r.o. ZSNP STO zo dňa 20.12.2000 bolo rozhodnuté o zrušení tejto spoločnosti v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch. zákona, pričom všetky práva a povinnosti zrušenej spoločnosti prechádzajú v zmysle citovaných ustanovení na a.s. ZSNP, tak ako o tom rozhodlo jej predstavenstvo.
od 19. 10. 2001
Zapisujú sa zmeny v zmysle riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 25.5.2001 a zmena stanov spoločnosti.
od 4. 12. 2001
Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 06.08.2001 sa spoločnosť ALUFINAL, akciová spoločnosť, so sídlom Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30226635 zlúčila so spoločnosťou ZSNP, a.s. Priemyslená 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30222524 v zmysle § 69, odst. 3, zák. č. 513/91 Zb. ku dňu 1.10.2001.
od 31. 12. 2002
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.9.2002 a na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
Základné imanie
od 1. 12. 2009
42 261 094,3 EUR
Rozsah splatenia: 42 261 094,3 EUR
od 21. 4. 2004 do 30. 11. 2009
1273 622 020 Sk
Rozsah splatenia: 1273 622 020 Sk
od 31. 12. 2002 do 20. 4. 2004
5789 191 000 Sk
Rozsah splatenia: 5789 191 000 Sk
od 13. 11. 1995 do 30. 12. 2002
5789 191 000 Sk
od 9. 11. 1994 do 12. 11. 1995
3876 036 000 Sk
od 4. 8. 1991 do 8. 11. 1994
3426 036 000 Sk
Akcie
od 1. 12. 2009
Počet: 5789191
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 7,3 EUR
od 19. 11. 2004 do 30. 11. 2009
Počet: 5789191
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 220 Sk
od 21. 4. 2004 do 18. 11. 2004
Počet: 5789191
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 220 Sk
od 31. 12. 2002 do 20. 4. 2004
Počet: 5789191
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 3. 4. 2000 do 30. 12. 2002
Počet: 5789191
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 13. 11. 1995 do 2. 4. 2000
Počet: 5789191
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 9. 11. 1994 do 12. 11. 1995
Počet: 3876036
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 8. 1. 1993 do 8. 11. 1994
Počet: 3426036
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 4. 8. 1991 do 7. 1. 1993
Počet: 3426036
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 25. 6. 2011
Dr. h. c. Ing. Jozef Pittner, Ph.D.
Žiar nad Hronom, Šoltésovej 724/24, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 3. 6. 2011
od 25. 6. 2011
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 2238/11, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 3. 6. 2011
od 22. 8. 2017
Ing. Pavol Ďurica
Varín, Dr. Jozefa Tisu 2036/37, PSČ 013 03
Vznik funkcie: 21. 7. 2017
od 30. 1. 1996 do 30. 12. 2002
Milan Apolen
Kremnica, J.Horvátha 303/36
od 31. 12. 2002 do 29. 4. 2004
Milan Apolen
Kremnica, J.Horvátha 303/36
Vznik funkcie: 2. 12. 1999
od 30. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Milan Apolen
Kremnica, J.Horvátha 303/36
Vznik funkcie: 2. 12. 1999 Skončenie funkcie: 29. 3. 2004
od 8. 1. 1993 do 2. 5. 1994
Ing. Vladimír Bartošík
Žiar nad Hronom, Záhradná 32
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
Ing. Tibor Brašeň
Hliník nad Hronom, Švermova 406
od 13. 11. 1995 do 3. 12. 1996
Ing. Karol Česnek
Trnava, Čajkovského 21
od 18. 5. 1999 do 10. 5. 2000
Ing. Karol Česnek
Trnava, Čajkovského 21
od 22. 9. 1997 do 14. 6. 1999
Ing. Ivan Doletina
Žiar nad Hronom, Dr.Jánskeho 474/23
od 14. 5. 1999 do 17. 5. 1999
Ing. Peter Ďuriš
Zvolen, J. Poničana 2407/49
od 8. 1. 1993 do 2. 5. 1994
Ing. Jozef Grnáčik
Bratislava, Vigľašská 11
od 11. 5. 2000 do 18. 10. 2001
Dr. Mgr. Ing. Ján Hijj
Bratislava, Belinského 2
od 14. 5. 1999 do 17. 5. 1999
JUDr. Vladimír Hraško
Lučenec, Vajanského 27
od 8. 1. 1993 do 2. 5. 1994
Ing. Vladimír Hrmo
Lovča, Lovča 38
od 11. 5. 2000 do 30. 12. 2002
JUDr. Pavol Hulík
Trnava, Veterná 32
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 11. 2002
od 3. 5. 1994 do 8. 11. 1994
Prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc.
Košice, Lipová 8
od 8. 1. 1993 do 8. 11. 1994
Ing. Igor Junas
Bratislava, Holičská 3
od 18. 5. 1999 do 18. 10. 2001
RNDr. Dušan Jurčák
Trenčín, Kúty 16
od 9. 11. 1994 do 12. 11. 1995
Ing. Pavol Karaffa
Bratislava, Rovniakova 6
od 13. 11. 1995 do 3. 12. 1996
Ing. Pavol Karaffa
Bratislava, Rovniakova 6
od 19. 10. 2001 do 30. 12. 2002
Ing. Peter Kliment
Žiar nad Hronom, M.R.Štefánika 34/1
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 11. 2002
od 3. 4. 2000 do 30. 12. 2002
Zsolt Komlósy
Rimavská Sobota, Ul. mládeže 2
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 5. 11. 2002
od 8. 1. 1993 do 2. 5. 1994
Ing. Ján Kopa
Bratislava, Vetvova 1
od 3. 5. 1994 do 8. 11. 1994
Ján Krajčov
Žarnovica, Hviezdoslavova 10
od 31. 12. 2002 do 19. 4. 2004
Mgr. Tomáš Kučinský
Košice, Rovníková 7
Vznik funkcie: 22. 11. 2002
od 20. 4. 2004 do 19. 4. 2004
Mgr. Tomáš Kučinský
Košice, Rovníková 7
Vznik funkcie: 22. 11. 2002 Skončenie funkcie: 24. 2. 2004
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
Pavol Kúš
Žiar nad Hronom, ČSA 58/21
od 13. 11. 1995 do 30. 12. 2002
Pavol Kúš
Žiar nad Hronom, Š.Moyzesa 58/21
od 31. 12. 2002 do 26. 7. 2007
Pavol Kúš
Žiar nad Hronom, Š.Moyzesa 58/21
Vznik funkcie: 1. 2. 2002
od 27. 7. 2007 do 26. 7. 2007
Pavol Kúš
Žiar nad Hronom, Š.Moyzesa 58/21
Vznik funkcie: 1. 2. 2002 Skončenie funkcie: 11. 7. 2007
od 9. 11. 1994 do 12. 11. 1995
Ing. Rudolf Kvetán
Piešťany, Považská 11
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
Marián Lamprecht
Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 16/15
od 13. 11. 1995 do 29. 1. 1996
Marián Lamprecht
Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 16/15
od 14. 5. 1999 do 2. 4. 2000
Ing. František Linder
Žiar nad Hronom, Vansovej 18/6
od 9. 11. 1994 do 12. 11. 1995
Ing. Vladimír Ľupták
Stupava, Slovenská 13
od 13. 11. 1995 do 21. 9. 1997
Ing. Vladimír Ľupták
Stupava, Slovenská 13
od 22. 9. 1997 do 17. 5. 1999
Ing. Tibor Mikuš
Trnava, A. Hlinku 367636
od 3. 5. 1994 do 8. 11. 1994
Ing. Vladimír Mišút, CSc.
Sereď, 1.mája 2727/19
od 8. 1. 1993 do 2. 5. 1994
Ing. Jozef Mudrík
Bratislava, Borodáčová 5
od 27. 7. 2007 do 15. 8. 2012
Ing. Milena Neupauerová
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 10/35, PSČ 965 11
Vznik funkcie: 11. 7. 2007
od 16. 8. 2012 do 15. 8. 2012
Ing. Milena Neupauerová
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 10/35, PSČ 965 11
Vznik funkcie: 11. 7. 2007 Skončenie funkcie: 11. 7. 2012
od 20. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Ing. Marek Ondrejka
Banská Bystrica, Radvanská 6/510, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 24. 2. 2004
od 30. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Ing. Marek Ondrejka
Banská Bystrica, Radvanská 6/510, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 24. 2. 2004 Skončenie funkcie: 29. 3. 2004
od 31. 12. 2002 do 19. 4. 2004
Ing. Marek Ondrejka
Banská Bystrica, Radvanská 510/6
Vznik funkcie: 22. 11. 2002
od 20. 4. 2004 do 19. 4. 2004
Ing. Marek Ondrejka
Banská Bystrica, Radvanská 510/6
Vznik funkcie: 22. 11. 2002 Skončenie funkcie: 24. 2. 2004
od 27. 7. 2007 do 24. 6. 2011
Mgr. Jozef Oravkin
Bratislava, Na holom vrchu 8312/12, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 22. 6. 2007
od 25. 6. 2011 do 24. 6. 2011
Mgr. Jozef Oravkin
Bratislava, Na holom vrchu 8312/12, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 22. 6. 2007 Skončenie funkcie: 3. 6. 2011
od 9. 11. 1994 do 15. 7. 1998
Ing. Franišek Palič
Svätý Jur, Pri štadióne 25
od 16. 7. 1998 do 13. 5. 1999
Ing. Franišek Palič
Svätý Jur, Pri štadióne 25
od 3. 5. 1994 do 12. 11. 1995
Ing. František Palič
Svätý Jur, Pri štadióne 25
od 13. 11. 1995 do 21. 9. 1997
Ing. František Palič
Svätý Jur, Pri štadióne 25
od 2. 3. 1999 do 17. 5. 1999
Ing. Dušan Paulík
Bratislava, Dunajská 24
od 8. 1. 1993 do 2. 5. 1994
Ing. Ľudovít Paulíny
Bratislava, Hlavná 26
od 18. 5. 1999 do 10. 5. 2000
Ing. Bartolomej Petö
Bratislava, Landauova 6
od 9. 11. 1994 do 12. 11. 1995
Ing. Bartolomej Peťö
Bratislava, Landauova 6
od 13. 11. 1995 do 13. 5. 1999
Ing. Bartolomej Peťö
Bratislava, Landauova 6
od 9. 8. 2005 do 11. 1. 2006
Dr. h. c. Ing. Jozef Pittner
Žiar nad Hronom, Šoltésovej 24/724, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 17. 6. 2005
od 27. 7. 2007 do 24. 6. 2011
Dr. h. c. Ing. Jozef Pittner, Ph.D.
Žiar nad Hronom, Šoltésovej 24/724, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 22. 6. 2007
od 25. 6. 2011 do 24. 6. 2011
Dr. h. c. Ing. Jozef Pittner, Ph.D.
Žiar nad Hronom, Šoltésovej 24/724, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 22. 6. 2007 Skončenie funkcie: 3. 6. 2011
od 12. 1. 2006 do 26. 7. 2007
Dr. h. c. Ing. Jozef Pittner, Ph.D.
Žiar nad Hronom, Šoltésovej 24/724, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 17. 6. 2005
od 27. 7. 2007 do 26. 7. 2007
Dr. h. c. Ing. Jozef Pittner, Ph.D.
Žiar nad Hronom, Šoltésovej 24/724, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 17. 6. 2005 Skončenie funkcie: 22. 6. 2007
od 20. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Ing. Pavol Ponca
Bratislava, Belinského 5/1055, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 24. 2. 2004
od 30. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Ing. Pavol Ponca
Bratislava, Belinského 5/1055, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 24. 2. 2004 Skončenie funkcie: 29. 3. 2004
od 3. 4. 2000 do 30. 12. 2002
Ing. Pavol Ponca
Bratislava, Belinského 5
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 11. 2002
od 31. 12. 2002 do 19. 4. 2004
Ing. Pavol Ponca
Bratislava, Belinského 5
Vznik funkcie: 22. 11. 2002
od 20. 4. 2004 do 19. 4. 2004
Ing. Pavol Ponca
Bratislava, Belinského 5
Vznik funkcie: 22. 11. 2002 Skončenie funkcie: 24. 2. 2004
od 30. 4. 2004 do 8. 11. 2004
Ing. Pavol Ponca
Bratislava, Belinského 5/1055, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 29. 3. 2004
od 9. 11. 2004 do 8. 11. 2004
Ing. Pavol Ponca
Bratislava, Belinského 5/1055, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 29. 3. 2004 Skončenie funkcie: 2. 9. 2004
od 22. 9. 1997 do 13. 5. 1999
Ing. Ján Porvazník
Bratislava, Kupeckého 2
od 4. 12. 1996 do 21. 9. 1997
Ing. Ján Povrazník
Bratislava, Kupeckého 2
od 22. 9. 1997 do 17. 5. 1999
Ing. Milan Rehák
Kostolná - Záriečie, Kostolná - Záriečie 58
od 11. 5. 2000 do 30. 12. 2002
PhDr. Milan Schmidt
Bratislava, Školská 14
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 11. 2002
od 22. 9. 1997 do 18. 10. 2001
Bedrich Schneider
Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 67/17
od 18. 5. 1999 do 10. 5. 2000
Ing. Ladislav Sklenár, CSc.
Bratislava, Fazuľová 2
od 22. 9. 1997 do 17. 5. 1999
Ing. Jozef Straško
Bratislava, Česká 7
od 8. 1. 1993 do 2. 5. 1994
Ing. Juraj Šecko
Bratislava, Školská 5
od 18. 5. 1999 do 2. 4. 2000
Slávka Štefancová
Žiar nad Hronom, Svitavská 22/33
od 9. 11. 2004 do 8. 8. 2005
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 2. 9. 2004
od 9. 8. 2005 do 8. 8. 2005
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 2. 9. 2004 Skončenie funkcie: 17. 6. 2005
od 9. 8. 2005 do 26. 7. 2007
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 17. 6. 2005
od 27. 7. 2007 do 26. 7. 2007
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 17. 6. 2005 Skončenie funkcie: 22. 6. 2007
od 8. 1. 1993 do 12. 11. 1995
Ing. Jozef Uhrík
Martin, 7. novembra 31
od 13. 11. 1995 do 30. 12. 2002
Ing. Jozef Uhrík
Martin, 7. novembra 31
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 11. 2002
od 20. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 24. 2. 2004
od 30. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 24. 2. 2004 Skončenie funkcie: 29. 3. 2004
od 31. 12. 2002 do 19. 4. 2004
Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31
Vznik funkcie: 22. 11. 2002
od 20. 4. 2004 do 19. 4. 2004
Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31
Vznik funkcie: 22. 11. 2002 Skončenie funkcie: 24. 2. 2004
od 30. 4. 2004 do 19. 5. 2004
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 29. 3. 2004
od 20. 5. 2004 do 8. 11. 2004
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 29. 3. 2004
od 9. 11. 2004 do 8. 11. 2004
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.
Martin, 7. novembra 31/4390, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 29. 3. 2004 Skončenie funkcie: 2. 9. 2004
od 8. 8. 1995 do 12. 11. 1995
Ing. Libor Vankulič
Žiar nad Hronom, Pod Donátom 10/222
od 13. 11. 1995 do 14. 4. 1997
Ing. Libor Vankulič
Žiar nad Hronom, Pod Donátom 10/222
od 15. 4. 1997 do 30. 12. 2002
Ing. Libor Vankulič
Žiar nad Hronom, Pod Donátom 10/222
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 11. 2002
od 20. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Ing. Peter Vaško
Zvolen, A. Hlinku 24/2311, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 24. 2. 2004
od 30. 4. 2004 do 29. 4. 2004
Ing. Peter Vaško
Zvolen, A. Hlinku 24/2311, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 24. 2. 2004 Skončenie funkcie: 29. 3. 2004
od 9. 11. 2004 do 8. 8. 2005
Ing. Peter Vaško
Zvolen, A. Hlinku 24/2311, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 2. 9. 2004
od 9. 8. 2005 do 8. 8. 2005
Ing. Peter Vaško
Zvolen, A. Hlinku 24/2311, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 2. 9. 2004 Skončenie funkcie: 17. 6. 2005
od 18. 5. 1999 do 18. 10. 2001
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
Bratislava, Dunajská 24
od 22. 8. 2017 do 21. 8. 2017
Ing. Milena Neupauerová
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 10/35, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 20. 7. 2012 Skončenie funkcie: 20. 7. 2017
od 16. 8. 2012 do 21. 8. 2017
Ing. Milena Neupauerová
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 10/35, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 20. 7. 2012
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 5. 2011
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 5. 2011
ZSNP Invest, a.s.
Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, PSČ 965 63
Predaj
od 20. 4. 2004 do 15. 11. 2004
* Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29. 01. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 30. 01. 2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Laná s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 042 811 v zmysle § 476 OZ časť podniku závod Lanovňa.
od 16. 11. 2004
* Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29. 01. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 30. 01. 2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Laná s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 042 811 v zmysle § 476 OZ časť podniku závod Lanovňa. Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30.09.2004, ktorá nadobudla účinnosť 01.10.2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Remeslo strojal, s.r.o. A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 621 391 v zmysle § 476 OZ časť podniku - stredisko Generálne opravy.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky