HYDROTEAM s.r.o., IČO: 30776023 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti HYDROTEAM s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30776023. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30776023 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
19. 12. 1991
Názov
od 2. 6. 2020

HYDROTEAM s.r.o.

od 26. 8. 1998 do 1. 6. 2020

HYDROTEAM, spol. s r.o.

od 19. 12. 1991 do 25. 8. 1998

SB Hydroteam spol. s r.o.

Adresa sídla
od 23. 12. 2016
Báhoň, Potočná 377/37, PSČ 90084
od 30. 1. 2004 do 22. 12. 2016
Bratislava, Varšavská 3, PSČ 83103
od 25. 1. 1994 do 29. 1. 2004
Bratislava, Kalinčiakova 31, PSČ 83104
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
Bratislava, Radlinského 33, PSČ 81107
IČO
od 19. 12. 1991

30776023

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1934/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 25. 1. 1994
inžinierska činnosť vo výstavbe
od 25. 1. 1994
sprostredkovanie výkonu služieb
od 25. 1. 1994
expertízna činnosť, informačné a propagačné služby v oblasti ekológie, investičnej výstavby
od 25. 1. 1994
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením
od 25. 1. 1994
kúpa a predaj nehnuteľností
od 25. 1. 1994
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 19. 7. 2001
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
od 23. 11. 2011
prípravné práce k realizácii stavby
od 23. 11. 2011
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 23. 11. 2011
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 23. 11. 2011
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 23. 11. 2011
skladovanie
od 23. 11. 2011
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 23. 11. 2011
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
od 2. 12. 2015
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
od 2. 12. 2015
Odborné činnosti vo výstavbe v rozsahu oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
od 2. 12. 2015 do 1. 6. 2020
Odborné činnosti vo výstavbe v rozsahu oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
od 25. 1. 1994 do 31. 5. 2001
vykonávanie inžinierskych stavieb
od 25. 6. 2003 do 22. 10. 2009
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
od 25. 6. 2003 do 22. 10. 2009
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
od 25. 6. 2003 do 22. 10. 2009
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
od 25. 6. 2003 do 22. 10. 2009
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d)
od 25. 6. 2003 do 22. 10. 2009
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy, zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
od 25. 6. 2003 do 22. 10. 2009
vypracovávanie plánov a dokumentácie (pracovných postupov) týkajúcich sa činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu vymedzenom ustanovením § 3 písm. a, c, g, Zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
od 25. 6. 2003 do 22. 10. 2009
vyhotovenie meračských podkladov pre určenie dobývacieho priestoru podľa § 5 ods. 3 vyhl. Ústredného banského úradu z 30.12.1957 č. 260/1957 Ú.V., v ktorom sa vydávajú podrobnejšie predpisy o dobývacích priestoroch o spôsobe ich určenia a ich evidencii
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
komplexné inžinierske práce, konzultačné a s nimi spojené študijné a prieskumné práce, vrátane zabezpečovania prípravy a realizáie stavebných a technologických dodávok predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku, v zahraničí prevažne v oblasti zdravotne vodohospodárskych a ekologických stavieb
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
poskytovanie servisu v oblasti uvádzania stavieb, technológii a zariadení do prevádzky, vrátane zapracovania obsluhy a zabehnutia prevádzky
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
vykonávanie výskumných, vývojových a typizačných prác
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
poskytovanie technickej pomoci, informačných, propagačných a sprostredkovateľských služieb
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
obchodná činnosť spojená s nákupom a predajom tovarov akéhokoľvek druhu, na ktorú nie je potrebná dovozná alebo vývozná licencia
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu, ako je uvedené vyššie v tomto članku
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
maloobchodná činnosť za celú oblasť predmetu podnikania
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
zakladanie a účasť v iných podnikoch a spoločnostiach
Konanie menom spoločnosti
od 6. 8. 2022
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
od 2. 12. 2015 do 5. 8. 2022
V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne.
od 1. 4. 2015 do 1. 12. 2015
V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Písomný úkon konateľov spoločnosti je platný, ak k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja najmenej dvaja konatelia spoločnosti svoje meno a priezvisko, svoje podpisy a odtlačok pečiatky spoločnosti. Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť vo všetkých právnych úkonoch, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
od 25. 6. 2003 do 31. 3. 2015
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť vo všetkých právnych úkonoch ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
od 25. 1. 1994 do 24. 6. 2003
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
od 19. 12. 1991 do 24. 1. 1994
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje jednateľ Ing. Jozef Stanovský a Ing. Valter Bystrický, každý samostatne.
Prokúra
od 2. 12. 2015
Ing. Rastislav Bráblik
Báhoň, Potočná 377/37, PSČ 900 84
Vznik funkcie: 2. 12. 2015
od 25. 6. 2003 do 22. 10. 2009
Ing. Pavol Majoroš
Bratislava, Zálužická 21, PSČ 821 01
od 23. 10. 2009 do 31. 3. 2015
Ing. Pavol Majoroš
Bratislava, Zálužická 21, PSČ 821 01
Skončenie funkcie: 9. 10. 2009
od 2. 12. 2015
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 12. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1991 podľa§ 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3633
od 25. 1. 1994
Spoločenská zmluva bola prispôsobená úprave Obchodného zákonníka dodatkom č. 2 podpísaným dňa 12.11.1993. Stary spis: S.r.o. 3633
od 26. 8. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27. apríla 1998, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.6.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena, pôvodné SB Hydroteam spol. s r.o.
od 1. 6. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2001. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.4.2001.
od 19. 7. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2001. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.6.2001. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 6.6.2001 č. 1870/344/2001 - 3.
od 24. 9. 2002
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve - úplné znenie z 22.8.2002.
od 25. 6. 2003
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.2.2003. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.2.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2003. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.6.2003.
od 30. 1. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 07.11.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu z 12.11.2003. Dodatok č. 9 zo dňa 12.11.2003 k spoločenskej zmluve.
od 23. 10. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.10.2009.
od 23. 11. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2011.
od 3. 5. 2013
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.10.2012.
od 3. 5. 2013
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2013.
od 2. 8. 2013
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2013.
od 2. 12. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2015 a zo dňa 22.10.2015.
Základné imanie
od 23. 10. 2009
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 26. 8. 1998 do 22. 10. 2009
200 000 Sk
od 19. 12. 1991 do 25. 8. 1998
105 000 Sk
Spoločníci
od 30. 1. 2004
Ing. Michal Stanovský
Svätý Jur, Muškátová 1779/12, PSČ 900 21
od 6. 8. 2022
Ing. Rastislav Bráblik
Báhoň, Potočná 377/37, PSČ 900 84
od 2. 12. 2015 do 5. 8. 2022
Ing. Rastislav Bráblik
Báhoň, Potočná 377/37, PSČ 900 84
od 3. 5. 2013 do 31. 3. 2015
Ing. Ľuboš Hollý
Bratislava, Planét 9, PSČ 821 02
od 3. 5. 2013 do 1. 12. 2015
Vladimír Kováč
Svätý Jur, Prostredná 21, PSČ 900 21
od 23. 10. 2009 do 2. 5. 2013
Ing. Helena Kováčová
Svätý Jur, Prostredná 21, PSČ 900 21
od 24. 9. 2002 do 29. 1. 2004
RNDr. Ingrid Stanovská
Svätý Jur, Pezinské Záhumenice 947
od 26. 8. 1998 do 23. 9. 2002
RNDr. Ingrid Stanovská
Svätý Jur, Pezinské Záhumenice 947
od 1. 4. 2015 do 1. 12. 2015
Ing. Jozef Stanovský
Liptovský Mikuláš, Za vodou 3, PSČ 031 01
od 3. 5. 2013 do 31. 3. 2015
Ing. Jozef Stanovský
Liptovský Mikuláš, Za vodou- Iľanovo 100, PSČ 034 01
od 30. 1. 2004 do 2. 5. 2013
Ing. Jozef Stanovský
Svätý Jur, Pezinské Záhumenice 947
od 26. 8. 1998 do 29. 1. 2004
Ing. Jozef Stanovský
Svätý Jur, Pezinské Záhumenice 947
od 19. 12. 1991 do 25. 8. 1998
Ing. Jozef Stanovský
Svätý Jur, Pezinská 947
od 19. 12. 1991 do 25. 8. 1998
PaeDr. Ján Stanovský
Bratislava, Bajzova 4
od 19. 12. 1991 do 25. 8. 1998
Ing. Valter Bystrický
Šamorín, Vodárenská
Výška vkladu každého spoločníka
od 2. 12. 2015
Ing. Michal Stanovský
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 6. 8. 2022
Ing. Rastislav Bráblik
Vklad: 4 980 EUR
Splatené: 4 980 EUR
od 19. 12. 1991 do 25. 8. 1998
Ing. Jozef Stanovský
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 19. 12. 1991 do 25. 8. 1998
Ing. Valter Bystrický
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 19. 12. 1991 do 25. 8. 1998
PaeDr. Ján Stanovský
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 29. 1. 2004
Ing. Jozef Stanovský
Vklad: 120 000 Sk
Splatené: 120 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 23. 9. 2002
RNDr. Ingrid Stanovská
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 24. 9. 2002 do 29. 1. 2004
RNDr. Ingrid Stanovská
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 80 000 Sk
od 30. 1. 2004 do 22. 10. 2009
Ing. Jozef Stanovský
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 30. 1. 2004 do 22. 10. 2009
Ing. Michal Stanovský
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 23. 10. 2009 do 2. 5. 2013
Ing. Jozef Stanovský
Vklad: 3 386 EUR
Splatené: 3 386 EUR
od 23. 10. 2009 do 1. 12. 2015
Ing. Michal Stanovský
Vklad: 1 627 EUR
Splatené: 1 627 EUR
od 23. 10. 2009 do 2. 5. 2013
Ing. Helena Kováčová
Vklad: 1 627 EUR
Splatené: 1 627 EUR
od 3. 5. 2013 do 31. 3. 2015
Ing. Jozef Stanovský
Vklad: 2 058 EUR
Splatené: 2 058 EUR
od 3. 5. 2013 do 31. 3. 2015
Ing. Ľuboš Hollý
Vklad: 1 328 EUR
Splatené: 1 328 EUR
od 3. 5. 2013 do 1. 12. 2015
Vladimír Kováč
Vklad: 1 627 EUR
Splatené: 1 627 EUR
od 1. 4. 2015 do 1. 12. 2015
Ing. Jozef Stanovský
Vklad: 3 386 EUR
Splatené: 3 386 EUR
od 2. 12. 2015 do 5. 8. 2022
Ing. Rastislav Bráblik
Vklad: 4 980 EUR
Splatené: 4 980 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky