VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30777232 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová spoločnosť Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30777232. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30777232 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
31. 12. 1991
Názov
od 17. 5. 1993

VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová spoločnosť

od 31. 12. 1991 do 16. 5. 1993

Vajnory Shopping City, vlastnícka akciová spoločnosť Vajnory Shopping City, vlastnícka a.s. (v skratke)

Adresa sídla
od 24. 9. 2020
Bratislava - mestská časť Vajnory, Roľnícka 116, PSČ 83107
od 17. 5. 1993 do 23. 9. 2020
Bratislava, Tomanova 51, PSČ 83107
od 31. 12. 1991 do 16. 5. 1993
Bratislava, Trnavské Mýto 1
IČO
od 31. 12. 1991

30777232

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
261/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 16. 12. 2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 16. 12. 2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 16. 12. 2003
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 16. 12. 2003
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
od 16. 12. 2003
nákup a predaj nehnuteľností
od 16. 12. 2003
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
od 27. 6. 2018
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 27. 6. 2018
Administratívne služby
od 31. 12. 1991 do 15. 12. 2003
sústreďovanie a rozvoj nehnuteľnosti pre projekt Nákupné stredisko Vajnory
od 31. 12. 1991 do 15. 12. 2003
účasť na vývoji projektov spoločnosti prostredníctvom poverených odborníkov
od 31. 12. 1991 do 16. 5. 1993
získavanie ďalších eventuálnych nehnuteľ- ností prostredníctvom zvýšenia kapitálu proti vecnému vkladu, prostredníctvom kúpy, výmeny atď.
od 31. 12. 1991 do 16. 5. 1993
zhodnotenie nehnuteľností prostredníctvom predaja, prenájmu atd., najmä aj vtedy keď vyplynie, že projekt nákupného centra sa v priebehu 5 rokov nemôže začať, sa v rámci vyňatia pôdy začne iná výstavba
od 17. 5. 1993 do 15. 12. 2003
získavanie ďalších nehnuteľností formou zvyšovania základného imania vecnými vkladmi, ako aj prostredníctvom ich kúpy, výme- ny, atď.
od 17. 5. 1993 do 15. 12. 2003
zhodnotenie nehnuteľností prostredníctvom predaja, prenájmu, atď., najmä vtedy, ak vyplynie, že projekt nákupného centra sa v priebehu 5 rokov nemôže začať alebo sa v rámci vyňatia pôdy začne iná výstavba
Konanie menom spoločnosti
od 31. 12. 1991
Za akciovú spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členo- via predstavenstvaspoločne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 31. 12. 1991
Akciova spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa § 17 a 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 410
od 17. 2. 1995
Zakladateľská listina bola zmenená notárskou zápisnicou zo dňa 31. 3. 1994, N 78/94, Nz 72/94 zo dňa 16. 2. 1995, N 42/95, Nz 38/95 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom. tary spis: Sa 410
od 20. 1. 1998
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14. 12. 1996. Notárska zápisnica č. N 334/96, Nz 310/96 zo dňa 14. 12. 1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14. 12. 1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 410
od 27. 10. 1999
Notárska zápisnica č. N 000/99, Nz 000/99 zo dňa 28.6.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so zákonom č. 127/1999 Z.z.
od 28. 10. 2002
Zánik funkcie predsedkyne predstavenstva Ing. Heleny Regendovej dňa 8.11.2001. Zánik funkcie člena predstavenstva Jozefa Lešku dňa 8.11.2001. Zánik funkcie člena predstavenstva Eduarda Krištofiča dňa 8.11.2001. Zánik funkcie člena predstavenstva Omdreja Dema dňa 8.11.2001. Zánik funkcie člena predstavenstva Prof.Juraja Halíka dňa 10.8.2000. Zánik funkcie predsedu dozornej rady Ing. Ivana Čarnogurského dňa26.10.2001. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Arpáda Lörincza dňa 26.10.2001. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Bohumíra Hrabáka dňa 26.10.2001. Zánik funkcie člena dozornej rady RNDr. Jána Regendu dňa 26.10.2001. Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr. Dagmar Valovičoverj dňa 26.10.2001. Zánik funkcie člena dozornej rady Mgr. Wolfgang Perdich dňa 28.06.1999. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.10.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.11.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.11.2001.
od 25. 11. 2002
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 27.6.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 614/02, z 577/02 zo dňa 27.6.2002.
od 16. 12. 2003
Notárska zápisnica N 522/03, Nz 54128/03 spísaná dňa 30. 6. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 17. 7. 2009
Výpis zo zápisnice zo spoločného zasadania predstavenstva a dozornej rady zo dňa 22.06.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2009. Notárska zápisnica N 73/2009, Nz 22003/2009 zo dňa 23.06.2009 o priebehu valného zhromaždenia.
od 2. 8. 2011
Záápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.6.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.7.2011.
od 14. 7. 2015
Záápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2015
od 27. 8. 2016
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2016.
Základné imanie
od 20. 6. 2009
533 834 EUR
od 25. 11. 2002 do 19. 6. 2009
15 701 000 Sk
Rozsah splatenia: 15 701 000 Sk
od 28. 10. 2002 do 24. 11. 2002
2 850 000 Sk
Rozsah splatenia: 2 850 000 Sk
od 17. 2. 1995 do 27. 10. 2002
2 850 000 Sk
od 17. 5. 1993 do 16. 2. 1995
1 000 000 Sk
od 31. 12. 1991 do 16. 5. 1993
140 000 Sk
Akcie
od 20. 6. 2009
Počet: 15701
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 3. 4. 2003 do 19. 6. 2009
Počet: 15701
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 11. 2002 do 2. 4. 2003
Počet: 15701
Druh - forma: na meno, kmeňové
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 28. 10. 2002 do 24. 11. 2002
Počet: 2850
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 27. 10. 1999 do 27. 10. 2002
Počet: 2850
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 2. 1995 do 26. 10. 1999
Počet: 2850
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 5. 1993 do 16. 2. 1995
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 25. 1. 2022
Dana Schmidtová
Bratislava - mestská časť Vajnory, Roľnícka 20, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 15. 7. 2021
od 25. 1. 2022
Mgr. Štefan Jakubáč
Bratislava - mestská časť Vajnory, Tomanova 80, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 15. 7. 2021
od 25. 1. 2022
Mgr. Elena Vrablecová
Bratislava - mestská časť Vajnory, Dorastenecká 50, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 15. 7. 2021
od 25. 1. 2022
Ing. Helena Regendová
Bratislava - mestská časť Vajnory, Tomanova 51, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 26. 7. 2021
od 2. 6. 2022
Ing. Stanislav Verešvársky
Bratislava - mestská časť Vajnory, Za mlynom 3, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 15. 7. 2021
od 28. 10. 2002 do 28. 7. 2006
Ing. Ivan Čarnogurský
Bratislava, Čierny chodník 31
Vznik funkcie: 8. 11. 2001
od 29. 7. 2006 do 28. 7. 2006
Ing. Ivan Čarnogurský
Bratislava, Čierny chodník 31
Vznik funkcie: 8. 11. 2001 Skončenie funkcie: 22. 6. 2006
od 29. 7. 2006 do 1. 8. 2011
Ing. Ivan Čarnogurský
Bratislava, Čierny chodník 31, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006
od 2. 8. 2011 do 1. 8. 2011
Ing. Ivan Čarnogurský
Bratislava, Čierny chodník 31, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006 Skončenie funkcie: 22. 6. 2011
od 17. 5. 1993 do 27. 10. 2002
Ing. Bohumil Hrabák
Bratislava, Uhliská 35
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 26. 10. 2001
od 28. 10. 2002 do 28. 7. 2006
Ing. Bohumír Hrabák
Bratislava, Uhliská 35
Vznik funkcie: 26. 10. 2001
od 29. 7. 2006 do 28. 7. 2006
Ing. Bohumír Hrabák
Bratislava, Uhliská 35
Vznik funkcie: 26. 10. 2001 Skončenie funkcie: 22. 6. 2006
od 29. 7. 2006 do 1. 8. 2011
Ing. Bohumír Hrabák
Bratislava, Uhliská 35, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006
od 2. 8. 2011 do 1. 8. 2011
Ing. Bohumír Hrabák
Bratislava, Uhliská 35, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006 Skončenie funkcie: 22. 6. 2011
od 2. 8. 2011 do 26. 8. 2016
Štefan Jakubáč
Bratislava, Tomanova 76, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 27. 6. 2011
od 27. 8. 2016 do 26. 8. 2016
Štefan Jakubáč
Bratislava, Tomanova 76, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 27. 6. 2011 Skončenie funkcie: 27. 6. 2016
od 27. 8. 2016 do 24. 1. 2022
Štefan Jakubáč
Bratislava, Tomanova 76, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016
od 25. 1. 2022 do 24. 1. 2022
Štefan Jakubáč
Bratislava, Tomanova 76, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016 Skončenie funkcie: 30. 6. 2021
od 2. 8. 2011 do 26. 8. 2016
Peter Kyvalský
Bratislava, Pri Mlyne 52, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 27. 6. 2011
od 27. 8. 2016 do 26. 8. 2016
Peter Kyvalský
Bratislava, Pri Mlyne 52, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 27. 6. 2011 Skončenie funkcie: 27. 6. 2016
od 28. 10. 2002 do 28. 7. 2006
Ing. Peter Kyvalský
Bratislava, Pri Mlyne 52
Vznik funkcie: 26. 10. 2001
od 29. 7. 2006 do 28. 7. 2006
Ing. Peter Kyvalský
Bratislava, Pri Mlyne 52
Vznik funkcie: 26. 10. 2001 Skončenie funkcie: 22. 6. 2006
od 29. 7. 2006 do 1. 8. 2011
Ing. Peter Kyvalský
Bratislava, Pri Mlyne 52, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006
od 2. 8. 2011 do 1. 8. 2011
Ing. Peter Kyvalský
Bratislava, Pri Mlyne 52, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006 Skončenie funkcie: 22. 6. 2011
od 27. 10. 1999 do 27. 10. 2002
Ing. Arpád Lörincz
Tornaľa, Behynce 50, PSČ 982 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 26. 10. 2001
od 28. 10. 2002 do 28. 7. 2006
Ing. Arpád Lörincz
Bratislava, Čierny chodník 31
Vznik funkcie: 26. 10. 2001
od 29. 7. 2006 do 28. 7. 2006
Ing. Arpád Lörincz
Bratislava, Čierny chodník 31
Vznik funkcie: 26. 10. 2001 Skončenie funkcie: 22. 6. 2006
od 29. 7. 2006 do 16. 7. 2009
Ing. Arpád Lörincz
Bratislava, Čierny chodník 31, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006
od 17. 7. 2009 do 16. 7. 2009
Ing. Arpád Lörincz
Bratislava, Čierny chodník 31, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006 Skončenie funkcie: 23. 6. 2009
od 27. 8. 2016 do 24. 1. 2022
Peter Orth
Bratislava, Roľnícka 343, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016
od 25. 1. 2022 do 24. 1. 2022
Peter Orth
Bratislava, Roľnícka 343, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016 Skončenie funkcie: 30. 6. 2021
od 17. 7. 2009 do 13. 7. 2015
Ing. Katarína Pokrivčáková
Bratislava, Roľnícka 298, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 23. 6. 2009
od 14. 7. 2015 do 13. 7. 2015
Ing. Katarína Pokrivčáková
Bratislava, Roľnícka 298, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 23. 6. 2009 Skončenie funkcie: 23. 6. 2014
od 14. 7. 2015 do 26. 8. 2016
Ing. Katarína Pokrivčáková
Bratislava, Roľnícka 298, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 24. 6. 2015
od 27. 8. 2016 do 26. 8. 2016
Ing. Katarína Pokrivčáková
Bratislava, Roľnícka 298, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 24. 6. 2015 Skončenie funkcie: 30. 6. 2016
od 27. 8. 2016 do 24. 1. 2022
Ing. Katarína Pokrivčáková
Bratislava, Roľnícka 298, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016
od 25. 1. 2022 do 24. 1. 2022
Ing. Katarína Pokrivčáková
Bratislava, Roľnícka 298, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016 Skončenie funkcie: 30. 6. 2021
od 17. 5. 1993 do 27. 10. 2002
Doc. Dr. Ján Regenda
Bratislava, Tomanova 51
od 28. 10. 2002 do 28. 7. 2006
Doc. Dr. Ján Regenda
Bratislava, Tomanova 51
Vznik funkcie: 26. 10. 2001
od 29. 7. 2006 do 28. 7. 2006
Doc. Dr. Ján Regenda
Bratislava, Tomanova 51
Vznik funkcie: 26. 10. 2001 Skončenie funkcie: 22. 6. 2006
od 29. 7. 2006 do 1. 8. 2011
Doc. RNDr. Ján Regenda
Bratislava, Tomanova 51, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006
od 2. 8. 2011 do 1. 8. 2011
Doc. RNDr. Ján Regenda
Bratislava, Tomanova 51, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 22. 6. 2006 Skončenie funkcie: 22. 6. 2011
od 2. 8. 2011 do 26. 8. 2016
Doc. RNDr. Ján Regenda
Bratislava, Tomanova 51, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 27. 6. 2011
od 27. 8. 2016 do 26. 8. 2016
Doc. RNDr. Ján Regenda
Bratislava, Tomanova 51, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 27. 6. 2011 Skončenie funkcie: 27. 6. 2016
od 17. 5. 1993 do 27. 10. 2002
JUDr. Dagmar Valovičová
Bratislava, Belehradská 11
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 26. 10. 2001
od 2. 8. 2011 do 26. 8. 2016
Ing. Stanislav Verešvársky
Bratislava, Bleduľová 48, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 27. 6. 2011
od 27. 8. 2016 do 26. 8. 2016
Ing. Stanislav Verešvársky
Bratislava, Bleduľová 48, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 27. 6. 2011 Skončenie funkcie: 27. 6. 2016
od 27. 8. 2016 do 24. 1. 2022
Ing. Stanislav Verešvársky
Bratislava, Za mlynom 3, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016
od 25. 1. 2022 do 24. 1. 2022
Ing. Stanislav Verešvársky
Bratislava, Za mlynom 3, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016 Skončenie funkcie: 30. 6. 2021
od 27. 8. 2016 do 24. 1. 2022
Mgr. Elena Vrablecová
Bratislava, Dorastenecká 50, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016
od 25. 1. 2022 do 24. 1. 2022
Mgr. Elena Vrablecová
Bratislava, Dorastenecká 50, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 30. 6. 2016 Skončenie funkcie: 30. 6. 2021
od 25. 1. 2022 do 1. 6. 2022
Ing. Stanislav Verešvársky
Bratislava - mestská časť Vajnory, Za mlynom 3, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 15. 7. 2021
od 17. 5. 1993 do 27. 10. 2002
Ing. Ivan Čarnogurský
Bad Deutsch - Altenburg, Sültzgasse 2/7
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 26. 10. 2001
od 17. 5. 1993 do 26. 10. 1999
Mgr. Wolfgang Perdich
Viedeň, Rudolf Henke Strasse 9
Hodnotenie firmy
+1
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement