STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA a.s., IČO: 31321283 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA a.s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31321283. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31321283 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 18. 7. 1994

STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA a.s.

od 14. 4. 1992 do 17. 7. 1994

STAVOIDUSTRIA ZSP BRATISLAVA a.s.

Adresa sídla
od 9. 7. 2008
Bratislava, Stará Prievozská 2, PSČ 82109
od 8. 12. 1993 do 8. 7. 2008
Bratislava, Stará Prievozská 2, PSČ 82720
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
Bratislava, Stará Prievozska 2, PSČ 82720
IČO
od 14. 4. 1992

31321283

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
352/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 8. 12. 1993
vykonávanie priemyselných stavieb
od 8. 12. 1993
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 18. 7. 1994
verejná cestná nákladná doprava;
od 25. 11. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 11. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 11. 1999
obstarávateľské služby v stavebníctve - organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb
od 25. 11. 1999
prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 11. 1999
zámočníctvo a výroba zámočníckych prvkov
od 25. 11. 1999
sklenárska výroba
od 25. 11. 1999
výroba stavebných prvkov z betónu
od 25. 11. 1999
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 11. 1999
sprostredkovateľská činnosť
od 8. 12. 1993 do 24. 11. 1999
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane vykonávania remeselných činnosti klampiarstvo, tepelné, protihlukové izolácie a izolácie proti vlhkosti
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
zámočníctvo vrátane sklenárstva a výroby zámočníckych výrobkov
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby (staviteľ)
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, poradenské a konzultačné činnosti
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
dopravná činnosť (cestná motorová doprava) vrátane nájmu dopravných prostriedkov
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
obchod s tovarom hlavne v oblasti stavebných materiálov
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
výuka a preskúšavanie zváračov
Konanie menom spoločnosti
od 14. 10. 2003
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
od 21. 2. 1996 do 13. 10. 2003
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavensto je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda a podpredseda predstavenstva samostatne. Ďalší členovia predstavenstva podpisujú za spoločnosť v rozsahu splnomocnenia predsedu alebo podpredsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
od 14. 4. 1992 do 20. 2. 1996
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z toho jeden podpis predsedu predstavenstva alebo podpredsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 8. 12. 1993
Zmena stanov odsúhlasená na Mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19. 11. 1992. Stary spis: Sa 676
od 18. 7. 1994
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.8.1993. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.8.1993. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.9.1993. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.6.1993, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 139/93, Nz 139/93 napísanou dňa 15.6.1993 notárom JUDr. Romanom Blahom z notárskeho úradu v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 676
od 21. 2. 1996
Notárska zápisnica N 85/95, Nz 83/95 napísaná dňa 29.09.1995 notárom JUDr. Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.09.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 08.11.1995. Zápisnica z rokovania dozornej rady konanej dňa 13.12.1995. Stary spis: Sa 676
od 25. 11. 1999
Notárska zápisnica spísaná notárkou JUDr. Oľgou Folbovou pod č. N 107/99, Nz 104/99 zo dňa 12.4.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorým bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
od 14. 10. 2003
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 16.12.2002, spísaná notárkou JUDr. Evou Imrišovou pod č. N 207/02, Nz 206/02 zo dňa 16.12.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
od 9. 7. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného 1.7.2008 osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 30/2008, Nz 28526/2008 zo dňa 3.7.2008.
od 16. 8. 2008
Notárska zápisnica N 181/2008, Nz 33885/2008, NCRls 33552/2008 zo dňa 11.8.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 7.8.2008.
Základné imanie
od 30. 12. 2010
3 497 467,84 EUR
Rozsah splatenia: 3 497 467,84 EUR
od 25. 11. 1999 do 29. 12. 2010
105 376 000 Sk
od 8. 12. 1993 do 24. 11. 1999
92 576 000 Sk
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
62 614 000 Sk
Akcie
od 30. 12. 2010
Počet: 92576
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 30. 12. 2010
Počet: 1280
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,93 EUR
od 16. 8. 2008 do 29. 12. 2010
Počet: 92576
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 16. 8. 2008 do 29. 12. 2010
Počet: 1280
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 25. 11. 1999 do 15. 8. 2008
Počet: 92576
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 11. 1999 do 15. 8. 2008
Počet: 128000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 Sk
od 8. 12. 1993 do 24. 11. 1999
Počet: 92576
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
Počet: 60736
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 14. 4. 1992 do 7. 12. 1993
Počet: 1878
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 4. 12. 2013
Ing. Ivan Horváth
Bratislava, Grösslingova 49, PSČ 811 09
Vznik funkcie: 13. 11. 2013
od 4. 12. 2013
Ing. Alena Kotoučová
Bratislava, Šášovská 6, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 13. 11. 2013
od 14. 10. 2003 do 13. 11. 2008
prom. práv. Eugen Gálik
Nitra, Vodná 9
Vznik funkcie: 16. 12. 2002
od 14. 11. 2008 do 13. 11. 2008
prom. práv. Eugen Gálik
Nitra, Vodná 9
Vznik funkcie: 16. 12. 2002 Skončenie funkcie: 14. 10. 2008
od 21. 2. 1996 do 13. 10. 2003
Ing. Evžen Hečko
Bratislava, Kpt. Rašu 37
od 14. 10. 2003 do 13. 11. 2008
Ing. Evžen Hečko
Bratislava, Kpt. Rašu 37
Vznik funkcie: 29. 9. 1995
od 14. 11. 2008 do 13. 11. 2008
Ing. Evžen Hečko
Bratislava, Kpt. Rašu 37
Vznik funkcie: 29. 9. 1995 Skončenie funkcie: 14. 10. 2008
od 21. 2. 1996 do 13. 10. 2003
Ing. Ľubomír Hečko
Bratislava, Jiráskova 1001/6
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 12. 2002
od 18. 7. 1994 do 20. 2. 1996
Ing. Ľubica Homérová
Bratislava, Tupolevova 4
od 14. 4. 1992 do 17. 7. 1994
Ing. Pavel Husárik
Bratislava, Osloboditeľská 14
od 14. 4. 1992 do 17. 7. 1994
Ing. Augustín Klimo
Bratislava, J.Alexyho 1/A
od 21. 2. 1996 do 13. 10. 2003
Ing. Alena Kotoučová
Bratislava, Beňadická 3
od 14. 10. 2003 do 13. 11. 2008
Ing. Alena Kotoučová
Bratislava, Beňadická 3
Vznik funkcie: 29. 9. 1995
od 14. 11. 2008 do 13. 11. 2008
Ing. Alena Kotoučová
Bratislava, Beňadická 3
Vznik funkcie: 29. 9. 1995 Skončenie funkcie: 14. 10. 2008
od 18. 7. 1994 do 20. 2. 1996
Ing. Ján Macko
Bratislava, Hálová 15
od 18. 7. 1994 do 20. 2. 1996
Ing. Vladimír Šolc
Bratislava, Budyšínska 8
od 14. 4. 1992 do 17. 7. 1994
Ing. Dušan Trnka
Bratislava, Sekurisova 14
od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2013
Ing. Evžen Hečko
Praha 4, Svatoslavova 8, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 15. 10. 2008 Skončenie funkcie: 12. 11. 2013
od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2013
Ing. Alena Kotoučová
Bratislava, Beňadická 3, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 15. 10. 2008 Skončenie funkcie: 12. 11. 2013
od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2013
Ing. Ivan Horváth
Bratislava, Grösslingova 49, PSČ 811 09
Vznik funkcie: 15. 10. 2008 Skončenie funkcie: 12. 11. 2013
od 14. 11. 2008 do 3. 12. 2013
Ing. Evžen Hečko
Praha 4, Svatoslavova 8, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 15. 10. 2008
od 14. 11. 2008 do 3. 12. 2013
Ing. Ivan Horváth
Bratislava, Grösslingova 49, PSČ 811 09
Vznik funkcie: 15. 10. 2008
od 14. 11. 2008 do 3. 12. 2013
Ing. Alena Kotoučová
Bratislava, Beňadická 3, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 15. 10. 2008
od 4. 12. 2013
Ing. Evžen Hečko
Praha, Svatoslavova 8, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 13. 11. 2013
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky