TERMSTAV a. s., IČO: 31321607 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TERMSTAV a. s. Údaje boli stiahnuté 12. 4. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31321607. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31321607 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 22. 6. 2013

TERMSTAV a. s.

od 19. 9. 2012 do 21. 6. 2013

TERMSTAV a. s. ,,v reštrukturalizácii

od 9. 4. 1992 do 18. 9. 2012

TERMSTAV a. s.

Adresa sídla
od 28. 10. 2017
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Sedlárska 5, PO BOX 149, PSČ 81101
od 4. 9. 2015 do 27. 10. 2017
Bratislava, Sedlárska 5, PSČ 81101
od 26. 1. 2012 do 3. 9. 2015
Trnava, Pekárska 11, PSČ 91701
od 29. 3. 2000 do 25. 1. 2012
Bratislava 44, Pribišova 47, PSČ 84004
od 29. 4. 1996 do 28. 3. 2000
Bratislava, Pribišova 47, PSČ 84002
od 9. 4. 1992 do 28. 4. 1996
Bratislava, Bajkalská 30, PSČ 82754
IČO
od 9. 4. 1992

31321607

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
6241/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 20. 12. 1993
dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky - vykonávanie prác v oblasti izolácií proti tlakovej vode, strešných izolácií a izolácií proti agresívnym vplyvom, tepelných, chladiaren- sko - mraziarenských izolácií a žiarotech- nické práce, murárstvo, obkladačské práce a podlahárstvo
od 20. 12. 1993
inžinierska činnosť
od 20. 12. 1993
sprostredkovanie a zabezpečovanie služieb súvisiacich so stavebnou činnosťou
od 20. 12. 1993
nákup a predaj izolačných materiálov a tmelov
od 20. 12. 1993
sprostredkovanie obchodnej činnosti
od 20. 12. 1993
nákup a predaj žiarotechniky, tepelných, zvukových, kyselinovzdorných izolácií a hydroizolácií
od 8. 11. 1995
priemyselnú výrobu stierkovacej hmoty Gasiflex a vybraných špeciálnych stavebných materiálov
od 29. 9. 1997
vedenie účtovníctva
od 29. 9. 1997
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 29. 9. 1997
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 9. 1997
montáž lešení
od 23. 1. 2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 23. 1. 2004
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 20. 12. 1993 do 25. 11. 2004
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hydrotechniky, teplotechniky, výroby stavebných hmôt a mechanizácie
od 20. 12. 1993 do 25. 11. 2004
prevádzkovanie laboratória
od 9. 4. 1992 do 19. 12. 1993
inžiniering, marketing, zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
od 9. 4. 1992 do 19. 12. 1993
dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky
od 9. 4. 1992 do 19. 12. 1993
priemyslová výroba vybraných hmôt vyšších parametrov pre vlastnú spotrebu a pre odbyt
od 9. 4. 1992 do 19. 12. 1993
výskum, vývoj a technický rozvoj vrátane prevádzkovania laboratória, výkonov skúšobníctva a ostatných laboratórnych služieb
od 9. 4. 1992 do 19. 12. 1993
ďalšie činnosti súvisiace s realizáciou a zabezpečovaním vymenovaných hlavných a vedľajších činností
Konanie menom spoločnosti
od 29. 10. 2002
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 9. 4. 1992 do 28. 10. 2002
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene sp ločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 11. 6. 1993
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.11.1992 akciovej spoločnosti Termstav a.s. so sídlom v Bratislave na Bajkalskej ulici 30 bola schválená zmena stanov akciovej spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 664
od 20. 12. 1993
Valné zhromaždenie spoločnosti TERMSTAV a.s., schválilo na valnom zhromaždení konanom dňa 11. 6. 1993 zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 664
od 8. 11. 1995
Notárska zápisnica N 52/94, Nz 55/94 napísaná dňa 14.04.1994 notárom JUDr. Jano Hunovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 66/95, Nz 67/95 spísaná dňa 11.05.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 664
od 29. 4. 1996
Notárska zápisnica N 13/96, Nz 18/96 zo dňa 25.1.1996. Stary spis: Sa 664
od 29. 9. 1997
Notárska zápisnica N 79/97, Nz 74/97 zo dňa 24.4.1997 napísaná notárkou JUDr. Máriou Sporkovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 664
od 29. 3. 2000
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1/2000 spísanou notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou.
od 29. 10. 2002
Notárska zápisnica č. N 496/02, Nz 486/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2002.
od 23. 1. 2004
Notárska zápisnica č. N 514/03, Nz 36946/03 zo dňa 15. 5. 2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
od 22. 11. 2004
Notárska zápisnica N 1740/2003, Nz 125699/2003 zo dňa 22.12.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 4. 7. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
od 28. 7. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2010.
od 26. 1. 2012
Notárska zápisnica N 9/2011, Nz 1262/2011 zo dňa 16.1.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
od 22. 6. 2013
Rozhodnutím Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2012, sp. zn. 25R/1/2012-1803, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.09.2012, ukončil reštrukturalizáciu dlžníka: TERMSTAV a.s. " v reštrukturalizácii", so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607. Zároveň súd nahradil súhlas skupiny veriteľov- skupiny nezabezpečených veriteľov 1 s reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012 ako aj súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: TERMSTAV a.s. " v reštrukturalizácii", so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012.
od 13. 2. 2016
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.12.2015 č.k. 33Exre/548/2015-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.2.2016.
od 24. 3. 2016
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2016
od 7. 6. 2016
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.4.2016, sp. zn. 34 Exre/109/2016 – 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.5.2016.
Základné imanie
od 7. 7. 2009
408 850 EUR
Rozsah splatenia: 408 850 EUR
od 11. 1. 2007 do 6. 7. 2009
12 025 000 Sk
Rozsah splatenia: 12 025 000 Sk
Akcie
od 7. 7. 2009
Počet: 12025
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 11. 1. 2007 do 6. 7. 2009
Počet: 12025
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 22. 11. 2004 do 10. 1. 2007
Počet: 12025
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 3. 2000 do 21. 11. 2004
Počet: 12025
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 7. 1998 do 28. 3. 2000
Počet: 12025
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 1. 1994 do 16. 7. 1998
Počet: 12025
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 9. 4. 1992 do 24. 1. 1994
Počet: 11664
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 9. 4. 1992 do 24. 1. 1994
Počet: 361
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 16. 4. 2015
Ing. Ján Laca
Bratislava, Drieňová 25, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 20. 6. 2014
od 16. 4. 2015 do 12. 2. 2016
Maroš Bezák
Bratislava, Račianska 3534/95, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 20. 6. 2014
od 13. 2. 2016 do 12. 2. 2016
Maroš Bezák
Bratislava, Račianska 3534/95, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 20. 6. 2014 Skončenie funkcie: 25. 1. 2015
od 8. 11. 1995 do 28. 4. 1996
Ing. Štefan Čarný
Bratislava, Jaderná 13
od 4. 7. 2007 do 27. 7. 2010
Ing. Vincencia Farkašová
Bratislava, Švabinského 20, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 31. 5. 2007
od 28. 7. 2010 do 27. 7. 2010
Ing. Vincencia Farkašová
Bratislava, Švabinského 20, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 31. 5. 2007 Skončenie funkcie: 23. 6. 2010
od 28. 7. 2010 do 15. 4. 2015
Ing. Vincencia Farkašová
Bratislava, Švabinského 20, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 23. 6. 2010
od 16. 4. 2015 do 15. 4. 2015
Ing. Vincencia Farkašová
Bratislava, Švabinského 20, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 23. 6. 2010 Skončenie funkcie: 20. 6. 2014
od 29. 4. 1996 do 28. 10. 2002
Ing. Vincencia Farkašová
Bratislava, Švabinského 20, PSČ 851 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 25. 4. 2002
od 29. 10. 2002 do 3. 7. 2007
Ing. Vincencia Farkašová
Bratislava, Švabinského 20, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 4. 7. 2007 do 3. 7. 2007
Ing. Vincencia Farkašová
Bratislava, Švabinského 20, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 25. 4. 2002 Skončenie funkcie: 31. 5. 2007
od 29. 4. 1996 do 28. 10. 2002
JUDr. Ivan Hladký
Bratislava, Damborského 1, PSČ 841 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 25. 4. 2002
od 9. 4. 1992 do 19. 12. 1993
Ing. Zdenek Hrabě
Bratislava, Švantnerova 5
od 28. 7. 2010 do 15. 4. 2015
Ing. Danica Jonášková
Bratislava, Rezedova 18, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 23. 6. 2010
od 16. 4. 2015 do 15. 4. 2015
Ing. Danica Jonášková
Bratislava, Rezedova 18, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 23. 6. 2010 Skončenie funkcie: 20. 6. 2014
od 4. 7. 2007 do 27. 7. 2010
Ing. Danica Jonášková
Bratislava - 2, Rezedova 18, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 31. 5. 2007
od 28. 7. 2010 do 27. 7. 2010
Ing. Danica Jonášková
Bratislava - 2, Rezedova 18, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 31. 5. 2007 Skončenie funkcie: 23. 6. 2010
od 20. 12. 1993 do 7. 11. 1995
Pavol Kinčeš
Bratislava, Iljušinova 4
od 8. 11. 1995 do 28. 4. 1996
Ing. Peter Kosák
Bratislava, Račianska 38
od 20. 12. 1993 do 7. 11. 1995
Ing. Ivan Lupták
Bratislava, Kupeckého 2
od 8. 11. 1995 do 28. 4. 1996
Ing. Ivan Lupták
Bratislava, Kupeckého 2
od 20. 12. 1993 do 7. 11. 1995
Ing. arch. Vladimír Pavlita
Bratislava, Riznerova 2
od 9. 4. 1992 do 19. 12. 1993
Ing. Vladimír Rojko
Bratislava, Zálužická 1
od 9. 4. 1992 do 19. 12. 1993
Ing. Ĺubov Šurániová
Bratislava, Sekurisova 23
od 4. 7. 2007 do 27. 7. 2010
Ing. Igor Vavrovič
Šenkvice, Domovina 10, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 31. 5. 2007
od 28. 7. 2010 do 27. 7. 2010
Ing. Igor Vavrovič
Šenkvice, Domovina 10, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 31. 5. 2007 Skončenie funkcie: 23. 6. 2010
od 26. 11. 2004 do 3. 7. 2007
Ing. Igor Vavrovič
Šenkvice, Domovina 393/10, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 6. 5. 2004
od 4. 7. 2007 do 3. 7. 2007
Ing. Igor Vavrovič
Šenkvice, Domovina 393/10, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 6. 5. 2004 Skončenie funkcie: 31. 5. 2007
od 28. 7. 2010 do 15. 4. 2015
Ing. Jana Vavrovičová
Šenkvice, Domovina 10, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 23. 6. 2010
od 16. 4. 2015 do 15. 4. 2015
Ing. Jana Vavrovičová
Šenkvice, Domovina 10, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 23. 6. 2010 Skončenie funkcie: 20. 6. 2014
od 29. 4. 1996 do 28. 10. 2002
Ing. Karol Wallo, CSc.
Bratislava, Kempelenova 11, PSČ 841 05
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 25. 4. 2002
od 29. 10. 2002 do 25. 11. 2004
Ing. Karol Wallo, CSc.
Bratislava, Kempelenova 11, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 26. 11. 2004 do 25. 11. 2004
Ing. Karol Wallo, CSc.
Bratislava, Kempelenova 11, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 25. 4. 2002 Skončenie funkcie: 6. 5. 2004
od 29. 10. 2002 do 22. 1. 2004
Ing. Martin Žák
Šenkvice, Lúčna 38, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 23. 1. 2004 do 3. 7. 2007
Ing. Martin Žák
Šenkvice, Lúčna 38, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 4. 7. 2007 do 3. 7. 2007
Ing. Martin Žák
Šenkvice, Lúčna 38, PSČ 900 81
Vznik funkcie: 25. 4. 2002 Skončenie funkcie: 31. 5. 2007
od 9. 2. 2021 do 8. 2. 2021
Ing. Eleonóra Bakerová
Bratislava, Kríková 10B, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 20. 6. 2014 Skončenie funkcie: 23. 9. 2020
od 16. 4. 2015 do 8. 2. 2021
Ing. Eleonóra Bakerová
Bratislava, Kríková 10B, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 20. 6. 2014
od 9. 2. 2021 do 8. 2. 2021
Ing. Jozef Kavulič
Bratislava - mestská časť Petržalka, Gercenova 28, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 8. 2. 2016 Skončenie funkcie: 20. 9. 2020
od 24. 3. 2016 do 8. 2. 2021
Ing. Jozef Kavulič
Bratislava - mestská časť Petržalka, Gercenova 28, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 8. 2. 2016
Povolenie reštrukturalizačného konania
od 13. 3. 2018
Povolenie konania: 26.2.2016 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.2.2016 sp. Zn. 8R 3/2015 - 658, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.2.2016, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka TERMSTAV a.s. a.s., Sedlárska 5 , Bratislava, IČO : 31 321 607. Do funkcie správcu súd ustanovil AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, značka správcu S 1611.
od 7. 6. 2016 do 12. 3. 2018
Povolenie konania: 26.2.2016 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.2.2016 sp. Zn. 8R 3/2015 - 658, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.2.2016, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka TERMSTAV a.s. a.s., Sedlárska 5 , Bratislava, IČO : 31 321 607. Do funkcie správcu súd ustanovil AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, značka správcu S 1611.
od 19. 9. 2012 do 6. 6. 2016
Povolenie konania: 20.3.2012 Uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 25R/1/2012-290 zo dňa 12.03.2012, právoplatným dňa 20.03.2012 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka TERMSTAV a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607 a ustanovil správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Reštrukturalizačný správca
od 13. 3. 2018
AB restructuring k.s.
Bratislava, Dostojevského rad 19, PSČ 811 09
od 7. 6. 2016 do 12. 3. 2018
AB restructuring k.s.
Bratislava, Dostojevského rad 19, PSČ 811 09
Ukončenie reštrukturalizačného konania
od 13. 3. 2018
Dátum ukončenia konania: 27.4.2017 Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 01.03.2017, sp. zn. 3CoKR/17/2017 - 1475, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.04.2017, súd končí reštruktualizáciu dlžníka: TERMSTAV a.s., Sedlárska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 321 607.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky