TESCO STORES SR, a.s., IČO: 31321828 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31321828. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31321828 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 4. 1992
Názov
od 24. 10. 1996

TESCO STORES SR, a.s.

od 7. 9. 1992 do 23. 10. 1996

KMART SR a.s.

od 21. 4. 1992 do 6. 9. 1992

Kmart - Prior akciová spoločnosť

Adresa sídla
od 30. 1. 2020
Bratislava - mestská časť Ružinov, Cesta na Senec 2, PSČ 82104
od 10. 10. 1994 do 29. 1. 2020
Bratislava, Kamenné nám. 1/A, PSČ 81561
od 7. 9. 1992 do 9. 10. 1994
Bratislava, Rajská, PSČ 81561
od 21. 4. 1992 do 6. 9. 1992
Bratislava, Križkova 9, PSČ 81104
IČO
od 21. 4. 1992

31321828

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
366/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 4. 1992
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 10. 10. 1994
nákup a predaj spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 10. 1994
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí
od 10. 10. 1994
nákup a predaj nehnuteľností
od 10. 10. 1994
prenájom priestorov
od 10. 10. 1994
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
od 10. 10. 1994
výroba cukrárenských výrobkov, výroba mliečnych výrobkov, hotových jedál a polotovarov
od 10. 10. 1994
mäsiarstvo a údenárstvo
od 10. 10. 1994
prevádzkovanie ubytovacích zariadení
od 10. 10. 1994
výroba, predaj nenahraných nosičov zvuku al. zvukoobrazových záznamov predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukoobrazových záznamov
od 10. 10. 1994
drogistická činnosť
od 10. 10. 1994
vnútroštátne zasielateľstvo
od 10. 10. 1994
prevádzkovanie stráženého parkoviska
od 10. 10. 1994
krajčírske služby
od 10. 10. 1994
kľúčova služba
od 10. 10. 1994
montáž športových potrieb
od 10. 10. 1994
fotokopírovacia služba
od 10. 10. 1994
prevádzkovanie detských automatov-hojdačiek
od 21. 7. 1997
predaj jedov a žieravín v maloobchode
od 21. 7. 1997
výroba pekárenských výrobkov
od 21. 7. 1997
reklamná činnosť
od 23. 6. 2000
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
od 18. 10. 2002
automatizované spracovanie dát
od 18. 10. 2002
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
od 18. 10. 2002
vedenie účtovníctva
od 18. 10. 2002
personálne poradenstvo
od 18. 10. 2002
prieskum trhu, marketing
od 18. 10. 2002
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
od 18. 10. 2002
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
od 18. 10. 2002
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe
od 16. 12. 2003
servis športových potrieb
od 21. 9. 2004
prevádzkovanie čerpacích staníc, pohonných hmôt
od 21. 9. 2004
nákup a predaj pohonných hmôt
od 7. 6. 2005
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola
od 7. 6. 2005
vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov (okrem zák. č. 264/1999 Z.z.)
od 7. 6. 2005
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacich systémov (TQM)
od 7. 6. 2005
analýza rizík pomocou kritických kontrolných bodov (HACCP) a zavádzania systémov riadenia kvality
od 7. 6. 2005
grafické práce pomocou PC podľa predlohy
od 7. 6. 2005
kresličské práce
od 7. 6. 2005
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 7. 6. 2005
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
od 2. 6. 2006
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
od 14. 5. 2009
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 14. 5. 2009
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 14. 5. 2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 5. 2009
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
od 9. 2. 2019
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 2. 12. 2009
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
od 18. 5. 2010
fotografické služby
od 2. 7. 2010
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov
od 20. 8. 2014
výroba a pečenie pekárskych výrobkov(chleba a iných druhov pečiva) z mrazených polotovarov.
od 18. 5. 2010 do 26. 10. 2016
očná optika
od 10. 10. 1994 do 11. 2. 2008
verejná cestná nákladná doprava
od 2. 12. 2009 do 8. 2. 2019
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Konanie menom spoločnosti
od 11. 11. 2021
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovania za spoločnosť, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Podpisovom poriadku TESCO STORES SR, a.s.
od 16. 6. 2020 do 10. 11. 2021
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovania za spoločnosť, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Podpisovom poriadku TESCO STORES SR, a.s.
od 22. 8. 2018 do 15. 6. 2020
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovania za spoločnosť, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Podpisovom poriadku TESCO STORES SR, a.s.
od 16. 12. 2003 do 21. 8. 2018
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovania za spoločnosť, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Podpisovom poriadku TESCO STORES SR, a.s.
od 7. 9. 1992 do 15. 12. 2003
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť vždy dvaja, vrátane podpisovania.
od 21. 4. 1992 do 6. 9. 1992
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť každý samostatne, vrátane podpisovania.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 9. 1992
Dodatok k stanovám zo dňa 1. 6. 1992, 31. 7. 1992. Stary spis: Sa 706
od 10. 10. 1994
Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 19.7.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 125/94, N 131/94. Stary spis: Sa 706
od 11. 6. 1996
Notárska zápisnica N 411/95, Nz 379/95 napísaná dňa 17.10.1995 notárom JUDr. Vierou Kalinovou osvedčujúca zhromaždenie zamestnancov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 57/96, N 64/96 napísaná dňa 01.03.1996 notárkou JUDr. Milušou Peterkovou. Stary spis: Sa 706
od 14. 10. 1996
Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva dňa 24.7.1996 vo forme notárskej zápisnice N 60/96, Nz 59/96 spísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou. Stary spis: Sa 706 Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 178/96 zo dňa 13.8.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a rozhodnuté o zvýšení základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného KMART SR, a.s.
od 21. 7. 1997
Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schvá- lená zmena stanov. Stary spis: Sa 706
od 24. 3. 1998
Notárska zápisnica N 107/97, Nz 105/97 zo dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 706
od 16. 9. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia N 143/98, Nz 141/98 zo dňa 30.6.1998, zápisnica z VZ zo dňa 30.6.1998.
od 24. 10. 1996
Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 706
od 12. 4. 1999
Zvýšenie základného imania a dodatok č. 2 k stanovám a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 12.1.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/99, Nz 10/99 zo dňa 18.1.1999.
od 2. 7. 1999
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1998 č. N 414/98, Nz 382/98 na ktorom bola schválená zmena stanov a menovaný člen predstavenstva.
od 30. 8. 1999
Povolenie na pobyt v SR MC 212 852.
od 13. 12. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 4.8.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 204/99 napísanej dňa 4.8.1999 notárom JUDr. Gontkovičovou.
od 23. 6. 2000
Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 25.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 276/99, Nz 272/99.
od 9. 5. 2001
Na valnom zhromaždení dňa 18.12.00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 231/00, Nz 228/00 napísanej dňa 18.12.00 notárom JUDr.Blahom bola schválená zmena v dozornej rade.
od 31. 10. 2001
Zmena členov dozornej rady, zmena stanov a zlúčenie spoločnosti so spoločnosťami TSSR Reality, s.r.o. a SLOVTES a.s. schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 179/2001, Nz 174/2001. Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky ako aj celé imanie zrušenej spoločnosti TSSR Reality, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 36 534 579 a SLOVTES a.s., Vajnorská 134/A, 832 07 Bratislava, IČO 35 782 536 dňom 1.11.2001.
od 25. 2. 2002
Akcionár spoločnosti: TESCO Holding B.V. sídlo: 7 de Boelelaan, Officina I., 1083 HJ Amsterdam, Holandské kráľovstvo
od 25. 7. 2002
Notárska zápisnica č. N 170/2002, Nz 162/02 zo dňa 17. 4. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov.
od 12. 6. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12. 2002. Priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 539/2002, Nz 513/2002.
od 13. 10. 2003
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2003.
od 16. 12. 2003
Rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/03, NZ 380/03 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme ich úplného znenia. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, NZ 380/2003 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti, a to aj viackrát, za podpmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6 000 000 000,- Sk.
od 17. 8. 2004
Simon Theodore King, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Ing. Miroslv Friml, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Rowley Ager, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2003.
od 21. 9. 2004
Vymazuje sa: Rozhodnutie akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, Nz 380/2003 zo dňa 16.06.2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s, oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk. Zapisuje sa: Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 o zmene stanov a o zlúčení so spoločnosťou SANO D s.r.o., IČO: 35 833 483 so sídlom Kamenné nám. 1/A, Bratislava, ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Po nej preberá všetok majetok, práva, povinnosti, záväzky, pohľadávky i neznáme.
od 31. 3. 2005
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2005, Nz 9902/2005, NCRls 9792/2005 zo dňa 07.03.2005 o schválení zmluvy o zlúčení s obchodnými spoločnosťami IS Reality, a.s, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 36 184 004 a REALITY B.B. a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 770 953. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 79/2005, Nz 9864/2005, NCRls 9767/2005 zo dňa 07.03.2005. Spoločnosti boli zrušené dňa 07.03.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou TESCO STORES, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá dňom 31.03.2005 preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a celé obchodné imanie zrušených spoločností.
od 7. 6. 2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 164/2005, Nz 19893/2005, NCRls 19603/2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005.
od 2. 6. 2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2006. Rozhodnutie akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 151/2006, Nz 16292/2006, NCRls 16191/2006 zo dňa 28.04.2006.
od 12. 2. 2008
Notárska zápisnica č. NZ 11/2008, N 12/2008 zo dňa 07.01.2008 spísaná notárkou JUDr. Miluší Peterkovou.
od 16. 8. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008.
od 1. 3. 2009
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.11.2008 o zlúčení so spoločnosťami Ten Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 895 381, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3386/B a Old Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 892 544, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3369/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 366/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 370/2008, Nz 52978/2008 zo dňa 28.11.2008 stáva právnym nástupcom spoločností Ten Reality, a. s. a Old Reality, a. s. a preberá všetky ich práva a záväzky.
od 2. 12. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N271/2009, Nz 29800/2009 z 4.9.2009.
od 18. 5. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2010, Nz 7314/2010 zo dňa 4.3.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.5.2010.
od 1. 6. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2010.
od 19. 8. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2010
od 1. 2. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.12.2010.
od 9. 6. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2011.
od 9. 2. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.01.2012.
od 11. 5. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2012
od 11. 7. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.06.2012.
od 5. 3. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 322/2013, Nz 6236/2013, NCRls 6393/2013 zo dňa 25.02.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: 1. Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 46 142 592, 2. Lekáreň Tesco Lamač s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 962 014, 3. Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 961 751 a nástupníckou spoločnosťou TESCO STORES SR a. s., so sídlom Kamenné nám 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., Lekáreň Tesco Lamač s. r. o. a Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o.
od 25. 4. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2013 o prevzatí imania.
od 10. 1. 2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.11.2013.
od 3. 6. 2014
Rozhodnutie jediného spoločníka akcionára zo dňa 24.05.2014.
od 20. 8. 2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06. 2014.
od 6. 9. 2014
Notárska zápisnica č. N 1160/2014, NZ 32311/2014 zo dňa 03.09.2014.
od 14. 7. 2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2015 a 01.06.2015.
od 3. 11. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2016.
od 12. 8. 2017
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2017.
od 22. 8. 2018
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2018.
Základné imanie
od 22. 1. 2009
469 959 503,43225 EUR
Rozsah splatenia: 469 959 503,43225 EUR
od 16. 12. 2003 do 21. 1. 2009
14158 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 14158 000 000 Sk
od 25. 7. 2002 do 15. 12. 2003
10258 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 10258 000 000 Sk
od 12. 4. 1999 do 24. 7. 2002
3458 000 000 Sk
od 24. 10. 1996 do 11. 4. 1999
1958 000 000 Sk
od 10. 10. 1994 do 23. 10. 1996
1957 495 000 Sk
od 7. 9. 1992 do 9. 10. 1994
1023 595 000 Sk
od 10. 6. 1992 do 6. 9. 1992
994 860 000 Sk
od 21. 4. 1992 do 9. 6. 1992
1 000 000 Sk
Akcie
od 22. 1. 2009
Počet: 14158
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
od 21. 9. 2004 do 21. 1. 2009
Počet: 14158
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 16. 12. 2003 do 20. 9. 2004
Počet: 14158000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 7. 2002 do 15. 12. 2003
Počet: 10258000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 6. 2000 do 24. 7. 2002
Počet: 3458000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 12. 4. 1999 do 22. 6. 2000
Počet: 3458000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 24. 10. 1996 do 11. 4. 1999
Počet: 1958000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 10. 10. 1994 do 23. 10. 1996
Počet: 1957495
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 7. 9. 1992 do 9. 10. 1994
Počet: 1023595
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 10. 6. 1992 do 6. 9. 1992
Počet: 994860
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 21. 4. 1992 do 9. 6. 1992
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
od 14. 2. 2020
Tesco Holdings B.V.
Amsterdam, Willemsparkweg 150 H, PSČ 1071HS
od 18. 1. 2007 do 24. 1. 2007
DELAMARE HOLDINGS B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 3105, PSČ 1077ZX
od 10. 11. 2006 do 17. 1. 2007
DELAMORE HOLDINGS B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 3105, PSČ 1077ZX
od 21. 2. 2017 do 13. 2. 2020
Tesco Europe B.V.
Amsterdam, De Lairessestraat 137, PSČ 1075HJ
od 12. 6. 2003 do 9. 11. 2006
Tesco Holdings B.V.
Amsterdam, De Boelelaan, OFFICIA I. 7, PSČ 1083HJ
od 3. 8. 2016 do 20. 2. 2017
Tesco Holdings B.V.
Amsterdam, De Lairessestraat 137, PSČ 1075HJ
Dozorná rada
od 27. 5. 2020
David Simon Stempel Ward
N3 2EE, Etchingham Park Road, Finchley 139
Vznik funkcie: 1. 5. 2020
od 27. 3. 2021
Miroslava Rychtárechová
Dežerice, Vlčkovo 390, PSČ 957 03
Vznik funkcie: 8. 8. 2020
od 17. 8. 2004 do 20. 9. 2004
Rowley Ager
Hertforrdshire, Tesco House Delamare Road EN8 6SL
Vznik funkcie: 18. 12. 2003
od 21. 9. 2004 do 20. 9. 2004
Rowley Ager
Hertforrdshire, Tesco House Delamare Road EN8 6SL, PSČ EN86SL
Vznik funkcie: 23. 7. 1997 Skončenie funkcie: 26. 5. 2004
od 31. 10. 2001 do 24. 2. 2002
Ing. Karin Kamasová
Žilina, Limbova 6/14
od 25. 2. 2002 do 11. 6. 2003
Ing. Karin Kamasová
Žilina, Limbova 6/14
Vznik funkcie: 28. 6. 2001 Skončenie funkcie: 24. 2. 2002
od 24. 3. 1998 do 15. 9. 1998
Ing. Anna Kollerová
Bratislava, Ráztočná 75
od 27. 9. 2011 do 13. 7. 2015
Martin Kuruc
Nitra, Moyzesova 9, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 15. 8. 2011
od 14. 7. 2015 do 13. 7. 2015
Martin Kuruc
Nitra, Moyzesova 9, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 15. 8. 2011 Skončenie funkcie: 1. 6. 2015
od 11. 5. 2012 do 9. 1. 2014
Jonathan Mark Lloyd
Londýn, Northolame Road 5, PSČ N52 UZ
Vznik funkcie: 1. 4. 2012
od 10. 1. 2014 do 9. 1. 2014
Jonathan Mark Lloyd
Londýn, Northolame Road 5, PSČ N52 UZ
Vznik funkcie: 1. 4. 2012 Skončenie funkcie: 1. 11. 2013
od 16. 9. 1998 do 12. 12. 1999
Ing. Oľga Parkányiová
Košice, Dvornikova 10
od 13. 12. 1999 do 8. 5. 2001
Ing. Ľudmila Roobová
Nitra, Fatranská 10/7
od 9. 5. 2001 do 30. 10. 2001
Ing. Lýdia Sabolová
Petrovany, Petrovany 167, PSČ 082 53
od 12. 6. 2003 do 26. 9. 2011
Mgr. Cecília Šenitková
Košice, Čsl. armády 14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 27. 11. 2002
od 27. 9. 2011 do 26. 9. 2011
Mgr. Cecília Šenitková
Košice, Čsl. armády 14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 27. 11. 2002 Skončenie funkcie: 16. 5. 2011
od 24. 3. 1998 do 8. 5. 2001
Kevin T Connor
Stupava, Bottova 812/4
od 11. 5. 2012 do 9. 1. 2014
Joanne Rosemary Wilson
Islington, Londýn, Liverpool Road 236, PSČ N11 LG
Vznik funkcie: 1. 4. 2012
od 10. 1. 2014 do 9. 1. 2014
Joanne Rosemary Wilson
Islington, Londýn, Liverpool Road 236, PSČ N11 LG
Vznik funkcie: 1. 4. 2012 Skončenie funkcie: 1. 11. 2013
od 27. 3. 2021 do 26. 3. 2021
Martin Bulla
Nitra, Javorova 2, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 7. 8. 2015 Skončenie funkcie: 7. 8. 2020
od 23. 10. 2015 do 26. 3. 2021
Martin Bulla
Nitra, Javorova 2, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 7. 8. 2015
od 27. 3. 2021
Sribavan Srisathkurunathan
Essex, Gold Crest Drive, Billericay 4A, PSČ CM112YS
Vznik funkcie: 1. 8. 2020
od 9. 5. 2001 do 30. 10. 2001
John Carpenter
Hertfordshire, Delaware Road, Cheshunt
od 2. 12. 2009 do 1. 12. 2009
Kevin Connor
Budapesť, Beatrix utca 8, PSČ 1121
Vznik funkcie: 16. 12. 2002 Skončenie funkcie: 4. 9. 2009
od 2. 12. 2009 do 10. 5. 2012
Kevin Connor
Budapesť, Beatrix utca 8, PSČ 1121
Vznik funkcie: 5. 9. 2009
od 11. 5. 2012 do 10. 5. 2012
Kevin Connor
Budapesť, Beatrix utca 8, PSČ 1121
Vznik funkcie: 5. 9. 2009 Skončenie funkcie: 1. 4. 2012
od 12. 6. 2003 do 1. 12. 2009
Kevin Connor
Budapesť, Beatrix utca 8, PSČ 1121
Vznik funkcie: 16. 12. 2002
od 24. 3. 1998 do 8. 5. 2001
David Wild
Hertfordshire, Tesco House Delamare Road EN8 9SL
od 12. 8. 2017 do 11. 8. 2017
Martin John Field
Bengeo, Hertford, Farquhar Street 12, PSČ SG143BP
Vznik funkcie: 29. 5. 2015 Skončenie funkcie: 28. 6. 2017
od 14. 7. 2015 do 11. 8. 2017
Martin John Field
Bengeo, Hertford, Farquhar Street 12, PSČ SG143BP
Vznik funkcie: 29. 5. 2015
od 24. 10. 1996 do 23. 3. 1998
Steven Hyde
Herlfordshire, Tesco House Delamare Road EN8 9SL
od 27. 5. 2020 do 26. 5. 2020
Kay Majid
Hertford, Raynham St. 22, PSČ SG137DF
Vznik funkcie: 28. 6. 2017 Skončenie funkcie: 30. 4. 2020
od 12. 8. 2017 do 26. 5. 2020
Kay Majid
Hertford, Raynham St. 22, PSČ SG137DF
Vznik funkcie: 28. 6. 2017
od 2. 12. 2009 do 18. 8. 2010
Trevor John Master
Gilston, Herts, Blomfield House, Gilstn Park, PSČ CM202R
Vznik funkcie: 5. 9. 2009
od 19. 8. 2010 do 10. 5. 2012
Trevor John Masters
Gilston, Herts, Blomfield House, Gilstn Park, PSČ CM202R
Vznik funkcie: 5. 9. 2009
od 11. 5. 2012 do 10. 5. 2012
Trevor John Masters
Gilston, Herts, Blomfield House, Gilstn Park, PSČ CM202R
Vznik funkcie: 5. 9. 2009 Skončenie funkcie: 1. 4. 2012
od 21. 4. 1992 do 10. 6. 1996
Thomas P Huraski
Michigan, West Big BeaverRoad 3100
od 21. 4. 1992 do 23. 10. 1996
Peter P Jarmosevich
Michigan, West BigBeaver Road 3100
od 10. 1. 2014 do 13. 7. 2015
Michael Ryan Preston
Hampstead, Londýn, Flat 4, Ferncroft Avenue 25, PSČ NW37PG
Vznik funkcie: 1. 11. 2013
od 14. 7. 2015 do 13. 7. 2015
Michael Ryan Preston
Hampstead, Londýn, Flat 4, Ferncroft Avenue 25, PSČ NW37PG
Vznik funkcie: 1. 11. 2013 Skončenie funkcie: 29. 5. 2015
od 21. 4. 1992 do 10. 6. 1996
Anthony R Mauro
Michigan, West Big Beaver Road 3100
od 9. 6. 2011 do 8. 6. 2011
Noel William Robbins
Buckinghamshire, Mill Corner Marsham Way, Gerrard Cross, PSČ SL98AP
Vznik funkcie: 26. 5. 2004 Skončenie funkcie: 4. 9. 2009
od 21. 9. 2004 do 8. 6. 2011
Noel William Robbins
Buckinghamshire, Mill Corner Marsham Way, Gerrard Cross, PSČ SL98AP
Vznik funkcie: 26. 5. 2004
od 25. 2. 2002 do 16. 8. 2004
Rowley Ager
Hertforrdshire, Tecso HouseDelamare Road EN8 6SL
Vznik funkcie: 23. 7. 1997 Skončenie funkcie: 18. 12. 2003
od 24. 3. 1998 do 24. 2. 2002
Rowley Ager
Hertforrdshire, Tecso HouseDelamare Road EN8 6SL
od 23. 10. 2018 do 22. 10. 2018
Michael David Snape
Bedfordshire, Wheelwrights, Kimpton 7, PSČ SG48PW
Vznik funkcie: 29. 5. 2015 Skončenie funkcie: 11. 10. 2018
od 14. 7. 2015 do 22. 10. 2018
Michael David Snape
Bedfordshire, Wheelwrights, Kimpton 7, PSČ SG48PW
Vznik funkcie: 29. 5. 2015
od 9. 5. 2001 do 30. 10. 2001
David Surdeau
Thames Ditton, Surrey,4 Savile Close
od 14. 7. 2015 do 13. 7. 2015
Kenneth Ian Towle
Bishops Stofford, Hertfordshire, Whitehall, Dane O´Coys, PSČ CM232JN
Vznik funkcie: 1. 11. 2013 Skončenie funkcie: 29. 5. 2015
od 10. 1. 2014 do 13. 7. 2015
Kenneth Ian Towle
Bishops Stofford, Hertfordshire, Whitehall, Dane O´Coys, PSČ CM232JN
Vznik funkcie: 1. 11. 2013
od 11. 6. 1996 do 23. 10. 1996
Thomas Watkins
Michigan, West Big Beaver Road 3100
od 24. 10. 1996 do 23. 3. 1998
David Wild
Herlfordshire, Tesco House Delamare Road EN8 9SL
od 9. 5. 2001 do 24. 2. 2002
Malgorzata Zacharovská
01 - 651 Warszava, Gwiadzista 21 M.100
od 25. 2. 2002 do 11. 6. 2003
Malgorzata Zacharovská
01 - 651 Warszava, Gwiadzista 21 M.100
Vznik funkcie: 18. 12. 2000 Skončenie funkcie: 16. 12. 2002
od 27. 3. 2021 do 26. 3. 2021
Jason Davies
St Albans, Beningfield Drive 27, PSČ AL21UX
Vznik funkcie: 11. 10. 2018 Skončenie funkcie: 31. 7. 2020
od 23. 10. 2018 do 26. 3. 2021
Jason Davies
St Albans, Beningfield Drive 27, PSČ AL21UX
Vznik funkcie: 11. 10. 2018
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 3. 2009
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 5. 3. 2013
Lekáreň Tesco Lamač s. r. o.
Bratislava, Kamenné nám. 1/A, PSČ 815 61
Právny nástupca
od 21. 9. 2004
SANO D, s.r.o. (Zanikajúca spoločnosť)
Bratislava, Kamenné nám. 1/A, PSČ 815 61
Predaj
od 27. 10. 2016
Predaj časti podniku Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 1859/2016, NZ 34232/2016 zo dňa 28.09.2016 napísanej notárskym kandidátom Mgr. Luciou Minaričovou povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, na ktorom bolo schválené zrušenie prevádzkovania viazanej živnosti - očná optika, schválenie návrhu Zmluvy o prevode časti podniku označovanú ako Divízia optík a zmenu stanov vo forme ich úplného znenia. Predmetom zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29.09.2016 je predaj časti podniku označovaný ako Divízia optík medzi TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 ako predávajúcim a Galaxy Optical Services (Slovakia) s. r. o., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 48 122 777 ako kupujúcim, so súvisiacimi právami, hnuteľným resp. nehnuteľným majetkom a inými majetkovými právami.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO