SLOVPAP a. s. v likvidácii, IČO: 31322361 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SLOVPAP a. s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31322361. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31322361 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 15. 1. 2001 do 23. 11. 2021

SLOVPAP a. s. v likvidácii

od 27. 4. 1992 do 14. 1. 2001

SLOVPAP a. s.

Adresa sídla
od 27. 4. 1992 do 23. 11. 2021
Bratislava, Komárňanská 24, PSČ 82717
IČO
od 27. 4. 1992

31322361

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
403/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 27. 4. 1992 do 16. 2. 1995
odbyt výrobkov papierenského priemyslu, chemických papierov, výrobkov z plastických hmôt, drevárskych výrobkov, kancelárskeho vybavenia, kancelárskych potrieb, písacích potrieb
od 27. 4. 1992 do 16. 2. 1995
úprava výrobkov celulózopapierenského priemyslu
od 27. 4. 1992 do 16. 2. 1995
maloobchodná činnosť - predaj výrobkov papierenského priemyslu, grafických papierov, výrobkov z plastických hmôt, drevárskych výrobkov, kancelárskeho vybavenia, kancelárskych a písacích potrieb
od 27. 4. 1992 do 16. 2. 1995
zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
od 27. 4. 1992 do 16. 2. 1995
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť, uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh
od 17. 2. 1995 do 23. 11. 2021
úprava výrobkov celulózopapierenského priemyslu
od 17. 2. 1995 do 23. 11. 2021
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
od 29. 7. 1996 do 23. 11. 2021
forfaiting a factoring
od 29. 7. 1996 do 23. 11. 2021
reklamná činnosť
od 29. 7. 1996 do 23. 11. 2021
vydavateľská činnosť
od 29. 7. 1996 do 23. 11. 2021
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 29. 7. 1996 do 23. 11. 2021
prenájom a správcovstvo nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - upratovanie
od 18. 11. 1997 do 23. 11. 2021
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
Konanie menom spoločnosti
od 15. 1. 2001 do 23. 11. 2021
V mene spoločnosti v likvidácii koná likvidátor.
od 27. 4. 1992 do 14. 1. 2001
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Likvidácia
Likvidátor:
od 15. 1. 2001 do 23. 11. 2021
Ing. Dagmar Kontárová
Senec, Vrbenského 27
Ďalšie právne skutočnosti
od 17. 2. 1995 do 23. 11. 2021
Stanovy akciovej soločnosti schválené na valnom zhromaždení dňa 28.04.1994, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 92/94, NZ 88/94 napísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: Sa 780
od 20. 6. 1995 do 23. 11. 2021
Notárska zápisnica N 92/94, Nz 88/94 zo dňa 28.4.1994, stanovy akciovej spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení dňa 28.4.1994.
od 12. 12. 1995 do 23. 11. 2021
Uznesenie dozornej rady č. 1,2/95 z 8.9.1995. Uznesenie predstavenstva č. 1/95 z 12.9.1995.
od 17. 4. 1996 do 23. 11. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.4.1996.
od 29. 7. 1996 do 23. 11. 2021
Notárska zápisnica N 79/96, Nz 79/96 napísaná dňa 14.5.1996 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.1996, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
od 14. 8. 1996 do 23. 11. 2021
Uznesenie č.2/1996 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 14.6.1996.
od 3. 12. 1996 do 23. 11. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 19.11.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.11.1996.
od 18. 11. 1997 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.05.1997. Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva dňa 29.05.1997. Uznesenie zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.05.1997. Notárska zápisnica N 79/96, Nz 79/96 zo dňa 14.5.1996 a stanovy spoločnosti.
od 31. 3. 1999 do 23. 11. 2021
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 281/98, Nz 279/98 zo dňa 30.6.1998. Notárska zápisnica N 617/98, Nz 613/98 zo dňa 5.11.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Zápisnica č. 8/98 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 5.11.1998.
od 18. 1. 2000 do 23. 11. 2021
Osvedčenie o priebehu valnmého zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.6.1999 pod č. N 278/99, Nz 278/9 na ktorom bola schválená zmena stanov
od 15. 1. 2001 do 23. 11. 2021
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.10.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 369/2000, Nz 368/2000 bolo schválené zrušenie spoločnosti s likvidáciou a menovanie likvidátora
od 9. 7. 2001 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 195/00-115 zo dňa 27.6.2001 bol na majetok dlžníka SLOVPAP a.s. v likvidácii so sídlom Komárňanská 24, Bratislava v likvidácii vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Iveta Abelovská, advokátka, Ak, Hlučínska 1, Bratislava.
od 14. 11. 2013 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.2.2013, sp. zn. 6K 195/2000 - 781, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2013, súd konkurz vyhlásený na úpadcu SLOVPAP a.s. v likvidácii, Komárňanská 24, Bratislava zrušil po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Iveta Abelovská bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
Základné imanie
od 20. 11. 1992 do 23. 11. 2021
125 722 000 Sk
od 27. 4. 1992 do 19. 11. 1992
94 612 000 Sk
Akcie
od 20. 6. 1995 do 23. 11. 2021
Počet: 125722
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 20. 11. 1992 do 19. 6. 1995
Počet: 122884
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 2. 1995 do 19. 6. 1995
Počet: 2838
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 27. 4. 1992 do 19. 11. 1992
Počet: 91774
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 27. 4. 1992 do 19. 11. 1992
Počet: 2838
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 31. 3. 1999 do 23. 11. 2021
MUDr. Juraj Božík
Šurany, ul. SNP 146/14
od 27. 4. 1992 do 11. 12. 1995
Eleonóra Bulejčíková
Žilina, Mojš 53, PSČ 010 00
od 12. 12. 1995 do 30. 3. 1999
Eleonóra Bulejčíková
Žilina, Mojš 83
od 29. 7. 1996 do 24. 6. 1997
Manuela Grossová
Bratislava, Pri Kríži 10, PSČ 841 02
od 25. 6. 1997 do 30. 3. 1999
Manuela Grossová
Bratislava, Pri Kríži 10
od 25. 6. 1997 do 1. 6. 1998
Manuela Grossová
Bratislava, Pri Kríži 10, PSČ 841 02
od 31. 3. 1999 do 23. 11. 2021
Manuela Grossová
Bratislava, Pri Kríži 10
od 12. 12. 1995 do 28. 7. 1996
Ing. Monika Homolová
Modra, Kellenbergerová 7
od 27. 4. 1992 do 11. 12. 1995
Ing. Július Chovanec
Bratislava, Jašíkova 19, PSČ 821 03
od 31. 3. 1999 do 23. 11. 2021
Ing. Dagmar Kontárová
Senec, Vrbovského 27
od 27. 4. 1992 do 11. 12. 1995
Ing. František Krajča
Bratislava, Fr. Kráľa 20, PSČ 811 05
od 12. 12. 1995 do 28. 7. 1996
Ing. František Krajča
Bratislava, Fraňa Kráľa 20
od 2. 6. 1998 do 30. 3. 1999
Ing. Vladimír Lexa
Bratislava, Blagoevova 8
od 29. 7. 1996 do 24. 6. 1997
Ing. Jarmila Lipčáková
Bratislava, Zálužická 13, PSČ 821 02
od 12. 12. 1995 do 28. 7. 1996
Ing. Dagmar Lopreisová
Bratislava, Sibírska 6
od 27. 4. 1992 do 11. 12. 1995
Ing. Ján Matula
Slavošovce, Slavošovce 278, PSČ 049 36
od 27. 4. 1992 do 11. 12. 1995
Ing. František Šulek
Bratislava, Gercenova 33, PSČ 851 01
od 12. 12. 1995 do 24. 6. 1997
Pavol Švandtner
Lučenec, Sad pionierov 0 II/9
od 29. 7. 1996 do 24. 6. 1997
Ing. Dagmar Vicenová
Stupava, Nává 144, PSČ 900 31
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky