GEOCOMPLEX, a.s., IČO: 31322638 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31322638. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31322638 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 29. 4. 1992

GEOCOMPLEX, a.s.

Adresa sídla
od 31. 8. 2021
Bratislava - mestská časť Ružinov, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, PSČ 82109
od 2. 10. 2015 do 30. 8. 2021
Bratislava, Grösslingová 45, PSČ 81109
od 31. 7. 2010 do 1. 10. 2015
Bratislava, Geologická 21, PSČ 82106
od 29. 4. 1992 do 30. 7. 2010
Bratislava, Geologická 21, PSČ 82207
IČO
od 29. 4. 1992

31322638

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
413/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 18. 6. 2004
prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce
od 18. 6. 2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 18. 6. 2004
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 18. 6. 2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 6. 5. 2015
banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 488-1163/2015 zo dňa 21.04.2015
od 29. 7. 2020
projektovanie, riešenie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
od 29. 7. 2020
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 29. 7. 2020
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum
od 18. 6. 2004 do 15. 7. 2019
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
od 31. 7. 2010 do 28. 7. 2020
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh základného geologického výskumu, regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologickéno prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie geofyzikálnych a geochemických prác pre geologický výskum a prieskum
od 18. 6. 2004 do 15. 7. 2019
správa budov a bytov - obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov
od 18. 6. 2004 do 15. 7. 2019
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 18. 6. 2004 do 15. 7. 2019
výkon činnosti stavebného dozoru
od 29. 4. 1992 do 28. 7. 2020
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác
od 29. 4. 1992 do 26. 11. 1995
kúpa a predaj geologických, geofyzikálnych a iných elektrických meracích prístrojov
od 29. 4. 1992 do 26. 11. 1995
opravy motorových vozidiel a opravy karosérií
od 12. 1. 1994 do 28. 7. 2020
vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií
od 12. 1. 1994 do 26. 11. 1995
kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja tovaru, najmä náhradných dielov, výstroje, príslušenstva motorových vozidiel, autokozmeticky a motorových vozidiel
od 17. 10. 1997 do 5. 5. 2015
banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 1755/1996 zo dňa 15.10.1996
od 17. 10. 1997 do 28. 7. 2020
úradné merania ionizujúceho žiarenia a stanovenia rádionuklidov v pôdnych vzorkách
od 18. 6. 2004 do 15. 7. 2019
projektová činnosť vo výstavbe - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
Konanie menom spoločnosti
od 29. 7. 2020
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
od 5. 10. 2016 do 28. 7. 2020
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva koná samostatne, alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
od 22. 7. 2015 do 4. 10. 2016
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
od 15. 4. 2015 do 21. 7. 2015
V mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
od 29. 4. 1992 do 14. 4. 2015
Predstavenstvo je orpávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Prokúra
od 12. 1. 1994 do 26. 11. 1995
RNDr. Adrián Panáček, CSc.
Bratislava, Jasovská 5
od 27. 11. 1995 do 14. 4. 2015
RNDr. Adrián Panáček, CSc.
Bratislava, Jasovská 5
od 15. 4. 2015 do 14. 4. 2015
RNDr. Adrián Panáček, CSc.
Bratislava, Jasovská 5
Vznik funkcie: 27. 11. 1995 Skončenie funkcie: 7. 4. 2015
od 4. 9. 2000 do 14. 4. 2015
Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 6. 1993
Stanovy a.s. schvalené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1992. Stary spis: Sa 812
od 21. 2. 1995
Notárska zápisnica zo dňa 17.6.1994 č. N 100/94 a Nz 83/94, zmena stanov spoločnosti Stary spis: Sa 812
od 27. 11. 1995
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.6.1995. Stary spis: Sa 812
od 29. 2. 1996
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1995 pod č. N 218/95, Nz 196/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spo- ločnosti. Stary spis: Sa 812
od 17. 10. 1997
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 19.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 812
od 18. 9. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.1998.
od 4. 9. 2000
Zmena stanov - dodatok č.2, schválený valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 149/2000, Nz 137/2000.
od 19. 9. 2002
Notárska zápisnica č. N 219/2002, Nz 207/2002 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia. RNDr. Stanislav Medo, deň zániku funkcie: 20.6.2002.
od 14. 11. 2003
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 17. 4. 2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. T. Manasa zaniká dňa 17. 4. 2003. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30. 4. 2003.
od 18. 6. 2004
Notárska zápisnica N 159/2004, Nz 42632/2004 spísaná dňa 18.5.2004 notárom JUDr. Sporkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 23. 7. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005 a zo dňa 24.06.2005.
od 26. 7. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2007.
od 6. 11. 2008
Zápis zo zasadania Dozornej rady zo dňa 28.02.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2008.
od 22. 7. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.6.2009.
od 21. 1. 2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010
od 10. 8. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012.
od 23. 3. 2013
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.02.2013.
od 15. 4. 2015
Notárska zápisnica N 553/2015, Nz 11651/2015, NCRls 11936/2015 spísaná dňa 08.04.2015 notárskym kandidátom JUDr. Máriou Vrábelovou, povereným notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
od 22. 7. 2015
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2015 vo forme notárskej zápisnice.
Základné imanie
od 14. 7. 2009
1 770 895,57865 EUR
Rozsah splatenia: 1 770 895,57865 EUR
od 19. 9. 2002 do 13. 7. 2009
53 350 000 Sk
Rozsah splatenia: 53 350 000 Sk
od 25. 6. 1993 do 18. 9. 2002
53 350 000 Sk
od 29. 4. 1992 do 24. 6. 1993
31 174 000 Sk
Akcie
od 14. 7. 2009
Počet: 53350
Druh - forma: kmeňové akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 19. 9. 2002 do 13. 7. 2009
Počet: 53350
Druh - forma: kmeňové akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 4. 9. 2000 do 18. 9. 2002
Počet: 53350
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 6. 1993 do 3. 9. 2000
Počet: 53350
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 4. 1992 do 24. 6. 1993
Počet: 30239
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 4. 1992 do 24. 6. 1993
Počet: 935
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 29. 7. 2020
Ing. Ľuboš Bahorec
Bratislava, Malokarpatské námestie 4671/10, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 25. 6. 2020
od 21. 7. 2022
Viera Hoffmannová
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Na Slanci 12744/7, PSČ 831 52
Vznik funkcie: 28. 6. 2022
od 21. 7. 2022
Ing. Maroš Herda
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jeséniova 12196/20B, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 28. 6. 2022
od 5. 10. 2016 do 15. 7. 2019
Mgr. Adriana Alföldyová
Bratislava, Studenohorská 2080/48, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 20. 6. 2016
od 16. 7. 2019 do 15. 7. 2019
Mgr. Adriana Alföldyová
Bratislava, Studenohorská 2080/48, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 20. 6. 2016 Skončenie funkcie: 28. 6. 2019
od 15. 4. 2015 do 28. 7. 2020
Ing. Ľuboš Bahorec
Bratislava, Malokarpatské námestie 4671/10, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 7. 4. 2015
od 29. 7. 2020 do 28. 7. 2020
Ing. Ľuboš Bahorec
Bratislava, Malokarpatské námestie 4671/10, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 7. 4. 2015 Skončenie funkcie: 25. 6. 2020
od 17. 10. 1997 do 18. 9. 2002
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19
od 19. 9. 2002 do 13. 11. 2003
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19
Vznik funkcie: 28. 6. 2002
od 14. 11. 2003 do 17. 6. 2004
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19
Vznik funkcie: 19. 6. 2003
od 18. 6. 2004 do 3. 7. 2006
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19
Vznik funkcie: 19. 6. 2003
od 4. 7. 2006 do 3. 7. 2006
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19
Vznik funkcie: 19. 6. 2003 Skončenie funkcie: 16. 6. 2006
od 4. 7. 2006 do 21. 7. 2009
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 16. 6. 2006
od 22. 7. 2009 do 21. 7. 2009
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 16. 6. 2006 Skončenie funkcie: 26. 6. 2009
od 22. 7. 2009 do 9. 8. 2012
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 26. 6. 2009
od 10. 8. 2012 do 9. 8. 2012
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 26. 6. 2009 Skončenie funkcie: 22. 6. 2012
od 10. 8. 2012 do 14. 4. 2015
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 22. 6. 2012
od 15. 4. 2015 do 14. 4. 2015
Ján Bolf
Bratislava, Topoľčianska 19, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 22. 6. 2012 Skončenie funkcie: 7. 4. 2015
od 29. 2. 1996 do 16. 10. 1997
Dr. Karol Együd
Spišská Nová Ves, Wolkrova 16
od 15. 4. 2015 do 15. 7. 2019
Branislav Fašung
Bratislava, F. Kostku 3291/1, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 7. 4. 2015
od 16. 7. 2019 do 15. 7. 2019
Branislav Fašung
Bratislava, F. Kostku 3291/1, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 7. 4. 2015 Skončenie funkcie: 28. 6. 2019
od 12. 1. 1994 do 20. 2. 1995
Ing. Štefan Fekiaš
Bratislava, Adámiho 13
od 21. 2. 1995 do 26. 11. 1995
RNDr. Rudolf Gabčo
Bratislava, Račianska 93
od 27. 11. 1995 do 28. 2. 1996
RNDr. Rudolf Gabčo
Bratislava, Račianska 93
od 17. 10. 1997 do 17. 9. 1998
Ing. Miroslav Gatial
Trstená, Sídl. Západ 1058/22, PSČ 028 01
od 29. 2. 1996 do 16. 10. 1997
Ing. Jaroslav Géc
Bernolákovo, Obilná 35
od 12. 1. 1994 do 20. 2. 1995
RNDr. Jozef Hodermarský
Bratislava, Hany Meličkovej 15A
od 12. 1. 1994 do 20. 2. 1995
Ing. Igor Hornák
Bratislava, Červeňova 5
od 12. 1. 1994 do 20. 2. 1995
Ing. Ľudovít Husák, CSc.
Bratislava, Pod Rovnicami 7
od 21. 2. 1995 do 26. 11. 1995
Ing. Ľudovít Husák, CSc.
Bratislava, Pod Rovnicami 7
od 27. 11. 1995 do 28. 2. 1996
Ing. Ľudovít Husák, CSc.
Bratislava, Pod Rovnicami 7
od 29. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Ing. Eva Jakubcová
Bratislava, Slatinská 14
od 21. 2. 1995 do 26. 11. 1995
Milan Kráľ
Žilina, Jaseňova 6
od 27. 11. 1995 do 28. 2. 1996
Milan Kráľ
Žilina, Jaseňova 6
od 15. 4. 2015 do 4. 10. 2016
Veronika Kristiníková
Bratislava, Kopčianska 3756/10, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 7. 4. 2015
od 29. 4. 1992 do 11. 1. 1994
JUDr. Pavol Kulich
Bratislava, Žalmanova 12
od 21. 1. 2011 do 14. 4. 2015
Zuzana Lieskovská
Bratislava, Donovalova 1/A, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 15. 12. 2010
od 15. 4. 2015 do 14. 4. 2015
Zuzana Lieskovská
Bratislava, Donovalova 1/A, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 15. 12. 2010 Skončenie funkcie: 7. 4. 2015
od 29. 2. 1996 do 18. 9. 2002
RNDr. Stanislav Medo
Bratislava, Kríková 8
od 29. 2. 1996 do 16. 10. 1997
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8
od 18. 9. 1998 do 18. 9. 2002
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8
od 19. 9. 2002 do 17. 6. 2004
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8
Vznik funkcie: 19. 6. 2001
od 18. 6. 2004 do 22. 7. 2005
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8
Vznik funkcie: 19. 6. 2001
od 23. 7. 2005 do 22. 7. 2005
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8
Vznik funkcie: 19. 6. 2001 Skončenie funkcie: 18. 5. 2004
od 23. 7. 2005 do 25. 7. 2007
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 18. 5. 2004
od 26. 7. 2007 do 25. 7. 2007
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 18. 5. 2004 Skončenie funkcie: 29. 6. 2007
od 26. 7. 2007 do 30. 7. 2010
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 29. 6. 2007
od 31. 7. 2010 do 30. 7. 2010
Milan Petrovič
Bratislava, Gabčíkova 8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 29. 6. 2007 Skončenie funkcie: 25. 6. 2010
od 31. 7. 2010 do 11. 7. 2013
Milan Petrovič
Bratislava, Nábělkova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 25. 6. 2010
od 12. 7. 2013 do 11. 7. 2013
Milan Petrovič
Bratislava, Nábělkova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 25. 6. 2010 Skončenie funkcie: 24. 6. 2013
od 12. 7. 2013 do 14. 4. 2015
Milan Petrovič
Bratislava, Popradská 85, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 24. 6. 2013
od 15. 4. 2015 do 14. 4. 2015
Milan Petrovič
Bratislava, Popradská 85, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 24. 6. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2015
od 29. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Ing. Ján Šefara, DrSc.
Bratislava, Štefana Králika 12
od 12. 1. 1994 do 20. 2. 1995
RNDr. Helena Tkáčová
Bratislava, Rumančekova 10
od 29. 2. 1996 do 16. 10. 1997
RNDr. Helena Tkáčová
Bratislava, Rumančekova 10
od 29. 2. 1996 do 16. 10. 1997
Jaroslav Tomáš
Bratislava, Poľnohospodárska 26
od 19. 9. 2002 do 17. 6. 2004
Vladimír Vajdeľ
Bratislava, Košická 43/D
Vznik funkcie: 20. 6. 2002
od 18. 6. 2004 do 22. 7. 2005
Vladimír Vajdeľ
Bratislava, Košická 43/D
Vznik funkcie: 20. 6. 2002
od 23. 7. 2005 do 22. 7. 2005
Vladimír Vajdeľ
Bratislava, Košická 43/D
Vznik funkcie: 20. 6. 2002 Skončenie funkcie: 24. 6. 2005
od 23. 7. 2005 do 5. 11. 2008
Vladimír Vajdeľ
Bratislava, Košická 43/D, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 24. 6. 2005
od 6. 11. 2008 do 5. 11. 2008
Vladimír Vajdeľ
Bratislava, Košická 43/D, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 24. 6. 2005 Skončenie funkcie: 30. 9. 2008
od 6. 11. 2008 do 20. 1. 2011
Vladimír Vajdeľ
Bratislava, Košická 43/D, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 30. 9. 2008
od 21. 1. 2011 do 20. 1. 2011
Vladimír Vajdeľ
Bratislava, Košická 43/D, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 30. 9. 2008 Skončenie funkcie: 15. 12. 2010
od 29. 2. 1996 do 16. 10. 1997
Zdenek Zachar
Bratislava, Krížna 36
od 21. 7. 2022 do 20. 7. 2022
Mgr. Branislav Tekula
Banka, Spojovacia 5/3730, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 28. 6. 2019 Skončenie funkcie: 28. 6. 2022
od 16. 7. 2019 do 20. 7. 2022
Mgr. Branislav Tekula
Banka, Spojovacia 5/3730, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 28. 6. 2019
od 21. 7. 2022 do 20. 7. 2022
Ing. Vlasta Žilavá
Bratislava, Vígľašská 3010/7, PSČ 851 07
Vznik funkcie: 28. 6. 2019 Skončenie funkcie: 28. 6. 2022
od 16. 7. 2019 do 20. 7. 2022
Ing. Vlasta Žilavá
Bratislava, Vígľašská 3010/7, PSČ 851 07
Vznik funkcie: 28. 6. 2019
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky