MONARCH, akciová spoločnosť, IČO: 31325645 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti MONARCH, akciová spoločnosť Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31325645. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31325645 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
10. 6. 1992
Názov
od 10. 6. 1992

MONARCH, akciová spoločnosť

Adresa sídla
od 25. 1. 2000
Bratislava, Drotárska cesta 56, PSČ 81102
od 10. 6. 1992 do 24. 1. 2000
Bratislava, Panenská 34, PSČ 81101
IČO
od 10. 6. 1992

31325645

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
446/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 10. 6. 1992
producentská, agentúrna, reklamná a propagačná činnosť
od 10. 6. 1992
výroba a šírenie reklamných dokumentárnych a hraných filmov na nosičoch 16mm, 35mm a vidlonosičoch
od 10. 6. 1992
výroba a šírenie audiovizuálnych a zvukových programov
od 10. 6. 1992
výroba reklamných materiálov všetkého druhu
od 10. 6. 1992
vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti periodickej tlače
od 10. 6. 1992
obchodná činnosť:
od 10. 6. 1992
dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu okrem vecí, na ktoré je potrebné oprávnenie podľa osobitných predpisov
od 10. 6. 1992
nájom a prenájom audiovizuálnej techniky
od 29. 10. 1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 29. 10. 1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 29. 10. 1996
kúpa a predaj motorových vozidiel
od 29. 10. 1996
požičiavanie motorových vozidiel
od 14. 5. 2003
faktoring a forfaiting
od 14. 5. 2003
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
od 25. 4. 2014
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 22. 3. 2016
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
od 22. 3. 2016
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 22. 3. 2016
Prenájom hnuteľných vecí
od 27. 4. 2021
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 27. 4. 2021
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 27. 4. 2021
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 27. 4. 2021
Služby požičovní
od 27. 4. 2021
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 27. 4. 2021
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 27. 4. 2021
Vedenie účtovníctva
Konanie menom spoločnosti
od 9. 4. 1999
Každý člen predstavenstva koná menom spoločnosti samostatne v celom rozsahu práv a povinností. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva, ktorý je oprávnený podpisovať za spoločnosť samostatne alebo podpis podpredsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti.
od 10. 6. 1992 do 8. 4. 1999
Členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť každý osobitne. Pre veci spoločnosti nad 500 000 Sk je potrebný súčasný podpis dvoch členov predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 11. 1994
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25. 3. 1994. Stary spis: Sa 880
od 29. 10. 1996
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.9.1996 pod. č. N 149/96, Nz 155/96 na ktorom bol schválený dodatok k stanovám. Stary spis: Sa 880
od 9. 4. 1999
Notárska zápisnica N 84/99, Nz 81/99 zo dňa 23.3.1999 spísaná JUDr.Oľgou Folbovou, Dodatok č. 2 k Stanovám spoločnosti - úplné znenie Stanov.
od 25. 1. 2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 349/99, Nz 333/99.
od 12. 3. 2001
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti v zmysle ust. 190 Obchodného zákonníka zo dňa 16.202001 vo forme notárskej zápisnice N 45/2001, Nz 44/2001 vyhotovenej notárom JUDr. I. Lošonským
od 14. 5. 2003
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 462/2002, Nz 415/2005 zo dňa 17.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Jaroslavy Kubovej, Ing. Juraja Ploskuňáka a Ing. Margity Dibákovej dňa 17.12.2002.
od 18. 12. 2009
Notárska zápisnica N 128/2009, Nz 42139/2009 zo dňa 19.11.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia
od 25. 4. 2014
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 325/2014 Nz 10507/2014 NCRls 10699/2014 zo dňa 18.03.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.03.2014.
Základné imanie
od 18. 12. 2009
33 200 EUR
Rozsah splatenia: 33 200 EUR
od 14. 5. 2003 do 17. 12. 2009
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
od 10. 6. 1992 do 13. 5. 2003
1 000 000 Sk
Akcie
od 18. 12. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 14. 5. 2003 do 17. 12. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 25. 1. 2000 do 13. 5. 2003
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 10. 6. 1992 do 24. 1. 2000
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Dozorná rada
od 27. 4. 2021
Jaroslava Kubová
Bratislava, Alexyho 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 18. 2. 2021
od 27. 4. 2021
Ing. Margita Dibáková
Bratislava, Holubyho 14, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 18. 2. 2021
od 27. 4. 2021
Katarína Galová
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Karloveské rameno 5538/2B, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 18. 2. 2021
od 12. 3. 2001 do 13. 5. 2003
Ing. Margita Dibáková
Bratislava, Holubyho 14
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 17. 12. 2002
od 14. 5. 2003 do 24. 4. 2014
Ing. Margita Dibáková
Bratislava, Holubyho 14
Vznik funkcie: 17. 12. 2002
od 25. 4. 2014 do 24. 4. 2014
Ing. Margita Dibáková
Bratislava, Holubyho 14
Vznik funkcie: 17. 12. 2002 Skončenie funkcie: 18. 3. 2014
od 10. 6. 1992 do 17. 11. 1994
Ing. Václav Foglár
Bratislava, Sedmokráskova 4
od 18. 12. 2009 do 24. 4. 2014
Katarína Galová
Bratislava, Beňadická 1, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 19. 11. 2009
od 25. 4. 2014 do 24. 4. 2014
Katarína Galová
Bratislava, Beňadická 1, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 19. 11. 2009 Skončenie funkcie: 18. 3. 2014
od 18. 11. 1994 do 28. 10. 1996
Jaroslava Kubová
Bratislava, Alexyho 3
od 29. 10. 1996 do 8. 4. 1999
Jaroslava Kubová
Bratislava, Alexyho 3
od 9. 4. 1999 do 13. 5. 2003
Jaroslava Kubová
Bratislava, Alexyho 3
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 17. 12. 2002
od 14. 5. 2003 do 24. 4. 2014
Jaroslava Kubová
Bratislava, Alexyho 3
Vznik funkcie: 17. 12. 2002
od 25. 4. 2014 do 24. 4. 2014
Jaroslava Kubová
Bratislava, Alexyho 3
Vznik funkcie: 17. 12. 2002 Skončenie funkcie: 18. 3. 2014
od 10. 6. 1992 do 28. 10. 1996
Ing. David Nemec
Bratislava, Gorkého 2
od 29. 10. 1996 do 8. 4. 1999
Ing. David Nemec
Bratislava, Pr. Veľkého 22
od 9. 4. 1999 do 13. 5. 2003
Ing. Juraj Ploskuňák
Bratislava, Nezábudkova 18
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 17. 12. 2002
od 14. 5. 2003 do 17. 12. 2009
Ing. Juraj Ploskuňák
Bratislava, Nezábudkov 18
Vznik funkcie: 17. 12. 2002
od 18. 12. 2009 do 17. 12. 2009
Ing. Juraj Ploskuňák
Bratislava, Nezábudkov 18
Vznik funkcie: 17. 12. 2002 Skončenie funkcie: 19. 11. 2009
od 10. 6. 1992 do 28. 10. 1996
JUDr. Jozef Pukalovič
Bratislava, Rumančekova 40
od 29. 10. 1996 do 8. 4. 1999
Ing. Viera Škanderová
Demandice, Demandice 351
od 9. 4. 1999 do 11. 3. 2001
Ing. Viera Škanderová
Demandice, Demandice 351
od 27. 4. 2021 do 26. 4. 2021
Jaroslava Kubová
Bratislava, Alexyho 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 18. 3. 2014 Skončenie funkcie: 18. 2. 2021
od 27. 4. 2021 do 26. 4. 2021
Ing. Margita Dibáková
Bratislava, Holubyho 14, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 18. 3. 2014 Skončenie funkcie: 18. 2. 2021
od 27. 4. 2021 do 26. 4. 2021
Katarína Galová
Bratislava, Beňadická 1, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 18. 3. 2014 Skončenie funkcie: 18. 2. 2021
od 25. 4. 2014 do 26. 4. 2021
Jaroslava Kubová
Bratislava, Alexyho 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 18. 3. 2014
od 25. 4. 2014 do 26. 4. 2021
Ing. Margita Dibáková
Bratislava, Holubyho 14, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 18. 3. 2014
od 25. 4. 2014 do 26. 4. 2021
Katarína Galová
Bratislava, Beňadická 1, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 18. 3. 2014
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky