MOTOKOM, spol. s r.o., IČO: 31331432 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti MOTOKOM, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31331432. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31331432 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 9. 1992
Názov
od 1. 9. 1992

MOTOKOM, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 23. 4. 2008
Bratislava, Údernícka 9, PSČ 85101
od 1. 9. 1992 do 22. 4. 2008
Bratislava, Kopčianska 16, PSČ 85101
IČO
od 1. 9. 1992

31331432

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
3405/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 9. 1992
výroba komponentov na motorové vozidlá a stroje
od 1. 9. 1992
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 26. 9. 2000
prenájom nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby
od 26. 9. 2000
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 26. 9. 2000
prenájom jedno a dvojstopových motorových vozidiel a motocyklov
od 23. 4. 2008
faktoring a forfaiting
od 23. 4. 2008
prevádzkovanie výdajne stravy
od 23. 4. 2008
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
od 23. 4. 2008
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Konanie menom spoločnosti
od 26. 1. 2004
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
od 11. 7. 1995 do 25. 1. 2004
Konatelia sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja konatelia.
od 1. 9. 1992 do 10. 7. 1995
Konatelia sú oprávnený jednať za spoločnosť spoločne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému názvu pripoja svoj podpis dvaja konatelia.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 9. 1992
Obchodná spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.7.1992 v zmysle §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb.
od 19. 11. 1992
Stanovy MOTOKOM spol. s r.o. schválené Valným zhromaždením 25.9.1992.
od 16. 1. 1995
Notárska zápisnica N 84/1994, Nz 66/1994 z valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1994 napísaná dňa 29.7.1994 notárkou JUDr. Magdalénou Brenčičovou.
od 19. 5. 1995
Notárska zápisnica č. Nz 42/94 spísaná dňa 7.12.1994, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli menovaní noví konatelia a členovia dozornej rady.
od 11. 7. 1995
Notárska zápisnica Nz 50/95 napísaná dňa 28.4.1998 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy a zmene stanov spoločnosti.
od 15. 5. 1996
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 87/96 zo dňa 26.4.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 6948
od 26. 8. 1998
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 30.4.1998. Zmena spoločenskej zmluvy v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z. zo dňa 26.6.1998.
od 15. 7. 1999
Zápisnica a uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a bola zrušená dozorná rada spoločnosti.
od 26. 9. 2000
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.8.2000.
od 4. 4. 2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2001. Osvedčenie o dedičstve zo dňa 23.10.2000 č. D 406/99, Dnot 89/99. Spoločníci: Mária Ivanová, r.č. , Černyševského 3, Bratislava Andrea Ivanová, r.č. 7662086058, Černyševského 3, Bratislava Ing. Alexander Ivan, r.č. , Bzovícka 4, Bratislava Vratko Ivan, r.č. , Bagarova 22, Bratislava zastúpení prostredníctvom spoločného zástupcu Ing. Alexandrom Ivanom, r.č. .
od 29. 10. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
od 26. 1. 2004
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 18.12.2003. Osvedčenie o dedičstve zo dňa 4.9.2003 20D 1214/2003, D not 175/03-17. Spoločenská zmluva, úplné znenie zo dňa 19.12.2003.
od 23. 4. 2008
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2007.
Základné imanie
od 9. 11. 2010
12 948 EUR
Rozsah splatenia: 12 948 EUR
od 26. 8. 1998 do 8. 11. 2010
390 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 25. 8. 1998
260 000 Sk
Dozorná rada
od 16. 1. 1995 do 14. 7. 1999
Ing. Juraj Bobrík, CSc.
Bratislava, Donnerova 21
od 19. 5. 1995 do 14. 7. 1999
Ing. Jozef Fašung
Bratislava, Zhorínska 31
od 19. 11. 1992 do 15. 1. 1995
Eva Halenkovičová
Bratislava, Vrútocká 30, PSČ 821 04
od 16. 1. 1995 do 18. 5. 1995
Ing. Gregor Jajcaj
Bratislava, Františka Zupku 19
od 19. 11. 1992 do 15. 1. 1995
Ing. Gregor Jajcaj
Senec, Františka Zupku 19, PSČ 903 01
od 19. 5. 1995 do 14. 7. 1999
Martin Krč
Bratislava, Čmelíkova 7
od 19. 11. 1992 do 15. 1. 1995
Martin Krč
Bratislava, Čmelíkova 7, PSČ 821 03
od 16. 1. 1995 do 18. 5. 1995
Ing. Anton Masár
Bratislava, Humenské nám. 9
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Ing. Jozef Fašung
Bratislava, Zhorínska 31, PSČ 841 03
od 24. 5. 2022
Mária Adamková
Trnava, Vajanského 9, PSČ 917 01
od 14. 6. 2022
Ing. Juraj Bobrik
Bernolákovo, Krátka 1713/3, PSČ 900 27
od 24. 5. 2022
Ing. Gregor Jajcaj
Bratislava, L. Fullu 7, PSČ 841 05
od 24. 5. 2022
Ing. Vladimír Polakovič
Bratislava, Kaplinská 9148/12, PSČ 831 06
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc.
Trnava, Vajanského 9
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc.
Trnava, Vajanského 9
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc.
Trnava, Vajanského 9
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc.
Trnava, Vajanského 9
od 26. 1. 2004 do 23. 5. 2022
Mária Adamková
Trnava, Vajanského 9, PSČ 917 01
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Rudolf Benka
Bratislava, Gessayova 16
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Rudolf Benka
Bratislava, Gessayova 16
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Rudolf Benka
Bratislava, Gessayova 16
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Rudolf Benka
Bratislava, Gessayova 16
od 26. 1. 2004 do 16. 1. 2018
Ing. Juraj Bobrík, CSc.
Bratislava, Líščie údolie 48, PSČ 841 04
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Juraj Bobrík
Trnava, Spartakovská 17
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Juraj Bobrík, CSc.
Bratislava, Donnerova 21
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Juraj Bobrík
Trnava, Spartakovská 17
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Juraj Bobrík
Bratislava, Donnerova 21
od 19. 5. 1995 do 25. 8. 1998
Ing. Juraj Bobrík
Bratislava, Donnerova 21
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Juraj Bobrík
Trnava, Spartakovská 17
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Juraj Bobrík
Trnava, Spartakovská 17
od 27. 12. 1993 do 18. 5. 1995
Ing. Melánia Brezinová
Dubnica nad Váhom, Centrum 1
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Melánia Brezinová
Dubnica nad Váhom, Centrum 1
od 1. 9. 1992 do 18. 11. 1992
Jozef Čepček
Topoľčianky, Partizánska 39
od 29. 10. 2001 do 23. 5. 2022
Ing. Jozef Fašung
Bratislava, Zhorínska 31, PSČ 841 03
od 15. 7. 1999 do 28. 10. 2001
Ing. Jozef Fašung
Bratislava, Zhorínska 31, PSČ 841 03
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Jozef Fašung
Bratislava, Zhorínska 31, PSČ 841 03
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Jozef Fašung
Bratislava, Zhorínska 31, PSČ 841 03
od 19. 11. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Jozef Fašung
Bratislava, Zhorínska 31, PSČ 841 03
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Eva Halenkovičová
Bratislava, Vrútocká 30
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Eva Halenkovičová
Bratislava, Vrútocká 30
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Eva Halenkovičová
Bratislava, Vrútocká 30
od 4. 4. 2001 do 28. 10. 2001
Ing. Alexander Ivan
Bratislava, Bzovícka 4
od 15. 7. 1999 do 3. 4. 2001
Ing. Ferdinand Ivan
Bratislava, Černyševského 3
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Ferdinand Ivan
Bratislava, Černyševského 3
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Ferdinand Ivan
Bratislava, Černyševského 3
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Ferdinand Ivan
Bratislava, Černyševského 3
od 4. 4. 2001 do 28. 10. 2001
Andrea Ivanová
od 4. 4. 2001 do 28. 10. 2001
Mária Ivanová
od 26. 1. 2004 do 23. 5. 2022
Ing. Gregor Jajcaj
Bratislava, L. Fullu 7, PSČ 841 05
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Gregor Jajcaj
Senec, Františka Zupku 19
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Gregor Jajcaj
Senec, Františka Zupku 19
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Gregor Jajcaj
Senec, Františka Zupku 19
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Gregor Jajcaj
Senec, Františka Zupku 19
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Martin Krč
Bratislava, Čmelíkova 7
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Martin Krč
Bratislava, Čmelíkova 7
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Martin Krč
Bratislava, Čmelíkova 7
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Anton Masár
Bratislava, Humenské nám. 9
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Anton Masár
Bratislava, Humenské nám. 9
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Anton Masár
Bratislava, Humenské nám. 9
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Anton Masár
Bratislava, Humenské nám. 9
od 26. 1. 2004 do 23. 5. 2022
Ing. Vladimír Polakovič
Bratislava, Kaplinská 9148/12, PSČ 831 06
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Vladimír Polakovič
Bratislava, Budatínska 57
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Vladimír Polakovič
Bratislava, Budatínska 57
od 15. 5. 1996 do 25. 8. 1998
Ing. Vladimír Polakovič
Bratislava, Budatínska 57
od 27. 12. 1993 do 14. 5. 1996
Albín Polakovič
Bratislava, Cígeľská 14
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Albín Polakovič
Bratislava, Cígeľská 14
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Anton Porubský
Bratislava, Ľudové nám. 24
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Anton Porubský
Bratislava, Ľudové nám. 24
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Anton Porubský
Bratislava, Ľudové nám. 24
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Anton Porubský
Bratislava, Ľudové nám. 24
od 4. 4. 2001 do 28. 10. 2001
Ivan Vratko
od 26. 1. 2004 do 13. 6. 2022
Ing. Juraj Bobrík
Bernolákovo, Krátka 1713/3, PSČ 900 27
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Alena Prachařová
Kopřivnice, Dukelská 1056
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Alena Prachařová
Kopřivnice, Dukelská 1056
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Alena Prachařová
Kopřivnice, Dukelská 1056
Výška vkladu každého spoločníka
od 9. 11. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Jozef Fašung
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Jozef Fašung
Vklad: 1 992 EUR
Splatené: 1 992 EUR
od 9. 11. 2010 do 23. 5. 2022
Mária Adamková
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Mária Adamková
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
od 9. 11. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Gregor Jajcaj
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Gregor Jajcaj
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
od 9. 11. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Vladimír Polakovič
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Vladimír Polakovič
Vklad: 2 988 EUR
Splatené: 2 988 EUR
od 17. 1. 2018 do 13. 6. 2022
Ing. Juraj Bobrík
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 6. 2022
Ing. Juraj Bobrik
Vklad: 5 976 EUR
Splatené: 5 976 EUR
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Rudolf Benka
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Ferdinand Ivan
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Prof. Ing. Jozef Adamka , DrSc.
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Juraj Bobrík
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Melánia Brezinová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Martin Krč
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Eva Halenkovičová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Gregor Jajcaj
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 18. 11. 1992
Jozef Čepček
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Anton Masár
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Albín Polakovič
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Anton Porubský
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 1. 9. 1992 do 26. 12. 1993
Alena Prachařová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 19. 11. 1992 do 26. 12. 1993
Ing. Jozef Fašung
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 6 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Rudolf Benka
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Ferdinand Ivan
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Prof. Ing. Jozef Adamka , DrSc.
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Juraj Bobrík
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 18. 5. 1995
Ing. Melánia Brezinová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Martin Krč
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Eva Halenkovičová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Gregor Jajcaj
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Anton Masár
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 14. 5. 1996
Albín Polakovič
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Anton Porubský
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Alena Prachařová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 12. 1993 do 25. 8. 1998
Ing. Jozef Fašung
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 19. 5. 1995 do 25. 8. 1998
Ing. Juraj Bobrík
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 15. 5. 1996 do 25. 8. 1998
Ing. Vladimír Polakovič
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Rudolf Benka
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Ferdinand Ivan
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Prof. Ing. Jozef Adamka , DrSc.
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Juraj Bobrík
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Martin Krč
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Eva Halenkovičová
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Gregor Jajcaj
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Anton Masár
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Anton Porubský
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Alena Prachařová
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Jozef Fašung
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Juraj Bobrík
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 8. 1998 do 14. 7. 1999
Ing. Vladimír Polakovič
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Rudolf Benka
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 3. 4. 2001
Ing. Ferdinand Ivan
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Prof. Ing. Jozef Adamka , DrSc.
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Juraj Bobrík
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Gregor Jajcaj
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Anton Masár
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Anton Porubský
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 28. 10. 2001
Ing. Jozef Fašung
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Juraj Bobrík , CSc.
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 15. 7. 1999 do 25. 1. 2004
Ing. Vladimír Polakovič
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 4. 4. 2001 do 28. 10. 2001
Ing. Alexander Ivan
Vklad:  
Splatené:  
od 4. 4. 2001 do 28. 10. 2001
Mária Ivanová
Vklad:  
Splatené:  
od 4. 4. 2001 do 28. 10. 2001
Andrea Ivanová
Vklad:  
Splatené:  
od 4. 4. 2001 do 28. 10. 2001
Ivan Vratko
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 29. 10. 2001 do 8. 11. 2010
Ing. Jozef Fašung
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 26. 1. 2004 do 8. 11. 2010
Mária Adamková
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 1. 2004 do 8. 11. 2010
Ing. Juraj Bobrík
Vklad: 120 000 Sk
Splatené: 120 000 Sk
od 26. 1. 2004 do 8. 11. 2010
Ing. Gregor Jajcaj
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 26. 1. 2004 do 8. 11. 2010
Ing. Juraj Bobrík , CSc.
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 26. 1. 2004 do 8. 11. 2010
Ing. Vladimír Polakovič
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 9. 11. 2010 do 16. 1. 2018
Ing. Juraj Bobrík
Vklad: 3 984 EUR
Splatené: 3 984 EUR
od 9. 11. 2010 do 16. 1. 2018
Ing. Juraj Bobrík , CSc.
Vklad: 1 992 EUR
Splatené: 1 992 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky