LADCE Betón, s.r.o., IČO: 31333389 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti LADCE Betón, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 29. 4. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31333389. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31333389 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
2. 10. 1992
Názov
od 30. 1. 1998

LADCE Betón, s.r.o.

od 15. 4. 1997 do 29. 1. 1998

INSTA Betón, s.r.o.

od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997

KONECA, s.r.o.

Adresa sídla
od 10. 8. 2017
Ladce, Janka Kráľa 601, PSČ 01863
od 30. 1. 1998 do 9. 8. 2017
Bratislava, Dolnozemská 13, PSČ 85007
od 15. 4. 1997 do 29. 1. 1998
Bratislava, Bellova 28, PSČ 93101
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Bratislava, Jeséniova 13, PSČ 93101
IČO
od 2. 10. 1992

31333389

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
35188/R
Súd
Okresný súd Trenčín
Predmet činností
od 15. 4. 1997
výroba betónových zmesí a stavebných hmôt vrátane výroby cementových tovarov
od 15. 4. 1997
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja
od 22. 8. 2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) , alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 22. 8. 2003
prieskum trhu a reklamy
od 22. 8. 2003
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
od 22. 8. 2003
prenájom motorových vozidiel
od 22. 8. 2003
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 22. 8. 2003
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 22. 3. 2022
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry
od 22. 3. 2022
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 22. 3. 2022
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 22. 3. 2022
Prenájom hnuteľných vecí
od 15. 4. 1997 do 25. 9. 2008
vykonávanie priemyselných, občianskych, bytových a inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
od 15. 4. 1997 do 25. 9. 2008
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja
Konanie menom spoločnosti
od 7. 11. 2015
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ alebo viacerí konatelia. Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 24. 4. 2015 do 6. 11. 2015
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ alebo viacerí konatelia. Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, ak ich má spoločnosť viac, sa vyžaduje súhlas všetkých konateľov.
od 30. 1. 1998 do 23. 4. 2015
Každý z konateľov spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu samostatne.
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú konatelia spoločne.
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú konatelia, každý z nich samostatne.
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Spoločnosť zastupujú konateľ a prokuristi, každý z nich samostatne.
Prokúra
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Ing. Ján Cagalinec
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Oskar Németh
Ďalšie právne skutočnosti
od 2. 10. 1992
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.7.1992, súlade s obchodným zákonníkom číslo 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7302
od 15. 4. 1997
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia č. 1 zo dňa 9.1.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1997. Stary spis: S.r.o. 7302
od 13. 8. 1997
Zápisnica č. 2/1997 z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.04.1997. Stary spis: S.r.o. 7302
od 30. 1. 1998
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 23.12.1997. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 230/97, Nz 244/97 zo dňa 23.12.1997. Zmena obchodného mena z pôvodného INSTA Betón, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 7302
od 18. 8. 1999
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1998 bola odsúhlasená zmena spoločenskej zmluvy v súlade so Zák.č. 11/1999 Zz.
od 1. 8. 2000
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, spísaný do notárskej zápisnice č. Nz 26/00 dňa 17.3.2000.
od 5. 1. 2001
Zápisnica č. 2/2000 z valného zhromaždenia dňa 3.11.2000, Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice Nz 140/00 napísanej dňa 3.11.2000 notárom JUDr. Kutišová v Považskej Bystrici.
od 22. 8. 2003
Rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárských zápisníc dňa 22.11.2002 č. Nz 324/02, dňa 7.7.2003 č. Nz 56629/03.
od 25. 5. 2004
Notárska zápisnica N 12/04, NZ 3548/04 zo 16.01.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 02.01.2004 napísaná notárkou JUDr. Ľudmilou Kutišovou v Považskej Bystrici. Ing. Anton Barcík, deň skončenia funkcie konateľa: 02.01.2004.
od 26. 9. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.9.2008.
od 13. 12. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2008.
od 1. 12. 2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2009 - zvýšenie základného imania.
od 24. 4. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2010.
od 15. 5. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2013.
od 23. 7. 2013
Rozhodnutie jedného spoločníka zo dňa 15.07.2013.
od 1. 9. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.08.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 361/2013, Nz 27080/2013, NCRls 27607/2013 zo dňa 12.08.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 362/2013, Nz 27091/2013, NCRls 27612/2013 zo dňa 12.08.2013 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LADCE Betón PERTESO, s. r. o., so sídlom Zlatovská 1895, 911 05 Trenčín, IČO: 44 590 628 a nástupníckou spoločnosťou LADCE Betón, s. r. o., so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti LADCE Betón PERTESO, s. r. o.
od 24. 4. 2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2015.
od 7. 11. 2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2015.
Základné imanie
od 23. 7. 2013
4 673 000 EUR
Rozsah splatenia: 4 673 000 EUR
od 24. 4. 2010 do 22. 7. 2013
4 503 000 EUR
Rozsah splatenia: 4 503 000 EUR
od 1. 12. 2009 do 23. 4. 2010
3 821 000 EUR
Rozsah splatenia: 3 821 000 EUR
od 7. 5. 2009 do 30. 11. 2009
2 821 484 EUR
Rozsah splatenia: 2 821 484 EUR
od 13. 12. 2008 do 6. 5. 2009
85 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 85 000 000 Sk
od 26. 9. 2008 do 12. 12. 2008
55 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 55 000 000 Sk
od 22. 8. 2003 do 25. 9. 2008
25 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 25 000 000 Sk
od 5. 1. 2001 do 21. 8. 2003
25 000 000 Sk
od 1. 8. 2000 do 4. 1. 2001
20 000 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 31. 7. 2000
5 000 000 Sk
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
105 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 9. 2013
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 10. 8. 2017
DONAUBETON, s.r.o.
Bratislava, Lieskovská cesta 1/A, PSČ 821 06
Spoločníci
od 5. 1. 2001
Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa
Ladce, J. Kráľa, PSČ 018 63
od 1. 8. 2000 do 4. 1. 2001
Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa
Ladce, J. Kráľa, PSČ 018 63
od 30. 1. 1998 do 31. 7. 2000
Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa
Ladce, J. Kráľa, PSČ 018 63
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa
Ladce, J. Kráľa, PSČ 018 63
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Ing. Peter Baliga
Bratislava, Deviata 8/a, PSČ 831 01
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Ing. Peter Baliga
Bratislava, Deviata 8/a, PSČ 831 01
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Ing. Ján Cagalinec
Bratislava, 29. augusta 20
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Juraj Doležal
Bratislava, Budatínska 3056/53, PSČ 851 06
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Juraj Doležal
Bratislava, Budatínska 3056/53, PSČ 851 06
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Ing. Miloš Kopča
Bratislava, Jeséniova 13
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Ing. Ján Lalik
Bratislava, Brnianska 15, PSČ 811 04
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Ing. Ján Lalik
Bratislava, Brnianska 15, PSČ 811 04
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Oskár Németh
Bratislava, Pečianska 9
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Ing. Ondrej Rohoň
Bratislava, Bellova 28, PSČ 831 01
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Ing. Ondrej Rohoň
Výška vkladu každého spoločníka
od 23. 7. 2013
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 4 673 000 EUR
Splatené: 4 673 000 EUR
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Ing. Miloš Kopča
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Oskár Németh
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 2. 10. 1992 do 14. 4. 1997
Ing. Ján Cagalinec
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Ing. Peter Baliga
Vklad: 1 500 000 Sk
Splatené: 1 500 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Ing. Ján Lalik
Vklad: 1 500 000 Sk
Splatené: 1 500 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Ing. Ondrej Rohoň
Vklad: 1 500 000 Sk
Splatené: 1 500 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 12. 8. 1997
Juraj Doležal
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Ing. Peter Baliga
Vklad: 750 000 Sk
Splatené: 750 000 Sk
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Ing. Ján Lalik
Vklad: 750 000 Sk
Splatené: 750 000 Sk
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Ing. Ondrej Rohoň
Vklad: 750 000 Sk
Splatené: 750 000 Sk
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Juraj Doležal
Vklad: 250 000 Sk
Splatené: 250 000 Sk
od 13. 8. 1997 do 29. 1. 1998
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 2 500 000 Sk
Splatené: 2 500 000 Sk
od 30. 1. 1998 do 31. 7. 2000
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 5 000 000 Sk
Splatené: 5 000 000 Sk
od 1. 8. 2000 do 4. 1. 2001
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 20 000 000 Sk
Splatené: 20 000 000 Sk
od 5. 1. 2001 do 25. 9. 2008
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 25 000 000 Sk
Splatené: 25 000 000 Sk
od 26. 9. 2008 do 12. 12. 2008
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 55 000 000 Sk
Splatené: 55 000 000 Sk
od 13. 12. 2008 do 6. 5. 2009
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 85 000 000 Sk
Splatené: 85 000 000 Sk
od 7. 5. 2009 do 30. 11. 2009
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 2 821 484 EUR
Splatené: 2 821 484 EUR
od 1. 12. 2009 do 23. 4. 2010
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 3 821 000 EUR
Splatené: 3 821 000 EUR
od 24. 4. 2010 do 22. 7. 2013
Považská cementáreň, a.s.
Vklad: 4 503 000 EUR
Splatené: 4 503 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky