SLOVENERGO spol. s r.o., IČO: 31337091 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SLOVENERGO spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31337091. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31337091 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
7. 12. 1992
Názov
od 7. 12. 1992

SLOVENERGO spol. s r.o.

Adresa sídla
od 27. 1. 2007
Bratislava, Ružová dolina 10, PSČ 82109
od 26. 9. 2003 do 26. 1. 2007
Bratislava, Ružová dolina 10, PSČ 82108
od 17. 3. 1993 do 25. 9. 2003
Bratislava, Miletičova 5, PSČ 82108
od 7. 12. 1992 do 16. 3. 1993
Bratislava, Mlynské Nivy 70, PSČ 82638
IČO
od 7. 12. 1992

31337091

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
3893/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 7. 12. 1992
nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, najmä pevných, tekutých a plynných palív, kovov, ich surovín a polotovarov
od 7. 12. 1992
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
od 12. 6. 1997
poradenská činnosť v oblasti obchodu a nakladania s odpadmi
od 17. 8. 2000
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 8. 2000
sprostredkovateľské činnosti v nákladnej doprave
od 17. 8. 2000
vybavovanie prepravných dokladov, colných formalít ako aj ostatné pomocné činnosti súvisiace s prepravou tovaru - činnosť colných deklarantov
od 17. 8. 2000
administratívne práce
od 27. 1. 2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečného odpadu)
od 27. 1. 2003
predaj elektriny
od 12. 10. 2005
elektroenergetika - dodávka elektriny
od 12. 10. 2005
nájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
od 12. 10. 2005
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 27. 1. 2007
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
od 12. 6. 1997 do 26. 1. 2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Konanie menom spoločnosti
od 5. 3. 2022
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením označenia konateľ..
od 20. 10. 2021 do 4. 3. 2022
V mene spoločnosti konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
od 19. 9. 2015 do 19. 10. 2021
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručny podpis, okrem prípadov scudzovania nehnuteľností alebo zaväzovania spoločností v akejkoľvek forme presahujúce sumu 300 000 EUR, kedy konajú a podpisujú v mene spoločnosti obaja konatelia spoločne.
od 24. 1. 2002 do 18. 9. 2015
Za spoločnosť je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý konateľ spoločnosti samostatne. Podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením označenia konateľ.
od 17. 8. 2000 do 21. 8. 2000
Za spoločnosť je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý konateľ spoločnosti samostatne. Podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením označenia konateľ.
od 28. 2. 2000 do 16. 8. 2000
Konateľ spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením označenia konateľ.
od 18. 2. 1997 do 27. 2. 2000
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
od 7. 11. 1996 do 17. 2. 1997
Konateľ spoločnosť zastupuje, koná v jej mene a za spoločnosť podpisuje.
od 7. 12. 1992 do 6. 11. 1996
Konatelia za spoločnosť konajú a podpisujú každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonávatak, že k napísanému alebo vytlačenénu názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením označeniakonateľ.
Prokúra
od 20. 2. 2014 do 19. 10. 2021
Ing. Peter Koči
Košice, Agátová 41, PSČ 040 14
Vznik funkcie: 20. 2. 2014
od 20. 10. 2021 do 17. 3. 2023
Ing. Peter Koči
Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Agátová 41, PSČ 040 14
Vznik funkcie: 20. 2. 2014
od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2023
Ing. Peter Koči
Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Agátová 41, PSČ 040 14
Vznik funkcie: 20. 2. 2014 Skončenie funkcie: 31. 1. 2023
od 27. 3. 2009 do 19. 2. 2014
Ing. Rastislav Konček
Košice, Agátová 43, PSČ 040 14
Vznik funkcie: 27. 3. 2009
od 20. 2. 2014 do 19. 2. 2014
Ing. Rastislav Konček
Košice, Agátová 43, PSČ 040 14
Vznik funkcie: 27. 3. 2009 Skončenie funkcie: 20. 2. 2014
od 27. 3. 2009
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 12. 1992
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou z 26. 11. 1992 spísanou formou notárskeho zápisu pred ŠN Bratislava 2., pod číslom N 613/92, Nz 578/92 podľa ustanovenia §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka. Ku dňu registrácie spoločnosti vklad zakladajúceho spoločníka bol v celom rozsahu splatený. Stary spis: S.r.o. 7970
od 17. 3. 1993
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.1993 bola schválená zmena sídla. Stary spis: S.r.o. 7970
od 7. 11. 1996
Notárska zápisnica číslo N 159/96, Nz 157/96 napísaná dňa 8.7.1996. Stary spis: S.r.o. 7970
od 18. 2. 1997
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 13/97, Nz 12/97 dňa 14.1.1997. Stary spis: S.r.o. 7970
od 12. 6. 1997
Notárska zápisnica N 98/97, Nz 98/97 zo dňa 12.3.1997. Stary spis: S.r.o. 7970
od 28. 2. 2000
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 042/2000, Nz 038/2000 zo dňa 8.2.2000.
od 17. 8. 2000
Notárska zápisnice Nz 134/00 zo dňa 7.6.2000 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
od 24. 1. 2002
Notárska zápisnica N 604/01 zo dňa 19.12.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
od 27. 1. 2003
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 20. 12. 2002, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny v časti predmet činnosti. Prehlásenie o zmene zakladateľskej listiny osvedčené do notárskej zápisnice č. N 474/2002, Nz 474/2002 zo dňa 20. 12. 2002.
od 26. 9. 2003
Notárska zápisnica N 131/2003, Nz 74638/2003 zo dňa 27.8.2003, ktorou sa osvedčilo rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene sídla, zmene zakladateľskej listiny, rozdelení obchodného podielu a schválení prevodu obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.8.2003, ktorou spoločník METALIMEX a.s. previedol 10% obchodný podiel v spoločnosti SLOVENERGO spol. s.r.o. na Ing. Petra Kočiho. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.8.2003, na ktorm bolo prijaté nové znenie spoločenskej zmluvy.
od 5. 7. 2007
Uznesenie z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2007.
od 27. 3. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.3.2009.
od 11. 5. 2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2010.
od 20. 2. 2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.01.2014.
od 19. 9. 2015
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2015.
od 10. 8. 2017
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2017.
Základné imanie
od 27. 3. 2009
165 970 EUR
Rozsah splatenia: 165 970 EUR
od 27. 1. 2003 do 26. 3. 2009
5 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
od 7. 12. 1992 do 26. 1. 2003
5 000 000 Sk
Spoločníci
od 5. 3. 2022
Elza holding s.r.o. Južná trieda 8
Košice, Južná trieda 8, PSČ 040 01
od 19. 1. 2021
ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, s. r. o. Dvory 581
Púchov, Dvory 581, PSČ 020 01
od 27. 1. 2003 do 25. 9. 2003
METALIMEX a.s.
Praha 1, Štepánska 34
od 7. 12. 1992 do 26. 1. 2003
METALIMEX a.s.
Praha 1, Štepánska 24
od 27. 1. 2007 do 4. 3. 2022
Elza holding s.r.o.
Košice, Južná trieda 8, PSČ 040 01
od 11. 5. 2010 do 18. 1. 2021
TAMACHI LIMITED
Themistokli Dervi 40, 3rd floor, Flat/Office 301
od 22. 7. 2006 do 26. 1. 2007
OKD, a.s.
Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30
od 26. 9. 2003 do 21. 7. 2006
METALIMEX a.s.
Praha 1, Štepánska 34, PSČ 110 00
od 26. 9. 2003 do 10. 5. 2010
Ing. Peter Koči
Košice, Agátova 41, PSČ 040 14
Výška vkladu každého spoločníka
od 23. 7. 2011 do 4. 3. 2022
Elza holding s.r.o.
Vklad:  
Splatené:  
od 5. 3. 2022
Elza holding s.r.o.
Vklad: 149 373 EUR
Splatené: 149 373 EUR
od 19. 1. 2021
ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, s. r. o.
Vklad: 16 597 EUR
Splatené: 16 597 EUR
od 7. 12. 1992 do 26. 1. 2003
METALIMEX a.s.
Vklad: 5 000 000 Sk
Splatené: 5 000 000 Sk
od 27. 1. 2003 do 25. 9. 2003
METALIMEX a.s.
Vklad: 5 000 000 Sk
Splatené: 5 000 000 Sk
od 26. 9. 2003 do 21. 7. 2006
METALIMEX a.s.
Vklad: 4 500 000 Sk
Splatené: 4 500 000 Sk
od 26. 9. 2003 do 26. 3. 2009
Ing. Peter Koči
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 22. 7. 2006 do 26. 1. 2007
OKD, a.s.
Vklad: 4 500 000 Sk
Splatené: 4 500 000 Sk
od 27. 1. 2007 do 4. 7. 2007
Elza holding s.r.o.
Vklad: 4 500 000 Sk
Splatené: 4 500 000 Sk
od 5. 7. 2007 do 26. 3. 2009
Elza holding s.r.o.
Vklad: 4 500 000 Sk
Splatené: 4 500 000 Sk
od 27. 3. 2009 do 10. 5. 2010
Ing. Peter Koči
Vklad: 16 597 EUR
Splatené: 16 597 EUR
od 27. 3. 2009 do 22. 7. 2011
Elza holding s.r.o.
Vklad: 149 373 EUR
Splatené: 149 373 EUR
od 11. 5. 2010 do 18. 1. 2021
TAMACHI LIMITED
Vklad: 16 597 EUR
Splatené: 16 597 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement