DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., IČO: 31342876 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31342876. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31342876 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
23. 2. 1993
Názov
od 1. 1. 2005

DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.

od 23. 2. 1993 do 31. 12. 2004

DHL International /Slovakia/, spol. s r. o.

Adresa sídla
od 6. 12. 2013
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika, PSČ 82001
od 6. 11. 2013 do 5. 12. 2013
Bratislava - ružinov, Logistické centrum Letisko M. R. Štefánika II. 18046, PSČ 82311
od 27. 8. 1998 do 5. 11. 2013
Bratislava, Letisko M.R.Štefánika 65, PSČ 82001
od 23. 2. 1993 do 26. 8. 1998
Bratislava, Nám. 1. mája 6, PSČ 81106
IČO
od 23. 2. 1993

31342876

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
4400/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 8. 6. 2013
Kuriérske služby
od 6. 6. 2013
Poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a zmene a doplnení niektorých zákonov okrem univerzálnej poštovej služby, zameniteľných poštových služieb, vyberania a dodávania úradných zásielok a poštového platobného styku
od 23. 2. 1993
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 2. 1993
sprostredkovanie v oblasti obchodu a cla
od 21. 2. 2003
poskytovanie poštových služieb
od 26. 9. 2006
zasielateľstvo
od 26. 9. 2006
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
od 26. 9. 2006
činnosť colného deklaranta
od 26. 9. 2006
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
od 9. 2. 2008
prenájom manipulačných zariadení
od 9. 2. 2008
automatizované spracovanie dát
od 9. 2. 2008
školiace činnosti v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 2. 2008
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 7. 2009
prenájom hnuteľných vecí
od 24. 2. 2010
vedenie účtovníctva
od 24. 2. 2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 29. 4. 2017
administratívne služby
od 18. 5. 1993 do 25. 9. 2006
vnútorné zasielateľstvo
Konanie menom spoločnosti
od 21. 1. 2009
Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť konatelia vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
od 13. 10. 1997 do 20. 1. 2009
Menom spoločnosti koná konateľ.
od 23. 2. 1993 do 12. 10. 1997
Menom spoločnosti koná konateľ.
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 1. 2005
Zmluva o zlúčení zo dňa 22.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 854/2004, Nz 94372/2004. Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti GERLACH - COLNÉ SLUŽBY, spol. s r.o., Buzinská 580, Košice, 040 15, IČO: 36 173 541.
od 21. 1. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2008.
od 17. 3. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.3.2009.
od 23. 7. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.2009.
od 24. 2. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2010.
od 30. 9. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010.
od 1. 7. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2011.
od 27. 6. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2012
od 18. 7. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.06.2012.
od 6. 6. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
od 8. 6. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
od 6. 11. 2013
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.
od 6. 12. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.11.2013.
od 21. 1. 2014
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.12.2013.
od 8. 2. 2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2013.
od 4. 9. 2015
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 29.06.2015.
od 9. 9. 2015
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2015, 15.07.2015.
od 23. 2. 1993
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.2.1993 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9014
od 9. 12. 1993
Doplnok k zakladateľskej listiny zo dňa 21.4.1993 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9014
od 13. 10. 1997
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 24.07.1997. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 148/97, Nz 148/97 napísanej dňa 13.08.1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou. Stary spis: S.r.o. 9014
od 27. 8. 1998
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.6.1998 o zvýšení základného imania. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 131/98, Nz 121/98 spísanej dňa 9.7.1998 notárkou JUDr. Soňou Böhmovou v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. Rozhodnutie valného zhromadenia konaného dňa 4.8.1998 o zmene sídla spoločnosti.
od 24. 3. 2000
Notárska zápisnica N 64/00, Nz 57/00 zo dňa 20.3.2000, rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 18.10.1999.
od 21. 2. 2003
Notárska zápisnica N 323/02 Nz 320/02 zo dňa 23.12.2002.
od 24. 11. 2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2004.
od 1. 1. 2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2004 o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného : "DHL International /Slovakia/, spol. s r. o." na nové : "DHL Express (Slovakia), spol. s r. o."
od 1. 1. 2005 do 26. 1. 2005
Zmluva o zlúčení zo dňa 22.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 854/2004, Nz 94372/2004. Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti GERLACH - COLNÉ SLUŽBY, spol. s r.o., Buzinská 580, Košice, 040 15, IČO: 36 173 54.
Základné imanie
od 16. 11. 2013
13 280 EUR
Rozsah splatenia: 13 280 EUR
od 17. 1. 2009 do 15. 11. 2013
13 277,567551 EUR
Rozsah splatenia: 13 277,567551 EUR
od 1. 1. 2005 do 16. 1. 2009
400 000 Sk
Rozsah splatenia: 400 000 Sk
od 27. 8. 1998 do 31. 12. 2004
200 000 Sk
od 23. 2. 1993 do 26. 8. 1998
100 000 Sk
Spoločníci
od 17. 6. 2022
Deutsche Post International B.V.
Maastricht, P. De Coubertinweg 7N, PSČ 6225XT
od 17. 6. 2022
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
531 33, Charles de Gaulle Strasse 20
od 27. 8. 1998 do 23. 11. 2004
DHL Worldwide Express B.V.
Hoofddorp, Kruisweg 601, PSČ 2132NA
od 23. 2. 1993 do 26. 8. 1998
DHL Worldwide Express B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 3127
od 24. 11. 2004 do 27. 2. 2008
Deutsche Post International B.V.
Amsterdam, Jozef Israelskade 48 G, PSČ 1072SB
od 28. 2. 2008 do 16. 6. 2022
Deutsche Post International B.V.
Maastricht, P. De Coubertinweg 7N, PSČ 6225XT
od 24. 11. 2004 do 16. 6. 2022
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
531 33, Charles de Gaulle Strasse 20
Výška vkladu každého spoločníka
od 16. 11. 2013 do 16. 6. 2022
Deutsche Post International B.V.
Vklad:  
Splatené:  
od 17. 6. 2022
Deutsche Post International B.V.
Vklad: 1 992 EUR
Splatené: 1 992 EUR
od 16. 11. 2013 do 16. 6. 2022
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
Vklad:  
Splatené:  
od 17. 6. 2022
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
Vklad: 11 288 EUR
Splatené: 11 288 EUR
od 23. 2. 1993 do 26. 8. 1998
DHL Worldwide Express B.V.
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 27. 8. 1998 do 23. 11. 2004
DHL Worldwide Express B.V.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 24. 11. 2004 do 31. 12. 2004
Deutsche Post International B.V.
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 24. 11. 2004 do 31. 12. 2004
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
Vklad: 170 000 Sk
Splatené: 170 000 Sk
od 1. 1. 2005 do 27. 2. 2008
Deutsche Post International B.V.
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 2. 2008 do 16. 1. 2009
Deutsche Post International B.V.
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 1. 1. 2005 do 16. 1. 2009
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
Vklad: 340 000 Sk
Splatené: 340 000 Sk
od 17. 1. 2009 do 15. 11. 2013
Deutsche Post International B.V.
Vklad: 1 991,635133 EUR
Splatené: 1 991,635133 EUR
od 17. 1. 2009 do 15. 11. 2013
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
Vklad: 11 285,932418 EUR
Splatené: 11 285,932418 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement