INTER - SC, spol. s r.o., IČO: 31343228 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti INTER - SC, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31343228. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31343228 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
23. 2. 1993
Názov
od 23. 2. 1993

INTER - SC, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 23. 9. 2006
Bratislava, Trnavská cesta 29, PSČ 83284
od 17. 4. 2001 do 22. 9. 2006
Bratislava, Junácka 10, PSČ 83284
od 23. 2. 1993 do 16. 4. 2001
Bratislava, Vajnorská 100, PSČ 83284
IČO
od 23. 2. 1993

31343228

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
4429/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 23. 2. 1993
úprava a údržba zelene
od 23. 2. 1993
údržba komunikácií (zametanie, polievanie a zimná údržba ciest)
od 23. 2. 1993
revízie elektrických zariadení
od 23. 2. 1993
opravy meracej a regulačnej techniky
od 23. 2. 1993
nákup a predaj športových potrieb a náradia
od 23. 2. 1993
nákup a predaj spotrebného a úžitkového tovaru (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
od 23. 2. 1993
reklamná a inzertná činnosť
od 16. 11. 1994
prípravné práce pre stavbu
od 16. 11. 1994
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddávok
od 16. 11. 1994
demolácie nevýbušným spôsobom
od 16. 11. 1994
upratovacie a čistiace práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
od 16. 11. 1994
poskytovanie prechodného ubytovania
od 16. 2. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 2. 1999
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
od 16. 2. 1999
reklamná a propagačná činnosť
od 16. 2. 1999
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 16. 2. 1999
vydavateľská činnosť
od 30. 3. 2000
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
od 30. 3. 2000
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
od 30. 3. 2000
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
od 30. 3. 2000
prenájom motorových vozidiel
od 30. 3. 2000
organizovanie kurzov, školení a výstav
od 30. 3. 2000
organizovanie kultúrnospoločenských a športových podujatí
od 30. 3. 2000
montáá a oprava športového náradia
od 30. 3. 2000
fotografické služby
od 30. 3. 2000
organizovanie príležitostného trhu
od 30. 3. 2000
správa trhoviska
od 12. 1. 2004
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 31. 7. 2004
ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 31. 7. 2004
vedenie účtovníctva
od 31. 7. 2004
finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
od 31. 7. 2004
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 11. 1. 2007
prevádzkovanie a zabezpečovanie výkonu športovej činnosti družstiev všetkých vekových kategórií vo všetkých športoch registrovaných na Slovensku
Konanie menom spoločnosti
od 31. 7. 2004
Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
od 12. 1. 2004 do 30. 7. 2004
Konateľka Ing. Elena Stránska je oprávnená konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ Ing. Jozef Šajánek je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy spoločne s konateľkou Ing. Elenou Stránskou. Konateľ Ľubomír Želiezka je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy spoločne s konateľkou Ing. Elenou Stránskou.
od 23. 2. 1993 do 11. 1. 2004
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
Ďalšie právne skutočnosti
od 23. 2. 1993
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.10.1992 podľa § 56 až 75 a § 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9078
od 16. 11. 1994
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.1994. Notárska zápisnica zo dňa 26.07.1994 č. N 120/94 a Nz 102/94. Stary spis: S.r.o. 9078
od 16. 2. 1999
Notárska zápisnica Nz 304/98 zo dňa 21.7.1998, Nz 303/98 zo dňa 21.7.1998, spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti INTER INVESTING spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Vajnorská 100, IČO: 35 705 680.
od 30. 3. 2000
Notárska zápisnica č. N 465/99, Nz 465/99 zo dňa 2.11.1999. Notárska zápisnica č. N 737/99, Nz 737/99 zo dňa 10.12.1999. Notárska zápisnica č. N 101/2000, Nz 100/2000 zo dňa 13.3.2000.
od 21. 2. 2001
Notárska zápisnica č. N 725/2000, Nz 725/2000 zo dňa 4.12.2000.
od 17. 4. 2001
Notárska zápisnica č. N 134/2001, Nz 134/2001 zo dňa 19.2.2001.
od 14. 1. 2002
Notárska zápisnica č. Nz 357/01 zo dňa 21.11.2001.
od 12. 1. 2004
Spoločnosť INTER AK, s.r.o. so sídlom Junácka 10, 832 84 Bratislava, IČO: 35 784 377 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21358/B zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou INTER-SC, spol. s r.o., ktorá je jej právnym nástupcom. Celé imanie spoločnosti INTER AK, s.r.o. jej práva, záväzky, pohľadávky, známe i neznáme preberá ku dňu jej výmazu z obchodného registra spoločnosť INTER-SC, spol. s r.o., so sídlom Junácka 10, 832 84 Bratislava, IČO: 31 343 228. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002. Zmluva o zlúčení zo dňa 16.12.2002. Zakladateľská listina zo dňa 16.12.2002.
od 8. 7. 2005
Okresný súd Bratislava I zo dňa 24.5.2005 súd začal konanie o výmaz a následne zápis IČO jediného spoločníka AŠK Inter Slovnaft Bratislava.
od 11. 1. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2006 o zvýšení základného spoločnosti.
od 1. 2. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2007.
od 20. 6. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2007.
od 1. 12. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2011.
Základné imanie
od 30. 3. 2010
2 087 898 EUR
Rozsah splatenia: 2 087 898 EUR
od 1. 2. 2007 do 29. 3. 2010
62 900 000 Sk
Rozsah splatenia: 62 900 000 Sk
od 11. 1. 2007 do 31. 1. 2007
30 400 000 Sk
Rozsah splatenia: 30 400 000 Sk
od 12. 1. 2004 do 10. 1. 2007
4 400 000 Sk
Rozsah splatenia: 4 400 000 Sk
od 14. 1. 2002 do 11. 1. 2004
4 200 000 Sk
od 16. 2. 1999 do 13. 1. 2002
200 000 Sk
od 23. 2. 1993 do 15. 2. 1999
100 000 Sk
Spoločníci
od 23. 9. 2006
AŠK Inter Bratislava Trnavská cesta 29
Bratislava, Trnavská cesta 29, PSČ 832 84
od 14. 1. 2002 do 11. 1. 2004
AŠK INTER Slovnaft Bratislava
Bratislava, Vajnorská 100
od 16. 2. 1999 do 13. 1. 2002
AŠK INTER Slovnaft Bratislava
Bratislava, Vajnorská 100
od 23. 2. 1993 do 15. 2. 1999
AŠK INTER Slovnaft Bratislava
Bratislava, Vajnorská 100
od 8. 7. 2005 do 22. 9. 2006
AŠK Inter Slovnaft Bratislava Junácka 10
Bratislava, Junácka 10, PSČ 832 84
od 12. 1. 2004 do 7. 7. 2005
AŠK Inter Slovnaft Bratislava Junácka 10
Bratislava, Junácka 10, PSČ 832 84
Výška vkladu každého spoločníka
od 30. 3. 2010
AŠK Inter Bratislava
Vklad: 2 087 898 EUR
Splatené: 2 087 898 EUR
od 23. 2. 1993 do 15. 2. 1999
AŠK INTER Slovnaft Bratislava
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 16. 2. 1999 do 13. 1. 2002
AŠK INTER Slovnaft Bratislava
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 14. 1. 2002 do 11. 1. 2004
AŠK INTER Slovnaft Bratislava
Vklad: 4 200 000 Sk
Splatené: 4 200 000 Sk
od 12. 1. 2004 do 7. 7. 2005
AŠK Inter Slovnaft Bratislava
Vklad:  
Splatené:  
od 8. 7. 2005 do 22. 9. 2006
AŠK Inter Slovnaft Bratislava
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 9. 2006 do 10. 1. 2007
AŠK Inter Bratislava
Vklad: 4 400 000 Sk
Splatené: 4 400 000 Sk
od 11. 1. 2007 do 31. 1. 2007
AŠK Inter Bratislava
Vklad: 30 400 000 Sk
Splatené: 30 400 000 Sk
od 1. 2. 2007 do 29. 3. 2010
AŠK Inter Bratislava
Vklad: 62 900 000 Sk
Splatené: 62 900 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement