Interbanka a.s. organizačná zložka - pobočka, IČO: 31343848 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Interbanka a.s. organizačná zložka - pobočka Údaje boli stiahnuté 4. 1. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31343848. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31343848 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
8. 3. 1993
Názov
od 8. 3. 1993

Interbanka a.s. organizačná zložka - pobočka

Adresa sídla
od 21. 3. 1995
Bratislava, Medená 6, PSČ 81102
od 8. 3. 1993 do 20. 3. 1995
Bratislava, Miletičova 1, PSČ 82108
IČO
od 8. 3. 1993

31343848

Právna forma
Organizačná zložka podniku
Oddiel
Po
Vložka číslo
135/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 23. 9. 1993
prijímanie vkladov od verejnosti
od 23. 9. 1993
poskytovanie úverov
od 23. 9. 1993
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 23. 9. 1993
finančný prenájom /finančný leasing/
od 23. 9. 1993
platobný styk a zúčtovanie
od 23. 9. 1993
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
od 23. 9. 1993
poskytovanie záruk
od 23. 9. 1993
otváranie akreditívov
od 23. 9. 1993
obstarávanie inkasa
od 23. 9. 1993
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
od 23. 9. 1993
s devízovými hodnotami
od 23. 9. 1993
v oblasti termínovaných obchodov /futurest/ a opcií /option/ včítane kurzových a úrokových obchodov
od 23. 9. 1993
účasť na vydávaní akcií a poskytovaní súvisiacich služieb
od 23. 9. 1993
finančné maklérstvo
od 23. 9. 1993
poskytovanie porád vo veciach podnikania
od 23. 9. 1993
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
od 23. 9. 1993
uloženie, správa cenných papierov alebo iných hodnôt
od 23. 9. 1993
výkon funkcie depozitára investičného fondu
od 23. 9. 1993
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
od 23. 9. 1993
poskytovanie bankových informácií
od 23. 9. 1993
prenájom bezpečnostných schránok
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
Vykonávanie špecializovaných bankových obchodov a peňažných služieb podľa zákona o bankách, rovnako aj služby konzultačné, poradenské a zprostredkovateľské. Tieto služby bude banka poskytovať tuzemským a zahraničným právnickým i fyzickým osobám, formou následujúcich činností:
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
pomoc čs. podnikom pri deetatizaci a ich následnej prvatizácie /napr. pomoc pri ocenení majetku/
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
účasť na burze cenných papierov vrátane zabezpečenia sekundárneho trhu s cennými papiermi
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
organizovanie vydávania cenných papierov a ich uvedenie na burzu
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
vykonávanie operácií s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi na vlastný ako aj cudzí účet v tuzemsku
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
poskytovanie bankových garancií právnickým a fyzickým osobám v náveznosti na bankové operácie
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
odkup a predaj pohladávok /faktoring/
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
financovanie operácií tradingového typu
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
umiestňovanie vlastných prostriedkov formou priamej kapitálovej účasti v tuzemských a zahraničných akciových bankách a organizáciách
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
V hore uvedenom rozsahu bude banka pre svo- jich zákazníkov poskytovať tieto služby:
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
prijmanie vkladov
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných a zverených prostriedkov
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
vykonávanie tuzemského zúčtovacieho a platobného styku a ďalších peňažných služieb klientom
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
v náväznosti na povolenie ŠBČS prijmanie depozít a úverov od zahraničných a tuzemských bánk a finančných inštitúcií a ukladanie prechodne volných devízových prostriedkov banky v zahraničí aj v tuzemsku, taktiež i vykonávanie medzinárodného platobného styku vrátane účasti na tuzemskom medzibankovom devízovom trhu v rámci pravidiel stanovenej devízovej likvidity
Vedúci organizačnej zložky
od 4. 7. 2017
Ing. Marián Jenis, CSc.
Bratislava, Saratovská 10
od 8. 3. 1993 do 3. 7. 2017
Ing. Marián Jenis, CSc.
Bratislava, Saratovská 10
Konanie menom spoločnosti
od 23. 9. 1993
V mene organizačnej zložky pobočky a.s. navonok vystupuje a podpisuje za ňu riaditeľ Ing. Marián Jenis, CSc.
od 8. 3. 1993 do 22. 9. 1993
V mene organizačnej zložky pobočky a.s. navo- nok vystupuje a podpisuje za ňu riaditeľ Ing. Marián Jenic, CSc.
Ďalšie právne skutočnosti
od 8. 3. 1993
Organizačná zložka - pobočka v súlade s ust. § 21 ods. 3 a 4 obchodného zákonníka a v sú- lade s § 4 Stanov Interbanky a.s. Praha. Stary spis: Po 358
od 21. 3. 1995
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Interbanky a.s. zo dňa 13.7.1994.
od 29. 5. 1996
Interbanka a.s. zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 20.7.1995 predala časť podniku organizačnej zložky Komerčnej banke Bratislava a.s. zmluva nadobudla účinnosť dňa 31.8.1995.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO