Europapier Slovensko, s. r. o., IČO: 31344381 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Europapier Slovensko, s. r. o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31344381. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31344381 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
10. 3. 1993
Názov
od 1. 1. 2013

Europapier Slovensko, s. r. o.

od 10. 3. 1993 do 31. 12. 2012

Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 1. 1. 2013
Bratislava - Petržalka, Panónska cesta 40, PSČ 85245
od 9. 9. 2008 do 31. 12. 2012
Bratislava, Púchovská 16, PSČ 83106
od 14. 4. 1997 do 8. 9. 2008
Bratislava, Púchovská 16, PSČ 83505
od 30. 6. 1993 do 13. 4. 1997
Bratislava, Račianska 190, PSČ 83102
od 10. 3. 1993 do 29. 6. 1993
Bratislava, Líščie Nivy 6, PSČ 82108
IČO
od 10. 3. 1993

31344381

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
4524/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 10. 3. 1993
Sprostredkovanie obchodov s papierom a tovarom z papiera
od 10. 3. 1993
Sprostredkovanie obchodov s drevom a stavebným materiálom
od 10. 3. 1993
Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
od 10. 3. 1993
Veľkoobchod s papierom a tovarom z papiera
od 30. 6. 1993
sprostredkovanie v oblasti obchodu
od 30. 6. 1993
veľkoobchod s polygrafickými materiálmi a výrobkami
od 12. 11. 2004
výroba papiera a lepenky, tovaru z papiera a lepenky, vlnitého papiera a lepenky, baliacich materiálov z papiera a lepenky
od 12. 11. 2004
výroba domácich potrieb z papiera, hygienických papierových výrobkov
od 12. 11. 2004
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
od 12. 11. 2004
výroba tapiet
od 12. 11. 2004
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
od 12. 11. 2004
sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s polygrafickým materiálom a polygrafickými výrobkami
od 12. 11. 2004
predaj strojov a zariadení
od 12. 11. 2004
poskytovanie software na základe zmluvy s autorom
od 12. 11. 2004
predaj polygrafických farieb
od 12. 11. 2004
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 12. 11. 2004
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
od 12. 11. 2004
reklamná, propagačná a marketingová činnosť
od 12. 11. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 12. 11. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 1. 1. 2013
skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu
od 11. 6. 2019
prenájom hnuteľných vecí
Konanie menom spoločnosti
od 11. 11. 2022
Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj vlastnoručný podpis.
od 24. 11. 2012 do 10. 11. 2022
Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne alebo každý z nich spoločne s prokuristom.
od 9. 9. 2008 do 23. 11. 2012
Konateľ (konatelia) je (sú) oprávnený (oprávnení) za spoločnosť podpisovať. Ak sú ustanovení dvaja konatelia, podpisujú za spoločnosť tak, že podpíšu vytlačené alebo napísané obchodné meno spoločnosti vlastnoručne a spoločne, ak je ustanovený jeden konateľ, podpisuje tento sám.
od 11. 10. 2006 do 8. 9. 2008
Konateľ je oprávnený za spoločnosť podpisovať, za spoločnosť podpisuje tak, že podpíše vytlačené alebo napísané obchodné meno spoločnosti vlastnoručne.
od 7. 4. 2004 do 10. 10. 2006
Za spoločnosť konajú dvaja konatelia spolu. Podpisujú za spoločnosť tak, že podpíšu vytlačené alebo napísané obchodné meno spoločnosti vlastnoručne a spoločne.
od 29. 10. 2002 do 6. 4. 2004
Spoločnosť zastupuje konateľ. Podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 10. 3. 1993 do 28. 10. 2002
Spoločnosť zastupujú konatelia. Podpisujú sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis obaja konatelia.
Prokúra
od 24. 11. 2012 do 10. 11. 2022
Ing. Tomáš Čapo
Bratislava, Orchideová 14615/54, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 24. 11. 2012
od 11. 11. 2022 do 10. 11. 2022
Ing. Tomáš Čapo
Bratislava, Orchideová 14615/54, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 24. 11. 2012 Skončenie funkcie: 10. 10. 2022
od 24. 11. 2012
Prokurista koná za spoločnosť vždy spoločne s jedným z konateľov.
Ďalšie právne skutočnosti
od 10. 3. 1993
Spoločnosť bola založená dňa l6.lO.l992, živnostenský list vydal Obv. úrad Bratislava 2 dňa 27.ll.l992 č.j. ŽO/99O7/92/No. Zakladateľ je zapísaný na Zemskom súde v Grazi-Rakúsko v odd. B č. 1399. Stary spis: S.r.o. 9280
od 1. 8. 1996
Notárska zápisnica zo dňa 4.3.1996 pod č.j. 2929 napísaná doktorom Arno Pichlerom, substitutom verejného notára doktora Petra Maitza v Grazi. Stary spis: S.r.o. 9280
od 14. 4. 1997
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.2.1997. Stary spis: S.r.o. 9280
od 13. 6. 2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2000.
od 4. 9. 2000
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2000.
od 29. 10. 2002
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 19.7.02 o odvolaní konateľa Jána Masára dňom 31.7.02, a zmene zakladateľskej listiny.
od 7. 4. 2004
Rozhodnutie jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 321/2003, Nz 47402/2003 zo dňa 13.06.2003.
od 12. 11. 2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2004.
od 11. 10. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 26.09.2006
od 9. 9. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.8.2008.
od 20. 8. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2011.
od 24. 11. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 02.11.2012.
od 24. 11. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 05.11.2012.
od 5. 1. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 16.11.2012 o zlúčení so spoločnosťou EUROPAPIER - SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava, IČO: 17 330 815, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 1622/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r. o., so sídlom Púchovská 16, 831 06 Bratislava, IČO: 31 344 381, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4524/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 2167/2012, Nz 50241/2012, NCRls 51102/2012 dňa 05.12.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti EUROPAPIER - SLOVAKIA spol. s r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 27. 1. 2016
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.12.2015.
od 1. 1. 2013 do 4. 1. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 16.11.2012 o zlúčení so spoločnosťou EUROPAPIER- SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava, IČO: 17 330 815, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 1622/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r. o., so sídlom Púchovská 16, 831 06 Bratislava, IČO: 31 344 381, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4524/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 2167/2012, Nz 50241/2012, NCRls 51102/2012 dňa 05.12.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Europapier Slovensko, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
Základné imanie
od 23. 1. 2010
136 096 EUR
Rozsah splatenia: 136 096 EUR
od 30. 6. 1993 do 22. 1. 2010
4 100 000 Sk
od 10. 3. 1993 do 29. 6. 1993
100 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 1. 2013
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 1. 2013
EUROPAPIER- SLOVAKIA spol. s r. o.
Bratislava, Panónska cesta 40, PSČ 852 45
Spoločníci
od 25. 9. 2021
Europapier CEE GmbH
a - 2371, Gaadner Straße 80
od 13. 6. 2000 do 11. 11. 2004
Buhrmann Austria Gesellschaft m.b.H.
1010, Kärtner Ring 14
od 1. 8. 1996 do 12. 6. 2000
KNP BT Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
1010 Wien, Kärtner Ring 14
od 30. 6. 1993 do 31. 7. 1996
Leykam - Mürztaler Papier und Zellstoff Aktiengesellschaft
Gratkorn, Bruckerstrasse 21
od 10. 3. 1993 do 29. 6. 1993
Leykam - Mürztaler Papier und Zellstoff Aktiengesellschaft
Gratkorn, Bruckerstrasse 21
od 24. 11. 2012 do 24. 9. 2021
Europapier CEE GmbH
a - 2371, Gaadner Straße 80
od 20. 8. 2011 do 23. 11. 2012
PaperlinX Netherlands Holdings B.V.
Amsterdam Zuidoost, Herikerbergweg 25-27, PSČ 1101CN
od 12. 11. 2004 do 19. 8. 2011
PaperlinX Austria Gesellschaft mbH
A - 1010, Kärntner Ring 14
Výška vkladu každého spoločníka
od 24. 11. 2012 do 24. 9. 2021
Europapier CEE GmbH
Vklad:  
Splatené:  
od 25. 9. 2021
Europapier CEE GmbH
Vklad: 136 096 EUR
Splatené: 136 096 EUR
od 30. 6. 1993 do 31. 7. 1996
Leykam - Mürztaler Papier und Zellstoff Aktiengesellschaft
Vklad: 4 100 000 Sk
Splatené: 4 100 000 Sk
od 1. 8. 1996 do 12. 6. 2000
KNP BT Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Vklad: 4 100 000 Sk
Splatené: 4 100 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 11. 11. 2004
Buhrmann Austria Gesellschaft m.b.H.
Vklad: 4 100 000 Sk
Splatené: 4 100 000 Sk
od 12. 11. 2004 do 22. 1. 2010
PaperlinX Austria Gesellschaft mbH
Vklad: 4 100 000 Sk
Splatené: 4 100 000 Sk
od 23. 1. 2010 do 19. 8. 2011
PaperlinX Austria Gesellschaft mbH
Vklad: 136 096 EUR
Splatené: 136 096 EUR
od 20. 8. 2011 do 23. 11. 2012
PaperlinX Netherlands Holdings B.V.
Vklad: 136 096 EUR
Splatené: 136 096 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement