Závodisko, š.p., IČO: 31354301 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Závodisko, š.p. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31354301. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31354301 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
7. 7. 1993
Názov
od 7. 7. 1993

Závodisko, š.p.

Adresa sídla
od 12. 2. 1999
Bratislava, Starohájska 29, PSČ 85269
od 7. 7. 1993 do 11. 2. 1999
Bratislava, Starohájska 29, PSČ 85103
IČO
od 7. 7. 1993

31354301

Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
263/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 9. 9. 1994
organizovanie dostihových dní a riadenie testovania výkonostného potenciálu dostihových koní
od 17. 11. 1999
vedenie plemenárskej a zootechnickej dokumentácie v oblasti chovu plnokrvníka a klusáka v Slovenskej republike
od 17. 11. 1999
zabezpečovanie výkonu gescie v chove anglického plnokrvníka a klusáka v Slovenskej republike
od 17. 11. 1999
plnenie funkcie Dostihovej autority v Slovenskej republike a v súvislosti s touto funkciou zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodnom styku pod názvom "Turf Direktorium Bratislava"
od 15. 8. 2014
vydávanie, novelizovanie a doplňovanie Dostihového poriadku pre cvalové a klusácke dostihy po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
od 17. 11. 1999
vykonávanie stávkovej činnosti súvisiacej s dostihovou prevádzkou
od 17. 11. 1999
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 11. 1999
reklamná, publikačná a propagačná činnosť podľa zakladacej listiny
od 3. 7. 2000
prevádzkovanie trhového miesta
od 9. 2. 2012
správa a rozvoj majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
od 11. 10. 2022
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 11. 10. 2022
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 11. 10. 2022
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 17. 11. 1999 do 2. 7. 2000
prevádzkovanie príležitostných trhov
od 17. 11. 1999 do 14. 8. 2014
vydávanie, novelizovanie a doplňovanie Dostihového poriadku pre cvalové a klusácke dostihy po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR
od 7. 7. 1993 do 8. 9. 1994
organizovanie a riadenie testovania výkonnosti dostihových koní
od 7. 7. 1993 do 8. 9. 1994
vedenie plemenárskej a zootechnickej dokumentácie v chove anglického plnokrvníka a klusáka na Slovensku a zabezpečeuje výkon gescie v chove anglického plnokrvníka a klusáka na Slovensku, vrátane systému ich skúšok výkonnosti v dostihovej prevádzke vedenia plemenársko-zootechnickej dokumentácie a medzinárodné zastupovanie Slovenskej republiky
od 7. 7. 1993 do 8. 9. 1994
obchodná a zahranično-obchodná činnosť a poskytovanie služieb (burzy)
od 7. 7. 1993 do 8. 9. 1994
stávková činnosť súvisiaca s dostihovou prevádzkou
od 7. 7. 1993 do 8. 9. 1994
reklamná, publikačná a propagačná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
od 7. 7. 1993 do 8. 9. 1994
poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna
od 9. 9. 1994 do 16. 11. 1999
vedenie plemenárskej a zootechnickej dokumentácie v oblasti chovu plnokrvníka a klusáka v Slovenskej republike
od 9. 9. 1994 do 16. 11. 1999
zabezpečovanie výkonu gescie v chove anglického plnokrvníka a klusáka v Slovenskej republike
od 9. 9. 1994 do 16. 11. 1999
plnenie funkcie Dostihovej autority v Slovenskej republike a v súvislosti s touto funkciou zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodnom styku pod názvom "Turf Direktorium Bratislava"
od 9. 9. 1994 do 16. 11. 1999
vydávanie, novelizovanie a doplňovanie Dostihového poriadku pre cvalové a klusácke dostihy po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva SR
od 9. 9. 1994 do 16. 11. 1999
vykonávanie stávkovej činnosti súvisiacej s dostihovou prevádzkou
od 9. 9. 1994 do 27. 4. 1995
vykonávanie poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výroby
od 9. 9. 1994 do 16. 11. 1999
usporadúvanie búrz so spotrebným tovarom
od 9. 9. 1994 do 16. 11. 1999
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 9. 1994 do 16. 11. 1999
reklamná, publikačná a propagačná činnosť podľa zakladacej listiny
Zastupovanie
od 15. 10. 2020
Samostatne
Zakladateľ
od 7. 7. 1993
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Bratislava
Kmeňové imanie
od 22. 10. 2015
2 777 752,14 EUR
od 15. 8. 2014 do 21. 10. 2015
2 971 659,14 EUR
od 5. 3. 2010 do 14. 8. 2014
3 086 704,42 EUR
od 26. 1. 2010 do 4. 3. 2010
3 198 931,155813 EUR
od 12. 2. 1999 do 25. 1. 2010
96 371 000 Sk
od 9. 9. 1994 do 11. 2. 1999
38 216 651 Sk
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 7. 1993
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1404/1993-420 zo dňa 26.2.1993 podľa ustanovení § 12 a § 13 Zák.č. 111/1990 Zb. v nadväzností na zánik štátneho podniku Podnik pre chov koní v Bratislave. Stary spis: Pš 848
od 9. 9. 1994
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 02.08.1994 č. 6739/1994 - 420. Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 12.07.1994 č. 52/1343/94 na prevádzkovanie stávkových hier. Stary spis: Pš 848
od 28. 4. 1995
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 10.2.1995. Stary spis: Pš 848
od 12. 2. 1999
Rozhodnutie Ministerstva pôdohosp. SR č. 5528/1998 - 420 zo dňa 21.9.1998.
od 17. 11. 1999
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 6718/1999-420 zo dňa 18.10.1999, ktorým bola doplnená zakladacia listina Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1404/1993-420 zo dňa 26.2.1993.
od 3. 7. 2000
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva č.9425/1999-420 zo dňa 21.12.1999
od 5. 3. 2010
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva č. 431/2010-250 zo dňa 22.02.2010.
od 9. 2. 2012
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 26.05.2010 č. 2670/2011-250.
od 29. 6. 2012
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 6.6.2012 č. 359/2012-100 a č.360/2012-100
od 15. 8. 2014
Rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny štátneho podniku zo dňa 31.07.2014.
od 15. 8. 2014
Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo dňa 22.01.2014.
od 22. 10. 2015
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zo dňa 17.08.2015.
od 21. 11. 2017
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 517/2017 - 100 zo dňa 09.11.2017.
Dozorná rada
od 30. 3. 2021
Beáta Kišacová
Bratislava - mestská časť Petržalka, Röntgenova 10, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 29. 1. 2021
od 30. 3. 2021
Ing. Ivan Vallo
Zálesie, Terchovská 78, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 29. 1. 2021
od 1. 6. 2022
MVDr. Kristína Mouelhi
Bratislava - mestská časť Petržalka, Vígľašská 3, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 22. 4. 2022
od 22. 11. 2022
Mgr. Zuzana Obertová
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šancová 58, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 1. 11. 2022
od 22. 11. 2022
Ing. Ivan Pavlík, Ph.D.
Trenčín, M. Turkovej 1732/40, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 15. 9. 2022
od 9. 2. 2012 do 7. 11. 2012
Ing. Koloman Gasparik
Ipeľský Sokolec, Ipeľský Sokolec 139, PSČ 935 75
Vznik funkcie: 25. 2. 2011
od 8. 11. 2012 do 7. 11. 2012
Ing. Koloman Gasparik
Ipeľský Sokolec, Ipeľský Sokolec 139, PSČ 935 75
Vznik funkcie: 25. 2. 2011 Skončenie funkcie: 15. 6. 2012
od 8. 2. 2017 do 29. 3. 2021
Mgr. Pavol Goriščák
Bardejov, Lipová 2878/16, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2017
od 30. 3. 2021 do 29. 3. 2021
Mgr. Pavol Goriščák
Bardejov, Lipová 2878/16, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2017 Skončenie funkcie: 15. 5. 2020
od 26. 1. 2010 do 8. 2. 2012
Ing. Marko Halo
Nitra, Schurmannova 5, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
od 9. 2. 2012 do 8. 2. 2012
Ing. Marko Halo
Nitra, Schurmannova 5, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 27. 10. 2010
od 21. 10. 2006 do 25. 1. 2010
Ing. Marko Halo
Nitra, Schurmannova 5, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 10. 7. 2003
od 26. 1. 2010 do 25. 1. 2010
Ing. Marko Halo
Nitra, Schurmannova 5, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 10. 7. 2003 Skončenie funkcie: 9. 7. 2008
od 8. 11. 2012 do 23. 11. 2016
prof. Ing. Marko Halo, Ph.D.
Nitra, Schurmanova 5, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2012
od 24. 11. 2016 do 23. 11. 2016
prof. Ing. Marko Halo, Ph.D.
Nitra, Schurmanova 5, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2012 Skončenie funkcie: 31. 7. 2016
od 8. 11. 2012 do 23. 11. 2016
Ing. Peter Juhász
Bratislava, Hany Meličkovej 11, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 9. 2012
od 24. 11. 2016 do 23. 11. 2016
Ing. Peter Juhász
Bratislava, Hany Meličkovej 11, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 9. 2012 Skončenie funkcie: 31. 7. 2016
od 24. 11. 2016 do 14. 10. 2020
Ing. Peter Juhász
Bratislava, Hany Meličkovej 11, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 10. 2016
od 15. 10. 2020 do 14. 10. 2020
Ing. Peter Juhász
Bratislava, Hany Meličkovej 11, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 10. 2016 Skončenie funkcie: 15. 5. 2020
od 26. 1. 2010 do 8. 2. 2012
Ing. Peter Juhász
Želovce, Kiarov 39, PSČ 991 06
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
od 9. 2. 2012 do 8. 2. 2012
Ing. Peter Juhász
Želovce, Kiarov 39, PSČ 991 06
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 27. 10. 2010
od 28. 4. 2021 do 4. 5. 2022
Bc. Barbora Kráľová, LL.M.
Dolné Srnie, Dolné Srnie 302, PSČ 916 41
Vznik funkcie: 15. 12. 2020
od 5. 5. 2022 do 4. 5. 2022
Bc. Barbora Kráľová, LL.M.
Dolné Srnie, Dolné Srnie 302, PSČ 916 41
Vznik funkcie: 15. 12. 2020 Skončenie funkcie: 31. 10. 2021
od 24. 11. 2016 do 8. 12. 2016
Marián Labanič
Snina, Podhorská 1189/21, PSČ 069 01
Vznik funkcie: 15. 10. 2016
od 9. 12. 2016 do 8. 12. 2016
Marián Labanič
Snina, Podhorská 1189/21, PSČ 069 01
Vznik funkcie: 15. 10. 2016 Skončenie funkcie: 14. 11. 2016
od 21. 10. 2006 do 25. 1. 2010
Ing. Zdenko Malík
Šaľa, Vavra Šrobára 570/6, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2006
od 26. 1. 2010 do 25. 1. 2010
Ing. Zdenko Malík
Šaľa, Vavra Šrobára 570/6, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2006 Skončenie funkcie: 15. 9. 2008
od 9. 2. 2012 do 7. 11. 2012
Mgr. Petra Masácová
900 25, Brezová 32
Vznik funkcie: 25. 2. 2011
od 8. 11. 2012 do 7. 11. 2012
Mgr. Petra Masácová
900 25, Brezová 32
Vznik funkcie: 25. 2. 2011 Skončenie funkcie: 15. 6. 2012
od 3. 10. 2019 do 29. 3. 2021
Ing. Ladislav Molnár
Bratislava, Toplianska 14, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 25. 1. 2019
od 30. 3. 2021 do 29. 3. 2021
Ing. Ladislav Molnár
Bratislava, Toplianska 14, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 25. 1. 2019 Skončenie funkcie: 22. 1. 2021
od 26. 1. 2010 do 14. 8. 2014
Alena Navračičová
Bratislava, Tematínska 6, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
od 15. 8. 2014 do 14. 8. 2014
Alena Navračičová
Bratislava, Tematínska 6, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 4. 12. 2013
od 21. 10. 2006 do 25. 1. 2010
Alena Navračičová
Bratislava, Tematínska 6, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 7. 7. 2003
od 26. 1. 2010 do 25. 1. 2010
Alena Navračičová
Bratislava, Tematínska 6, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 7. 7. 2003 Skončenie funkcie: 6. 7. 2008
od 28. 4. 2021 do 4. 5. 2022
Ing. Martin Nevolný
Detva, Kostolná 143, PSČ 962 12
Vznik funkcie: 15. 12. 2020
od 5. 5. 2022 do 4. 5. 2022
Ing. Martin Nevolný
Detva, Kostolná 143, PSČ 962 12
Vznik funkcie: 15. 12. 2020 Skončenie funkcie: 11. 6. 2021
od 26. 1. 2010 do 8. 2. 2012
Ing. Ľubomír Partika
Košice, Helsínska 7/14, PSČ 040 13
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
od 9. 2. 2012 do 8. 2. 2012
Ing. Ľubomír Partika
Košice, Helsínska 7/14, PSČ 040 13
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 27. 10. 2010
od 9. 2. 2012 do 7. 11. 2012
Ing. Helena Patasiová
Dunajská Streda, Széchényiho 6, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2011
od 8. 11. 2012 do 7. 11. 2012
Ing. Helena Patasiová
Dunajská Streda, Széchényiho 6, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2011 Skončenie funkcie: 15. 6. 2012
od 21. 10. 2006 do 25. 1. 2010
Ing. Helena Patasiová
Dunajská Streda, Széchényiho 2003/6, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 15. 5. 2006
od 26. 1. 2010 do 25. 1. 2010
Ing. Helena Patasiová
Dunajská Streda, Széchényiho 2003/6, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 15. 5. 2006 Skončenie funkcie: 15. 9. 2008
od 26. 1. 2010 do 25. 1. 2010
Vladimír Péti
Bratislava, Röntgenova 12, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 7. 7. 2003 Skončenie funkcie: 6. 7. 2008
od 26. 1. 2010 do 14. 8. 2014
Ing. Vladimír Péti
Bratislava, Röntgenova 12, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
od 15. 8. 2014 do 14. 8. 2014
Ing. Vladimír Péti
Bratislava, Röntgenova 12, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 4. 12. 2013
od 15. 8. 2014 do 2. 10. 2019
Ing. Vladimír Péti
Bratislava, R?ntgenova 12, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 22. 1. 2014
od 3. 10. 2019 do 2. 10. 2019
Ing. Vladimír Péti
Bratislava, R?ntgenova 12, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 22. 1. 2014 Skončenie funkcie: 25. 1. 2019
od 21. 10. 2006 do 25. 1. 2010
Ing. Vladimír Péti
Bratislava, Röntgenova 12, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 7. 7. 2003
od 24. 11. 2016 do 14. 10. 2020
Ing. Štefan Ryba, Ph.D.
Bratislava, Fedinova 2, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 15. 10. 2016
od 15. 10. 2020 do 14. 10. 2020
Ing. Štefan Ryba, Ph.D.
Bratislava, Fedinova 2, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 15. 10. 2016 Skončenie funkcie: 15. 5. 2020
od 28. 4. 2021 do 4. 5. 2022
PhDr. Dalibor Skladan
Bratislava - mestská časť Ružinov, Píniová 4, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 15. 12. 2020
od 5. 5. 2022 do 4. 5. 2022
PhDr. Dalibor Skladan
Bratislava - mestská časť Ružinov, Píniová 4, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 15. 12. 2020 Skončenie funkcie: 31. 10. 2021
od 1. 6. 2022 do 13. 10. 2022
Ing. Zlata Smolková
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Veterná 642/8, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 22. 4. 2022
od 14. 10. 2022 do 13. 10. 2022
Ing. Zlata Smolková
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Veterná 642/8, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 22. 4. 2022 Skončenie funkcie: 15. 8. 2022
od 15. 8. 2014 do 2. 10. 2019
Ing. Juraj Švec
Bratislava, Tupolevova 4, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 22. 1. 2014
od 3. 10. 2019 do 2. 10. 2019
Ing. Juraj Švec
Bratislava, Tupolevova 4, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 22. 1. 2014 Skončenie funkcie: 25. 1. 2019
od 8. 11. 2012 do 23. 11. 2016
Ing. Ján Vajs
Liptovský Mikuláš, Kollárova 3526, PSČ 031 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2012
od 24. 11. 2016 do 23. 11. 2016
Ing. Ján Vajs
Liptovský Mikuláš, Kollárova 3526, PSČ 031 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2012 Skončenie funkcie: 30. 6. 2016
od 3. 10. 2019 do 29. 3. 2021
Ing. Ján Valtýni
Bratislava, Floriánske námestie 1, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 25. 1. 2019
od 30. 3. 2021 do 29. 3. 2021
Ing. Ján Valtýni
Bratislava, Floriánske námestie 1, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 25. 1. 2019 Skončenie funkcie: 22. 1. 2021
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky