Legiodomy, družstvo, IČO: 31365051 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Legiodomy, družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31365051. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31365051 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
28. 12. 1993
Názov
od 20. 7. 2004

Legiodomy, družstvo

od 28. 12. 1993 do 19. 7. 2004

Bytové družstvo Legiodomy

Adresa sídla
od 8. 10. 2014
Bratislava, Americká 1, PSČ 83102
od 28. 12. 1993 do 7. 10. 2014
Bratislava, Ľubľanská 1, PSČ 83102
IČO
od 28. 12. 1993

31365051

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
137/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 4. 2. 2002
prenajímanie bytov vo vlastníctve družstva fyzickým osobám
od 4. 2. 2002
prenajímanie nebytových priestorov vo vlastníctve družstva právnickým a fyzickým osobám
od 4. 2. 2002
poskytovanie plnení spojených s nájmom bytov a nebytových priestorov v nájme alebo vo vlastníctve družstva
od 4. 2. 2002
zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu vo vlastníctve alebo v práve družstva
od 28. 12. 1993 do 21. 4. 1996
prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
od 28. 12. 1993 do 21. 4. 1996
prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
od 28. 12. 1993 do 21. 4. 1996
poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vo vlastníctve svojich členov
od 28. 12. 1993 do 21. 4. 1996
zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
od 22. 4. 1996 do 3. 2. 2002
prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
od 22. 4. 1996 do 3. 2. 2002
prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
od 22. 4. 1996 do 3. 2. 2002
poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vlastníctve svojich členov
od 22. 4. 1996 do 3. 2. 2002
zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
Konanie menom spoločnosti
od 20. 7. 2004
Za predstavenstvo koná navonok predseda. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje predseda a podpredseda spoločne, prípadne ďalší člen predstavenstva pri neprítomnosti jedného z nich.
od 28. 12. 1993 do 19. 7. 2004
Za predstavenstvo koná navonok predseda. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje predseda a podpredseda spoločne, prípadne ďalší člen predstavenstva pri neprítomnosti jedného z nich.
Ďalšie právne skutočnosti
od 28. 12. 1993
Družstvo bolo založené na utanovujúcej členskej schôdzi dňa 7.1.1993 podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 1922
od 22. 4. 1996
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 15.6.1995. Zápisnica zo zasadania predstavenstva konaného dňa 21.6.1995. Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 23.11.1995, na ktorej bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Dr 1922
od 2. 5. 2000
Stanovy družstva boli zmenené členskou schôdzou dňa 25.6.1997.
od 4. 2. 2002
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 26.6.2001, na ktorej boli schválené zmeny v predstavenstve družstva a nové stanovy.
od 20. 7. 2004
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 25.05.2004.
od 29. 9. 2007
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 06.06.2007.
od 18. 9. 2009
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 27.5.2009.
od 27. 7. 2010
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 02.06.2010.
od 24. 8. 2013
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze družstva zo dňa 26.03.2013.
od 8. 10. 2014
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 18.06.2014.
Základné imanie
od 18. 9. 2009
3 000 EUR
od 20. 10. 2004 do 17. 9. 2009
50 000 Sk
od 20. 7. 2004 do 19. 10. 2004
810 500 Sk
od 28. 12. 1993 do 19. 7. 2004
50 000 Sk
Základný členský vklad
od 18. 9. 2009
200 EUR
od 28. 12. 1993 do 19. 7. 2004
500 Sk
od 20. 7. 2004 do 17. 9. 2009
5 000 Sk
Kontrolná komisia
od 18. 2. 2020
Ing. Vladimír Dudík
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Americká 1, PSČ 831 02
od 18. 2. 2020
Ing. Oľga Ivanová
Bratislava - mestská časť Petržalka, Nám. Hraničiarov 5, PSČ 851 03
od 18. 2. 2020
Mária Kristínková
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Ľubľanská 1, PSČ 831 02
od 20. 7. 2004 do 28. 9. 2007
Beáta Bausová
Bratislava, Ukrajinská 10, PSČ 831 02
od 29. 9. 2007 do 28. 9. 2007
Beáta Bausová
Bratislava, Ukrajinská 10, PSČ 831 02
od 29. 9. 2007 do 26. 7. 2010
Beáta Bausová
Bratislava, Ukrajinská 10, PSČ 831 02
od 27. 7. 2010 do 26. 7. 2010
Beáta Bausová
Bratislava, Ukrajinská 10, PSČ 831 02
od 20. 7. 2004 do 28. 9. 2007
Ing. Milan Dudáš
Bratislava, Americká 2, PSČ 831 02
od 29. 9. 2007 do 28. 9. 2007
Ing. Milan Dudáš
Bratislava, Americká 2, PSČ 831 02
od 29. 9. 2007 do 26. 7. 2010
Ing. Milan Dudáš
Bratislava, Americká 2, PSČ 831 02
od 27. 7. 2010 do 26. 7. 2010
Ing. Milan Dudáš
Bratislava, Americká 2, PSČ 831 02
od 27. 7. 2010 do 23. 8. 2013
Ing. Vladimír Dudík
Bratislava, Americká 1, PSČ 831 02
od 24. 8. 2013 do 23. 8. 2013
Ing. Vladimír Dudík
Bratislava, Americká 1, PSČ 831 02
od 24. 8. 2013 do 29. 12. 2016
Ing. Vladimír Dudík
Bratislava, Americká 1, PSČ 831 02
od 30. 12. 2016 do 29. 12. 2016
Ing. Vladimír Dudík
Bratislava, Americká 1, PSČ 831 02
od 20. 7. 2004 do 6. 4. 2006
Helena Holubová
Bratislava, Ukrajinská 10, PSČ 831 02
od 7. 4. 2006 do 6. 4. 2006
Helena Holubová
Bratislava, Ukrajinská 10, PSČ 831 02
od 27. 7. 2010 do 23. 8. 2013
Ing. Oľga Ivanová
Bratislava, Nám. Hraničiarov 5, PSČ 851 03
od 24. 8. 2013 do 23. 8. 2013
Ing. Oľga Ivanová
Bratislava, Nám. Hraničiarov 5, PSČ 851 03
od 24. 8. 2013 do 29. 12. 2016
Ing. Oľga Ivanová
Bratislava, Nám. Hraničiarov 5, PSČ 851 03
od 30. 12. 2016 do 29. 12. 2016
Ing. Oľga Ivanová
Bratislava, Nám. Hraničiarov 5, PSČ 851 03
od 27. 7. 2010 do 23. 8. 2013
Miroslava Mlejneková
Bratislava, Americká 1, PSČ 831 02
od 24. 8. 2013 do 23. 8. 2013
Miroslava Mlejneková
Bratislava, Americká 1, PSČ 831 02
od 24. 8. 2013 do 29. 12. 2016
Miroslava Mlejneková
Bratislava, Americká 1, PSČ 831 02
od 30. 12. 2016 do 29. 12. 2016
Miroslava Mlejneková
Bratislava, Americká 1, PSČ 831 02
od 7. 4. 2006 do 28. 9. 2007
Ing. Tatiana Rosenbergová
Bratislava, Ľubľanská 1, PSČ 831 02
od 29. 9. 2007 do 28. 9. 2007
Ing. Tatiana Rosenbergová
Bratislava, Ľubľanská 1, PSČ 831 02
od 29. 9. 2007 do 26. 7. 2010
Ing. Tatiana Rosenbergová
Bratislava, Ľubľanská 1, PSČ 831 02
od 27. 7. 2010 do 26. 7. 2010
Ing. Tatiana Rosenbergová
Bratislava, Ľubľanská 1, PSČ 831 02
od 18. 2. 2020 do 17. 2. 2020
Ing. Vladimír Dudík
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Americká 1, PSČ 831 02
od 30. 12. 2016 do 17. 2. 2020
Ing. Vladimír Dudík
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Americká 1, PSČ 831 02
od 18. 2. 2020 do 17. 2. 2020
Mária Kristínková
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Ľubľanská 1, PSČ 831 02
od 18. 2. 2020 do 17. 2. 2020
Ing. Oľga Ivanová
Bratislava, Nám. Hraničiarov 5, PSČ 851 03
od 30. 12. 2016 do 17. 2. 2020
Ing. Oľga Ivanová
Bratislava, Nám. Hraničiarov 5, PSČ 851 03
od 30. 12. 2016 do 17. 2. 2020
Mária Kristínková
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Ľubľanská 1, PSČ 831 02
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement