EBA, s.r.o., IČO: 31376134 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti EBA, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31376134. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31376134 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
27. 7. 1994
Názov
od 27. 7. 1994

EBA, s.r.o.

Adresa sídla
od 29. 8. 2007
Bratislava, Rusovská cesta 1, PSČ 85101
od 14. 9. 2004 do 28. 8. 2007
Bernolákovo, Senecká 10, PSČ 90027
od 20. 10. 2003 do 13. 9. 2004
Bernolákovo, Horný dvor 1516, PSČ 90027
od 27. 7. 1994 do 19. 10. 2003
Bratislava, Miletičova 23, PSČ 82456
IČO
od 27. 7. 1994

31376134

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
7323/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 31. 5. 1995
biologická degradácia toxických látok v pôde a priemyselných odpadov
od 31. 5. 1995
výroba organických hnojív, kompostov, melioračných zemín a organicko - biologických substrátov
od 31. 5. 1995
ťažba a spracovanie rašeliny nebanským spôsobom
od 31. 5. 1995
ochrana pôdy pred eróziou
od 31. 5. 1995
osev a zatrávňovanie plôch
od 31. 5. 1995
rekultivačné práce
od 31. 5. 1995
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 31. 5. 1995
poradenská činnosť v predmete podnikania
od 20. 10. 2003
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 20. 10. 2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
od 20. 10. 2003
spracovanie ihličnatého reziva na paletové prvky a iný sortiment
od 20. 10. 2003
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania odpadmi
od 20. 10. 2003
výroba prípravkov proti veternej a dažďovej erózii
od 20. 10. 2003
verejná cestná nákladná doprava
od 20. 10. 2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 10. 2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 10. 2003
demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 10. 2003
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchod, výroba a služby v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 10. 2003
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.
od 18. 9. 2004
prenájom a leasing dopravných prostriedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov
od 18. 9. 2004
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
od 22. 2. 2005
výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov
od 17. 10. 2007
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov ( § 3 písm. a/ zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t
od 14. 8. 2008
čistenie nádrží
od 17. 4. 2009
čistiace a upratovacie práce
od 31. 3. 2010
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
od 31. 3. 2010
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 26. 4. 2012
odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom
od 6. 8. 2013
prípravné práce k realizácii stavby
od 6. 8. 2013
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 6. 8. 2013
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 6. 8. 2013
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 19. 11. 2014
hydrogeologický prieskum
od 19. 11. 2014
inžinierskogeologický prieskum
od 19. 11. 2014
geologický prieskum životného prostredia
od 19. 11. 2014
terénne meračské práce
od 19. 11. 2014
technické práce /vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest s k nim/
od 19. 11. 2014
laboratórne práce
od 19. 11. 2014
technologické práce
od 19. 11. 2014
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
od 19. 11. 2014
sanácia geologického prostredia
od 19. 11. 2014
sanácia enviromentálnej záťaže
od 19. 11. 2014
geochemické práce
od 19. 11. 2014
geofyzikálne práce
od 4. 11. 2015
prenájom hnuteľných vecí
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
montáž určených meradiel
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
od 12. 11. 2015 do 13. 2. 2017
elektroenergetika - distribúcia elektriny, dodávka elektriny
od 12. 11. 2015 do 13. 2. 2017
plynárenstvo - distribúcia plynu, dodávka plynu
od 27. 7. 1994 do 30. 5. 1995
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
montáž, rekonštrukcia, periodické skúšky a revízie vyhradených tlakových zariadení
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a blesk. do obj. tr. B
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
vodoinštalatérstvo
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
veľkoobchod s pitnou a úžitkovou vodou, stočným, stlačeným vzduchom
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
projektovanie elektrických zariadení
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
výroba stlačeného vzduchu
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
vedenie účtovníctva
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
sprostredkovanie vo výrobe, obchode a službách
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
od 4. 11. 2015 do 13. 2. 2017
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
od 22. 6. 2011 do 18. 11. 2014
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
od 22. 6. 2011 do 18. 11. 2014
vykonávanie terénnych meračských prác a technických prác /vrtné práce/ pre geologický výskum a geologický prieskum
od 22. 6. 2011 do 18. 11. 2014
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
od 22. 6. 2011 do 18. 11. 2014
sanácia geologického prostredia
od 22. 6. 2011 do 18. 11. 2014
sanácia environmentálnej záťaže
Konanie menom spoločnosti
od 12. 12. 2008
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ vždy spoločne s jedným prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis konateľ s uvedením funkcie "konateľ" a prokurista s uvedením funkcie "prokurista".
od 10. 5. 2007 do 11. 12. 2008
V mene spoločnosti koná konateľ a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a uvedie funkciu "konateľ".
od 15. 6. 2006 do 9. 5. 2007
Konatelia konajú vždy spoločne a podpisujú sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a uvedú funkciu "konateľ".
od 27. 7. 1994 do 14. 6. 2006
V mene spoločnosti koná konateľ.
Prokúra
od 15. 6. 2006
Ing. Alexej Beljajev
Bratislava, Ľubovnianska 4, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 15. 6. 2006
od 12. 12. 2008
Ing. Miroslav Betík
Bratislava, Bulharská 76, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 12. 12. 2008
od 12. 12. 2008
JUDr. Michal Lazar
Bratislava, Strmý Vŕšok 173, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 12. 12. 2008
od 12. 12. 2008
Každý prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom alebo konateľom. Prokurista v mene spoločnosti koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis a uvedie funkciu "prokurista".
od 15. 6. 2006 do 11. 12. 2008
V mene spoločnosti koná prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a uvedie funkciu "prokurista".
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 7. 1994
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.6.1994 v zmysle ust. § 24 a § 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 14130
od 27. 1. 1995
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.12.1994. Starý spis: S.r.o. 14130
od 27. 4. 1995
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 7.2.1995. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.1995. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 2.9.1994 bol zrušený štátny podnik Rašelinové závody š.p. Bratislava, dňom 28.2.1995. Majetok š.p. Rašelinové závody, ako aj aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, prechádzajú dňom 1.3.1995 na Fond národného majetku SR. Zmluvou o predaj podniku 652/1995 zo dňa 28.2.1995 medzi predávajúcim - Fond národného majetku SR a kupujúcim, spoločnosťou EBA spol. s r.o. prechádzajú vlastnícke práva k veciam, prevod iných práv, záväzkov a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžili alebo vzhľadom na svoju povahu mali slúžiť k prevádzkovaniu podniku Rašelinové závody š.p. na kupujúceho - spoločnosť EBA, spol. s r.o. Starý spis: S.r.o. 14130
od 31. 5. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1995. Starý spis: S.r.o. 14130
od 13. 12. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.1996. Starý spis: S.r.o. 14130
od 18. 9. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluvy zo dňa 25.6.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998Z.z.
od 2. 7. 2002
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.9.2001.
od 20. 10. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
od 14. 9. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003
od 18. 9. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2004.
od 1. 2. 2005
Vyhlásenie spoločníka zo dňa 09.12.2004.
od 3. 6. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel.
od 15. 6. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2006.
od 10. 5. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.5.2007.
od 29. 8. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2007 - zmena sídla spoločnosti.
od 17. 10. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2007.
od 14. 8. 2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2008.
od 4. 10. 2008
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 01.10.2008. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 01.10.2008.
od 9. 10. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008
od 17. 4. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2009.
od 31. 3. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2010.
od 19. 6. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010.
od 3. 6. 2011
Potvrdenie Tatra banka, a.s. zo dňa 10.5.2011 o zániku záložného práva k obchodnému podielu spoločníka Express slovakia "Medzinárodná preprava a.s.".
od 26. 4. 2012
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2012.
od 6. 8. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2013.
od 13. 12. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2013.
od 25. 7. 2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014.
od 24. 10. 2014
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2014.
od 19. 11. 2014
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2014.
od 4. 11. 2015
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3012/2015, NZ 37799/2015, NCRls 38622/2015 zo dňa 22.10.2015.
od 17. 12. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2015.
od 19. 12. 2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12. 2015.
od 30. 1. 2016
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2015 - udelenie súhlasu so zriadením založného práva na obchodný podiel.
Základné imanie
od 19. 12. 2015
7 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 7 000 000 EUR
od 25. 7. 2014 do 18. 12. 2015
5 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 000 EUR
od 13. 12. 2013 do 24. 7. 2014
400 000 EUR
Rozsah splatenia: 400 000 EUR
od 19. 6. 2010 do 12. 12. 2013
365 132 EUR
Rozsah splatenia: 365 132 EUR
od 28. 1. 2009 do 18. 6. 2010
33 193,918876 EUR
od 2. 7. 2002 do 27. 1. 2009
1 000 000 Sk
od 18. 9. 1998 do 1. 7. 2002
200 000 Sk
od 27. 7. 1994 do 17. 9. 1998
100 000 Sk
Dozorná rada
od 12. 12. 2008
JUDr. Michal Lazar
Bratislava, Strmý Vŕšok 173, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 24. 5. 2006
od 15. 6. 2006
Ing. Alexej Beljajev
Bratislava, Ľubovnianska 4, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 24. 5. 2006
od 24. 10. 2014
JUDr. Ľudovít Wittner
Trnava, Okružná 3, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2014
od 15. 6. 2006 do 11. 12. 2008
JUDr. Michal Lazar
Bratislava, Karadžičova 4109/45, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 24. 5. 2006
od 24. 10. 2014 do 23. 10. 2014
Daniel Minarovič
Pezinok, Majakovského 2611/15, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 24. 5. 2006 Skončenie funkcie: 30. 9. 2014
od 15. 6. 2006 do 23. 10. 2014
Daniel Minarovič
Pezinok, Majakovského 2611/15, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 24. 5. 2006
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 4. 11. 2015
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 4. 11. 2015
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce, Prakovce 13, PSČ 055 62
Spoločníci
od 13. 5. 2006
Optifin Invest s.r.o.
Bratislava, Rusovská cesta 1, PSČ 851 01
od 18. 9. 1998 do 1. 7. 2002
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Hoffmannsthalgasse 8/2/4 A
od 18. 9. 1998 do 1. 7. 2002
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Dublin, Dollard House, Wellington Quay
od 13. 12. 1996 do 17. 9. 1998
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Hoffmannsthalgasse 8/2/4 A
od 13. 12. 1996 do 17. 9. 1998
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Dublin, Dollard House, Wellington Quay
od 27. 4. 1995 do 12. 12. 1996
EBA INVESTMENT AND TRADE LIMITED
Dublin, Dollar House, Wellingten Quay
od 27. 7. 1994 do 26. 4. 1995
CAMEX Handelsgesellschaft m.b.H
Schottenfeldgasse 13-15/3
od 9. 10. 2008 do 16. 12. 2015
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Bratislava, Plynárenská 7/B, PSČ 821 09
od 4. 10. 2008 do 8. 10. 2008
PINE ISLAND INVESTMENTS LIMITED
P.C. 2408, Agiou Nikolaou, Flat/Office 103, Egkomi 67-69
od 24. 8. 2005 do 12. 5. 2006
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Dundalk, Francis Street, PSČ Co.Louth.
od 2. 7. 2002 do 23. 8. 2005
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Dublin, Dollard House, Wellington Quay
od 2. 7. 2002 do 31. 1. 2005
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Hoffmannsthalgasse 8/2/4 A
od 1. 2. 2005 do 12. 5. 2006
JUDr. Jana Brezovanová
Bratislava, Podunajská 24, PSČ 821 06
od 27. 7. 1994 do 26. 1. 1995
Ing. Fritz Bauer
Pummergasse 20
od 27. 1. 1995 do 26. 4. 1995
Peter Brezovan
Hofmannsthalgasse 8/2/4
od 27. 7. 1994 do 26. 1. 1995
Dr. Hans Michael Piech
Salzburg - Porschehof, Kaiserschutzenstrasse 1
Výška vkladu každého spoločníka
od 30. 1. 2016
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 7 000 000 EUR
Splatené: 7 000 000 EUR
od 27. 7. 1994 do 26. 4. 1995
CAMEX Handelsgesellschaft m.b.H
Vklad: 55 000 Sk
Splatené: 55 000 Sk
od 27. 7. 1994 do 26. 1. 1995
Dr. Hans Michael Piech
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 27. 7. 1994 do 26. 1. 1995
Ing. Fritz Bauer
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 27. 1. 1995 do 26. 4. 1995
Peter Brezovan
Vklad: 45 000 Sk
Splatené: 45 000 Sk
od 27. 4. 1995 do 12. 12. 1996
EBA INVESTMENT AND TRADE LIMITED
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 13. 12. 1996 do 17. 9. 1998
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Vklad: 55 000 Sk
Splatené: 55 000 Sk
od 13. 12. 1996 do 17. 9. 1998
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Vklad: 45 000 Sk
Splatené: 45 000 Sk
od 18. 9. 1998 do 1. 7. 2002
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Vklad: 110 000 Sk
Splatené: 110 000 Sk
od 18. 9. 1998 do 1. 7. 2002
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 2. 7. 2002 do 31. 1. 2005
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H.
Vklad: 550 000 Sk
Splatené: 550 000 Sk
od 2. 7. 2002 do 23. 8. 2005
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 8. 2005 do 12. 5. 2006
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED
Vklad: 450 000 Sk
Splatené: 450 000 Sk
od 1. 2. 2005 do 12. 5. 2006
JUDr. Jana Brezovanová
Vklad: 550 000 Sk
Splatené: 550 000 Sk
od 13. 5. 2006 do 2. 6. 2006
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 3. 6. 2006 do 3. 10. 2008
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 4. 10. 2008 do 27. 1. 2009
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 4. 10. 2008 do 8. 10. 2008
PINE ISLAND INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 9. 10. 2008 do 27. 1. 2009
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 28. 1. 2009 do 18. 6. 2010
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 16 596,959438 EUR
Splatené: 16 596,959438 EUR
od 28. 1. 2009 do 28. 1. 2009
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 16 596,959438 EUR
Splatené: 16 596,959438 EUR
od 29. 1. 2009 do 18. 6. 2010
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 16 596,959438 EUR
Splatené: 16 596,959438 EUR
od 19. 6. 2010 do 26. 4. 2011
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 182 566 EUR
Splatené: 182 566 EUR
od 19. 6. 2010 do 2. 6. 2011
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 182 566 EUR
Splatené: 182 566 EUR
od 27. 4. 2011 do 12. 12. 2013
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 182 566 EUR
Splatené: 182 566 EUR
od 3. 6. 2011 do 12. 12. 2013
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 182 566 EUR
Splatené: 182 566 EUR
od 13. 12. 2013 do 24. 7. 2014
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 200 000 EUR
Splatené: 200 000 EUR
od 13. 12. 2013 do 24. 7. 2014
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 200 000 EUR
Splatené: 200 000 EUR
od 25. 7. 2014 do 16. 12. 2015
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 2 500 000 EUR
Splatené: 2 500 000 EUR
od 25. 7. 2014 do 16. 12. 2015
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Vklad: 2 500 000 EUR
Splatené: 2 500 000 EUR
od 17. 12. 2015 do 18. 12. 2015
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 5 000 000 EUR
Splatené: 5 000 000 EUR
od 19. 12. 2015 do 29. 1. 2016
Optifin Invest s.r.o.
Vklad: 7 000 000 EUR
Splatené: 7 000 000 EUR
Predaj
od 14. 2. 2017
Predaj časti podniku Predaj časti podniku EBA, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 13.1.2017 uzavretej medzi spoločnosťou EBA, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO 31376134 ako predávajúcim a spoločnosťou Optifin Energo, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO 44337248 ako kupujúcim.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO