STAVREX, a.s., IČO: 31386733 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti STAVREX, a.s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31386733. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31386733 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
18. 1. 1995
Názov
od 18. 1. 1995

STAVREX, a.s.

Adresa sídla
od 29. 4. 2004
Bratislava, Pri Šajbách 16, PSČ 83106
od 18. 1. 1995 do 28. 4. 2004
Bratislava, Pribinova 24, PSČ 82109
IČO
od 18. 1. 1995

31386733

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
780/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 18. 1. 1995
obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
od 18. 1. 1995
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
Konanie menom spoločnosti
od 18. 5. 2013
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti predseda predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 2. 3. 2005 do 17. 5. 2013
Spoločne s druhým členom predstavenstva.
od 29. 4. 2004 do 1. 3. 2005
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.
od 4. 11. 2003 do 28. 4. 2004
Konať menom spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje a za ňu podpisuje člen predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci pripojí svoj podpis.
od 18. 1. 1995 do 3. 11. 2003
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Spoločnosť zaväzujúa za ňu podpisujú dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menuspoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 1. 1995
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.12.1994 v zmysle ust. §§ 155-220 Zák.č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1355
od 4. 4. 2001
Notárska zápisnica N 717/00, Nz 716/00 zo dňa 29.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
od 4. 11. 2003
Notárska zápisnica N 711/2002, Nz 686/2002 spísaná dňa 13.12.2002 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zánik funkcie členov predstavenstva Ľubomíra Fickera k 31.12.2002 a Milana Melichára k 31.12.2002.
od 29. 4. 2004
Notárska zápisnica N 751/03, Nz 111916/03 zo dňa 28. 11. 2003.
od 2. 3. 2005
Notárska zápisnica č.N 43/2005, Nz 6837/2005 zo dňa 15.02.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti.
od 18. 7. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.5.2008.
od 18. 5. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 222/2013, Nz 16141/2013, NCRls 16475/2013 zo dňa 16.05.2013.
Základné imanie
od 14. 10. 2010
92 942,974 EUR
Rozsah splatenia: 92 942,974 EUR
od 4. 11. 2003 do 13. 10. 2010
2 800 000 Sk
Rozsah splatenia: 2 800 000 Sk
od 4. 4. 2001 do 3. 11. 2003
2 800 000 Sk
od 18. 1. 1995 do 3. 4. 2001
1 000 000 Sk
Akcie
od 14. 10. 2010
Počet: 27
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319,392 EUR
od 14. 10. 2010
Počet: 5
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 663,878 EUR
od 29. 4. 2004 do 13. 10. 2010
Počet: 27
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 29. 4. 2004 do 13. 10. 2010
Počet: 5
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
od 11. 2. 2000 do 28. 4. 2004
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 4. 4. 2001 do 28. 4. 2004
Počet: 18
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 18. 1. 1995 do 10. 2. 2000
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 18. 7. 2008
Ing. Vladimír Borík
Bratislava, Topoľčianska 16, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 28. 5. 2008
od 18. 7. 2008
Ing. Igor Kaňuch
Plaveč, Komenského 5/127, PSČ 065 44
Vznik funkcie: 28. 5. 2008
od 18. 7. 2008
Martin Nemečkay
Bratislava, Poľnohospodárska 51, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 28. 5. 2008
od 18. 7. 2008
Ing. Pavol Rohárik
Bratislava, Ľudovíta Fullu 3069/5, PSČ 841 00
Vznik funkcie: 28. 5. 2008
od 18. 1. 1995 do 3. 11. 2003
Ľudovít Baláž
Bratislava, Strečianska 7, PSČ 851 01
od 4. 11. 2003 do 28. 4. 2004
Ľudovít Baláž
Bratislava, Strečianska 7, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 18. 1. 1995
od 29. 4. 2004 do 28. 4. 2004
Ľudovít Baláž
Bratislava, Strečianska 7, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 18. 1. 1995 Skončenie funkcie: 28. 11. 2003
od 18. 1. 1995 do 3. 11. 2003
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, CSc.
Bratislava, Laurinská 19, PSČ 811 01
od 4. 11. 2003 do 28. 4. 2004
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, CSc.
Bratislava, Laurinská 19, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 18. 1. 1995
od 29. 4. 2004 do 28. 4. 2004
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, CSc.
Bratislava, Laurinská 19, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 18. 1. 1995 Skončenie funkcie: 28. 11. 2003
od 18. 1. 1995 do 3. 11. 2003
Mgr. Marián Krkoška
Košice, Urbanova 28, PSČ 040 01
od 4. 11. 2003 do 28. 4. 2004
Mgr. Marián Krkoška
Košice, Urbanova 28, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 18. 1. 1995
od 29. 4. 2004 do 28. 4. 2004
Mgr. Marián Krkoška
Košice, Urbanova 28, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 18. 1. 1995 Skončenie funkcie: 28. 11. 2003
od 29. 4. 2004 do 1. 3. 2005
Ing. Jana Némethová
Bratislava, Bulíkova č. 19, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 28. 11. 2003
od 2. 3. 2005 do 1. 3. 2005
Ing. Jana Némethová
Bratislava, Bulíkova č. 19, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 28. 11. 2003 Skončenie funkcie: 15. 2. 2005
od 29. 4. 2004 do 1. 3. 2005
Ing. Tatiana Vodislavská
Bratislava, Pri Šajbách č. 16, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 28. 11. 2003
od 2. 3. 2005 do 1. 3. 2005
Ing. Tatiana Vodislavská
Bratislava, Pri Šajbách č. 16, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 28. 11. 2003 Skončenie funkcie: 15. 2. 2005
od 18. 7. 2008 do 17. 7. 2008
Konštantín Baláž
Demänovská dolina, Staré Koliesko 102, PSČ 032 51
Vznik funkcie: 28. 11. 2003 Skončenie funkcie: 27. 5. 2008
od 18. 7. 2008 do 17. 7. 2008
Václava Roháriková
Skalica, Veľké Trávniky 31, PSČ 909 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2005 Skončenie funkcie: 27. 5. 2008
od 18. 7. 2008 do 17. 7. 2008
Michal Kollár
Poprad, Budovateľská 2445/9, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2005 Skončenie funkcie: 27. 5. 2008
od 18. 7. 2008 do 17. 7. 2008
Ing. Gabriel Guniš
Vrútky, Ulica za mostom 5488/12, PSČ 038 61
Vznik funkcie: 15. 2. 2005 Skončenie funkcie: 27. 5. 2008
od 29. 4. 2004 do 17. 7. 2008
Konštantín Baláž
Demänovská dolina, Staré Koliesko 102, PSČ 032 51
Vznik funkcie: 28. 11. 2003
od 2. 3. 2005 do 17. 7. 2008
Václava Roháriková
Skalica, Veľké Trávniky 31, PSČ 909 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2005
od 2. 3. 2005 do 17. 7. 2008
Michal Kollár
Poprad, Budovateľská 2445/9, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2005
od 2. 3. 2005 do 17. 7. 2008
Ing. Gabriel Guniš
Vrútky, Ulica za mostom 5488/12, PSČ 038 61
Vznik funkcie: 15. 2. 2005
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.