VMV a.s. v likvidácii, IČO: 31400361 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VMV a.s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 23. 9. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31400361. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31400361 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 8. 1995
Názov
od 15. 1. 2005 do 23. 11. 2021

VMV a.s. v likvidácii

od 9. 8. 1995 do 14. 1. 2005

VMV a.s.

Adresa sídla
od 26. 6. 1998 do 23. 11. 2021
Bratislava, Dostojevského rad 1, PSČ 81109
od 9. 8. 1995 do 25. 6. 1998
Bratislava, Mýtna 33, PSČ 81905
IČO
od 9. 8. 1995

31400361

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
892/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 13. 3. 1996 do 9. 2. 2003
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
od 13. 3. 1996 do 9. 2. 2003
sprostredkovateľská činnosť
od 13. 3. 1996 do 9. 2. 2003
sprievodca cestovného ruchu
od 3. 3. 1997 do 9. 2. 2003
tlač novín
od 3. 3. 1997 do 9. 2. 2003
tlač kníh
od 3. 3. 1997 do 9. 2. 2003
tlač iná
od 3. 3. 1997 do 9. 2. 2003
viazanie kníh a konečné spracovanie
od 3. 3. 1997 do 9. 2. 2003
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
od 9. 8. 1995 do 9. 2. 2003
vydavateľská činnosť
od 9. 8. 1995 do 9. 2. 2003
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
od 9. 8. 1995 do 23. 11. 2021
inzertná a reklamná činnosť
od 9. 8. 1995 do 23. 11. 2021
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 8. 1995 do 23. 11. 2021
poradenská činnosť v oblasti vydávanie pe- riodickej a neperiodickej tlače
Konanie menom spoločnosti
od 26. 6. 1998 do 23. 11. 2021
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja čelnovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené udeliť písomné plnomocenstvo na podpisovanie za spoločnosť fyzickej osobe, pričom takéto plnomocenstvo musí byť podpísané dvomi členmi predstavenstva a ich podpisy musia byť úradne overené. Podpisovanie za spoločnosť sa vzkoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 13. 3. 1996 do 25. 6. 1998
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené udeliť písomné plnomocenstvo na podpisovanie za spoločnosť fyzickej osobe, pričom takéto plnomocenstvo musí byť podpísané všetkými členmi predstavenstva a ich podpisy musia byť úradne overené. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému k obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 9. 8. 1995 do 12. 3. 1996
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému k obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
Likvidácia
od 15. 1. 2005
Dátum vstupu do likvidácie: 30.10.2004
Likvidátor:
od 15. 1. 2005 do 23. 11. 2021
Juraj Vajda
Bratislava, Kafendova 28, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 30. 10. 2004
od 15. 1. 2005 do 23. 11. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisuje sa tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 8. 1995 do 23. 11. 2021
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 04. 07. 1995 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1469
od 13. 3. 1996 do 23. 11. 2021
Nové stanovy spoločnosti boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.8.1995. Notárska zápisnica N 108/95, Nz 107/95 zo dňa 22.8.1995
od 3. 3. 1997 do 23. 11. 2021
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.7.1996 pod č. N 217/96, Nz 208/96 na ktorom bolo schválená zmena stanov.
od 14. 4. 1997 do 23. 11. 2021
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.1996 pod č. N 184/96, Nz 185/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1469
od 9. 9. 1997 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 314/97, Nz 305/97 napísanej dňa 13.6.1997 notárom JUDr. Hru- šovskou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 11. 5. 1998 do 23. 11. 2021
Výťah zo zápisnice z rokovania predstavenstva konaného dňa 19.12.1997.
od 26. 6. 1998 do 23. 11. 2021
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23,3,1998 pod č.N 63/98, Nz 62/98 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24,4,1998 pod č. N 93/98, Nz 932/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 8. 9. 2000 do 23. 11. 2021
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.10. 1999 pod.č. N 290/99 Nz 253/99, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
od 19. 10. 2000 do 23. 11. 2021
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.6.2000 pod č. Nz 238/2000 na ktorom bolo schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
od 10. 2. 2003 do 23. 11. 2021
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2002 pod č. Nz 490/02 na ktorom bolo schválené nové znenie stanov spoločnosti
od 15. 1. 2005 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára napísané vo forme not. zápisnice zo dňa 27.09.2004 N 320/2004 Nz 72150/2004 a zo dňa 11.01.2005 N 6/2005 Nz 732/2005 NCRls 707/2005 JUDr. Tatjanou Šurkovou o vstupe spoločnosti do likvidácie.
Základné imanie
od 8. 9. 2000 do 23. 11. 2021
75 000 000 Sk
od 26. 6. 1998 do 7. 9. 2000
55 000 000 Sk
od 14. 4. 1997 do 25. 6. 1998
30 000 000 Sk
od 13. 3. 1996 do 13. 4. 1997
10 000 000 Sk
od 9. 8. 1995 do 12. 3. 1996
1 000 000 Sk
Akcie
od 8. 9. 2000 do 23. 11. 2021
Počet: 750
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 26. 6. 1998 do 7. 9. 2000
Počet: 550
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 9. 9. 1997 do 25. 6. 1998
Počet: 240
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 9. 9. 1997 do 25. 6. 1998
Počet: 60
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 14. 4. 1997 do 8. 9. 1997
Počet: 30000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 13. 3. 1996 do 13. 4. 1997
Počet: 10000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 9. 8. 1995 do 12. 3. 1996
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 9. 8. 1995 do 12. 3. 1996
Mgr. Alexej Fulmek
Bratislava, Batkova 3, PSČ 841 01
od 9. 8. 1995 do 12. 3. 1996
JUDr. Vladimír Šebo
Bratislava, Palisády 41, PSČ 811 06
od 9. 8. 1995 do 12. 3. 1996
Ing. Jozef Štubňa
Zvolen, Bratov Veselovcov 1055/3, PSČ 960 01
od 13. 3. 1996 do 18. 10. 2000
Ing. Jozef Štubňa
Zvolen, Bratov Veselovcov 1055/3, PSČ 960 01
od 15. 1. 2005 do 14. 1. 2005
Ing. Stanislav Žiačik
Bratislava, Rozvodná 10, PSČ 831 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 27. 9. 2004
od 15. 1. 2005 do 14. 1. 2005
Róbert Kotian
Bratislava, Mlynarovičova 13, PSČ 851 04
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 27. 9. 2004
od 19. 10. 2000 do 23. 11. 2021
Eva Punová
Bratislava, Bartoňová 5
od 13. 3. 1996 do 14. 1. 2005
Ing. Stanislav Žiačik
Bratislava, Rozvodná 10, PSČ 831 01
od 13. 3. 1996 do 14. 1. 2005
Róbert Kotian
Bratislava, Mlynarovičova 13, PSČ 851 04
od 15. 1. 2005 do 23. 11. 2021
Andrea Kutáková
Bratislava, H.Meličkovej 14, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 27. 9. 2004
od 15. 1. 2005 do 23. 11. 2021
Andrej Gregorovič
Bratislava, Bazovského 17, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 27. 9. 2004
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO