Donau farm Bellova, s.r.o., IČO: 31408761 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Donau farm Bellova, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31408761. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31408761 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
25. 2. 1992
Názov
od 13. 12. 2022

Donau farm Bellova, s.r.o.

od 23. 11. 1999 do 12. 12. 2022

Dron Agro, s.r.o.

od 25. 2. 1992 do 22. 11. 1999

INSEL spol. s r.o. INSEL G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ INSEL Ltd /v jazyku anglickom/ INSEL Kft /v jazyku maďarskom/

Adresa sídla
od 22. 7. 2010
Blahová, Hlavná 65, PSČ 93052
od 28. 9. 1999 do 21. 7. 2010
Dunajská Streda, Gaštanový rad 1, PSČ 92901
od 12. 7. 1999 do 27. 9. 1999
Dunajská Streda, Cukrovarská 152/25, PSČ 92901
od 25. 2. 1992 do 11. 7. 1999
Dunajská Streda, biskupa Kondého 2, PSČ 92901
IČO
od 25. 2. 1992

31408761

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
324/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 23. 11. 1999
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
od 8. 8. 2001
prenajímanie motorových vozidiel
od 26. 2. 2004
účtovnícke práce
od 26. 2. 2004
organizačné a ekonomické poradenstvo
od 26. 2. 2004
administratívne služby
od 24. 4. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 4. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 4. 2004
prevádzkovanie závlahových zariadení
od 26. 4. 2005
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 23. 7. 2005
poskytovanie služieb poľnohospodárom
od 23. 7. 2005
poskytovanie služieb stavebnými a poľnohospodárskymi mechanizmami
od 23. 7. 2005
vykonávanie analýz a rozborov poľnohospodárskych produktov
od 23. 7. 2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 7. 2005
reklamná činnosť
od 23. 7. 2005
skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 3. 2006
výroba a predaj organického hnojiva
od 15. 3. 2006
záhradnícke a sadovnícke práce - úprava terénov, kosenie trávy, pomocné práce pri výsadbe a ošetrovaní, zberačské práce
od 15. 3. 2006
čistiace a upratovacie práce
od 15. 3. 2006
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
od 15. 3. 2006
nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
od 15. 3. 2006
organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení a konferencií
od 15. 3. 2006
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
od 15. 3. 2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 3. 2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 3. 2006
prieskum trhu a verejnej mienky
od 15. 3. 2006
propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 3. 2006
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 3. 2006
prípravné práce pre stavbu - zemné a výkopové práce bez použitia výbušnín
od 15. 3. 2006
ťažba, úprava a spracovanie štrku, piesku a kameňa v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 3. 2006
výroba a predaj transportného betónu
od 15. 3. 2006
baliaca činnosť
od 15. 3. 2006
čistenie a sušenie obilia
od 15. 3. 2006
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
od 15. 3. 2006
pohostinská činnosť
od 15. 3. 2006
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
od 26. 9. 2015
výroba, predaj a spracovanie osív
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
Veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti:
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
výrobkov rastlinnej a živočišnej výroby, rastlinných a živočišnych tukov a olejov, výrobkov potravinárskeho priemyselu
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
nerastných výrobkov
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
výrobkov chemického priemyslu okrem drogériového tovaru, jedov a žieravin
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
surovej kože a kožiek, usni, kožušiny a výrobkov z nich, sedlárskych a remenárskych výrobkov, cestovných potrieb, koženej galantérie, výrobkov z čriev
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
dreva a drevárskej výroby, drevárskych výrobkov
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
buničiny z dreva alebo z iných celulózových vláknin, odpadov z papiera lebo lepenky, papiernickych výrobkov
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
výrobkov z kameňa , sádry, cementu, azbestu keramických výrobkov, skla a sklenárskych výrobkov
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
obecných kovov a výrobkov z nich
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
spotrebnej elektorniky
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
traktorova dopravných zariadení
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
stavebného materiálu
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
rôznych výrobkov
od 25. 2. 1992 do 22. 7. 2005
Inžinierska a marketingová činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 10. 7. 2007
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
od 8. 11. 2006 do 9. 7. 2007
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis..
od 26. 9. 2006 do 7. 11. 2006
Za spoločnosť konajú konatelia spoločne.
od 22. 6. 1994 do 25. 9. 2006
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
od 25. 2. 1992 do 21. 6. 1994
k o n a t e l i a
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 6. 1994
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.1.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.1994. Stary spis: S.r.o. 971
od 12. 7. 1999
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.07.1998. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom zo dňa 24.07.1998. Zmena sídla spoločnosti z: biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda na: Cukrovarská 152/25, 929 01 Dunajská Streda.
od 28. 9. 1999
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.08.1999. Zmena sídla spoločnosti z: Cukrovarská 152/25, 929 01 Dunajská Streda na: Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda dodatkom spoločenskej zmluvy zo dňa 24.08.1999.
od 23. 11. 1999
Dodatok k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice č. N98/99, Nz 95/99 zo dňa 06.10.1999. Zmena obchodného mena z Insel, spol. s r.o. na Dron Agro, s.r.o.
od 3. 2. 2003
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2002 formou notárskej zápisnice č. N 242/2002, Nz 238/2002.
od 14. 5. 2003
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 08.04.2003. Úplné znenie zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 91/2003, Nz 30730/2003.
od 26. 2. 2004
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.01.2004 o zmene a úplnom znení spoločenskej zmluvy (doplnenie predmetu podnikania spoločnosti).
Základné imanie
od 16. 6. 2009
66 388 EUR
Rozsah splatenia: 66 388 EUR
od 10. 7. 2007 do 15. 6. 2009
2 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 2 000 000 Sk
od 3. 2. 2003 do 9. 7. 2007
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 12. 7. 1999 do 2. 2. 2003
200 000 Sk
od 25. 2. 1992 do 11. 7. 1999
100 000 Sk
Spoločníci
od 12. 8. 2022
DAN-FARM, s.r.o. Hlavná 65
Blahová, Hlavná 65, PSČ 930 52
od 8. 11. 2006 do 11. 8. 2022
DAN-FARM, s.r.o.
Blahová, Hlavná 65, PSČ 930 52
od 26. 9. 2006 do 7. 11. 2006
Donau farm, s.r.o.
Bratislava, Sabinovská 11, PSČ 821 03
od 14. 5. 2003 do 25. 9. 2006
Gergely Farkas
Dunajská Streda, Jasná 6, PSČ 929 01
od 14. 5. 2003 do 25. 9. 2006
Ing. Ladislav Farkas
Dunajská Streda, Jasná 6, PSČ 929 01
od 28. 9. 1999 do 13. 5. 2003
Ing. Ladislav Farkas
Dunajská Streda, Jasná 6, PSČ 929 01
od 25. 2. 1992 do 11. 7. 1999
Ing. Ladislav Nagy
Bratislava, Amurská 5, PSČ 821 05
od 25. 2. 1992 do 11. 7. 1999
Oršula Nagyová
Bratislava, Amurská 5, PSČ 821 06
od 25. 2. 1992 do 21. 6. 1994
Ing. Marta Samogyiová
Dunajská Streda, Cukrovarská 152/25, PSČ 929 01
od 12. 7. 1999 do 27. 9. 1999
Tibor Somogyi
Dunajská Streda, Cukrovarská 152/25, PSČ 929 01
od 12. 7. 1999 do 27. 9. 1999
Etela Somogyiová
Dunajská Streda, Cukrovarská 152/25, PSČ 929 01
od 22. 6. 1994 do 11. 7. 1999
Etela Somogyiová
Dunajská Streda, Cukrovarská 152/25, PSČ 929 01
od 25. 2. 1992 do 21. 6. 1994
Etela Somogyiová
Dunajská Streda, Cukrovarská 152/25, PSČ 929 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 16. 6. 2009 do 11. 8. 2022
DAN-FARM, s.r.o.
Vklad:  
Splatené:  
od 12. 8. 2022
DAN-FARM, s.r.o.
Vklad: 66 388 EUR
Splatené: 66 388 EUR
od 25. 2. 1992 do 21. 6. 1994
Etela Somogyiová
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 2. 1992 do 11. 7. 1999
Oršula Nagyová
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 2. 1992 do 21. 6. 1994
Ing. Marta Samogyiová
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 2. 1992 do 11. 7. 1999
Ing. Ladislav Nagy
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 22. 6. 1994 do 11. 7. 1999
Etela Somogyiová
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 12. 7. 1999 do 27. 9. 1999
Etela Somogyiová
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 12. 7. 1999 do 27. 9. 1999
Tibor Somogyi
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 28. 9. 1999 do 13. 5. 2003
Ing. Ladislav Farkas
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 14. 5. 2003 do 25. 9. 2006
Ing. Ladislav Farkas
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 14. 5. 2003 do 25. 9. 2006
Gergely Farkas
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 26. 9. 2006 do 7. 11. 2006
Donau farm, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 8. 11. 2006 do 9. 7. 2007
DAN-FARM, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 10. 7. 2007 do 27. 7. 2007
DAN-FARM, s.r.o.
Vklad: 2 000 000 Sk
Splatené: 2 000 000 Sk
od 28. 7. 2007 do 15. 6. 2009
DAN-FARM, s.r.o.
Vklad: 2 000 000 Sk
Splatené: 2 000 000 Sk
Predaj
od 29. 4. 2010
Predaj časti podniku Spoločnosť Dron Agro, s.r.o. predala spoločnosti ATAIR, s.r.o. so sídlom Gazdovský rad 1587, Šamorín, IČO: 36 256 978 na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29.03.2010 časť podniku pozostávajúcu z Agroturistického zariadenia HUBERT v Dunajskom Klátove 120.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement