CHEMOLAK a.s., IČO: 31411851 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti CHEMOLAK a.s. Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31411851. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31411851 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 24. 4. 1992

CHEMOLAK a.s.

Adresa sídla
od 16. 9. 1993
Smolenice, Továrenská 7, PSČ 91904
od 24. 4. 1992 do 15. 9. 1993
Smolenice, Továrenská 1, PSČ 91904
IČO
od 24. 4. 1992

31411851

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
67/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 2. 8. 2008
výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov
od 1. 7. 1993
baliaca činnosť
od 27. 12. 1994
poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti
od 27. 12. 1994
službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných mechanizmov spoločnosti
od 26. 1. 1995
prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky
od 19. 11. 1996
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
od 11. 6. 1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 11. 6. 1997
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
od 18. 8. 1997
factoring a forfaiting
od 25. 5. 1998
prevádzkovanie dráhy
od 25. 5. 1998
prevádzkovanie dopravy dráhe
od 25. 10. 2000
vydavateľská činnosť
od 25. 10. 2000
vedenie účtovníctva
od 25. 10. 2000
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 5. 2005
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
od 24. 9. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 24. 9. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 24. 9. 2005
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
od 24. 9. 2005
montáž, údržba a oprava strojnotechnologických zariadení
od 24. 9. 2005
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 24. 9. 2005
výroba kovových konštrukcií a ich častí
od 24. 9. 2005
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
od 24. 9. 2005
požičovňa a prenájom náradia
od 24. 9. 2005
oprava vysokozdvižných a motorových vozíkov
od 7. 10. 2006
prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkov tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
od 7. 10. 2006
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
od 7. 10. 2006
výskum v oblasti prírodných vied
od 7. 10. 2006
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 7. 10. 2006
medzinárodná nákladná cestná doprava
od 9. 1. 2007
prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie
od 2. 8. 2008
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 2. 8. 2008
medzinárodná nákladná cestná doprava
od 2. 8. 2008
prenájom hnuteľných vecí
od 2. 8. 2008
skladovanie
od 16. 7. 2010
výroba organických chemikálií
od 16. 7. 2010
výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
od 16. 7. 2010
reklamné a marketingové služby
od 24. 6. 2016
ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
od 24. 6. 2016
opravy vyhradených technických zariadení elektrických
od 24. 6. 2016
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
od 24. 9. 2005 do 23. 6. 2016
montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
od 25. 10. 2000 do 1. 8. 2008
polygrafická činnosť
od 13. 5. 2005 do 1. 7. 2015
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
od 6. 5. 1999 do 23. 9. 2005
vlastná ochrana
od 17. 11. 1995 do 23. 9. 2005
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností - penzión **
od 25. 5. 1998 do 23. 9. 2005
neštátne zdravotnícke zariadenie - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárstvo
od 19. 11. 1996 do 12. 5. 2005
cestná motorová doprava
od 19. 11. 1996 do 12. 5. 2005
nákladná cestná doprava
od 19. 11. 1996 do 12. 5. 2005
nepravidelná autobusová doprava
od 27. 12. 1994 do 23. 9. 2005
výroba a rozvod tepelnej energie a TÚV
od 26. 1. 1995 do 23. 9. 2005
výroba agrochemických výrobkov - chemické prípravky na ochranu rastlín
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
výroba a odbyt farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok všetkých druhov, leštiacich prostriedkov, impregnačných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok a elektroizolačných lakov
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
výroba a odbyt nástrekových hmôt (omietok) na báze organických spojív a organických plnidiel, výroba a úprava chemických výrobkov a prípravkov, pomocných prípravkov, úprava a balenie chemických výrobkov pre vnútorný trh
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
výroba a rozvod tepelnej energie, čistenie odpadov, odpadových vôd a likvidácie odpadov
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
poskytovanie ubytovacích služieb
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
poskytovanie obchodných a servisných služieb organizáciam
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
zahranično - obchodná činnosť
od 1. 7. 1993 do 23. 9. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
od 1. 7. 1993 do 1. 8. 2008
výroba farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok, leštiacich prostriedkov, impregnačných prostriedkov, výroba pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok, elektroizolačných lakov, nástrekovýc hmôt na báze organických spojív a organických plnidiel
od 1. 7. 1993 do 23. 9. 2005
veľkoobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami, leštiacimi prostriedkami, impergnačnými prostriedkami, elektroforéznymi náterovými látkami, elektroizolačnými lakmi, nástredkovými hmotami na báze organických spojív a plnidiel
od 1. 7. 1993 do 23. 9. 2005
masérske služby
od 1. 7. 1993 do 23. 9. 2005
zahranično - obchodná činnosť
od 17. 3. 1994 do 23. 9. 2005
maloobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami, leštiacimi prostriedkami, impregnačnými prostriedkami, elektroforéznymi náterovými látkami, elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami na báze organických spojív a plnidiel
od 17. 3. 1994 do 23. 6. 2016
ubytovacie služby - obytná miestnosť
od 17. 3. 1994 do 23. 9. 2005
prevádzkovanie sauny
od 17. 3. 1994 do 23. 9. 2005
pranie textilu
od 27. 12. 1994 do 23. 9. 2005
cestná motorová doprava
od 27. 12. 1994 do 23. 9. 2005
medzinárodná cestná nákladná doprava
Konanie menom spoločnosti
od 16. 11. 2022
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 24. 4. 1992 do 15. 11. 2022
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 7. 1993
Mimoriadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 7. 12. 1992 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 672/92, Nz 634/92 JUDr. Z. Neumanovou, notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 213
od 16. 9. 1993
Na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti konanom dňa 1.7.1993, ktorého priebeh je overený v notárskej zápisnici Nz 115/93 napísanej notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou bola schválena zmena stanov. Stary spis: Sa 213
od 27. 12. 1994
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 15.4.1994. Stary spis: Sa 213
od 16. 6. 1995
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.O4.l995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 94/95, N 75/95. Stary spis: Sa 213
od 19. 11. 1996
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.10.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 172/32, Nz 154/96 Stary spis: Sa 213
od 11. 6. 1997
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.10.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 172/96, Nz 154/96.
od 18. 8. 1997
Valné zhromaždenie konané dňa 20.05.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 142/97, Nz 117/97 schválilo zmenu stanov.
od 25. 5. 1998
Valné zhromaždenie konané dňa 12.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 198/98, Nz 146/98 schválilo zmenu stanov.
od 17. 2. 2000
Valné zhromaždenie konané dňa 15.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 468/99, Nz 433/99 schválilo zmenu stanov.
od 25. 10. 2000
Valné zhromaždenie konané dňa 09.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 79/00 schválilo zmenu stanov.
od 14. 8. 2002
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 02.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2002, NZ 135/2002.
od 30. 10. 2003
Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 2.7.2002 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s. Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 30.07.2003 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s.
Základné imanie
od 25. 6. 2009
16 650 733,64878 EUR
Rozsah splatenia: 16 650 733,64878 EUR
od 30. 10. 2003 do 24. 6. 2009
501 620 000 Sk
Rozsah splatenia: 501 620 000 Sk
od 24. 4. 1992 do 29. 10. 2003
501 620 000 Sk
Akcie
od 8. 5. 2021
Počet: 501620
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 25. 6. 2009 do 7. 5. 2021
Počet: 501620
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 17. 2. 2000 do 24. 6. 2009
Počet: 501620
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 11. 1995 do 16. 2. 2000
Počet: 501620
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 1. 7. 1993 do 16. 11. 1995
Počet: 501620
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
Počet: 486571
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
Počet: 15049
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 16. 7. 2021
JUDr. Valéria Nídelová
Smolenice, Budovateľská 15, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 17. 6. 2021
od 13. 7. 2022
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 22. 6. 2022
od 15. 6. 2023
Ing. Natália Sládeková
Lošonec, Lošonec 214, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 5. 6. 2023
od 24. 6. 2006 do 21. 6. 2011
Róbert Bachratý
Trnava, Ustianska 53, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 2. 6. 2006
od 22. 6. 2011 do 21. 6. 2011
Róbert Bachratý
Trnava, Ustianska 53, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 2. 6. 2006 Skončenie funkcie: 1. 6. 2011
od 1. 7. 1993 do 16. 11. 1995
Ing. Milan Balážik
Trnava, Vodáreň 1/46
od 17. 11. 1995 do 18. 11. 1996
Ing. Milan Balážik
Trnava, Vodáreň 1/46
od 1. 7. 1993 do 16. 11. 1995
JUDr. Jarmila Doleželová
Bratislava, Klemensova 1
od 17. 11. 1995 do 18. 11. 1996
JUDr. Jarmila Doleželová
Bratislava, Klemensova 1
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
Ing. Ján Galúsek
Bratislava, Topoľčianska 16
od 16. 7. 2014 do 2. 8. 2017
Ing. Marián Gombík
Trnava, Vladimíra Clementisa 6485/47, PSČ 917 00
Vznik funkcie: 2. 6. 2014
od 3. 8. 2017 do 2. 8. 2017
Ing. Marián Gombík
Trnava, Vladimíra Clementisa 6485/47, PSČ 917 00
Vznik funkcie: 2. 6. 2014 Skončenie funkcie: 2. 6. 2017
od 13. 8. 1999 do 29. 10. 2003
Ing. Jozef Hodulík
Smolenice, Štúrova 731/46
od 30. 10. 2003 do 23. 6. 2006
Ing. Jozef Hodulík
Smolenice, Štúrova 731/46
Vznik funkcie: 3. 6. 1999
od 24. 6. 2006 do 23. 6. 2006
Ing. Jozef Hodulík
Smolenice, Štúrova 731/46
Vznik funkcie: 3. 6. 1999 Skončenie funkcie: 2. 6. 2006
od 22. 6. 2011 do 12. 7. 2013
Ing. Pavel Hollý
Bratislava, Strmý vŕšok 98, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 30. 5. 2011
od 13. 7. 2013 do 12. 7. 2013
Ing. Pavel Hollý
Bratislava, Strmý vŕšok 98, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 30. 5. 2011 Skončenie funkcie: 20. 6. 2013
od 30. 10. 2003 do 21. 6. 2011
Ing. Pavel Hollý
Bratislava, Strmý vŕšok 98
Vznik funkcie: 30. 7. 2003
od 22. 6. 2011 do 21. 6. 2011
Ing. Pavel Hollý
Bratislava, Strmý vŕšok 98
Vznik funkcie: 30. 7. 2003 Skončenie funkcie: 30. 5. 2011
od 19. 11. 1996 do 29. 10. 2003
JUDr. Anna Hudáková
Bratislava, Záhradnícka 66
Vznik funkcie: 2. 7. 2002 Skončenie funkcie: 30. 7. 2003
od 19. 11. 1996 do 17. 8. 1997
Ing. Igor Chrvala
Trnava, Sereďská 4046/156
od 1. 7. 1993 do 16. 11. 1995
Ing. Igor Chrvala
Trnava, Sereďská 156
od 17. 11. 1995 do 18. 11. 1996
Ing. Igor Chrvala
Trnava, Sereďská 156
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
Ing. Vratko Kaššovič
Bratislava, Damborského 2
od 1. 7. 1993 do 26. 12. 1994
Ing. Alfonz Lukačin
Košice, Bauerova 20
od 14. 8. 2002 do 29. 10. 2003
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Ľ. Fullu 9
od 18. 8. 1997 do 13. 8. 2002
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Ľ.Fullu 9
od 30. 10. 2003 do 21. 6. 2011
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Ľ. Fullu č. 9
Vznik funkcie: 2. 7. 2002
od 22. 6. 2011 do 21. 6. 2011
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Ľ. Fullu č. 9
Vznik funkcie: 2. 7. 2002 Skončenie funkcie: 30. 5. 2011
od 22. 6. 2011 do 15. 7. 2014
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Moyšova 3494/4, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 30. 5. 2011
od 16. 7. 2014 do 15. 7. 2014
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Moyšova 3494/4, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 30. 5. 2011 Skončenie funkcie: 12. 6. 2014
od 16. 7. 2014 do 2. 8. 2017
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Moyšova 3494/4, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 12. 6. 2014
od 3. 8. 2017 do 2. 8. 2017
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Moyšova 3494/4, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 12. 6. 2014 Skončenie funkcie: 12. 6. 2017
od 3. 8. 2017 do 19. 7. 2018
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Moyšova 3494/4, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 13. 6. 2017
od 20. 7. 2018 do 19. 7. 2018
Ing. Eva Michalidesová
Bratislava, Moyšova 3494/4, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 13. 6. 2017 Skončenie funkcie: 12. 6. 2018
od 22. 6. 2011 do 15. 7. 2014
Teodor Mráz
Smolenice, Štúrova 731/50, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 1. 6. 2011
od 16. 7. 2014 do 15. 7. 2014
Teodor Mráz
Smolenice, Štúrova 731/50, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 1. 6. 2011 Skončenie funkcie: 1. 6. 2014
od 24. 4. 1992 do 30. 6. 1993
Miroslav Nídel
Smolenice, Budovateľská 15
od 1. 7. 1993 do 16. 11. 1995
JUDr. Valéria Nídelová
Smolenice, Budovateľská 15
od 17. 11. 1995 do 18. 11. 1996
JUDr. Valéria Nídelová
Smolenice, Budovateľská 15
od 20. 7. 2018 do 15. 7. 2021
JUDr. Valéria Nídelová
Smolenice, Budovateľská 15, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 13. 6. 2018
od 16. 7. 2021 do 15. 7. 2021
JUDr. Valéria Nídelová
Smolenice, Budovateľská 15, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 13. 6. 2018 Skončenie funkcie: 13. 6. 2021
od 16. 6. 1995 do 16. 11. 1995
Ing. Vladimír Pačai
Košice, Magurská 2
od 17. 11. 1995 do 18. 11. 1996
Ing. Vladimír Pačai
Košice, Magurská 2
od 3. 8. 2017 do 18. 6. 2020
Miroslav Pavlík
Smolenice, Štefana Baniča 56, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 3. 6. 2017
od 19. 6. 2020 do 18. 6. 2020
Miroslav Pavlík
Smolenice, Štefana Baniča 56, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 3. 6. 2017 Skončenie funkcie: 3. 6. 2020
od 19. 11. 1996 do 12. 8. 1999
Peter Pecha
Smolenice, Štúrova 723/32
od 13. 7. 2013 do 13. 8. 2013
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 20. 6. 2013
od 1. 8. 2019 do 12. 7. 2022
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 13. 6. 2019
od 13. 7. 2022 do 12. 7. 2022
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 13. 6. 2019 Skončenie funkcie: 13. 6. 2022
od 14. 8. 2013 do 23. 6. 2016
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 20. 6. 2013
od 24. 6. 2016 do 23. 6. 2016
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 20. 6. 2013 Skončenie funkcie: 2. 6. 2016
od 24. 6. 2016 do 31. 7. 2019
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 3. 6. 2016
od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2019
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 3. 6. 2016 Skončenie funkcie: 13. 6. 2019
od 1. 7. 1993 do 16. 11. 1995
RNDr. Peter Trenkler
Košice, Čsl. armády 6
od 17. 11. 1995 do 18. 11. 1996
RNDr. Peter Trenkler
Košice, Čsl. armády 6
od 15. 6. 2023 do 14. 6. 2023
Alena Škreková
Horné Orešany, Horné Orešany 279, PSČ 919 03
Vznik funkcie: 4. 6. 2020 Skončenie funkcie: 4. 6. 2023
od 19. 6. 2020 do 14. 6. 2023
Alena Škreková
Horné Orešany, Horné Orešany 279, PSČ 919 03
Vznik funkcie: 4. 6. 2020
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky