SILVIA spol. s r. o., IČO: 31419666 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SILVIA spol. s r. o. Údaje boli stiahnuté 5. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31419666. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31419666 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
27. 8. 1992
Názov
od 27. 8. 1992

SILVIA spol. s r. o.

Adresa sídla
od 25. 4. 2007
Šaľa, Diakovská 1239/9A, PSČ 92700
od 27. 8. 1992 do 24. 4. 2007
Šaľa, Novomeského 771/8, PSČ 92700
IČO
od 27. 8. 1992

31419666

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
15901/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 28. 2. 1996
výroba, montáž a opravy strojnotechnologického zariadenia
od 28. 2. 1996
sprostredkovateľská činnosť
od 28. 2. 1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 8. 6. 2011
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 8. 6. 2011
opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba OU1 oprava a údržba bez zvárania M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia v rozsahu: technické zariadenia plynovéskupina A na: a výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odbreateľom b skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3 (plynojemy a zásobníky) d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádom stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10Nm3/h e zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g2 rozvod plynov z nekovových materiálov g3 acetylénovody h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní i chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva nad 25kg. technické zariadenia plynové skupiny B na: a výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10Nm3/h vrátane b skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3 d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádom stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov (tlakové stanice) e vyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín i chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvomplynu ako chladiva od 3kg do 25kg vrátane Médium: vykurovacie a technické pylny
od 8. 6. 2011
opravy vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu OU: oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A a2 kotly parné a kvapalinové II. trieda a3 kotly parné a kvapalinové III. tireda a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B a 1 kotly parné a kvapalinovéV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné I. tireda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná I. trieda para alebo horúca voda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda e1 bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročenie najvyššieho pretlaku e2 bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty e3 bezpečnostné zariadenia zabzpečujúce sledovanie úrovne hladiny e4 bezpečnostné zariadenia určrné na automatické ovládanie kotlov Poznámka: Be1 - len montáž
od 16. 6. 2021
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
od 16. 6. 2021
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
od 16. 6. 2021
Prípravné práce k realizácií stavieb
od 16. 6. 2021
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 16. 6. 2021
Prenájom hnuteľných vecí
od 8. 6. 2011 do 15. 6. 2021
pohostinská činnosť
od 28. 2. 1996 do 7. 6. 2011
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
od 8. 6. 2011 do 15. 6. 2021
prevádzka nevýherných hracích automatov
od 27. 8. 1992 do 7. 6. 2011
nákup, predaj a sprostredkovanie alkoholu, cigariet, textilu, potravinárskeho tovaru, rozličného, spotrebný, priemyselný, drobný, stavebný, hutný, železiarsky, strojné zariadenia, domáce potreby
od 27. 8. 1992 do 7. 6. 2011
export-import alkoholu, cigariet, textilu, potravinárskeho tovaru, rozličného, spotrebný, priemyselný, drobný, stavebný, hutný, železiarsky, strojné zariadenia, domáce potreby
od 27. 8. 1992 do 7. 6. 2011
prevádzka hracích automatov
od 27. 8. 1992 do 7. 6. 2011
reštauračné a pohostinské služby s využitím pre potreby cestovného ruchu.
Konanie menom spoločnosti
od 3. 10. 2014
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a bez obmedzenia.
od 24. 5. 1994 do 2. 10. 2014
V mene spoločnosti koná konateľ.
od 27. 8. 1992 do 23. 5. 1994
Konatelia konajú v mene spoločnosti a za ňu podpisujú každý samostatne
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 8. 1992
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2. 7. 1992 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ Stary spis: S.r.o. 741
od 24. 5. 1994
Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá medzi spoločníkmi dňa 11.1.1994. Stary spis: S.r.o. 741
od 28. 2. 1996
Zmluva o prevode obchodného podielu podľa § 115 odst.2,3 Obchodného zákonníka podpísaná dňa 26.1.1996. Stary spis: S.r.o. 741
od 4. 5. 2000
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.2.1998. Dodatok č. 1 zo dňa 12.2.1998 k spoločenskej zmluve.
od 12. 6. 2000
Dodatok č. 2 zo dňa 28.5.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
Základné imanie
od 25. 3. 2010
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 12. 6. 2000 do 24. 3. 2010
200 000 Sk
od 4. 5. 2000 do 11. 6. 2000
100 000 Sk
od 27. 8. 1992 do 3. 5. 2000
100 000 Kčs
Spoločníci
od 18. 5. 2022
František Mihálik
Šaľa, Lesná 597/8, PSČ 927 01
od 16. 6. 2021
Ing. Pavel Baraník
Šaľa, Pionierska 366/24, PSČ 927 01
od 28. 9. 2022
Ing. Andrej Mihálik
Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 736, PSČ 925 91
od 16. 6. 2021
Ing. Andrej Baraník
Šaľa, P. Pazmáňa 913/5, PSČ 927 01
od 16. 6. 2021
Ing. Martin Baraník
Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 385, PSČ 927 05
od 8. 6. 2011 do 15. 6. 2021
Ing. Pavel Baraník
Šaľa, Pionierska 366/24, PSČ 927 01
od 12. 6. 2000 do 7. 6. 2011
Ing. Pavol Baraník
Šaľa, Pázmánya 5
od 4. 5. 2000 do 11. 6. 2000
Ing. Pavol Baraník
Šaľa, Pázmánya 5
od 28. 2. 1996 do 3. 5. 2000
Ing. Pavol Baraník
Šaľa, Pázmánya 5
od 28. 2. 1996 do 3. 5. 2000
Ing. Peter Bicek
Šaľa, ul.Železničná 9
od 27. 8. 1992 do 23. 5. 1994
Marián Kerek
Šaľa, Novomeského č. 9
od 12. 6. 2000 do 17. 5. 2022
František Mihálik
Šaľa, Lesná 597/8, PSČ 927 01
od 4. 5. 2000 do 11. 6. 2000
František Mihálik
Šaľa, Novomeského 771/8
od 28. 2. 1996 do 3. 5. 2000
František Mihálik
Šaľa, Novomeského 771/8
od 24. 5. 1994 do 27. 2. 1996
František Mihálik
Šaľa, Novomeského 771/8
od 27. 8. 1992 do 23. 5. 1994
František Mihálik
Šaľa, Novomeského 771/8
od 3. 10. 2014 do 27. 9. 2022
Ing. Andrej Mihálik
Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 736, PSČ 925 91
Výška vkladu každého spoločníka
od 3. 10. 2014 do 17. 5. 2022
František Mihálik
Vklad:  
Splatené:  
od 18. 5. 2022
František Mihálik
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
od 3. 10. 2014 do 27. 9. 2022
Ing. Andrej Mihálik
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 9. 2022
Ing. Andrej Mihálik
Vklad: 2 324 EUR
Splatené: 2 324 EUR
od 16. 6. 2021
Ing. Pavel Baraník
Vklad: 1 328 EUR
Splatené: 1 328 EUR
od 16. 6. 2021
Ing. Andrej Baraník
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
od 16. 6. 2021
Ing. Martin Baraník
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
od 27. 8. 1992 do 23. 5. 1994
František Mihálik
Vklad: 50 000 Kčs
Splatené: 50 000 Kčs
od 27. 8. 1992 do 23. 5. 1994
Marián Kerek
Vklad: 50 000 Kčs
Splatené: 50 000 Kčs
od 24. 5. 1994 do 27. 2. 1996
František Mihálik
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 28. 2. 1996 do 3. 5. 2000
František Mihálik
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 28. 2. 1996 do 3. 5. 2000
Ing. Peter Bicek
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 28. 2. 1996 do 3. 5. 2000
Ing. Pavol Baraník
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 4. 5. 2000 do 11. 6. 2000
František Mihálik
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 4. 5. 2000 do 11. 6. 2000
Ing. Pavol Baraník
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 12. 6. 2000 do 24. 3. 2010
František Mihálik
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 12. 6. 2000 do 24. 3. 2010
Ing. Pavol Baraník
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 25. 3. 2010 do 2. 10. 2014
František Mihálik
Vklad: 3 320 EUR
Splatené: 3 320 EUR
od 25. 3. 2010 do 7. 6. 2011
Ing. Pavol Baraník
Vklad:  
Splatené:  
od 8. 6. 2011 do 15. 6. 2021
Ing. Pavel Baraník
Vklad: 3 320 EUR
Splatené: 3 320 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.