Sogefin, a. s., IČO: 31422144 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Sogefin, a. s. Údaje boli stiahnuté 18. 3. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31422144. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31422144 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 10. 1992
Názov
od 8. 1. 2019

Sogefin, a. s.

od 22. 10. 2016 do 7. 1. 2019

AL.GA. international, a.s.

od 7. 10. 1992 do 21. 10. 2016

AGROCHEM Nové Zámky, a. s.

Adresa sídla
od 8. 1. 2019
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľ. Fullu 9/A, PSČ 84105
od 9. 12. 2017 do 7. 1. 2019
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Timravina 9, PSČ 81106
od 22. 10. 2016 do 8. 12. 2017
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Zámocká 3, PSČ 81101
od 1. 10. 2014 do 21. 10. 2016
Nové Zámky, Dubová 15, PSČ 94071
od 10. 1. 2008 do 30. 9. 2014
Nové Zámky, Svornosti 57, PSČ 94077
od 20. 9. 2005 do 9. 1. 2008
Nové Zámky, Komjatická 73, PSČ 94001
od 7. 10. 1992 do 19. 9. 2005
Nové Zámky, PSČ 94001
IČO
od 7. 10. 1992

31422144

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
6504/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 7. 10. 1992
prekladištia nákladov, skladovanie
od 7. 10. 1992
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
od 14. 6. 1996
vykonávanie prác a služieb pre poľnohospodárov
od 14. 6. 1996
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
od 14. 6. 1996
maloobchod v rozsahu voľných živností
od 14. 6. 1996
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
od 13. 6. 2000
rastlinná a živočíšna výroba
od 13. 6. 2000
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
od 22. 10. 2016
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
od 22. 10. 2016
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
od 22. 10. 2016
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 22. 10. 2016
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 22. 10. 2016
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
od 22. 10. 2016
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 22. 10. 2016
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
od 22. 10. 2016
Poskytovanie služieb v rybárstve
od 22. 10. 2016
Údenárska výroba
od 22. 10. 2016
Výroba kŕmnych zmesí
od 22. 10. 2016
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
od 22. 10. 2016
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
od 22. 10. 2016
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
od 22. 10. 2016
Počítačové služby
od 22. 10. 2016
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 22. 10. 2016
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 22. 10. 2016
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 22. 10. 2016
Prípravné práce k realizácii stavby
od 22. 10. 2016
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 22. 10. 2016
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 22. 10. 2016
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 22. 10. 2016
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od 22. 10. 2016
Prenájom hnuteľných vecí
od 22. 10. 2016
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
sprostredkovanie obch. poľ. základ. surovín, živ. zvier., text. sur. a polot.
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a techn. chemikáliami
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priem. zariadením
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
veľkoobchod so železiar. tovar. /lopaty a iné náradie/
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
veľkoobch. s medziprod. rôzn. druhov /priem. chemik,. hnojiva, plas
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
veľkoobch. so poľ. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
prenájom motorových vozidiel
od 7. 10. 1992 do 26. 6. 2006
podnikateľské poradenstvo-sprostredkovanie let.-chem. prác
od 7. 10. 1992 do 26. 6. 2006
cestná verejná doprava tovaru
od 7. 10. 1992 do 26. 6. 2006
vykon. labor. rozborov pre poľnohospodárstvo
od 7. 10. 1992 do 26. 6. 2006
vykonávanie rozmetania priem. tuhých a kvapalných hnojív
od 7. 10. 1992 do 29. 11. 2006
výroba iného kovového tovaru /lopaty a iné náradie/
Konanie menom spoločnosti
od 22. 10. 2016
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
od 1. 10. 2014 do 21. 10. 2016
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predseda predstavenstva spoločnosti podpisuje samostatne.
od 27. 6. 2006 do 30. 9. 2014
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a výkonný riaditeľ spoločnosti samostatne.
od 7. 10. 1992 do 26. 6. 2006
Spoločnosť zastupuje predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, ktorý zastupuje spoločnosť na základe plnej moci. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu, riaditeľ spoločnosti sám, v rozsahu plnej moci.
Odštepný závod
od 21. 2. 2005 do 26. 6. 2006
Názov:
AGROCHEM Nové Zámky, a.s., stredisko HUL
od 21. 2. 2005 do 26. 6. 2006
Sídlo:
Hul
Vedúci:
od 21. 2. 2005 do 26. 6. 2006
Ing. Cyprián Poljačik
Nové Zámky, Dubová 15
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 10. 1999
Akciová spoločnosť je založená v súlade s ustanoveniami § 766 Obchodného zákonníka a § 69 odsek 2 Obchodného Zákonníka, zánikom Agrochemu, spoločného podniku, so sídlom v Nových Zámkoch, bez likvidácie, so splnením podmienky, že ku dňu jeho výmazu sú splnené náležitosti pre vznik novej spoločnosti, akciovej spoločnosti Agrochem, Nové Zámky. Stary spis: Sa 98 Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 10.3.1994 o znížení základného imania spoločnosti na 51 730 000,- Sk znížením menovitej hodnoty každej akcie o 2 500,- Sk na 17 500,- Sk. Stary spis: Sa 98 Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.1996. Stary spis: Sa 98 Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.7.1997 (not. záp. N 156/97, Nz 155/97). Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1998 (not. záp. č. N 130/98, Nz 125/98). Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.1.1999, not. záp. č. N 3/99, Nz 3/99.
od 13. 6. 2000
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 (not. záp. č. N 121/2000, Nz 120/2000).
od 20. 3. 2002
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 28. 8. 2001 (not. záp. č. N 372/2001, NZ 396/2001).
od 21. 2. 2005
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 06.06.2002.
od 20. 9. 2005
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.06.2003.
od 9. 12. 2017
Notárska zápisnica č. N 805/2017, Nz 49033/2017, NCRls 49835/2017 zo dňa 30.11.2017.
od 8. 1. 2019
Notárska zápisnica č. N 331/2018, Nz 48596/2018, NCRls 49256/2018 zo dňa 05.12.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z AL.GA. inernational, a.s. na Sogefin, a.s.
od 7. 10. 1992 do 12. 10. 1999
Základné imanie : Základné imanie sa odvodzuje z hodnoty majetku spoločného podniku Agrochem, s.p. /t.j. zostatku fondu kmeňového majetku podľa zahajovacej súvahy Úč. 2A-02 k 1.7.1992 podľa podielov zakladateľov a zhodnotenia ich vkladov a tvorí sumu Kčs 59 120 000,- /slovom päťdesiatdeväťmiliónovstodvadsaťtisíc korún/Podiel zakladateľov na základnom imaní je 100% Akciová spoločnosť je založená v súlade s ustanoveniami § 766 Obchodného zákonníka a § 69 odsek 2 Obchodného Zákonníka, zánikom Agrochemu, spoločného podniku, so sídlom v Nových Zámkoch, bez likvidácie, so splnením podmienky, že ku dňu jeho výmazu sú splnené náležitosti pre vznik novej spoločnosti, akciovej spoločnosti Agrochem, Nové Zámky. Stary spis: Sa 98
od 12. 8. 1994 do 12. 10. 1999
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 10.3.1994 o znížení základného imania spoločnosti na 51 730 000,- Sk znížením menovitej hodnoty každej akcie o 2 500,- Sk na 17 500,- Sk. Stary spis: Sa 98
od 14. 6. 1996 do 12. 10. 1999
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.1996. Stary spis: Sa 98
Základné imanie
od 29. 4. 2010
33 361,1204 EUR
Rozsah splatenia: 33 361,1204 EUR
od 30. 11. 2006 do 28. 4. 2010
1 005 040 Sk
Rozsah splatenia: 1 005 040 Sk
od 27. 6. 2006 do 29. 11. 2006
2 069 200 Sk
Rozsah splatenia: 2 069 200 Sk
od 2. 6. 2006 do 26. 6. 2006
14 780 000 Sk
Rozsah splatenia: 14 780 000 Sk
od 20. 9. 2005 do 1. 6. 2006
23 648 000 Sk
Rozsah splatenia: 23 648 000 Sk
od 21. 2. 2005 do 19. 9. 2005
38 428 000 Sk
Rozsah splatenia: 38 428 000 Sk
od 13. 10. 1999 do 20. 2. 2005
56 164 000 Sk
Akcie
od 22. 10. 2016
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 13 486,6505 EUR
od 22. 10. 2016
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 8 125,848 EUR
od 22. 10. 2016
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 11 748,6219 EUR
od 29. 4. 2010 do 21. 10. 2016
Počet: 2956
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 11,2859 EUR
od 30. 11. 2006 do 28. 4. 2010
Počet: 2956
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 340 Sk
od 27. 6. 2006 do 29. 11. 2006
Počet: 2956
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 700 Sk
od 2. 6. 2006 do 26. 6. 2006
Počet: 2956
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
od 20. 9. 2005 do 1. 6. 2006
Počet: 2956
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 8 000 Sk
od 21. 2. 2005 do 19. 9. 2005
Počet: 2956
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 13 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 20. 2. 2005
Počet: 2956
Druh - forma: na meno v listinnej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 19 000 Sk
od 13. 10. 1999 do 12. 6. 2000
Počet: 2956
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 19 000 Sk
od 7. 10. 1992 do 12. 10. 1999
Počet: 2956
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 8. 1. 2019
Francesca Di Pilato
Trani, Via avv. Francesco de Bartolo 6, PSČ 761 25
Vznik funkcie: 5. 12. 2018
od 8. 1. 2019
Grazia Sorrenti
Trani, Via avv. Francesco de Bartolo 6, PSČ 761 25
Vznik funkcie: 5. 12. 2018
od 8. 1. 2019
Lucia Sorrenti
Trani, Via avv. Francesco de Bartolo 6, PSČ 761 25
Vznik funkcie: 5. 12. 2018
od 13. 10. 1999 do 12. 6. 2000
Ing. Oľga Baloghová
Tvrdošovce, Hviezdoslavova 43
od 13. 6. 2000 do 19. 3. 2002
Ing. Oľga Baloghová
Tvrdošovce, Hviezdoslavova 43
od 13. 6. 2000 do 19. 3. 2002
Ing. Jana Birčáková
Svodín, Svodín 1
od 13. 6. 2000 do 19. 3. 2002
Ing. Anton Buranský
Nové Zámky, G. Bethlena 61
od 2. 6. 2006 do 30. 9. 2014
Štefan Colník
Nové Zámky, Nábrežná 4, PSČ 940 73
Vznik funkcie: 13. 7. 2004
od 1. 10. 2014 do 21. 10. 2016
Ing. Štefan Colník
Nové Zámky, Nábrežná 4, PSČ 940 01
Vznik funkcie: 23. 9. 2014
od 22. 10. 2016 do 21. 10. 2016
Ing. Štefan Colník
Nové Zámky, Nábrežná 4, PSČ 940 01
Vznik funkcie: 23. 9. 2014 Skončenie funkcie: 14. 9. 2016
od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2014
Ing. Štefan Colník
Nové Zámky, Nábrežná 4, PSČ 940 73
Vznik funkcie: 13. 7. 2004 Skončenie funkcie: 23. 9. 2014
od 20. 3. 2002 do 1. 6. 2006
Ing. Peter Ďurček
Šaľa, Mostová 11
od 2. 6. 2006 do 1. 6. 2006
Ing. Peter Ďurček
Šaľa, Mostová 11
Vznik funkcie: 28. 8. 2001 Skončenie funkcie: 13. 7. 2004
od 20. 3. 2002 do 30. 9. 2014
Ing. Marta Golhová
Hul, Hul 109
od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2014
Ing. Marta Golhová
Hul, Hul 109
Vznik funkcie: 20. 3. 2002 Skončenie funkcie: 23. 9. 2014
od 1. 10. 2014 do 21. 10. 2016
Ing. Marta Golhová
Hul, Hul 109, PSČ 941 44
Vznik funkcie: 23. 9. 2014
od 22. 10. 2016 do 21. 10. 2016
Ing. Marta Golhová
Hul, Hul 109, PSČ 941 44
Vznik funkcie: 23. 9. 2014 Skončenie funkcie: 14. 9. 2016
od 13. 10. 1999 do 12. 6. 2000
Ing. Pavol Guláš
Hul, Hul 407
od 7. 10. 1992 do 13. 6. 1996
Ing. Ĺudovít Horváth
Nové Zámky, Štrkova č. 4
od 14. 6. 1996 do 12. 10. 1999
Ing. Ľudovít Horváth
Nové Zámky, Štrkova č. 4
od 7. 10. 1992 do 13. 6. 1996
Ing. Edmund Kováč
Šurany, Mostova 8
od 14. 6. 1996 do 12. 10. 1999
Ing. Edmund Kováč
Šurany, Mostova 8
od 20. 3. 2002 do 30. 9. 2014
Ing. Mária Mátheová
Nové Zámky, Šoltésovej 13
od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2014
Ing. Mária Mátheová
Nové Zámky, Šoltésovej 13
Vznik funkcie: 20. 3. 2002 Skončenie funkcie: 23. 9. 2014
od 1. 10. 2014 do 21. 10. 2016
Ing. Mária Mátheová
Nové Zámky, Šoltésovej 13, PSČ 940 01
Vznik funkcie: 23. 9. 2014
od 22. 10. 2016 do 21. 10. 2016
Ing. Mária Mátheová
Nové Zámky, Šoltésovej 13, PSČ 940 01
Vznik funkcie: 23. 9. 2014 Skončenie funkcie: 14. 9. 2016
od 13. 10. 1999 do 12. 6. 2000
Ing. Ladislav Skysľák
Nové Zámky, Šurianska 8
od 7. 10. 1992 do 13. 6. 1996
Ing. Júlia Tóthová
Kamenín, č.d. 136
od 14. 6. 1996 do 12. 10. 1999
Ing. Júlia Tóthová
Kamenín, č.d. 136
od 8. 1. 2019 do 7. 1. 2019
Angelantonio GAITO
Sant´Antimo (NA), Via E. Fermi 60,, PSČ 800 29
Vznik funkcie: 14. 9. 2016 Skončenie funkcie: 5. 12. 2018
od 22. 10. 2016 do 7. 1. 2019
Angelantonio GAITO
Sant´Antimo (NA), Via E. Fermi 60,, PSČ 800 29
Vznik funkcie: 14. 9. 2016
od 8. 1. 2019 do 7. 1. 2019
Giuseppe GAITO
Sant´Antimo (NA), Via Le G. Marconi 183,, PSČ 800 29
Vznik funkcie: 14. 9. 2016 Skončenie funkcie: 5. 12. 2018
od 22. 10. 2016 do 7. 1. 2019
Giuseppe GAITO
Sant´Antimo (NA), Via Le G. Marconi 183,, PSČ 800 29
Vznik funkcie: 14. 9. 2016
od 8. 1. 2019 do 7. 1. 2019
Rossella GAITO
Sant ´Antimo, Via E. Fermi 60, PSČ 800 29
Vznik funkcie: 14. 9. 2016 Skončenie funkcie: 5. 12. 2018
od 22. 10. 2016 do 7. 1. 2019
Rossella GAITO
Sant ´Antimo, Via E. Fermi 60, PSČ 800 29
Vznik funkcie: 14. 9. 2016
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO